Vriend en vijand

Seksuele vorming in de geschiedenisles

05-07-2024 - Scholieren hebben behoefte aan meer en betere seksuele vorming.

Doorstroomtoetsen en referentieniveaus

27-06-2024 - De PO-raad concludeerde deze week dat de keuze van de doorstroomtoets van invloed is op het advies dat leerlingen in groep 8 krijgen.

Herinvoering indicator ‘gemiddeld eindexamen’. Wanneer?

21-06-2024 - Arjan Linthorst is een voorvechter van de centraal schriftelijke eindexamens en had, voor corona, ook geen bezwaar tegen de indicator ‘gemiddeld eindexamen’.

Aparte basisschoolleraren voor jongere en oudere kinderen?

13-06-2024 - Maak vaart met speciale lerarenopleidingen voor het jonge en voor het oudere kind.

Rekenonderwijs: geen oude oplossingen voor nieuwe problemen

05-06-2024 - Paul Drijvers - De kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in Nederland is onderwerp van een soms fel gevoerd debat.

Laat Paul blijven

30-05-2024 - Wie wordt straks de nieuwe minister van Onderwijs? Gijs Korenblik pleit voor het aanblijven van Mariëlle Paul.

Het is weer zover, deel zoveel

28-05-2024 - Docent Ronald den Haan deelt zijn kritiek op het eindexamen geschiedenis en stelt voor hoe het beter kan.

Aardrijkskunde en geschiedenis: waar zijn we goed voor?

15-05-2024 - Wij, docenten/onderzoekers - aardrijkskunde en geschiedenis, roepen op tot een intercollegiaal gesprek.

Vierdaagse schoolweek? Liever niet!

13-05-2024 - Kan de vierdaagse schoolweek het lerarentekort terugdringen zonder de prestaties te schaden, zoals Fadie Hanna en Marjolein Zee betogen in het aprilnummer van Didactief?

Maak beter gebruik van kennis in onderwijsbeleid

22-04-2024 - De rapportage van de Onderwijsinspectie vorige week was zorgelijk. Wat moet er gebeuren?

De verstoorde balans: deel 3

10-04-2024 - Menno van der Schoot - Hoe creëren we een onderwijscultuur waarin leraren en onderwijswetenschappers gezamenlijk werken aan een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs?

De verstoorde balans: deel 2

05-04-2024 - Menno van der Schoot – Hoe creëren we een onderwijscultuur waarin leraren en onderwijswetenschappers gezamenlijk werken aan een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs?

Nieuwe wet, oude verwarring

04-04-2024 - De Wet Verduidelijking Burgerschapsopdracht uit 2021 moest een strakkere invulling geven aan het burgerschapsonderwijs.

Spreidingswet: gevolgen voor scholen?

04-04-2024 - Dankzij de recent aangenomen spreidingswet krijgen meer gemeenten te maken met schoolgaande asielzoekers.

Minder les, betere kwaliteit?

04-04-2024 - Kan de vierdaagse lesweek het formatietekort terugdringen en uitgaven aan externe inhuur verminderen?

Waarom de rekenprestaties tegenvallen

28-03-2024 - Koeno Gravemeijer en Frans van Galen – Als we willen dat de leerlingen kunnen rekenen in toepassingssituaties, dan moeten we het onderwijs daarop inrichten.

De verstoorde balans: deel 1

27-03-2024 - Menno van der Schoot – Hoe creëren we een onderwijscultuur waarin leraren en onderwijswetenschappers gezamenlijk werken aan een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs?

Geef Dijkgraaf tweede termijn

19-03-2024 - Laat Robbert Dijkgraaf aanblijven als onderwijsminister in een kabinet van deskundigen, bepleit docent Daan Krahmer.

Balans in curriculumontwikkeling

29-02-2024 - Luc Sluijsmans – DENISE in Amsterdam Nieuw-West werkt al 10 jaar aan een vernieuwend curriculum voor leerlingen van 4 tot 18 jaar, terwijl de winkel open is.

Terug naar papier?

29-02-2024 - Kinderen leren beter van papier. Dat is het idee achter een Zweeds initiatief om digitaal onderwijs terug te dringen.

Weg met de rekentoets in het mbo

27-02-2024 - Hans van Luit - Jaarlijks zakken duizenden mbo-studenten vanwege hun zwakke rekenvaardigheden.

Pseudowetenschap in onderwijs

13-02-2024 - Stop de wildgroei aan onbewezen behandelingen voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen (zoals DCD, ADHD en ASS), waarschuwen professionals.

Hoe eerlijk is de Cito-doorstroomtoets?

07-02-2024 - Thomas Theloesen - De Cito-doorstroomtoets is vandaag begonnen op veel scholen in Nederland.

Luidde Pisa de noodklok voor oren die liever doof blijven?

06-02-2024 - Het is kristalhelder: de kwaliteit van ons onderwijs moet omhoog, aldus Sezgin Cihangir, Anna Bosman en Paul Kirschner.

Onderpresteerders in de klas? Geef ze een project

26-01-2024 - Meer autonomie en een projectmatige aanpak kunnen leerlingen helpen hun motivatie niet te verliezen, schrijft Winfried van Gool.

Brief aan het nieuwe kabinet

25-01-2024 - Aan probleemdossiers geen gebrek in het onderwijs. Waar moet een nieuw kabinet meteen mee aan de slag?

Geheimhouding examenprogramma’s

24-01-2024 - Gerard Koolstra pleit voor een openbare discussie over het wiskundeonderwijs voor de komende jaren.

Executieve functies verbeteren met Slow Looking

17-01-2024 - Hoe help je leerlingen om weerstand te bieden aan al die digitale prikkels?

Een nieuw bevoegdhedenstelsel

10-01-2024 - Bas Jongenelen stelt voor studenten na een jaar hbo-lerarenopleiding vo bevoegd te verklaren voor de brugklas.

PISA nader bekeken: VMBO zakt door het ijs

08-01-2024 - Jan Drentje heeft de PISA-resultaten eens nader bekeken.

Meneer Plasterk, help ons?

15-12-2023 - Sezgin Cihangir – PISA 2022: de hele wereld ziet dat ons onderwijs afglijdt, maar de Nederlandse onderwijselite vindt dat er geen probleem is.

Kennis als klittenband

15-12-2023 - Anne de Klerk – Willen we in Nederland gezamenlijk het leesniveau omhoog krijgen?

Er is niks aan de hand met onze kinderen

12-12-2023 - Elize Jong – De resultaten van het Nederlandse onderwijs blijven kelderen, met als dieptepunt het Nederlandse leesonderwijs.

#MeToo in de lerarenkamer

07-12-2023 - De afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor ongewenste intimiteiten tussen leraren en leerlingen.

Iedereen programmeren?

08-11-2023 - Terwijl de codeerklassen opduiken in het onderwijs, worden de kerndoelen digitale geletterdheid geactualiseerd.

Volwassenenonderwijs, de grote afwezige in het onderwijsdebat

01-11-2023 - Peter Verluyten pleit voor een nieuwe kijk op volwassenenonderwijs.

Klein Amsterdam en De Prijs van Vernieuwing

26-10-2023 - Floor Lamet en Judith Fischer - Aan de vooravond van de evaluatie van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (2021) en amper twee maanden na een kritisch rapport van de onderwijsinspectie, trekt de interim-bestuurder de stekker eruit.

Niet ieder kind is hoogbegaafd

18-10-2023 - Charlotte Goulmy reageert op de column van Ferry Haan over de vavo in het oktobernummer van Didactief.

Stop met niveaugroepen

05-10-2023 - Hou op met vaste niveaugroepen in het basisonderwijs, zegt hoogleraar Inge de Wolf in een recent blog.

Kansengelijkheid: gewoon harder werken?

28-09-2023 - Daan Krahmer – Ontwerp eens een landelijke studiedag over kansenongelijkheid, waarin docenten ervaringen uitwisselen en leren feiten boven gevoelens te plaatsen.

Hebben we schoolbesturen wel nodig?

22-09-2023 - Leonardo – De stelling dat de kwaliteit van het onderwijs niet te lijden zou hebben als je alle bestuurders wegdenkt, lijkt me goed te verdedigen.

Hoe het delen van uitleg mij honderden euro's kostte

15-09-2023 - René Katerbarg – “Moet je kijken!

Kamervraag van de maand: afspreken met een chatbot?

07-09-2023 - Chris Stoffer (SGP) en Nico Drost (ChristenUnie) stelden Kamervragen over de nieuwe, inmiddels opgeheven, functie van Snapchat die met kinderen wilde afspreken.

NPO-gelden verdwijnen, wat nu?

07-09-2023 - Het einde van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in zicht.

Studiolo’s en Fun Palaces

31-08-2023 - Niet het einddoel telt, maar de reis. Die redenering past Vlaming William Ploegaert toe op een nieuw onderwijsmodel.

Er is wél een antwoord op het lerarentekort

17-08-2023 - Danielle Andrien - Een vierdaagse schoolweek voor basisschoolleerlingen als gevolg van het lerarentekort is niet te voorkomen, aldus de Onderwijsraad.

Taalonderwijs op de ABC-eilanden; de brede context

15-08-2023 - Er is gegronde reden om jonge Papiamentstalige leerlingen in het primair onderwijs zo vroeg mogelijk vertrouwd te maken met Nederlandstalige instructies en (voorlees)teksten, schrijven Juana Kibbelaar en Amos van Gelderen.

Herexamen Frans VWO 2023 was foutloos te maken!

29-06-2023 - Charlotte Goulmy - Het eindexamen zelf had 5 vragen waar ik niet uit kwam, maar het herexamen was bijna prima in orde!

Maakt AI alles beter?

22-06-2023 - Wat kan AI doen voor het onderwijs? Eliane Segers en Carla Haelermans van het Nationaal Onderwijslab AI vertellen.

Continurooster: vloek of zegen?

22-06-2023 - Veel basisscholen stappen over op een continurooster, waarbij leerlingen een verkorte middagpauze hebben die ze verplicht op school doorbrengen.

Kamervraag van de maand: Chinees op scholen

22-06-2023 - Mariëlle Paul stelde Kamervragen over ‘inmenging van buitenlandse overheden op Nederlandse scholen’.

Regie pakken over het onderwijs? Was het maar zo simpel

19-06-2023 - Haagse stoere praat doet geen recht aan de complexiteit in het onderwijs, betogen Marlies Honingh en Lars Stevenson.

Beloning op basis van prestatie

12-06-2023 - Een docent meer betalen omdat deze heel goed is in zijn werk? Ja graag, vindt mbo-docent Kirsten Cuppen.

Klaag bij het CvTE…

12-06-2023 - … over de slechte antwoordmodellen.

Leefbare aarde als ethische horizon

09-06-2023 - Met elkaar houden we via het onderwijs een ongezonde samenleving in stand, schrijft Frederike de Jong.

Kansen op de taalvriendelijke school

09-06-2023 - Silvia Bunt - Een netwerk van Taalvriendelijke Scholen laat de voordelen van meertaligheid in de klas zien.

Cito, vernieuwen graag, maar tíjdens het eindexamen?

05-06-2023 - Docent Daan Krahmer verbaasde zich over het eindexamen havo geschiedenis.

Te veel rekendoelen

30-05-2023 - Peter Langerak - In Nederland zijn we doorgeslagen met ons rekenonderwijs op de basisschool.

Kamervraag van de maand: ontwikkelingsperspectief

11-05-2023 - Waarom is de onderwijsinspectie niet strenger op het ontbreken van een ontwikkelingsperspectief?

Scholen tegen armoede?

11-05-2023 - In regio’s met structurele armoede hebben leerlingen minder kansen.

Opleiden tot mens

21-04-2023 - Student Youp van Dijk pleit voor Agora-onderwijs, dat volgens hem opleidt tot geluk in plaats van alleen tot werknemer.

Bezemkast is geen kolfruimte

17-04-2023 - Moeten vrouwen meer werken? Zorg dan eerst voor betere kolfruimtes, bepleit Masja Lebouille.

Pabo: examens taal en rekenen?

06-04-2023 - Er bestaan al langer zorgen over de bekwaamheid van beginnende leraren, zeker wat betreft taal en rekenen.

Kamervraag van de maand: 2023D04622

06-04-2023 - Kunnen de eisen aan grafische rekenmachines voor langere tijd worden vastgesteld, zodat ouders niet elk jaar een nieuw apparaat moeten aanschaffen?

De referentieniveaus getoetst

07-03-2023 - Maarten van der Steeg kijkt hoe de referentieniveaus worden getoetst in de verschillende eindtoetsen.

ChatGPT: verbieden of omarmen?

02-03-2023 - Het schrijfprogramma ChatGPT produceert in een handomdraai goed leesbare teksten over elk denkbaar onderwerp.

Kamervraag van de maand: 2023D02527

02-03-2023 - Het onderwijs zou jongeren beter bewust moeten maken van de relatie tussen hun consumptiegedrag en slavernij elders in de wereld.

RATO maakt rot rotter

23-02-2023 - Het nieuwe beleidsinstrument tegen het lerarentekort heet RATO.

Afgelopen met telefoons in de klas!

14-02-2023 - Arjen Lubach kwam in zijn avondshow met goed onderbouwde argumenten om telefoons op scholen te verbieden.

Wet T-shirts contests voor iedereen!

06-02-2023 - Onlangs werden de Cito-luistertoetsen landelijk afgenomen.

Verbod op smartphones?

26-01-2023 - Een recent CDA-voorstel voor een verbod haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar de discussie over smartphones in het onderwijs laaide weer flink op.

Kamervraag van de maand: 2022D49914

26-01-2023 - Het aantal reformatorische scholen dat identiteitsverklaringen gebruikt, neemt toe.

Chatten met Newton

25-01-2023 - Pieter Mannak, lerarenopleider geschiedenis bij de HU, en informatiespecialist Pim Renou over het gebruik van ChatGPT in de les.

ChatGPT, wat een verrijking

19-01-2023 - Michel Pijpers - Wat gaan we veel mensen een plezier doen met kunstmatige intelligentie.

Pabo Praktijkopleiding kan lerarentekort verkleinen

19-12-2022 - Een praktijkopleiding leraar basisonderwijs is veel effectiever dan de bestaande opleiding, leggen Marjolein Ploegman en Michel Rog uit.

Hoe het Lerarencollectief PO er VO bij ging doen

12-12-2022 - Bijna vier jaar geleden werd het Lerarencollectief gelanceerd in De Balie.

Onderwijsrituelen

12-12-2022 - Michiel Bos - Met een onderzoek naar onderwijsrituelen heb ik geprobeerd het begrip ‘subjectificatie’ handen en voeten te geven in de klas.

Meer grip op particuliere scholen

08-12-2022 - Vanwege zorgen over kwaliteit en burgerschapsonderwijs wil onderwijsminister Dennis Wiersma het groeiend aantal particuliere scholen strakker monitoren.

Kamervraag van de maand: 2022Z16363

10-11-2022 - Het leerlingenvervoer in het (voortgezet) speciaal onderwijs zit helemaal vast.

Nieuwkomers: wet aanpassen?

10-11-2022 - Onderwijs aan nieuwkomers vraagt om specifieke deskundigheid.

Lerarenstrategie, een analyse

18-10-2022 - Marcel Mooijman - Vlak voor de zomervakantie publiceerden de ministers van OCW hun notitie Lerarenstrategie.

Wiersma bij commissie Boerenverstand

11-10-2022 - Walter Kamphuis - Minister Dennis Wiersma ging vrijdag 7 oktober in gesprek met de Commissie Boerenverstand.

Investeren in mentaal welzijn?

06-10-2022 - Veel leerlingen hebben tijdens de coronacrisis een mentale tik gehad.

Kamervraag van de maand: 2022Z15858

06-10-2022 - Nederland telt veel (alleenstaande) kinderen onder de vluchtelingen die zich hier melden.

Kort, korter, kortst

27-09-2022 - Een van de trends in het basisonderwijs is dat de teksten die kinderen lezen steeds korter worden.

De twee K-problemen van het Nederlandse basisonderwijs

15-09-2022 - Anna Bosman en Sezgin Cihangir - Het ene Nederlandse kind krijgt meer kansen dan het andere.

Kamervraag van de maand: 2022Z07662

08-09-2022 - Kunnen mbo-scholen stagediscriminatie aanpakken via direct placement en zo zorgen dat elke student een stageplek met een passende vergoeding krijgt?

Eindtoets boven schooladvies?

08-09-2022 - Scoort een leerling hoger met de eindtoets dan het schooladvies? Hoog dan het advies op.

Iedere school een eigen A-Team

06-09-2022 - Schoolleiders Eva Naaijkens en Sarah Bergsen - Door het onderwijs incidenteel een zak geld te geven kun je niet aan duurzame professionele ontwikkeling van lerarenteams werken.

De ideale klassenopstelling

23-06-2022 - Een oude discussie laait weer op: wat werkt het best, de klas indelen in groepjes, rijtjes of een heel andere opstelling?

Kamervraag van de maand: 2022Z09546

23-06-2022 - Wat doet het kabinet wanneer scholen en opleidingen in het vervolgonderwijs worden bedreigd met sluiting vanwege krimp?

Burgerschap for Dummies

21-06-2022 - Charlotte Goulmy bezocht zaterdag 18 juni ResearchED. Ze bezocht er een sessie over burgerschap en verbaasde zich.

Door een hoepeltje springen voor de eindtoets?

21-06-2022 - Het leesonderwijs op de Alan Turingschool in Amsterdam is evidence informed.

Kruimels

16-06-2022 - Martin Bootsma - In dit blog zal ik ingaan op de betekenis van de hiërarchische indeling van leesniveaus voor het basisonderwijs.

Kamervraag van de maand: 2022Z06984

12-05-2022 - Kunnen we de motoriek van po-leerlingen op niveau krijgen, bijvoorbeeld door bij bewegingsonderwijs altijd ALO-vakleerkrachten in te zetten?

Curriculum: vernieuwing light?

12-05-2022 - Geen grootse vergezichten meer, maar inzetten op basisvaardigheden. Dat bepleit minister Wiersma.

Bestrijd sociale armoede

04-05-2022 - Kunst en cultuur zijn onmisbaar als tegenwicht voor individualisering, schrijft Ronald Kox, van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

De taxonomie van TIMSS

26-04-2022 - Wat is de meerwaarde van de TIMSS-taxonomie voor het bèta-onderwijs in het vo?

Wie is de gangmaker op het boekenfeest?

12-04-2022 - De mondelinge overhoring van de literatuurlijst Nederlands in de Vavo-examenklassen kan betekenisvoller worden, na een meer gefaseerde voorbereiding, schrijft Carla Robbe.

Extern toezicht op de schop?

07-04-2022 - Naar aanleiding van incidenten als het examendrama bij LVO in Maastricht (2018) neemt de Onderwijsraad het functioneren van de inspectie onder de loep.

Kamervraag van de maand: 2022Z02835

07-04-2022 - Kunnen schoolbesturen samenwerken bij het werven van leraren, in plaats van commerciële uitzendbureaus in te zetten?

Basisvaardigheden: denk niet zwart-wit

07-04-2022 - Het is belangrijk dat alle leerlingen goed leren lezen, schrijven en rekenen.

Grafiekjes

05-04-2022 - Voor leraar Maaike Nederstigt zijn haar leerlingen meer dan grafiekjes.

Diversiteit als doel?

15-03-2022 - Masterstudent Janique Scharenborg vindt dat de vlag nog niet uit mag met het streven naar diversiteit in het hoger onderwijs.

Poetin heeft gelijk

08-03-2022 - Wilma Geldof - Op dag 5 van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne bezocht ik als schrijver een vmbo-school.

Corona: vakanties aanpassen?

03-03-2022 - Een ingekorte zomer- en verlengde kerstvakantie zou de beste manier zijn om het aantal coronabesmettingen in het onderwijs behapbaar te houden.

Kamervraag van de maand: 35 925 VIII nr. 95

03-03-2022 - Kan er een langeretermijnplan komen, over kabinetsperiodes heen, om leerlingen hoger te laten scoren op de basisvaardigheden en daarmee op de PISA-scores?

Een voorzet voor Masterplan basisvaardigheden

10-02-2022 - Jan Jimkes - Het nieuwe kabinet wil met een ‘masterplan’ de gebrekkige basisvaardigheden van leerlingen aanpakken.

Particuliere scholen in de lift?

27-01-2022 - Volgens recente cijfers zijn er momenteel 103 scholen zonder overheidsbekostiging, tegen 80 in 2015.

Kamervraag van de maand: 2022Z35925

27-01-2022 - Ondanks het Techniekpact neemt het tekort aan praktisch geschoold personeel toe.

Erfenis LOF in beeld

15-12-2021 - Enthousiasme en inhoudelijke deskundigheid zijn niet genoeg als je als leraar innovaties wilt doorvoeren.

Wat wil academische leerkracht?

29-11-2021 - Een uitdagend takenpakket? Mooi, maar niet genoeg om academisch personeel binnenboord te houden.

Kamervraag van de maand: 31289, 491

29-11-2021 - Kan de meldingsplicht voor scholen worden uitgebreid om de sociale veiligheid van leerlingen te garanderen?

Grenzen aan onderwijsvrijheid?

11-11-2021 - In een recent advies roept de Onderwijsraad op sneller in te grijpen als de gelijkwaardigheid van jongens en meisjes op een school in het geding is.

Kamervraag van de maand: 2021Z15719

11-11-2021 - Besturen geven het geld dat is bedoeld als extra salaris voor leraren op scholen met achterstanden, uit aan andere zaken.

Old boys network

26-10-2021 - Arjan Linthorst zet kanttekeningen bij de evaluatie van de wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen.

Soms hebben de beste stuurlui echt geen idee

15-10-2021 - Charlotte Goulmy ergerde zich behoorlijk tijdens het debat over het lerarentekort in de Tweede Kamer.

Leerplicht vanaf 4 jaar?

07-10-2021 - In het formatiestuk van VVD en D66 dook een oud plan op: verlaag de leerplichtleeftijd van 5 naar 4 jaar.

Kamervraag van de maand: 35 830 VIII

07-10-2021 - Kan monitoring uit het Nationaal Programma Onderwijs een blijvend karakter krijgen, voor meer inzicht in de ontwikkeling en vaardigheden van leerlingen?

De Inspectie legt scholen te veel administratieplicht op: feit of fabel?

07-10-2021 - Te veel administratie?

Stelling: 'Het lerarentekort lossen we alleen op met een hoger loon'

07-10-2021 - Het aantal leraren moet omhoog. Maar met alleen een hogerloon bereik je dat niet, zeggen drie onderwijskenners.

Hoe verder met het lerarenregister?

09-09-2021 - Jan Tishauser kijkt terug op de woelige ontstaansgeschiedenis van het lerarenregister.

Dit schooljaar ga ik werk maken van...

09-09-2021 - Een veelbewogen schooljaar is voorbij, een nieuw schooljaar net begonnen.

Kamervraag van de maand: 2021Z10545

06-09-2021 - Palestijnse lesboeken zijn doordrenkt van Israël-haat en verheerlijken ‘martelaren’ (terroristen).

Geef profielwerkstuk sterrenstatus

26-08-2021 - Rowan Beijk-Huijgen, e.a.

School en bedrijf samen aan de bak

25-08-2021 - Sylvia Bakker - Hoe breng je onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar?

Beter onderwijs? Meer democratische controle aub

24-08-2021 - Docent Arjan Linthorst vindt dat het onderwijsbeleid anders moet: minder decentralisatie en betere democratische controle op onderwijsuitgaven.

Kom in actie voor inclusiviteit

18-08-2021 - Saskia Blom, docente aan Hogeschool Fontys Technische Natuurkunde in Eindhoven, gaat bij zichzelf na wat zij kan doen tegen alledaags racisme en uitsluiting in het onderwijs.

Leren van de dood

20-07-2021 - Lerarenopleider Jos van den Brand probeert studenten door gebruik van casuïstiek voor te bereiden op rouw in de klas.

Aan de slag met jouw talenten?

13-07-2021 - Elien Steverink is basisschoolleraar en pedagoog.

Alle leerlingen aan het vaccin?

24-06-2021 - Vo-scholen mogen weer open, maar leraren zijn bezorgd over oplopende besmettingen.

Kamervraag van de maand: 35 565

24-06-2021 - Met EHBO-kennis en vaardigheden kunnen jongeren snel ingrijpen in noodsituaties en mogelijk levens redden.

Wereldburgerschap en slow looking

23-06-2021 - Aandacht voor wereldburgerschap vormt, volgens docent Liesbeth Breek, het hart van ons onderwijs.

Waar gaat 8,5 miljard naartoe?

13-05-2021 - Maak scherpe afspraken over de besteding van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-budget, zegt de Rekenkamer.

Kamervraag van de maand: 2021Z04288

13-05-2021 - Commerciële bureaus stuurden scholen compleet ingevulde aanvragen voor de subsidieregeling Schoolkracht.

Niet harder maar effectiever leren

10-05-2021 - Economiedocent Frits Wegerif onderzoekt hoe hij de prestaties van zijn leerlingen kan verbeteren.

Geef ons die prik

22-04-2021 - Met het initiatief #Geefonsdieprik roepen leraren het kabinet op om het onderwijspersoneel op te nemen in de vaccinatiestrategie.

Kamervraag van de maand: 35 536, nr. 2

08-04-2021 - Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) en schoolleider Nicole Roeken (IKC St.

Lerarentekort: diverser team?

08-04-2021 - De roep om meer diversiteit in het onderwijs klinkt al lang.

95 stellingen

29-03-2021 - De commissie Boerenverstand heeft het platform 95stellingen.

Giftig cadeau

26-03-2021 - Mohammed Guellaï - Onlangs presenteerde het demissionair kabinet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO): een verkiezingsstunt van 8,5 miljard euro incidenteel geld voor het onderwijs.

Ethische vorming

17-03-2021 - Willen we ethische vorming in het onderwijs op de kaart zetten, dan zullen we het ook zo moeten noemen, schrijft docente levensbeschouwing Frederike de Jong.

Jacques Vriens - IST

04-03-2021 - Jacques Vriens schreef eind jaren '90 een feuilleton voor Didactief, genaamd 'Het Kamertje' Deze aflevering stamt uit januari 1999 en gaat over Integraal School Toezicht: de inspecteur komt langs op school.

Jacques Vriens - Verhouding

04-03-2021 - Jacques Vriens schreef eind jaren '90 een feuilleton voor Didactief, genaamd 'Het Kamertje'.

Jacques Vriens - Vakantie

04-03-2021 - Jacques Vriens schreef eind jaren '90 een feuilleton voor Didactief, genaamd 'Het Kamertje.

Jacques Vriens - Staken

04-03-2021 - Jacques Vriens schreef eind jaren '90 een feuilleton voor Didactief, genaamd 'Het Kamertje'.

Ingezonden brief: lees Theo Witte

04-03-2021 - Jeannette de Brouwer over het nieuwste artikel van Theo Witte en de jarenlange urendruk in het onderwijs.

Kamervraag van de maand: 35570-VIII-158

04-03-2021 - Het ministerie van OCW zegt 8,5 miljard toe aan het onderwijs met het 'Nationaal Programma Onderwijs na Corona'.

Exit kleutertoets?

04-03-2021 - De veelbesproken kleutertoets wordt uitgefaseerd.

Geldlessen op school: must of moetje?

04-03-2021 - Geldlessen zijn hard nodig om jongeren en jongvolwassenen uit de schulden te houden, zo blijkt uit onderzoek.

Zo moet het eerlijk

11-02-2021 - Charlotte Goulmy - De minister van Onderwijs gaat ongetwijfeld tussen nu en 15 februari aankondigen dat de eindexamens VO niet door gaan.

Zonnen, manen en sterren

09-02-2021 - De selectie van kinderen vindt al veel eerder plaats dan bij het eindadvies in groep 8, schrijft Marcel Schmeier.

Spijt van de profielkeuze

03-02-2021 - Regelmatig krijgen leerlingen spijt van hun profielkeuze.

Natuuronderwijs: meer aandacht?

27-01-2021 - In het vierjaarlijkse TIMSS-onderzoek komt Nederland er qua natuuronderwijs in internationaal perspectief niet goed uit.

Vervreemding, beleidsmatige schizofrenie en therapie: een diagnose

31-12-2020 - Een eindejaarsoverdenking van Jan Drentje, rector van het volwassenenonderwijs in Zwolle.

Koeien van fouten

21-12-2020 - Charlotte Goulmy verbaast zich over de vierjaarlijkse evaluatie van het CvTE door Oberon.

Kamervraag van de maand: 31497-384

08-12-2020 - Bij passend onderwijs verschillen samenwerkingsverbanden sterk in effectiviteit en kwaliteit.

RV-toets: meer dan noodgreep?

08-12-2020 - Vanwege het geschrapte centraal schriftelijk eindexamen (cse) moesten scholen halsoverkop resultaatverbeteringstoetsen maken.

Cao-dwaling belemmert terugdringen schoolleiderstekort

24-11-2020 - ‘Nieuwe cao pakt goed uit voor schoolleider en adjunct-directeuren’, prijkte op de website van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS).

Ingezonden brief: gymnasium afschaffen

10-11-2020 - Geachte redactie. In de oktobereditie van Didactief stond een bijdrage onder het kopje ‘Schaf gymnasium af’.

Techniekonderwijs op de tocht?

10-11-2020 - Nu horeca en amusement door corona onder druk staan, lijkt techniek een slimme keus.

Kamervraag van de maand: 225

10-11-2020 - Door corona vallen meer lessen uit. Kunnen lesuitval en het effect op kansenongelijkheid scherper worden gemonitord?

Wiskundigen kritisch over curriculumherziening

19-10-2020 - Op basis van de voorstellen van curriculum.nu worden nieuwe kerndoelen en eindtermen ontwikkeld.

Als iemand 'de media' beschuldigt, zet dan je gezonde verstand aan

19-10-2020 - Michel Pijpers - Op 15 oktober 2020 maakte de NOS bekend het eigen logo van zijn satellietwagens te verwijderen.

Loyaal aan het onderwijs

08-10-2020 - Over de vrijheid van meningsuiting van leraren - Het ontslag van docente Paula van Manen – u weet wel, de schrijfster van  het boek Wanneer krijgen we weer les?

Waarom ik toch een mondkapje draag

07-10-2020 - Docent Hanneke Wetzeler over het dragen van een mondkapje op school.

Afstandsonderwijs voor thuiszitters?

06-10-2020 - Corona zette Nederland het afgelopen halfjaar massaal aan onderwijs op afstand.

Ingezonden brief: inspectie

06-10-2020 - Inspecteur van het onderwijs Eric van Baarschot in reactie op 'Typisch excellent' (Didactief, september 2020): inspectiestandaarden zijn breed gedeelde en algemeen aanvaarde kwaliteitskaders.

Kamervraag van de maand: 398

06-10-2020 - De vrijheid die de lumpsum schoolbesturen geeft, leidt tot slechter onderwijs.

Leraar moet aan tafel bij commissie Zevenbergen

05-10-2020 - Marco de Leeuw en Debbie Dussel - De commissie Zevenbergen die een nieuw bevoegdhedenstelsel probeert uit te denken, moet de leraar aan tafel uitnodigen.

Corona in je klas

18-09-2020 - Karim Amghar - ‘Corona is een middel voor de politiek om ons te onderdrukken.

Kamervraag van de maand: 42

08-09-2020 - Laten we niet wachten op de commissie Onderwijsbevoegdheden: maatregelen kunnen de lerarenopleidingen nu toch al flexibeler en aantrekkelijker maken?

Pabo-toelatingstoets: te westers?

08-09-2020 - Aankomende pabo-studenten met niet-westerse wortels zakken vaker voor de toelatingstoets geschiedenis.

Ministerie maakt zich afhankelijk van onbevoegden

06-07-2020 - Charlotte Goulmy - Vrijdag stuurden de ministers van Onderwijs de bevindingen van Merel van Vroonhoven over het lerarentekort naar de Tweede Kamer.

De paradox van gelijke kansen

19-06-2020 - Waarom zijn we wel geïnteresseerd in gelijke kansen, maar spreken we weinig over gelijke uitkomsten?

100 dagen voor de klas

19-06-2020 - In de veelbesproken televisieserie 100 dagen voor de klas (VPRO) proberen programmamakers Nicolaas Veul en Tim den Besten zich staande te houden als vo-leraar.

Een mooie herinnering

19-06-2020 - De laatste aflevering: Sjoerd Karsten blikt terug op zijn wandelingen door de Nederlandse onderwijsgeschiedenis.

Regeerakkoord 2022-2026, bijlage Onderwijs

03-06-2020 - Charlotte Goulmy schreef alvast de Onderwijsparagraaf van het Regeerakkoord voor de periode 2022-2026.

Droogzwemmen

20-05-2020 - Jan Drentje - Als we komend schooljaar een anderhalve meter school in elkaar moeten knutselen, kan ook in dat schooljaar het cse maar beter niet doorgaan.

Ingezonden brief: corona

14-05-2020 - Thea Rentenaar over les tijdens corona, in reactie op 'Drie vragen aan Tim Surma' (Didactief, maart 2020).

Ingezonden brief: toezicht

14-05-2020 - T.H. Rentenaar over de inspectie en leren communiceren, in reactie op 'Georganiseerd wantrouwen (4): de staat het toezicht' (Didactief, april 2020).

Over wijze lessen en verwondering

14-05-2020 - In het onderwijsdebat zien we een tweespalt tussen aanhangers van evidence based lesgeven en pleitbezorgers die de verwondering en de individuele leerbehoefte van de leerling centraal stellen.

Wat we wél kunnen doen aan de onderwijsachterstanden door corona

13-05-2020 - Leerkrachten Debbie Dussel en Michelle van Dijk pleiten voor een doordacht plan om verdere onderwijsachterstanden te voorkomen, nu de kinderen weer naar school gaan.

Een online studiekeuzecheckgesprek

13-05-2020 - Edwin Oberjé - Onlangs voerde ik een studiekeuzecheckgesprek voor de opleiding hbo-verpleegkunde met een 17-jarige vwo-eindexamenscholier.

De brave Hendrik

12-05-2020 - Voor honderdduizenden kinderen is ‘brave Hendrik’ in de eerste helft van de negentiende eeuw een voorbeeld om na te volgen.

Corona en achterstanden

12-05-2020 - Niet elke leerling is even goed bijgebleven, nu het onderwijs noodgedwongen op afstand plaatsvond.

Einde van het eenrichtingsverkeer

04-05-2020 - Yolande Emmelot, onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, over het verschil tussen onderwijs en educatie.

Zo kan het niet eerlijk (2)

30-04-2020 - Vandaag heb ik, vol verwachting, gekeken naar het Onderwijs debat over Corona.

Rv-toets benadeelt herkansers mvt

28-04-2020 - Docenten mvt roepen minister Slob op om vóór het eind van de meivakantie (3 mei) het cse leesvaardigheid 2020 mvt alsnog beschikbaar te stellen voor gebruik als rv-toets.

Opkomst van de meritocratie

22-04-2020 - Michael Young schreef in 1958 een klassieker voor elk onderwijsmens.

Taalbadquarantaine bevordert taalontwikkeling niet

22-04-2020 - De Vlaamse overheid wil groot inzetten op de Nederlandse taal om onderwijsongelijkheid tegen te gaan.

Zo kan het niet eerlijk

09-04-2020 - De aangekondigde oplossing voor het wegvallen van het eindexamen is niet eerlijk, schrijft Charlotte Goulmy.

Digitaal leren: big brother?

07-04-2020 - Digitale leermiddelen bieden talloze mogelijkheden, al helemaal tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Beschavende huishoudschool

07-04-2020 - Ze zouden de volksgezondheid, welvaart en het volkskarakter verbeteren.

Van spel tot leren

23-03-2020 - Niet alleen kleuters, ook oudere leerlingen kunnen hun leren spelend versterken.

Vierdaagse lesweek?

03-03-2020 - In de strijd tegen het lerarentekort willen scholen toestemming om maximaal één dag per week te laten invullen door een externe kracht zonder onderwijsbevoegdheid.

Kamervraag van de maand: 2020Z01017

03-03-2020 - Universiteitsmedewerkers maken collectief melding van hoge werkdruk, ook Wo in Actie wijst op de gevolgen van hun structurele overwerk.

Hoe nu verder?

02-03-2020 - Tijdens de hoorzittingen van de Tweede Kamer over Curriculum.

Het Onhebbelijke Kind

26-02-2020 - Leren houden van het onhebbelijke kind, vraagt je te houden van het onhebbelijke in jezelf.

Kamervraag van de maand: 52

28-01-2020 - Leerlingen krijgen in Nederland relatief veel uren les, veel leraren verlaten het vakgebied binnen vijf jaar of krijgen een burn-out.

Ernstige rekenproblemen

28-01-2020 - Voor leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen zijn de ERWD-protocollen ontwikkeld.

Curriculum-nu-of-curriculum-niet

21-01-2020 - Kijkt u eens naar deze foto.

Rood sein voor onderwijsvernieuwing

20-01-2020 - Het Nederlandse onderwijs staat voor drie grote problemen.

Een leraar Frans over Curriculum.nu

16-01-2020 - Charlotte Goulmy geeft Frans in het volwassenenonderwijs.

Kamervraag van de maand: 71

10-12-2019 - In het klimaatdebat namen jongeren de leiding.

Open access: eindelijk! Of toch niet?

10-12-2019 - Sinds eind oktober kunnen leraren een jaar lang gratis toegang krijgen tot wetenschappelijke tijdschriften (EBSCO Education Source-database, zie voordeleraar.

Kamervraag van de maand: 359

12-11-2019 - Motie (VVD): hoe kunnen we de vaccinatiegraad verhogen?

Beroepsonderwijs: meer status?

12-11-2019 - Loodgieters, installateurs en IT’ers zijn niet aan te slepen, maar studeren aan de universiteit geldt voor velen als het hoogst haalbare.

Krachtige kennis*

07-11-2019 - Kansengelijkheid en krachtige kennis.

Zonder strategie is Edtech bot instrument

06-11-2019 - Duizenden leraren staken vandaag, leraren staan onder druk.

Hoe open is open access?

04-11-2019 - De belofte: alle leraren een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke artikelen.

Pseudowetenschap als bijscholing

28-10-2019 - Bijscholing: het aanbod is groot, maar de kwaliteit varieert.

Maak mantelzorg bespreekbaar in de klas

21-10-2019 - In elke klas zitten er wel twee, kinderen of jongeren die thuis moeten helpen omdat er problemen zijn of zelf om die reden zorg tekortkomen.

Kamervraag van de maand: 3649

01-10-2019 - Hoe kan het overgrote deel van de testen uit het dyslexieprotocol wetenschappelijk bezien flauwekul zijn?

Elke vmbo een bibliotheek?

01-10-2019 - Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterden, onder wie veel vmbo’ers, baat hebben bij lezen.

Het rekentoetsdebacle: zondebok en schuldige

13-09-2019 - Ameling Algra, tot voor kort manager bij het College voor Toetsen en Examens, kijkt terug op het rekentoetsdebacle: een megaproject, bestuurd met oogkleppen op, zonder oog voor wat werkt.

Wat wil de leraar?

03-09-2019 - Het Lerarenregister, Curriculum.nu: grote vernieuwingen in het onderwijs roepen vaak weerstand op.

Kamervraag van de maand: 3169

03-09-2019 - Waardoor zijn de regionale verschillen tussen schooladviezen van Friese kinderen zo groot?

Close reading Curriculum.nu

20-08-2019 - Wat zien we terug van de input van ontwikkelscholen op het nieuwe curriculum? Bar weinig.

Taalonderwijs op helft scholen niet op orde

15-08-2019 - Kwart leerlingen in het basisonderwijs kan niet goed lezen, pseudo-dyslexie tiert welig en het taalonderwijs is op de helft van de scholen niet op orde.

Broedplaatsen van burgerschap

12-08-2019 - Veel leraren hebben de afgelopen jaren vluchtelingen in de klas gekregen.

Waar een wil is… over ambities van leerlingen benutten en bevorderen

12-08-2019 - Wat zou er gebeuren als het onderwijs de ambities van leerlingen beter zou benutten en bevorderen?

Paniek tijdens de toets

03-07-2019 - Edwin Oberjé - Een student raakt in paniek tijdens een toetsingsmoment.

Leerling laten meebeslissen?

18-06-2019 - Leerlingen betrekken bij beslissingen is in, maar hoe ver ga je?

Rondom het Binnenhof: School stichten is een recht van ouders…

18-06-2019 - Elke maand gaan onderwijskenners, politici en bestuurders in gesprek over een brandende kwestie.

Mach’s gut, Arie!

17-05-2019 - Open brief van docent Duits Martin Ringenaldus aan minister Slob.

Bevoegdheden in het VO op de schop?

14-05-2019 - Op uitnodiging van het ministerie van OCW woonde onderwijsblogger Kim van Strien een bijeenkomst bij over het bevoegdhedenstelsel in het voortgezet onderwijs.

Rondom het Binnenhof: Lerarencollectief

07-05-2019 - Elke maand gaan onderwijskenners, politici en bestuurders in gesprek over een brandende kwestie.

Competitie in uitblinken

07-05-2019 - Over het nut van prijzen en beloningen is in het onderwijs altijd veel te doen geweest.

Lerarentekort: wie betaalt de rekening?

07-05-2019 - Steeds meer scholen staan te springen om personeel en schakelen een detacheringsbureau in.

Eerlijker cijfers geven bij moderne vreemde talen

06-05-2019 - Toen ik zelf op de HAVO (en later het VWO) zat, bestonden hoofdstuktoetsen moderne vreemde talen uit een paar onderdelen.

Confessionele scholen dienen maatschappelijk belang

25-04-2019 - In de landelijke media speelt momenteel de vraag weer op of confessionele (katholieke en protestantse) scholen niet beter kunnen worden afgeschaft.

Veilig vliegen (met curriculum.nu)

18-04-2019 - De bouwstenen van Curriculum.nu zijn bijna klaar, gaan straks naar de Tweede Kamer, en van daaruit worden nieuwe kerndoelen vastgesteld.

Oproep aan de wetenschap

18-04-2019 - Jan Fasen, directeur van Niekee, doet een oproep aan de wetenschap: Hoe maken we de kwaliteit van onderwijs inzichtelijk, begrijpelijk en bespreekbaar?

Vrijheid van onderwijs: niet afschaffen, maar inperken

09-04-2019 - Carel Verhoef - De situatie op het Amsterdamse Haga Lyceum is een goede reden om de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de grondwet) opnieuw ter discussie te stellen.

Op zoek naar de impact van Hattie

08-04-2019 - Erik Jan Bakker - De zogenoemde high impact strategies (HIS) zoals John Hattie die formuleerde in Visible Learning en latere publicaties leven echt in de Australische praktijk.

Het ideale meisjesonderwijs?

01-04-2019 - In 1867 wordt de eerste middelbare meisjesschool geopend.

Geen Duits meer?

01-04-2019 - Het Lorentz Lyceum in Arnhem biedt vanaf volgend schooljaar geen Duits meer aan vwo-leerlingen.

Rondom het Binnenhof: eindexamen Duits

01-04-2019 - Elke maand gaan onderwijskenners, politici en bestuurders in gesprek over een brandende kwestie.

Dertig

21-03-2019 - Charlotte Verhoeff-Groenleer, docente Nederlands in het VO, schreef een gedicht naar aanleiding van de onderwijsstaking op 15 maart 2019.

Curriculum.nu en de kleren van de keizer

12-03-2019 - Martin Ringenaldus vergelijkt het vierde tussenproduct van de ontwikkelgroep curriculum.

De kansengelijkheid in het onderwijs neemt eerder toe

11-03-2019 - De kansengelijkheid in het onderwijs staat weer ter discussie, na een nieuw rapport van de Onderwijsraad.

Diversiteit en inclusie. Hoe zorg je ervoor dat ieder kind erbij hoort?

07-03-2019 - Pauline Slot - Het is maandagochtend. De kinderen druppelen langzaam de voorschool binnen.

Waarom ik (niet) ga staken op 15 maart

27-02-2019 - Frans Droog - Ik ga staken tijdens de grote algemene onderwijsstaking op 15 maart.

Examenkwaliteit: wettelijk verankeren?

26-02-2019 - Een verplichte examencommissie en aantoonbare toetsexpertise per vaksectie: dit adviseert de commissie-Ten Dam na het debacle op VMBO Maastricht.

De stalen tucht van Bordewijk

26-02-2019 - Er is in de Nederlandse literatuur geen roman over het schoolleven die zo veel stof doet opwaaien als Bint van Ferdinand Bordewijk.

Rondom het Binnenhof: kansen

26-02-2019 - Elke maand gaan onderwijskenners, politici en bestuurders in gesprek over een brandende kwestie.

Klimaatspijbelaars

25-02-2019 - De leerlingen van Youth For Climate hebben aangekondigd op 14 maart weer te gaan protesteren.

Geef leraren in grote steden een toeslag

07-02-2019 - In grote steden is het extra lastig om goede leraren voor basisscholen te vinden, aldus Arnold Jonk, bestuurder bij Samen tussen Amstel en IJ en Eva Naaijkens, schoolleider van de Alan Turingschool ­in Amsterdam.

Stop de excelleerdrang in het onderwijs!

07-02-2019 - Docent Pascal Cuijpers werd met deze column genomineerd voor de Fons van Wieringenprijs 2019 voor beste onderwijsblog.

Wij leraren NEMEN onze verantwoordelijkheid voor goed onderwijs elke dag weer

06-02-2019 - Debbie Dussel - Ik beken, na het lerarendebat van 24 januari 2019 was ik zwaar teleurgesteld.

Motiveren is te leren

06-02-2019 - Lida Schepers - ‘Als er iets is wat docenten gelukkig maakt dan is het een klas vol met intrinsiek gemotiveerde, in de stof geïnteresseerde en hardwerkende leerlingen.

Het cijfer is een beginpunt

23-01-2019 - Herma Klaassen - ‘Zolang hier nog geleerd wordt geef ik geen cijfers.

… maar laat examens bij docenten

22-01-2019 - Moeten we toetsing en diplomering centraliseren en reguleren zoals in Engeland?

In Engeland goede ervaringen met exameninspectie…

22-01-2019 - Het examendrama in Maastricht, afgelopen zomer, heeft veel vragen opgeroepen over de rol van de onderwijsinspectie.

Open access: nuttig voor leraren?

22-01-2019 - Met ‘Plan S’ willen grote Europese onderzoeksfinanciers ervoor zorgen dat vanaf 2020 al ‘hun’ onderzoek beschikbaar komt via open access.

Koloniale scholen in Suriname

22-01-2019 - In Suriname werd al in 1876 de leerplicht ingevoerd.

Schaken in Armenië

11-01-2019 - Luuk en Erik Ex reizen met een oud busje de wereld rond en maken verhalen over onderwijs en lesgeven in verre landen.

Onderwijs voor een leven van rijke betekenis

08-01-2019 - Simone van Laar schreef voor haar minor filosofie, wereldreligie en spiritualiteit aan de Pabo Utrecht een essay over Biesta, Nussbaum, Dewey en Rancière die zij in verband brengt met Stephen (seven habits) Covey.

Geef onderwijsinspectie toegang tot informatiesystemen van scholen

02-01-2019 - Misha van Denderen – Meer inspecteurs is niet de oplossing voor problemen in het onderwijstoezicht.

Kijk Wijzer naar prentenboeken

02-01-2019 - Hoe kun je het analytisch vermogen van kinderen vergroten met behulp van prentenboeken?

WoinActie

13-12-2018 - Jan Bransen - Met een bezwaard hart houd ik me tot nu toe verre van WoinActie.

… want het succes is bewezen

07-12-2018 - Sinds de start van het beleid op voor- en vroegschoolse educatie (vve) is er veel aan gedaan om kinderen met een risico op achterstand te verwijzen naar de voorschool.

Maak de voorschool gratis…

07-12-2018 - Het is zorgelijk dat de landelijke invoering van de kinderopvangtoeslag voor de voorschool in 2018 ertoe heeft geleid dat het bereik van de voorschool is gedaald, vooral daar waar de voorschool kinderen het meeste kan bieden.

Klassikaal of individueel gericht?

07-12-2018 - Na invoering van de Lager-onderwijswet van 1920, met een uniform leerplan voor elke leerling, slaat de twijfel toe.

Ruim baan voor de leraar?

07-12-2018 - Maak het voor leraren makkelijker meer vakken te geven en van onderwijssector te switchen, stelt de Onderwijsraad in een veelbesproken advies.

Ingezonden brief: beroepsgroep leraren

07-12-2018 - In Lerarenregister: organiseer het zelf!

Professionele schijt

22-11-2018 - Hoe houd je als leraar genoeg ruimte en tijd over om uitgerust, flexibel en creatief te blijven?

Ontwerpend en onderzoekend leren met LOF

22-11-2018 - We hebben allemaal onze idealen, onze dromen over hoe het onderwijs eruit zou moeten zien.

Wilhelmus op school

06-11-2018 - Sjoerd Karsten - Het schoolhoofd in een Fries dorp ‘leent’ leerlingen van een andere school om het volkslied te zingen, want zijn eigen leerlingen kennen het volkslied niet.

… en neem een voorbeeld aan ons

31-10-2018 - Elke maand gaan onderwijskenners, politici en bestuurders in gesprek over een brandende kwestie.

Professionaliseer van onderop…

31-10-2018 - Elke maand gaan onderwijskenners, politici en bestuurders in gesprek over een brandende kwestie.

Het Talenparadijs

17-10-2018 - Maaike Verrips - Het beroepsperspectief van taalkundige professionals is breed.

De meerwaarde van de buurtaal

09-10-2018 - ​Steeds meer scholen zien de meerwaarde van buurtalen in. Vooral ook op jonge leeftijd.

Besteed 70% lumpsum aan docenten en OOP

05-10-2018 - Docent wiskunde Frans van Haandel – winnaar van de Onderwijsblogprijs 2018 - reageert op het advies van de Onderwijsraad aangaande lumpsum.

School sluiten bij epidemie?

02-10-2018 - Wanneer na de Eerste Wereldoorlog de Spaanse griep uitbreekt en steeds meer slachtoffers maakt, brandt er een discussie los over maatregelen.

... om machtsmisbruik te voorkomen

02-10-2018 - "Meer transparantie over bestedingen zou zeer welkom zijn.

Het CvTE over valide eindexamens

21-09-2018 - Docent Duits Martin Ringenaldus stelde op 1 juni 2018 de kwaliteit van de eindexamens Duits ter discussie.

Formatief evalueren in de praktijk: terugblikken en vooruitzien

11-09-2018 - Hamid ait Oumghar - ​De start van een nieuw schooljaar biedt de kans om terug te blikken en de balans van het afgelopen schooljaar op te maken.

Natuurlijk en schools leren

11-09-2018 - Hoe leren kinderen het best? Hierover bestaan grofweg twee opvattingen.

Klein verzet

04-09-2018 - In de bezettingsjaren krijgen scholen in Nederland de opdracht om een ‘opgave te verstrekken van de leerlingen, die van Joodschen bloede zijn’.

… dus integreer Jeugd en Onderwijs

04-09-2018 - Paul Dirkse en zijn gemeente Leiden zijn een voorbeeld voor een mooie rol die de gemeente zou kunnen pakken.

Samen gaan we voor the extra mile…

04-09-2018 - Als ik me als wethouder zou moeten beperken tot de wettelijke bevoegdheden van de gemeente op het gebied van onderwijs, dan zou ik de portefeuille direct weer inleveren.

Feedback krachtig leermiddel bij Salomo

03-09-2018 - Wat doet een leerling precies met de instructie van een leerkracht?

Vakoverstijgend werken in Tilburgse bovenbouw

19-07-2018 - Uit de bevindingen van de werkgroep Curriculum.

Opvoeden terwijl je wordt opgevoed!

18-07-2018 - Een complex vraagstuk, vraagt om een complex antwoord De vraagstukken die op ons afkomen als we jonge mensen opvoeden, coachen en begeleiden, zijn complex.

Passend onderwijs: u weet me te vinden…

12-06-2018 - De tijd van pappen en nathouden is voorbij: stel bij passend onderwijs de leraar weer centraal.

… nee, komt u maar eens bij ons langs

12-06-2018 - Ongefundeerde kritiek op passend onderwijs is demotiverend.

Schoolwandelingen

12-06-2018 - Met de Onderwijswet van 1857 wordt kennis der natuur een verplicht vak op de lagere school.

Hoe valide is het eindexamen Duits?

01-06-2018 - Martin Ringenaldus heeft getracht de frequentie van woorden in examenteksten Duits te bepalen.

Ontwikkelteam NL pleit voor meer samenhang

14-05-2018 - Simone Westra en Alice Geerdink - Leden van het ontwikkelteam Nederlands binnen Curriculum.

Creatief schrijven moet in het schoolvak Nederlands

30-04-2018 - De Nederlandse taal wordt op dit moment beter verdedigd door rappers als Ronnie Flex, Lil Kleine en Broederliefde dan door de examenmakers van het Cito.

Leraren Duits denken na over differentiatie

20-04-2018 - Wie les geeft in een vreemde taal weet dat de niveaus van de leerlingen nogal uiteenlopen.

… dus maak er een examenvak van

09-04-2018 - Elke docent doet als vanzelf aan burgerschapsles: we zijn allemaal een voorbeeld voor onze leerlingen, of we dat nu willen of niet.

Pauselijke Zoeaaf

09-04-2018 - Sjoerd Karsten - Verschillende plekken in het West-Friese Lutjebroek herinneren aan ‘de reus van het dorp’, Pieter Janszoon Jong, de ‘oorlogsheld’ van het katholiek onderwijs.

Mbo: investeer in burgerschap…

09-04-2018 - Kirsten van den Hul - Onlangs vroeg een mbo-student me of je als mbo’er ook Kamerlid kunt worden.

Naast de ik staat een wij – wanneer zien politici dat?

05-04-2018 - Politici bedrijven identiteitspolitiek. Mensen met elkaar verbinden doen ze nog nauwelijks.

En ze leefden lang en gelukkig…..

29-03-2018 - Mijn derde blog van dit schooljaar op het Augustinianum in Eindhoven.

Bedrijven, bemoei je alsjeblieft met het onderwijs

21-03-2018 - Het bedrijfsleven mag best meer invloed krijgen op de herziening van het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs.

Meer tijd door minder lesuren…

20-02-2018 - Paul van Meenen - Na 33 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, ben ik namens D66 naar politiek Den Haag gekomen.

… of doe iets aan die lange vakanties

20-02-2018 - Jan Berende - Wie voor de klas staat in het vmbo, weet dat minder les voor dit type leerlingen problemen gaat opleveren.

De Dikke Van Dale

20-02-2018 - Sjoerd Karsten - In 1964 doet minister van Onderwijs Theo Bot de tenen krommen van de redactie van het eerbiedwaardige Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).

Zichtbaar

20-02-2018 - Jasmijn Hamakers-Kester - De lat ligt hoog. Voor mezelf leg ik die extra hoog.

De horizon komt ooit dichterbij

14-02-2018 - Peter van Splunter, Ineke Kreuger en Trinka Stam - Sinds oktober 2017 lees je hier maandelijks over de ervaringen van deelnemers aan twee leernetwerken formatief evalueren: dit keer leraren en de sectorleider havo van het Erfgooiers College in Huizen

Waar is het extra geld voor het vo gebleven?

08-02-2018 - Via de lumpsum zijn vele miljarden extra gegaan naar onderwijs, maar het ging niet naar docenten.

Babykoalavlees

08-02-2018 - Charlotte Goulmy - Kent u dat?

Beloonkunde

24-01-2018 - Mart Ottenheim - Kinderen zitten op de gang, in de hoek, bij de directeur op een stoel of met hun gezicht naar de muur.

… maar maak ze wel beter vergelijkbaar

23-01-2018 - Cees Glas - Nu er verschillende aanbieders van eindtoetsen op de markt actief zijn, wordt het belangrijk om de normering van de eindtoetsen onder controle te houden.

Kiesrecht voor allen

23-01-2018 - Apeldoorn is in de negentiende eeuw een rustig dorp en de deftige burgerij, met burgemeester Van Hasselt voorop, wil dat graag zo houden.

Pers eindtoetsen niet in keurslijf…

23-01-2018 - Roelof Bisschop - De eindtoets heeft groot gewicht voor scholen en leerlingen.

Selfies: Gezond of niet?

18-01-2018 - Elizabeth de Velde – directeur van Vakcollege Noordoostpolder in Emmeloord – zag haar vmbo-leerlingen veel selfies maken.

Het klaslokaal van de toekomst

20-12-2017 - Joost Noordeloos - Een doorsnee klaslokaal, vroeg in de ochtend.

Toetsmachine houdt ons stevig in de greep

13-12-2017 - Hamid ait Oumghar - Op het Augustinianum (gymnasium, athenaeum en havo) in Eindhoven is onlangs de pilot Formatief Evalueren gestart.

… maar laat ’m wel intact

05-12-2017 - De bestedingsvrijheid van de lumpsum stelt besturen en scholen in staat om betere keuzes op maat te maken en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te behouden en verbeteren.

Houd lumpsum tegen het licht…

05-12-2017 - De laatste jaren is er steeds meer discussie over de lumpsumbekostiging in het onderwijs.

Kwekelingen

05-12-2017 - Sjoerd Karsten - Wanneer Jan Ligthart en Adriaan Gerhard elk op een volksschool in de Jordaan zitten, breekt in 1866 een vreselijke cholera-epidemie uit, die in Amsterdam meer dan duizend slachtoffers maakt.

Leernetwerken Formatief Evalueren 3

15-11-2017 - Annika van Dijk en Suzanne Kleyn - Graag stellen we ons en onze mooie school aan je voor.

Bij elkaar betekent nog niet samen

03-11-2017 - Nienke Boere - ‘Is dit wit genoeg voor u?’ was de slogan waarmee de kinderen van De Avonturijn en St.

… maar excellente school is wel rolmodel

31-10-2017 - Ik heb niets met ranglijstje en cijfers, behalve in de sport.

Ranglijstjes zijn betekenisloos…

31-10-2017 - Toen ik een jaar of twaalf was, had ik een favoriet boek: Het Lijstenboek.

Kaiser-Wilhelm-Schule

31-10-2017 - Sjoerd Karsten - De Kaiser-Wilhelm-Schule in Amsterdam is net een kameleon.

Vierdaagse schoolweek

25-10-2017 - Miriam Heijster - Een vierdaagse schoolweek voor leerlingen en een vijfdaagse werkweek voor leraren.

E(du)scape Rooms

24-10-2017 - Joost Noordeloos - Je loopt het lokaal binnen en de deur slaat achter je dicht.

Lessen uit een gouden paleis

11-10-2017 - Jasper Rijpma - Afgelopen weekend was ik te gast op een groot onderwijscongres in Abu Dahbi, dat de (ietwat schunnige) titel Qudwa droeg.

Elke dag een ander volkslied

09-10-2017 - Emma Vermeulen - De verplichte invoering van het Wilhelmus op scholen is een slecht idee.

Ingezonden brief: Hyperion Lyceum

05-10-2017 - Leerlingen uit de vijde klas van het Hyperion Lyceum - Goeiemorgen, Op jullie site staat een stukje over onze school, het Hyperion Lyceum (Doelen voor de toekomst, mei 2017).

… maar OCW moet nu een stap terug doen

03-10-2017 - Onderwijsbeleid moet ervoor zorgen dat er beter wordt lesgegeven.

Lerarenregister: eerste stap is gezet…

03-10-2017 - De eerste stap is gezet op weg naar een goed functionerende professionele keten.

Rijksschool voor rietvlechters

03-10-2017 - Schamele plaggenhutten en bittere armoede.

Bezint, ook nadat ge begint!

29-09-2017 - Hamid ait Oumghar - Op het Augustinianum (gym, athenaeum en havo) in Eindhoven is onlangs de pilot Formatief Evalueren gestart.

ResearchED 2017 Londen

22-09-2017 - Sergej Visser - Wat doe je op een zaterdag vroeg in september, als je schooljaar net begonnen is?

Nee, het kan tekort juist vergroten

06-09-2017 - De eis van het primair onderwijs ligt op de formatietafel.

Hoger salaris is oplossing voor lerarentekort

06-09-2017 - De hoge werkdruk en het lage salaris voor leraren doen het onderwijs geen goed.

Aardappelmeester

06-09-2017 - Een lange, blanke knol, met vlakke ogen, lichtgeel, en tamelijk vastkokend.

Kinderboekenauteur en Schoolschrijver Anna van Praag

27-06-2017 - Laura Prat Bertrams- Anna van Praag is kinderboekenauteur en sinds 2015 ook Schoolschrijver.

Het begon zo onschuldig…

16-06-2017 - Michel Pijpers - Examens Nederlands: al minstens drie jaar slecht, maar niemand grijpt in.

… maar dan moet de geldstroom wel anders

15-06-2017 - Bij oppervlakkige lezing zal een buitenstaander denken dat met het pleidooi van Bente Becker voor meer kwaliteit en minder werkdruk niets mis is.

Meer geld is niet nodig voor lagere werkdruk…

15-06-2017 - Leraren betekenen veel: ze zorgen ervoor dat kinderen een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

Selectie voor vo: wat is wijsheid?

15-06-2017 - Sjoerd Karsten - Op het conservatieve Barlaeus Gymnasium in Amsterdam is Taco Kuiper al direct na zijn aanstelling in 1925 een opvallende verschijning.

… maar categoraal is geen synoniem voor elitair

03-05-2017 - Benedict Hamans - De politieke overtuiging dat scholen en klassen breed moeten worden om de kansengelijkheid te vergroten, lijkt geheel voorbij te gaan aan de keuze die veel ouders (willen) maken voor de zogenoemde categorale scholen: categorale gymnasia, categorale mavo’s.

Leren samenleven vraagt om brede scholen...

03-05-2017 - Tunahan Kuzu - Onderzoek toont aan dat veel mensen zich zorgen maken over hoe wij samenleven.

Haveloozenschool

03-05-2017 - Sjoerd Karsten - In de Utrechtse volksmond heten zij sjuumers: ‘schuimers’, wat zoveel wil zeggen als bedelaars, schooiers of paupers.

'Een volk dat voor korannen zwicht...'

25-04-2017 - Tim Huijgen - Op zoek naar historisch besef in het Nederlandse geschiedenisonderwijs stelt deze vakdidacticus en leraar geschiedenis een rigoureuze oplossing voor.

Een leraar heeft veel kwaliteiten, maar...

14-04-2017 - Michel Pijpers - Voordat ik toelicht dat het niet verstandig is om onderwijsvernieuwing over te laten aan leraren, wil ik benadrukken dat onderwijsvernieuwing keihard nodig is.

… maar in de krant staat gewoon ‘doubleerders’.

30-03-2017 - Ed Boekhorst - De Jan Ligthartschool is 59 jaar geleden opgericht door onderwijzers van acht basisscholen uit Oosterbeek, om leerlingen die nog niet aan vervolgonderwijs toe waren een jaar extra te kunnen begeleiden.

Zo’n extra brugjaar doet het heel goed…

30-03-2017 - Renske Helmer-Englebert - De plek waar een kind wordt geboren, mag niet bepalen welke kansen het krijgt.

Hoofdonderwijzer werd hofpedagoog

30-03-2017 - De onderwijzerswoning in het Brabantse dorp Dinteloord is een krot.

1 april, kikker in je schoolorganisatie

29-03-2017 - Lotte van Kempen - Het is bijna zover, 1 april: ‘dag van de dwazen’.

Op bezoek bij Agora

21-03-2017 - Martijn Sytsma - Een tijdje terug schreef ik een blog over het verhaal van Sjef Drummen, één van de oprichters van Agora.

De dyslexiediscussie: laten we ons richten op goed leesonderwijs!

02-03-2017 - Marita Eskes - De afgelopen weken was er veel discussie over de boodschap van Anna Bosman aangaande dyslexie.

2 werelden, 2 werkelijkheden

24-02-2017 - Margalith Kleijwegt - Na alle gesprekken met studenten, docenten en andere professionals is me gebleken hoe belangrijk het is dat er meer aandacht wordt besteed aan wat in het onderwijs de ‘pedagogische relatie’ wordt genoemd.

... en maximaal 20 lesuren

21-02-2017 - Jelmer Evers - Wat is dat toch met politici en lippendienst?

Te hoge werkdruk vraagt om leiderschap

21-02-2017 - Sofyan Mbarki - In januari publiceerde de AOB een rapport over de werkdruk van docenten.

Onderwijzer versus schoolhoofd

21-02-2017 - Sjoerd Karsten - Vijfendertig jaar lang heeft Geert Beishuizen een goede verstandhouding met het schoolhoofd in het uiterst christelijke dorp Garsthuizen.

Klassengrootte: size matters, èèèch wel

30-01-2017 - Michel Pijpers - Zullen we afspreken dat we Hatties resultaten niet meer liegen of ze gedrukt staan?

'En houd je aan de opdracht, CvTE en Cito!'

27-01-2017 - Arie Wilschut - Fouten in examens zijn onacceptabel, dat is vanzelfsprekend, maar wat mij betreft is ook een belangrijke vraag hoe groot de speelruimte van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en Cito bij het maken van de examens eigenlijk is?

'Betrek docenten meer bij examens'

27-01-2017 - Paul van Meenen - Bij veel vakken zitten jaar na jaar dezelfde fouten in de examens en steeds weer klinkt dezelfde kritiek.

Amsterdam, Mauritskade

27-01-2017 - Sjoerd Karsten - In 1892 verhuist de vierde Amsterdamse openbare HBS naar een nieuw onderkomen aan de Mauritskade in de hoop dat ‘de jammeren over het hulpgebouw spoedig vergeten zullen zijn’.

Vragen bij de prijs van schoolboeken

23-01-2017 - Michel Pijpers - Een maand of acht geleden werd ik gebeld door een medewerkster van Van Dijk, een boekhandel die voor half Nederland (Iddink doet de andere helft) schoolboeken levert.

Nederlandse les op Kreta

06-01-2017 - Het eerste wat opvalt aan de buitenkant van het schoolgebouwtje zijn de beschilderde ramen.

PLG meer metafoor dan realiteit

20-12-2016 - Eric Verbiest - Onlangs verscheen een nieuwe druk van Professionele leergemeenschappen - een inleiding van Eric Verbiest.

'Terahertz-straling’ in de taalles?!?

19-12-2016 - Martine Gijsel - Wetenschap&technologie-les geven is dankbaar werk.

Waar leraren leren, leren leerlingen beter

09-12-2016 - Alle van Steenis - Op 10 december vindt de Nationale SchoolleidersTop plaats.

'Er moet meer geld bij'

06-12-2016 - Liesbeth Kleuver - Fijn dat Jaques Monasch en anderen cultuureducatie willen borgen in het po.

‘Cultuureducatie: te vrijblijvend’

06-12-2016 - Jacques Monasch - Cultuureducatie wordt te vrijblijvend georganiseerd.

Kleinemeer

06-12-2016 - Sjoerd Karsten - Volgens de eerste onderwijswetten heeft het onderwijs als taak leerlingen op te voeden tot ‘christelijke en maatschappelijke deugden’.

Duit in het zakje

14-11-2016 - Liesbeth Kleuver - Cultuur hoort in de kern van het onderwijs; creativiteit is de belangrijkste vaardigheid van de 21e eeuw.

Power to the teachers!

09-11-2016 - Arjan Moree - Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, meetups.

'Alle scholen zijn bijzonder'

07-11-2016 - Eppo Bruins - Toen de Franse revolutie in het begin van de negentiende eeuw ons land overspoelde, kwam al gauw de gedachte van staatsonderwijs als middel om het volk te verheffen.

'Artikel 23 is een fossiel'

07-11-2016 - Rutger de Ridder - Het Nederlands onderwijsstelsel is sterk, ijzersterk mag je wel zeggen.

Oisterwijk, Kerkstraat

04-11-2016 - Sjoerd Karsten - De kapelaan van het overwegend katholieke, Brabantse Oisterwijk ziet rond de Eerste Wereldoorlog overal de duivel en die moet uitgedreven worden: uit de plaatselijke muziekvereniging, de protestanten, enkele eigenzinnige katholieken, de vakbond van sigarenmakers en de socialisten.

Met 2-vmbo naar theater

24-10-2016 - Albert Brouwer - Een macho in de zaal: ‘Als je dure merken draagt, vallen meisjes eerder op je.

Zinvolle dialoog over professionele ruimte

21-10-2016 - Pieter Boshuizen - 13 oktober 2016 werd samen met de VOR een congres georganiseerd over professionele ruimte van leraren in het vo.

Kwaliteit vecht met kwantiteit

30-09-2016 - Michel Couzijn - Naar ‘versterken van lerarenkwaliteit’ kun je op twee manieren kijken: de kwaliteit van individuele leraren vooruit helpen, en de kwaliteit van de beroepsgroep als geheel bevorderen.

'Zorg voor meer eerstegraadsleraren'

30-09-2016 - Michel Rog - Het onderwijs is zo goed als de leraar voor de klas.

Amsterdam, Kalverstraat

30-09-2016 - Sjoerd Karsten - ‘De algemeene taak der lagere school is menschen te vormen.

Bosje bloemen

26-09-2016 - Lidia van Alphen - Of ik even op de gang wil komen.

Valkenburg, Kloosterweg 36

19-09-2016 - Het St. Ignatius College aan de rand van Valkenburg was eens de trots van katholiek Nederland.

‘Verbieden is niet de oplossing’

05-09-2016 - Jet Bussemaker - Als ouder wil je het beste voor je kind.

'Schaduwonderwijs is riskant'

05-09-2016 - Louise Elffers - Deelname aan bijlessen, toetstrainingen en huiswerkklassen neemt de afgelopen jaren sterk toe.

Den Helder/De Stille Oceaan

05-09-2016 - Sjoerd Karsten - Examen doen op volle zee?

Kukenheim verdient gotspe van het jaar

26-08-2016 - Wietske Miedema - De A´damse wethouder Simone Kukenheim verdient de prijs voor Gotspe van het jaar, zegt Wietske Miedema.

Overlevingsstrategie

25-08-2016 - Edmée Maas - Eén van mijn collega’s bij TechniekTalent.

POP ipv toets

21-07-2016 - Michel Pijpers -- Op het Odulphuslyceum in Tilburg begeleid ik een spectaculaire onderwijsvernieuwing.

Gedroomde partners

19-07-2016 - Peter de Brock - Scholen, overheid en lerarenopleidingen hebben ons, ouders, ontdekt.

Maisaa vertelt...

19-07-2016 - Maisaa Almohamad doceerde wiskunde aan een middelbare school in Jdaidt Artuz in de buurt van Damascus.

Zandvoort

30-06-2016 - Sjoerd Karsten - In de zomer van 1933 gaat de tienjarige Gerard Reve, net als duizenden andere ‘bleekneusjes’ uit de stad, naar een vakantiekolonie om aan te sterken.

De dyslexie-experience

20-06-2016 - Marlinde Verhaar - Hoe voelt het om dyslexie te hebben?

Begrijpend lezen in groep 3: 'de mier'

09-06-2016 - Marita Eskes - Ook groep 3, het schooljaar waarin leerlingen starten met het technisch leren lezen, is geschikt om aandacht te besteden aan tekstbegrip.

Haarlem, Spaarne 79

30-05-2016 - Sjoerd Karsten - Tegen het einde van de achttiende eeuw zien veel stadsbesturen het nut en de noodzaak in van onderwijs voor kinderen die in armoede leven.

'Maak leren zichtbaar met DTT'

03-05-2016 - Christel Wolterinck - Stel dat alles wat we onderwijzen ook door leerlingen zou worden geleerd.

'Politieke DTT, weg ermee!'

03-05-2016 - Roelof Bisschop - Is het bezwaarlijk om te toetsen in het onderwijs?

Utrecht, Agnietenstraat 5

30-04-2016 - Sjoerd Karsten - Wanneer op 1 mei 1754 een Utrechtse notaris het testament openbaar maakt van Maria Duyst van Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude, heerst alom verbazing over de inhoud van haar nalatenschap.

Leenhouts over Karstens mbo

28-04-2016 - Jos Leenhouts - De hoofdstroom in de Nederlandse onderwijsdelta, een nuchtere balans van het MBO van Sjoerd Karsten is een prachtboek van een generatiegenoot die na een leven lang werken aan onderzoek naar sociale ongelijkheid, segregatie en burgerschap een 'nuchtere balans' opmaakt van het MBO.

Pabo in deeltijd

12-04-2016 - Janneke Waelen - Om de kwaliteit van het basisonderwijs van binnenuit te kunnen ontwikkelen zijn meer academisch gevormde leerkrachten nodig die de rol van teacher leader op zich kunnen nemen.

Onderwijs 2032 op koers

08-04-2016 - Leo Salemink - Bij nauwlettend lezen van Onderwijs 2032 valt op dat Schnabel c.s.

Revolutie in livestream

05-04-2016 - Tom Bennett - Ik heb veel in stilte geleden, toen ik in 2003 begon met lesgeven.

Docent op toneel

05-04-2016 - Thijs van Roon - Hallo collega's. Weten jullie dat nog?

Hier wringt de schoen

04-04-2016 - Maud Philippen - 'Onderwijsonderzoek is meer iets voor ONS soort mensen', hoorde ik een schoolleider laatst zeggen.

3000 euro netto per maand

01-04-2016 - Michel Pijpers - Het gaat niet goed op school, de ene onvoldoende na de andere, ze grossiert erin.

'...Maar wij houden er aan vast!'

29-03-2016 - Leon de Wit - De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijke stap in een kinderleven.

'Enkelvoudig advies: kwalijk...'

29-03-2016 - Rick Grashoff - Het waren spannende tijden voor de leerlingen van groep 8.

Leiden, Lokhorststraat 16

22-03-2016 - Het Leidse gymnasium (de ‘Latijnse school’), sinds de middeleeuwen gevestigd in een prachtig pand aan de Lokhorststraat, blijft tot 1800 vrijwel onveranderd.

Gaan ministers luisteren?

18-02-2016 - Jasper Rijpma - Voor het eerst zijn delegaties naar de International Summit on the Teaching Profession in Berlijn, begin maart, verplicht ´praktiserende´ leraren mee te nemen.

Amsterdam, Frederik Roeskestraat 94

15-02-2016 - Sjoerd Karsten - De Roeskestraat in Amsterdam-Zuid zou in een kleinere plaats Schoolstraat heten; er staan verschillende scholen.

Weg met de Kennisbasistoets

29-01-2016 - Benjamin Koster - De kennisbasistoets op hogescholen verdient hetzelfde lot als de rekentoets in het middelbaar onderwijs: zij dient te worden afgeschaft.

'Een minister in drijfzand'

22-01-2016 - John van der Vegt - Ook een goede minister kan in drijfzand belanden.

'Scheid vastgoed en onderwijs'

22-01-2016 - Tjitske Siderius - Het plan van minister Bussemaker voor de menselijke maat in het mbo verdient beslist nader onderzoek.

Oplossingen uit DenkTank

07-01-2016 - Koen van Bemmelen - Het leren van de toekomst op, vóór en buiten school, hoe ziet dat er eigenlijk uit?

Vledderveen

22-12-2015 - Eeuwenlang is de omgeving van het Groningse Vledderveen wild, woest en leeg, de plaats zelf vrijwel geheel afgesloten van de wereld.

'Vve: controleerbaar investeren in gelijke kansen blijft nodig'

07-12-2015 - Paul Leseman - De media hebben de kritiek van hoogleraar Ruben Fukkink op de jaarlijkse investering van een half miljard euro aan vve gretig opgepakt.

'VVD zet vraagtekens bij effectiviteit vve'

07-12-2015 - Karin Straus - De voor- en vroegschoolse opvang (vve) in Nederland heeft géén toegevoegde waarde voor het jonge kind.

Etersheim

30-11-2015 - Het schattige schooltje met de aanpalende onderwijzerswoning in het afgelegen Noord-Hollandse dorpje Etersheim is nu een klein museum voor kinderliteratuur.

Dekkers ommezwaai

26-11-2015 - Henk Blok - Dekkers ommezwaai: wordt thuisonderwijs erkend?

Ben ik bijzonder?

19-11-2015 - Arnold van Piekeren - Ik ben biologiedocent op het Fons Vitae Lyceum Amsterdam, van brugpiepers tot bovenbouw.

Over terreur en de school

19-11-2015 - Alderik Visser en Henk ter Haar - Weer zijn er aanslagen.

Nationale Schoolleiders Top

17-11-2015 - Arend Smit - Op 7 november 2015 werd de eerste Nationale Schoolleiders Top gehouden en in mijn visie kan van een succes worden gesproken.

Serie kijken… of 'n boek pakken?

12-11-2015 - Hanneke Bootsma - Het is inmiddels een vertrouwd beeld.

‘Onderwijs2032 is geen pleidooi voor minder kennis’

02-11-2015 - Geert ten Dam - De hoofdlijnen van het Onderwijs2032-advies over de toekomst van het onderwijs liggen er.

'Onderwijs2032 is een eerste stap'

02-11-2015 - Alderik Visser - Het is de Commissie Schnabel gelukt een nationaal curriculumdebat op gang te brengen en zelfs een 'curriculumbewustzijn' te kweken.

Een kijkje in groep 3...

02-11-2015 - Marita Eskes - Marita Eskes neemt u mee naar een deel van haar schooldag in groep 3.

Hilversum, Loosdrechtseweg

30-10-2015 - Sjoerd Karsten - Het gebeurt niet vaak dat een onderwijsvernieuwer de mislukking van zijn experiment overdenkt en daaruit probeert te leren.

Ingezonden brief: klassenverkleining

30-10-2015 - Marjolein Zwik - In ‘Onderwijsbeleid: niet altijd wijs’ (Didactief, september 2015) wordt een nogal krasse uitspraak gedaan over het effect van klassenverkleining: twee miljard euro is extreem veel geld voor een kwaliteitsverbetering met twijfelachtige resultaten.

Noorse inspecteur achterin de klas?

30-10-2015 - Arnold Jonk - De meeste Europese landen hebben een onderwijsinspectie, die doorgaans ook lid zijn van SICI.

Were Di helpt GGZ

21-10-2015 - Els Huves/Sebastiaan Marechal - 'Je wilt vooraf weten wie je behandelaar is en hoe hij eruit ziet.

Lokaal opgeruimd? Tijd voor bezinning

08-10-2015 - Lotte van Kempen - Aan het eind van het schooljaar doe ik altijd de feedbackscan (Onderwijscoöperatie, 2004).

Leraren zijn ook mensen

08-10-2015 - Emmanuel Naaijkens - Onderwijs kan altijd beter.

Lunteren, Boslaan

30-09-2015 - Sjoerd Karsten - Dag in dag uit lesgeven is zenuwslopende arbeid.

‘Koester het eigene van een kleine school’

29-09-2015 - Sonja Hofstee - Chapeau voor Zuidhorn.

‘Kleine scholen: wees samen sterk’

29-09-2015 - Henk Bakker - Zuidhorn is met zevenduizend inwoners een groot dorp op het Groninger platteland.

Geen plek

18-09-2015 - Brenda den Hertog - Mijn naam is Brenda den Hertog en ik zit in het derde leerjaar van de Fontys Pabo te Eindhoven.

'Waarom afscheid nemen van het vmbo?'

04-09-2015 - Roeland Baaten - Ruim de helft van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt het vmbo.

'We moeten af van de term "vmbo"'

04-09-2015 - Bert van de Burgt - Bijna 60% van de kinderen ging naar het vmbo, inmiddels is dat iets meer dan 50%.

Goed onderwijs onder de Dom

23-07-2015 - Jeroen Kreijkamp - Goed onderwijs voor ieder kind. het lijkt een open deur en ook zo vanzelfsprekend.

Van wie is de school?

23-07-2015 - Joël Voordewind - Van wie is de school?

Den Haag, Nassaulaan

30-06-2015 - Sjoerd Karsten - In 1909 wordt in een gymnastieklokaal aan de Haagse Nassaulaan, in een parkje schuin tegenover de Onderwijsraad, een voor Nederland geheel nieuw onderwijstype ten doop gehouden: het lyceum.

Bestuurders zonder vertrouwen

23-06-2015 - Kim Putters - Onderwijs draagt bij aan Bildung, binding en rendement.

Swingende heupen in groep 6

15-06-2015 - Marieke Faas - Een opleiding achter de rug, een flink aantal jaren werkervaring en dan ontdekken dat ik als leraar geen 'echte kennis' heb van onderzoek?

Congres over lezen

09-06-2015 - Marita Eskes - Zittend bij het congres ‘Weet wat je leest’ en genietend van alles wat mij wordt verteld, gaat er veel informatie mijn brein in.

Opbrengstgericht werken doen we al jaren

09-06-2015 - Lotte van Kempen - De Onderwijsinspectie adviseert scholen al jaren om opbrengstgericht te werken.

Kijk goed!

01-06-2015 - Jacques Vriens - Op het omslag van het meinummer van Didactief stond: 'Kijk goed.

Onderwijs is prachtig!

28-05-2015 - Marita Eskes - Soms vergeten we de mooie kanten van onderwijs.

Geschiedenis schrijven...

12-05-2015 - Arend van Dam - Als kind hield ik niet zo van schrijven.

Passend onderwijs en jeugdhulp: een niet ingeloste belofte

30-04-2015 - De samenwerking tussen passend onderwijs en jeugdhulp laat nog zeer te wensen over.

Dordrecht, Max Gootelaan

30-04-2015 - Sjoerd Karsten - Het laantje dat vernoemd is naar de oud-inspecteur-generaal, Max Goote, ligt wat achteraf in de Dordtse wijk met veel scholen.

Zaandam

30-04-2015 - Sjoerd Karsten - In 1904 stelt Zaandam als eerste Nederlandse gemeente een schoolarts aan: Cornelis Jan van der Loo.

Amsterdams onderwijs

20-04-2015 - Simone Kukenheim - Amsterdam is een wereldstad. Mensen uit alle windstreken komen hier samen.

De keerzijde van succes

20-04-2015 - Karl Dittrich - De Nederlandse universiteiten zijn wereldwijd bekend om hun goede prestaties.

Gedreven

20-04-2015 - Christianne Mattijssen - Januari vind ik op een ministerie altijd een fijne tijd.

Doorbreken

20-04-2015 - Remco van Lunteren - Elk kind is anders.

Tim

09-04-2015 - Jacques de Vroomen - Tim, vijf jaar, geniet van zijn jonge leven.

Na de Cito

09-04-2015 - Jacques Vriens - Verbazingwekkend om te zien hoe op sommige scholen groep acht na de Cito langzaam maar zeker wegzakt in lusteloosheid.

Amsterdam, Vondelpark

30-03-2015 - Sjoerd Karsten - Mei 1969 is de maand van radicale acties in het Nederlandse onderwijs.

Niet zo snel, Paul!

30-03-2015 - Jan Fasen - Paul Rosenmöller brak als voorzitter van de VO-raad donderdag een lans voor maatwerkdiploma's en de ontschotting van vmbo, havo en vwo.

Deskundigheid en gezag

02-03-2015 - Romke Visser - Het stoort me dat er zo weinig aandacht is voor leraren bij "brede maatschappelijke discussies" over het onderwijs.

Zwolle, Lijnbaan 103

28-02-2015 - Sjoerd Karsten - ‘Van wie is die school?

Zwijgende docent is het ergst

20-02-2015 - Ahmed Marcouch - Zwijgende docenten en leerlingen, vat moed en help moslims weerbaar maken tegen geweld.

Kansen

10-02-2015 - Fons Dingelstad - Sinds half oktober ben ik directeur Primair Onderwijs bij het ministerie van OCW.

De onderwijzer en de onmacht

06-02-2015 - Angela van den Berkt - VPRO Tegenlicht zond zondag 1 februari de documentaire 'De onderwijzer aan de macht' uit.

Het Cito-examen

30-01-2015 - Jeroen Goes - Cito bepaalt, zeker in bepaalde periodes in het jaar, te veel het denken en handelen in en buiten school.

Daar heb je er weer één

29-01-2015 - Angela van den Berkt - Ik hoor u denken: 'Oh nee, daar heb je er weer één.

Onderwijs is meer dan een toets

26-01-2015 - Jacques Vriens - In het januarinummer van Didactief staat een uitgebreide reportage over de onderwijsinspectie.

Urk, visafslag

30-12-2014 - Sjoerd Karsten - Geschokt en in hun diepste ziel geraakt.

Winterschool

19-12-2014 - Kitty Beem - Zelf ontdekken, leren hoeft niet alleen op school.

Je bent zelf aan zet

18-12-2014 - Luc Stevens - In memoriam professor Kees van der Wolf Het is nog steeds niet goed voorstelbaar dat hij er niet meer is.

Grote mond, klein hart

09-12-2014 - Hans Houtenbos - Anne* zit momenteel in de Rebound.

Creatief directeur

05-12-2014 - Eke Rebergen - Beste docenten, rectoren, schoolleiders, sectiehoofden, teamleiders, beleidsmakers,

Dubbele petten

01-12-2014 - Jeroen Goes - Per 1 januari is er een nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad.

Schiphol, vertrekhal

30-11-2014 - Onze nationale luchthaven is jaarlijks het vertrekpunt van horden jongeren op weg naar verre streken.

Opleiden voor overmorgen

18-11-2014 - Tanja Jadnanansing - Eindelijk begint het te dagen: het beroepsonderwijs moet opleiden voor beroepen van morgen, niet voor beroepen van eergisteren.

Het BOS in

10-11-2014 - Jacques Vriens - Mijn jongste kleindochter Esther was net lid geworden van de bibliotheek in Deurne (Noord-Brabant), toen het bericht kwam dat de bieb dicht zou gaan.

Den Haag, Zuidwal 96

31-10-2014 - In de kleurrijke Haagse Schilderswijk loop je gemakkelijk aan het pand op nummer 96 voorbij.

Terughoudendheid, geen onverschilligheid

27-10-2014 - Tanja Jadnanansing - Er bestaan zaken die de politiek niet moet willen bepalen, maar die desondanks heel belangrijk zijn.

Nooit meer zittenblijven

27-10-2014 - Michel Rog - Nederland behoort tot de wereldtop voor wat betreft het aantal kinderen dat blijft zitten.

Gelukkig nieuwjaar?

27-10-2014 - Paul van Meenen - Het nieuwe schooljaar is begonnen.

Leer leerlingen vragen stellen

27-10-2014 - Ahmed Marcouch - In een remonstrantse kerk hoorde ik de dominee spreken over de zaaier.

Rotterdam Children's Zone

27-10-2014 - Hugo de Jonge - Vraag een leraar waarom hij of zij uitgerekend in een achterstandswijk voor de klas staat.

Leren? Ja!

27-10-2014 - Mary-Ann Schreurs - In Eindhoven ontwerpen we scholen in co-creatie.

Loslaten in betrokkenheid

27-10-2014 - Ton Schroor - Groningen mag zich het schooljaar 2014-2015 de Onderwijsstad van Nederland noemen.

De 21ste eeuw te lijf

27-10-2014 - Roelof Bisschop - Op de drempel naar een nieuw tijdperk heerst vaak veel onzekerheid.

Alles uit de kast

27-10-2014 - Pieter Hilhorst - Kijk je weg als de stad waar je wethouder van onderwijs bent 44 zwakke scholen heeft?

Vleugels

27-10-2014 - Pieter Duisenberg - Vleugels krijgen.

Auto's en letters

20-10-2014 - Angela Crott - Letters schuiven over een bord vinden jongens leuker dan ze in voorgedrukte hokjes te moeten neerleggen.

Alphabet

17-10-2014 - Nick van Schaik- Alphabet, de onderwijsdocumentaire van Erwin Wagenhofer, is een krachtige, maar eenzijdige aanklacht tegen de prestatiedruk in het onderwijs.

College voor Toetsen en Examens weigert rekentoetsen openbaar te maken

12-10-2014 - Ronald Buitelaar - Op 20 februari 2014 vroegen wiskundedocente Karin den Heijer en ondergetekende OCW om openbaarmaking van de meest recente rekentoetsen vmbo/havo/vwo en mbo.

Evidence based? Pas op voor overkill!

10-10-2014 - Theo Magito - We weten het allemaal: de kwaliteit van de leerkracht/docent is binnen het onderwijs de belangrijkste enkele factor voor de kwaliteit van het onderwijs.

Check ook uw schoolgebouw!

07-10-2014 - Jet Burgert - Een teamkamer die in gebruik is genomen als groepslokaal.

Internationale feedback voor inspectie

26-09-2014 - Marianne van Teunenbroek - Op 17 september werd de internationale conferentie: 'Social outcomes of education – Inspecting School Quality' georganiseerd door de Inspectie van het Onderwijs, SICI en de Universiteit van Amsterdam.

Op zoek naar de O-factor

25-09-2014 - Harold Koolen - Leraar zijn vraagt nogal wat.

Het geheime koffiezetapparaat

01-09-2014 - Jacques Vriens - Als kinderboekenschrijver kom ik vaak op scholen en in bibliotheken om over mijn boeken te vertellen.

Verbetercultuur op de werkvloer

01-09-2014 - Jaap Versfelt - Zoals u misschien weet ben ik Stichting leerKRACHT begonnen als ouder van drie zonen en vriend van een aantal leraren.

Leren en reflecteren

11-08-2014 - Kitty Beem - Fijn, nog even genieten van de laatste weken vrij.

Mijn rector wil in de krant

11-08-2014 - Michel Pijpers - Sinds een jaar of twee zijn we op mijn school bezig om het havo-onderwijs te vernieuwen.

Jeugdtheater

29-07-2014 - Jacques de Vroomen - Ik ga met Pim, 4+, naar een theatervoorstelling voor kleuters, een productie van Theater aan het Vrijthof.

App is geen aap-noot-mies

22-07-2014 - Dr. ir. S.M. (Steef) de Bruijn - Bridger is nét twee. „Woow!

De vlag

18-07-2014 - Joke Kruiter - Het eerste dat ik zie als ik de klas binnenloop is de vlag.

Return to Sander

15-07-2014 - Karin den Heijer - In mijn studententijd kreeg ik brieven van een ex-vriendje.

Zombies

11-07-2014 - Jacques Vriens - Vorige week zag ik het weer, toen ik even stopte bij een benzinepomp langs de A2.

Leesbevordering: een makkie met BTW

08-07-2014 - Jacques Vriens - 'Ik ben toch blij dat ik ben gekomen,' zei een juf.

Curious Teacher Tour

30-06-2014 - Sarah de Wolff - In mijn dagelijkse praktijk als leerkracht en talentbegeleider van (hoog)begaafde kinderen werk ik veel met de fixed en growth mindset.

Vergeet 2016

30-06-2014 - Boudewijn van Velzen - Acht jaar schoolverbetering, vijftien scholen, 3 eilanden.

Scheveningen, Zwaardstraat 16

30-06-2014 - Een van de fraaiste schoolgebouwen in ons land staat in Scheveningen en is ontworpen door de vindingrijke architect Jan Duiker.

Ik zie...leesplezier!

25-06-2014 - Lisanne Bos - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is. LEESPLEZIER!

Het geheim van Broekhoven

16-06-2014 - Emmanuel Naaijkens - De Tilburgse wijk Broekhoven geniet tegenwoordig landelijke bekendheid dankzij de wekelijkse realitysoap op RTL5 waarin Roy Donders – de stylist van het zuiden – de hoofdrol speelt.

Ubbergen, Rijksstraatweg

30-05-2014 - Het kasteelachtige gebouwencomplex van de voormalige meisjeskostschool Notre Dame des Anges in Ubbergen doet denken aan Zweinstein, waar Harry Potter leerde toveren.

Recht op blauw

21-05-2014 - Lydia Rood - Een kinderlokker ben ik. Ik kom als Schoolschrijver op twee heel verschillende scholen.

Onderwijs als mallemolen

15-05-2014 - Ewald Vervaet en Elly de Wildt-Dienske - De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs, initiator van het verzet tegen de kleutertoets, bestaat bijna 2 jaar.

Denken en doen

14-05-2014 - Hester IJsseling - Veel leraren beginnen te zuchten als ze zich ergens mee bezig moeten houden dat niet direct bruikbaar is voor hun praktijk.

Aan de wand in het hele land

30-04-2014 - De eerste vijftig jaar van de vorige eeuw zijn ze in vrijwel elk schoollokaal te vinden: de wandplaten van Cornelis Jetses en zijn vriend Johan Isings.

Ingezonden brief: tweetalig onderwijs

30-04-2014 - Gerard Dekkers - Met belangstelling las ik het interview met Rick de Graaff over tweetalig onderwijs (Didactief, januari-februari 2014).

Heftige tijden

15-04-2014 - Hans Notenbos - Ik was weer eens ingedeeld om een klas op te vangen, omdat een collega verstek liet gaan.

Op pad met de inspectie

10-04-2014 - Emmanuel Naaijkens - Kamerlid Michel Rog (CDA) vertelde onlangs tijdens een debat in de Tweede Kamer dat een lerarenteam bij hem zijn nood geklaagd had over het gedrag van een inspecteur.

Een nieuwe leerling

02-04-2014 - Gemma van Summeren - Vorig jaar, toen ik les ging geven aan groep 3, kreeg ik Bea in de klas.

Beverwijk, Baanstraat

26-03-2014 - In Nederland gebeurt alles later. Soms wel vijftig jaar volgens de Duitse dichter Heine.

Hoe de hoofdinspecteur een kwartje werd

24-03-2014 - Emmanuel Naaijkens - In de tijd dat mijn vader hoofd van de katholieke jongensschool was – jaren vijftig en zestig vorige eeuw – was het nog geen uitgemaakte zaak dat je zomaar van een dubbeltje een kwartje kon worden.

Het juiste alternatief?

20-03-2014 - Karin den Heijer - Nederlandse docenten hebben een slappe, lakse en slaafse houding.

Overheid, neem docent rechtstreeks in dienst

07-03-2014 - Karin den Heijer - Op 4 maart kwam in het nieuws dat er 500 miljoen euro extra aan onderwijsgeld vrijkomt.

Leunen op kennis

03-03-2014 - Hans Clevers - Onze welvaart en ons welzijn danken we aan wetenschap en technologie.

Onderwijs is geen wedstrijd

03-03-2014 - Dick van der Wateren - De discussie tussen vier hoogleraren over toetsing (Didactief, januari/februari 2014) blijft steken op het niveau afrekencultuur, ja of nee.

Toetswoede

12-02-2014 - Dick van der Wateren - In de eerste Didactief van dit jaar staat een verslag van een rondetafelgesprek met vier onderwijsexperts over de 'zin en onzin van toetsen' en dan met name van de Cito-toetsen.

Creëert elk aanbod zijn eigen vraag?

03-02-2014 - Karin den Heijer - In 2018 bestaat het Cito vijftig jaar.

Earth calling Sander Dekker

27-01-2014 - Jasper van Dijk - Beste Sander Dekker, stop met dromen en keer terug op aarde.

Sint-Michielsgestel, Theerestraat

23-01-2014 - Sjoerd Karsten - Het gebouw van het doveninstituut in Sint-Michielsgestel, gebouwd in neogotische stijl met Jugendstilelementen, is imposant.

Utrechts Stedelijk Gym debatkampioen

17-01-2014 - Rob Honig - De spanning was op 11 januari te snijden in de Leidse rechtenfaculteit, tijdens een zinderende finale NK Debatteren voor Scholieren 2013/2014, een van de grootste scholierencompetities van Nederland.

PISA en meer

10-01-2014 - Jan Willem Poortvliet - Afgelopen maand zijn de driejaarlijkse PISA-resultaten weer bekend gemaakt.

Thuis naar school

09-12-2013 - Sjoerd Karsten - Thuisonderwijs is voor velen een vergeten uithoek van ons onderwijsbestel.

Vragen naar de bekende weg

03-12-2013 - Tom Koole - Wie ooit in een klas heeft gezeten weet dat docenten vragen stellen waar ze zelf het antwoord al op weten.

Ouders 3.0

03-12-2013 - Peter de Vries - Ouders worden niet minder betrokken als een leerling ouder wordt.

Niet geleerd, oud gedaan?

03-12-2013 - Marleen Holtkamp - Nooit meer nablijven.

Hoe Nederland aan zijn PISA cijfers komt

03-12-2013 - Ronald Buitelaar - Vandaag (dinsdag 3 december) zijn om 11.

Dappere vmbo-scholen

13-11-2013 - Emmanuel Naaijkens - Onderwijsjournaliste Anja Vink liep een jaar lang mee op vmbo-school Gijsbert Karel van Hogendorp in de Rotterdamse wijk Delfshaven.

Voorkom ergernis

07-11-2013 - Jos Clout - Bent u ook directeur van een basisschool, net als ik?

Amsterdam, Anjeliersgracht

04-11-2013 - Sjoerd Karsten - De aankomst van Sinterklaas per stoomboot uit Spanje is een verzinsel van een Amsterdamse onderwijzer, Jan Schenkman.

Zelfverzekerd, vol zelfvertrouwen

08-10-2013 - Hans Notenbos - Daar zat ze weer, op bijna dezelfde plek als vorig schooljaar.

Oudemolen, Meester Croneweg

01-10-2013 - Sjoerd Karsten - In dit Drentse gehucht van zestig inwoners is deze zomer de enige school gesloten; te klein volgens de huidige normen.

Stuur PEC Zwolle naar Brazilië!

23-09-2013 - Emmanuel Naaijkens - En weer rumoer in onderwijsland om de Cito-toets.

Beoordeel leerling met woorden

23-09-2013 - Michel Pijpers - Cijfers maskeren zwakte.

Eindtoets PO: de vreugde van het onderwijs

23-09-2013 - Lex Borghans - De eindtoets Po die er straks ligt is niet wat het ministerie van OCW wilde, noch het Cito.

Onderwijsinspectie als kwaliteitsmeter

23-09-2013 - Ton Gloudemans - De Inspectie van het Onderwijs overweegt haar waarderingssystematiek uit te breiden en de 'voldoende' scorende scholen weer onder te verdelen in gradaties tot en met 'excellent'.

Het verdriet van Ibn Ghaldoun 2

20-09-2013 - Boudewijn van Velzen - De bekostiging van de Ibn Ghaldoun school in Rotterdam wordt per 1 november 2013 beëindigd.

Ingezonden brief: Suze Groeneweg

20-09-2013 - Willy Spaan - Beste Sjoerd Karsten, Hoe komt u erbij dat de gehele Hoeksche Waard ten tijde van Suze Groeneweg (Didactief, juni 2013 pagina 7) ‘zwaar’ christelijk zou zijn geweest?

Cito-toets voor koeien?

16-09-2013 - Miriam Heijster - Een koe is meestal een wit beest met zwarte vlekken, maar een wit beest met zwarte vlekken is niet altijd een koe.

Doetinchem, Van Nispenstraat

03-09-2013 - Sjoerd Karsten - Examenfraude is van alle tijden. Ook ‘deftige’ heren kunnen er wat van.

Plat als een iPad

19-08-2013 - Gerard van der Heijden - Toen Columbus in 1492 in opdracht van de Spaanse koning via het westen richting Indië vertrok, gingen de meeste geleerden er nog van uit dat de wereld plat was.

Kennis moet rollen

30-06-2013 - Geert ten Dam - Of ik ‘gastredacteur’ wilde zijn van het juninummer van Didactief.

Het verdriet van Ibn Ghaldoun

21-06-2013 - Boudewijn van Velzen - Leerlingen, leerkrachten, schoolleiders, ouders en bestuurders van scholen op islamitische grondslag in ons land hebben ongetwijfeld een ontzettend moeilijke week achter de rug.

Gezellig de luiken dicht

20-06-2013 - Carola Schoor - Een ding stond de minister van Onderwijs Jet Bussemaker helder voor ogen toen ze afgelopen maanden 100 miljoen moest vinden om te bezuinigen: het primaire proces, de kinderen en de leraren, moesten worden ontzien.

Den Haag, Het Binnenhof.

11-06-2013 - Sjoerd Karsten - De eerste twee vrouwen die na de Eerste Wereldoorlog hun entree maken in de Tweede Kamer zijn onderwijzeres.

We waren gewaarschuwd

24-05-2013 - Emmanuel Naaijkens - De afgelopen jaren was er sprake van een gestage verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, maar daar is in het schooljaar 2011 – 2012 kennelijk een eind aan gekomen.

Een Oscar voor de Kleine Reus

13-05-2013 - Miriam Heijster - Soms leek het alsof er een groep enthousiaste Japanse toeristen in de zaal stond tijdens presentaties en voorstellingen bij ons op school.

Amsterdam, Van Ostadestraat 101

07-05-2013 - Sjoerd Karsten - ‘Krijg toch allemaal de kolere.

Lippendienst

19-04-2013 - Alexander Rinnooy Kan - Het belang van onderwijs wordt vanzelfsprekend door alle politieke partijen onderschreven.

Een Amerikaans wonder

11-04-2013 - Emmanuel Naaijkens - Sinds de publicatie van het actieplan LeerKracht van Nederland in 2007 is het in beleid de focus sterk gericht op het verbeteren van de professionele kwaliteiten van docenten.

Juf in huis

05-04-2013 - Rachel van Wijngaarden - De vloer is weer helemaal begaanbaar, op een enkel legotafereeltje na.

Mijn favoriete docent

02-04-2013 - Hester Macrander - Samen met mijn favoriete docent, mijn voormalige leraar Nederlands, Wim Dwarshuis, werd ik onlangs geïnterviewd door Bea Ros.

Venlo, Helschriksel.

02-04-2013 - Sjoerd Karsten - In 1917 haalt de Rijksnormaalschool in deze straat vol schoolgebouwen de landelijke pers.

Ingezonden brief: schijnresultaten, onderwijs en Cito

02-04-2013 - Bernard de Rooij - De Cito-scores zijn weer binnen.

Cito: alles ok!

29-03-2013 - Karien van Niekerk - Ik zie het weer voor me: ze maakt de envelop open en leest de score.

Het OnderwijsCongres

26-03-2013 - Gilian de Vries - Als theatervrouw kom je nog eens ergens.

Ingezonden brief: Nederlandse rekenprestaties verkeerd ingeschat

23-03-2013 - Op de vraag of we ons over de uitslag van het internationale rekenonderzoek TIMSS zorgen moeten maken, luidt het antwoord terecht ‘nee’.

Internet als redding kleine school

04-03-2013 - Emmanuel Naaijkens - Nog geen drie jaar geleden leek er voor (hele) kleine scholen nog geen vuiltje aan de lucht.

Rotterdam, Schiedamsesingel 155

26-02-2013 - Sjoerd Karsten - Een statig pand, stammend uit 1912, waar een Turkse vader zich in 1992 vastberaden vastketent aan de schooldeur, samen met zijn zoontje.

Uit je comfortzone!

12-02-2013 - Miriam Heijster - Ik ben heel druk met statistiek.

Lef

01-02-2013 - Gerard Olthof - Kiezen voor kwalitatief sterke leraren.

Zwolle, het Celekwartier

22-01-2013 - Sjoerd Karsten - Een mooie en historische buurt, vernoemd naar de rector van de Latijnse school, Joan Cele.

Machogedrag afleren

15-01-2013 - Hans Kaldenbach - 20 praktische aandachtspunten. 1.

Gauw, Boeijengastrjitte 30

25-12-2012 - Land van mest en mist. De naam van het dorp van ongeveer vierhonderd inwoners is afkomstig uit het oud-Fries.

Rauwer, pesten, Laura en schoolplicht

22-12-2012 - Carola Schoor - Waarom heeft Nederland eigenlijk een schoolplicht, en niet gewoon een leerplicht zoals in de meeste landen (de Verenigde Staten en België om er maar twee te noemen)?

Met dank aan de lumpsum

12-12-2012 - Emmanuel Naaijkens - Voor de jongensachtige staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) was het een mooie binnenkomer.

Kwetsbaar voor de klas

23-11-2012 - Hester van Wingerden - Beginnende leraren zie ik regelmatig schuchter voor de klas staan.

Luchtalarm in Tel Aviv

20-11-2012 - Noor Naaijkens - Mijn huidige basisschoolleerlingen in een stadje vlakbij Tel Aviv oefenen in het herkennen van een luchtalarm en het haasten naar de schuilkelder.

Akelig stil

16-11-2012 - Emmanuel Naaijkens - Marja van Bijsterveldt zag aan het eind van haar ambtsperiode als minister van Onderwijs de bui al hangen.

Obama en Parker High School

07-11-2012 - Rikie van Blijswijk - CNN zendt uit vanaf het plein in Boston waar we een hapje eten.

Een zorgvuldig proces

06-11-2012 - Kees Loef - Interessant, het artikel ‘Keihard werken en een beetje geluk’, in Didactief van september 2012, waarin twee Amsterdamse scholen verhalen over de weg die een school gaat om van een zeer zwak naar basisoordeel van de Onderwijsinspectie te komen.

Laren, Leemkuil 1

06-11-2012 - Sjoerd Karsten - Niets aan de buitenkant herinnert aan een van de eerste Nederlandse vernieuwingsscholen en zeker de meest kleurrijke: de humanitaire school die hier in 1903 begon.

Niveau of basis?

31-10-2012 - Miriam Heijster - Cito komt met een nieuwe Eindtoets: de niveautoets voor kinderen die naar een lagere vorm van het vmbo gaan.

Ingezonden brief: leerwinst

30-10-2012 - J.P. Kwestro - Leerwinst voor de hele klas.

Het goede nieuws

10-10-2012 - Hester Macrander - Het vak leerkracht wint weer voorzichtig aan status.

A slight American touch

05-10-2012 - Annemarie Kaptein - Abstracte kennis vertalen naar werkbare aanpakken in de klas.

GEDRAG EN VLIJT

02-10-2012 - Hans Kaldenbach - Einstein heeft ooit gezegd dat zijn prestaties het gevolg waren van 1% inspiratie en 99% transpiratie.

Ingezonden brief: Onbetrouwbaar

02-10-2012 - Norbert Sparnaay - Waarom tellen we een onbetrouwbaar cijfer voor literatuur nog steeds mee voor het eindexamen?

Amsterdam, Guido Gezellestraat 12

02-10-2012 - Sjoerd Karsten - De ruime woning op nummer 12 die in 1941-1942 een joodse school huisvestte, herinnert ons aan een wrange geschiedenis, een van gedwongen segregatie en pijnlijk stilzwijgen.

U of het mobieltje?

29-09-2012 - Hans Kaldenbach - Gsm-beleid op school is geen overbodige luxe.

Niet voor de winst

26-09-2012 - Miriam Heijster - Het schooljaar is alweer bijna een maand oud.

Leraar van Mars, ouder van Venus

14-09-2012 - Rachel van Wijngaarden - Ouders krijg je er gratis bij. Daar heb je als school mee te dealen.

We verdienen beter

14-09-2012 - Gerard Olthof - Stuitend weinig is er in de verkiezingsdebatten van de afgelopen weken gesproken over het onderwijs.

Amsterdam, Keizersgracht 318

11-09-2012 - Sjoerd Karsten - Het winkelend publiek in dit trendy gedeelte van de grachtengordel loopt gemakkelijk aan het donkere pand voorbij.

Politici

04-09-2012 - Bas Huijbers - De media worden momenteel beheerst door de verkiezingen.

Ingezonden brief: pesten

29-06-2012 - Anique Clabbers - Beste redactie van Didactief, Ik ben erg onder de indruk van het artikel Grijp altijd in: slachtoffer van pesterijen geeft leerkrachten advies’ (Didaktief, juni 2011).

Ingezonden brief: verloedering of vernieuwing?

29-06-2012 - Thomas Aafjes - Ik heb, net als veel leerkrachten in het basisonderwijs, een Hyvesaccount waar leerlingen mijn ‘Hyves vriend’ zijn.

Ik heb een droom

12-06-2012 - Bert-Jan Kollmer - In de toekomst ziet het onderwijsstelsel er anders uit.

Ingezonden brief: Zijn er nog inspirerende onderwijsmensen?

11-05-2012 - Pieter Appelhof - Natuurlijk, die moeten er zijn maar we kennen ze niet.

Ingezonden brief: Onderpresteren is niet aangeboren

08-05-2012 - Heleen Wientjes - Gemiddeld 1 op de 10 gymnasiumleerlingen is een onderpresteerder, zo stellen Idema en Jolles in Van slimmeriken en bange brugpiepers in het maartnummer van Didactief, als ware ‘onder je niveau werken’ een kenmerk van een leerling.

Naar volwassenheid

20-04-2012 - Jo Kloprogge & Karin Westerbeek - De aandacht voor zorg en educatie van jonge kinderen is de laatste decennia enorm toegenomen.

Ingezonden brief: nieuwe school, oud geloof

06-04-2012 - Dick den Bakker - ‘Gelooft u mij maar mevrouw, van onze protestants-christelijke identiteit zult u zeker wat merken!

Effectieve leertijd is onzin

03-04-2012 - Bas er Avest, docent aan de pabo Hogeschool Arnhem en Nijmegen, bezocht onlangs Reggio Emilia.

Feiten

28-02-2012 - Sjoerd Karsten - Bij het vertrek van de Nederlandse klimaatonderzoekers naar de Zuidpool zei de staatssecretaris voor Hoger Onderwijs, Halbe Zijlstra, in het NOS-journaal: ‘Alleen feiten kunnen de politieke discussie beëindigen.

Anarchistisch Pleidooi

05-12-2011 - Sjef Drummen - Het onderwijs van morgen zal 24 uur per dag, zeven dagen per week plaatsvinden in een positieve leeromgeving die gebruikers mede vormgeven.

Aangenaam kennis te maken

28-03-2011 - Gonnie Plaatje - Leerbereidheid is de eerste stap naar professionalisering, maar in hoeverre is een school ingericht op het leren van leraren?

Onderwijsjournalistiek

04-10-2010 - Anja Vink - Op het moment dat u mijn column leest, is de winnaar van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek van 2010 bekend.

DIKKIE POS

23-01-2006 - School en fictie - Meester Som is een lange magere man.

Click here to revoke the Cookie consent