Amsterdams onderwijs

Tekst Simone Kukenheim
Gepubliceerd op 20-04-2015
Simone Kukenheim - Amsterdam is een wereldstad. Mensen uit alle windstreken komen hier samen. En dat zie je terug in de klaslokalen.

Elk kind is anders en heeft zijn eigen talenten. Leerkrachten hebben de zware taak om in een veeleisende samenleving al die verschillende talenten te helpen ontplooien. Ook moeten kinderen leren hoe ze tolerant met elkaar omgaan en wat goed mondiaal burgerschap is. Daarnaast groeit het aantal leerlingen in Amsterdam de komende jaren hard. De vraag naar leraren groeit daarin mee. Kortom, het Amsterdamse onderwijs staat voor de grote uitdaging om ook in de toekomst goed onderwijs te bieden.

Amsterdam streeft naar goed en eigentijds onderwijs en wil scholen hierbij ondersteunen. Dit doen we de komende jaren door het uitvoeren van de Amsterdamse Lerarenagenda. Met deze agenda richten we ons op de ontwikkeling van leraren en schoolorganisaties. Nadrukkelijk kiezen we ervoor om de verantwoordelijkheid voor onderwijsverbetering neer te leggen bij het onderwijsveld zelf. Leraren en schoolleiders weten zelf het beste invulling te geven aan kwaliteitsverbetering. Ook willen we in Amsterdam meer aanwas en begeleiding van nieuwe leraren zodat de stad ook in de toekomst goed opgeleide leraren heeft.

We investeren als Amsterdam in meer ruimte voor de leraar door de inzet van vakleerkrachten cultuur en gymleraren. Ook mogen scholen conciërges inzetten. Kwaliteit verbeteren we door te investeren in de professionals. Daarom introduceren we de Amsterdamse Lerarenbeurs. Leraren kunnen een budget aanvragen voor hun eigen professionalisering. Dit kunnen ze individueel doen of samen met collega's. Leraren kunnen zelf aangeven op welke wijze ze zich willen ontwikkelen. Voorbeelden zijn het leren werken met ict-middelen in de klas, het verdiepen van de vakkennis, en extra scholing in het discussiëren over lastige onderwerpen, zoals radicalisering in de klas.

Daarnaast biedt de Amsterdamse Scholenbeurs scholen de mogelijkheid om de onderwijskwaliteit binnen de hele school te verbeteren. Bijvoorbeeld door een ict-project waarmee het didactisch concept wordt verbeterd.

Amsterdam heeft vertrouwen in het onderwijs en kiest voor een verantwoording achteraf. Inhoudelijk bepalen leraren en scholen zelf de inzet van de middelen, maar we willen wel graag zien hoe deze besteed zijn en wat ze hebben opgeleverd. Naast verantwoording over de middelen stimuleren we dat opgedane kennis gedeeld wordt met collega's, ouders en andere belanghebbenden. Voor de nieuwe leraren, onder wie méér mannen, zorgen we voor goede begeleiding bij de start van hun loopbaan. Daarmee krijgen en houden leraren plezier in hun prachtige vak, zodat ook in de toekomst ieder kind zijn talenten volop kan ontplooien.

Simone Kukenheim is namens D66 wethouder Onderwijs, jeugd en diversiteit van Amsterdam.

Dit artikel is verschenen in de rubriek 'Rondom het Binnenhof' van Didactief, april 2015.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent