NPO-gelden verdwijnen, wat nu?

Tekst Filip Bloem
Gepubliceerd op 07-09-2023
Beeld Leone de Voogd
Het einde van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in zicht. Het steunpakket, bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, loopt na het schooljaar 2024/2025 af. Hoe moeten scholen daarna verder?

Roelie Renzema, directeur van basisschool De Boeier (Lelystad):

‘We hebben dankzij de NPO-gelden kunnen investeren in personeel. Nu dat wegvalt, moeten we noodgedwongen afscheid nemen van enkele leerkrachten. Dat hakt er flink in. Ik hoop daarom dat het funderend onderwijs en de bijbehorende financiering nu eens goed tegen het licht worden gehouden. Welk onderwijs kan alleen door leerkrachten verzorgd worden? En welk deel door bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners? Kunnen we bij de financiering uitgaan van vertrouwen, of moet elke cent verantwoord worden? Dat is zo’n zonde van de tijd. Laten we daarom ophouden met incidentele subsidieregelingen als het NPO en alle aanvragen, tussenevaluaties en verantwoordingen die daarbij horen. Zorg voor afdoende structurele financiering, alleen zo maak je het onderwijs toekomstbestendig.’

 

Ton van Haperen, leraar en lerarenopleider economie en publicist:

‘Er is 8,5 miljard euro uitgegeven aan het wegwerken van leerachterstanden die nooit goed zijn geïnventariseerd. Er valt dus niets zinnigs te zeggen over het effect van al dat geld. Dat neemt niet weg dat het einde van het NPO pijn gaat doen. Scholen hebben het geld aan van alles en nog wat besteed, vaak aan zaken die het werk wat lichter maken. Denk aan kleinere klassen en extra personeel. Als dat opeens wegvalt, ga je dat wel merken. Maar we moeten niet rouwig zijn om het einde van het NPO. Zeker in tijden van het lerarentekort en de dalende koopkracht is het onverantwoordelijk om zulke bedragen uit te geven zonder goede analyse.’

 

Bert Oosting, locatiedirecteur Openbare Scholengroep Sevenwolden (Heerenveen):

‘De NPO-gelden gaven ons net die financiële ruimte om leerlingen een extra steuntje in de rug te geven. De coronacrisis heeft blootgelegd hoe kwetsbaar de jeugd is. Vooral op sociaal-emotioneel gebied hebben leerlingen meer ondersteuning nodig dan scholen normaal gesproken kunnen bieden. Ik kan niet beoordelen hoe doelgericht de NPO-gelden over de hele linie zijn besteed, maar wij hebben heel bewust gekozen voor interventies die ten goede komen aan de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan een verlengde lesdag, onderwijsassistenten en leerlingtutoren. Dat heeft uitstekend gewerkt. Het zou heel jammer zijn als dat straks allemaal wegvalt. Hopelijk kan de basisfinanciering van de scholen wat omhoog, zodat we de NPO-interventies in ieder geval deels overeind kunnen houden.’

 

Credits: Danibal

 

Dit artikel verscheen in Didactief, september 2023.

Verder lezen

1 Dossier: NPO

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent