'Een minister in drijfzand'

Tekst John van der Veght
Gepubliceerd op 22-01-2016
John van der Vegt - Ook een goede minister kan in drijfzand belanden. Dat overkomt onderwijsminister Bussemaker met haar beleidsbrief De menselijke maat in het mbo die eind november 2015 is verschenen.

Direct in het begin raakt ze al van het pad, door het brede onbehagen dat leeft in de samenleving (leerfabrieken!) als norm te nemen. Waarbij in plaats van een gedegen analyse van het belangrijke onderwerp van kleinschaligheid, weer de casus Amarantis van de plank wordt gehaald. Dat is jammer. Want waarom scoort ons beroepsonderwijs internationaal zo hoog? Waar ligt de kracht van teams die opleidingen verzorgen voor 250 studenten? Hoe kunnen die teams studenten hun talenten nog meer laten benutten? Als je als minister niet op die vragen in gaat, mis je volgens mij de essentie. Waar kom je dan als minister wel in terecht? Dan kom je tot een arbitraire omvang van vijfduizend studenten. Dan kun je dus wel studenten kennen, horen en zien? Komt dat criterium voort uit een optelsom van een aantal onderwijsteams of opleidingen bij elkaar? Een stad of regio? En hoort die 'hoe'-vraag wel in Den Haag? Was het niet collega-bewindsman Dijsselbloem die al voor dit drijfzand waarschuwde?

Dan kom je tot een wettelijke verankering van de collegedirecteur als onderwijskundig leider. Niet doordacht. Natuurlijk is die functie zeer relevant, maar het is juist van belang dat alle functies gericht zijn op onderwijs. Inclusief die van mij als bestuurder. Dan kom je ertoe om de kwaliteitsafspraken open te breken en er geld aan te koppelen. Aan de gezamenlijke brief van de MBO Raad, vakbonden, studentenraden, docenten en toezichthouders tegen deze plannen kan de minister zich uit het drijfzand trekken. Klein binnen groot is essentieel. Daar moeten we aan blijven werken. In Twente noemen we dat inmiddels 'Groots binnen Groot.' Het zou groots zijn van de minister als ze die discussie aangaat zonder beperkende wet- en regelgeving, maar kijkt waar wet- en regelgeving die 'groots binnen groot' kan faciliteren.

John van der Vegt is voorzitter College van Bestuur ROC van Twente

Dit artikel is verschenen in de rubriek Rondom het Binnenhof van Didactief (januari 2016). Lees ook de bijdrage van Tjitske Siderius over dit onderwerp.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent