'Artikel 23 is een fossiel'

Tekst Rutger de Ridder
Gepubliceerd op 07-11-2016
Rutger de Ridder - Het Nederlands onderwijsstelsel is sterk, ijzersterk mag je wel zeggen. Toch zit er in dat systeem een roestplek: Artikel 23 van de grondwet.

Geloofsgebonden onderwijs heeft in Nederland nog steeds een voorkeurspositie. Het financieren van geloofsgebonden onderwijs is een historische vergissing gebleken. We keren hiermee terug naar het verzuilde Nederland, waar liberalen NRC lazen, socialisten steevast naar de VARA keken en katholieken hun brood bij de katholieke bakker kochten. In ons moderne en seculiere Nederland wordt het hoog tijd dat we artikel 23 naar de prullenbak verwijzen en het onderwijs weer de motor van ontplooiing, verbondenheid en vrijheid maken.

Het financieren van geloofsgebonden onderwijs komt voort uit een decennialange strijd om onderwijs: de schoolstrijd. De schoolstrijd kwam tot een climax in 1917. Liberalen en confessionelen hebben, eigenlijk heel modern, een politieke uitruil laten plaatsvinden. De liberalen kregen het zwaarbevochten algemeen kiesrecht, de confessionelen het geloofsgebonden onderwijs. Bijna honderd jaar later is de samenleving behoorlijk veranderd, maar dit fossiel bestaat nog steeds. De Tweede Kamer bestaat uit een ruime meerderheid van seculiere partijen, het kabinet regeert zonder confessionelen en tal van nieuwe culturen steken de kop op in onze samenleving.

Onderwijsinstellingen hebben de plicht kinderen levenslessen mee te geven van alle geloven en culturen. Geen enkel geloof is daarin leidend. Scholen moeten kinderen de ruimte laten zelf te bepalen wie zij zijn, wat hun identiteit is. Dat zijn de kernwaarden van onze open en vrije samenleving. De neutrale staat mag geen enkel geloof een voorkeursbehandeling geven. Zonder christelijk, islamitisch of joods onderwijs ontstaat er een samenleving waar mensen elkaar begrijpen in plaats van bevechten. Partijen die segregatie door geloofsgebonden onderwijs als mythe bestempelen, doen aan struisvogelpolitiek. Open onderwijs zonder dogma’s met ruimte voor alle religies zorgt voor wederzijds respect en begrip.

Het fundament van onze grondwet is de scheiding tussen kerk en staat. Om dat fundament recht te doen is het hoog tijd dat we stoppen met het financieren van geloofsgebonden onderwijs.

Rutger de Ridder, landelijk voorzitter van de JOVD, jongerenorganisatie van de VVD

Lees hier de reactie van Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.

Dit artikel is verschenen in de rubriek Rondom het Binnenhof in Didactief, november 2016.

Verder lezen

1 'Alle scholen zijn bijzonder'

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent