Aangenaam kennis te maken

Tekst Gonnie Plaatje
Gepubliceerd op 28-03-2011
Beeld Vonk
Gonnie Plaatje - Leerbereidheid is de eerste stap naar professionalisering, maar in hoeverre is een school ingericht op het leren van leraren? En hoe zorg je ervoor dat je gezien wordt in je organisatie? Waar richt je je eigenlijk op? Nieuwe impulsen voor je lesgevende taken, of een opleiding die je voorbereidt op één van de vele functies naast het lesgeven? Gezien het tekort aan leraren zijn veel scholen uitermate blij met een vakbekwame leraar, die echt iets van zijn of haar les weet te maken.  

Tegelijkertijd is het heel moeilijk om mensen te vinden die een tweedelijns functie willen. Dit soort taken komen immers vaak naast, lees bovenop het lesgeven. Leren omgaan met het juk van verantwoordelijkheid en met een nieuwe positie naar collega’s toe is een uitdaging op zich. In het kader van de functiemix organiseren scholen sollicitatierondes. Een moment om je te profileren. Een leraar met ambities is zichtbaar voor de schoolleiding. Tegelijk betekent profilering dat leraren, vaak al jarenlang werkzaam op school, uit hun comfortzone moeten treden: opeens moeten ze expliciet maken wat ze voor de school hebben gedaan en kunnen betekenen. En dat zijn we niet gewend!

Daarnaast is het soms moeilijk om de criteria te achterhalen waarop de schoolleiders selecteren. Heb je in het kader van je lerarenbeurs een groot deel van een opleiding achter de rug, kiezen ze toch diegene die zich opwerpt als sectievoorzitter of als mentor +! 

Voor scholen is het dus belangrijk om vooraf duidelijke criteria neer te leggen en een vangnet te hebben. Want de leraar die zijn nek uitsteekt en zich kwetsbaar opstelt, vindt het moeilijk om met de teleurstelling om te gaan als hij de functie niet krijgt. Natuurlijk; het hoort erbij in een professionele omgeving, maar dat wil niet zeggen dat het vanzelf gaat! Een professionele school zorgt ook voor de mensen die niet worden uitgekozen. 

Maar laten we vooral het uitgangspunt achter professionalisering van leraren massaal onderschrijven. Waarom zou je niet willen ontwikkelen? Maak kennis met leraren van andere scholen, die veelal dezelfde dingen meemaken, en jou een andere kijk kunnen geven op de wereld die zo bekend is. Praat op je eigen school met collega’s in een andere setting over onderwijs. Of scherp je theoretische kaders aan. Laat de drukte even achter je en ruim tijd in voor jezelf. Tijd om te leren. Professionaliseren is ook je successen vieren, delen met collega’s en input van buiten toestaan bij die onderdelen waar je zelf even niet zo één-twee-drie uitkomt. En door de roep om professionalisering zijn de middelen er nu voor. Heerlijk toch?! 

Gonnie Plaatje is werkzaam als trainer/adviseur bij het ECNO, [email protected]. Zij nodigt Margriet Philipsen uit voor de volgende wisselstrook.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent