College voor Toetsen en Examens weigert rekentoetsen openbaar te maken

Tekst Ronald Buitelaar
Gepubliceerd op 12-10-2014
Ronald Buitelaar - Op 20 februari 2014 vroegen wiskundedocente Karin den Heijer en ondergetekende OCW om openbaarmaking van de meest recente rekentoetsen vmbo/havo/vwo en mbo.

Wij beriepen ons hierbij op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en deden dit verzoek omdat wij van mening zijn dat openbaarmaking van de toetsen om verschillende redenen van belang is:

1. De samenstelling en kwaliteit van toetsen en examens en de daarmee samenhangende besteding van publieke middelen moet democratisch gecontroleerd kunnen worden.

2. Leerlingen hebben het recht om gemaakt werk (dus ook allesbepalende rekentoetsen) in te zien.

3. Een cijfer voor een rekentoets dat bepaalt of een leerling slaagt of zakt moet op transparante wijze worden vastgesteld.

Na doorverwijzing van ons verzoek naar het College voor Examens (CvE) ontvingen we in april een eerste afwijzing van ons verzoek (zie hieronder de brief van 17 april j.l.) Hiertegen hebben wij bezwaar aangetekend. Onze bezwaren hebben wij schriftelijk toegelicht. Het College voor Examens (tegenwoordig College voor Toetsen en Examens) zag ook in onze toelichting geen aanleiding om de rekentoetsen openbaar te maken (zie hieronder de brief van 1 juli j.l.). Het belangrijkste argument: openbaarmaking van de rekentoetsen zou de Staat 'onevenredig' benadelen. Na deze afwijzing bleef voor ons alleen een gang naar de rechter over. Een stap die wij op dat moment niet wilden zetten.

Omdat wij van mening zijn dat openbaarmaking van de rekentoetsen nog steeds van groot belang is publiceren wij vandaag de opvattingen van het College voor Toetsen en Examens.

Deze tekst en de opvattingen van het College voor Toetsen en Examens zijn op 12 oktober 2014 gepubliceerd op het blog van Ronald Buitelaar.

WOB 1

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent