Nieuws

Agenda

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 25-08-2017 Gewijzigd op 10-10-2018
Wat staat er allemaal te gebeuren dit schooljaar? Wij zetten het voor je op een rij! Workshops, lezingen, congressen, maar ook speciale dagen en weken. Handig gesorteerd per onderwerp. We werken de agenda maandelijks bij.

De agenda is opgedeeld in verschillende categorieën. Klik hieronder op een van de thema's om direct de evenementen in de betreffende categorie te bekijken. 

Sociaal-emotioneel

Leerproblemen

Didactiek en vakinhoud

Onderzoek en ontwikkeling

Overig

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociaal-emotioneel

 

Jaarlijks Congres Hechtingsproblematiek

Het thema is dit jaar "gehechtheid met een kwetsbaarheid". Het gaat over de manier waarop je als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind, met name wanneer er bij ouder(s) en/of kind sprake is van een kwetsbaarheid. Op het programma staan meerdere plenaire sprekers en drie deelsessies, onder andere over faalangst, autisme en gedragsproblemen. Het congres is bedoeld voor professionals die met cliënten, leerlingen en gezinssystemen werken en vanuit dat perspectief geconfronteerd worden met hechtingsproblematiek.

Datum: 11 oktober 2018, van 10:00-17:00 uur.
Locatie: Pullman Cocagne Eindhoven
Organisator: Euregionaal Congresburo
Kosten: € 295,- ex. 21% BTW. Aanmelden kan hier.

 

7e Jaarcongres Leve het jonge kind

Het congres wordt geopend door dr. Bas Levering, hoofdredacteur van Pedagogiek  en Praktijk. Daarna zijn er lezingen door o.a. Sieneke Goorhuis-Brouwer over de actualiteiten van het afgelopen jaar in en rondom het jonge kind en Eva Bronsveld over temperamentvolle kinderen. Ook zijn er meerdere deelsessies, onder meer over muziek, onderzoekend leren, dansen, en het nut van digitale apps.

Voor leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang en PABO/ROC studenten en docenten.

Datum: 6 november
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Organisator: Congresbureau Logacom, i.s.m. Pedagogiek In Praktijk, KIDDO en BBMP Kindcentrum.
Kosten: 269.00 excl. btw per persoon, kortingen bij groepstickets. Aanmelden kan hier.

 

Jaarlijks Congres Autisme

Het jaarlijks congres autisme draait dit jaar om hoe je als professional mensen kunt helpen om hun autisme te hanteren. Op het programma staan sprekers over levensloopbegeleiding en zelfmanagement, en kortere sessies over onder andere talentontwikkeling en stressregulatie. Het jaarlijks congres autisme is bedoeld voor hulpverleners en leerkrachten die in hun werk te maken krijgen met mensen met autisme en hun familie.

Datum: 8 november van 10:00 tot 17:00
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Aanbieder: Euregionaal Congresburo
Kosten: € 270,- ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 1 juli 2018 (daarna € 295,- ex. 21% BTW)

 

Congres Begaafdheid & Talentontwikkeling

Tijdens deze conferentie staat het thema 'Flow creëren in leren' centraal. Hoe stimuleer je creativiteit, talentontwikkeling en persoonlijke groei bij begaafde kinderen, adolescenten en volwassenen? De keynotes worden verzorgd door Michael Piechowski (op 14 november) en Nicholas Colangelo (op 15 november). Je kunt je in schrijven voor één of twee dagen. De inhoud van beide dagen overlapt deels. 

Datum: 14 en 15 november 2018, 8.30 - 18.00
Locatie: NBC, Nieuwegein
Aanbieder: National Talent Centre of the Netherlands (een samenwerking van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling, CBO Talent Development en de Radboud Universiteit Nijmegen) 
Kosten:  €75,- per dag

 

International conference higher education for students with disabilities

Handicap + studie, het Nederlandse expertisecentrum voor studeren met een handicap, organiseert een internationale conferentie over studeren in het hoger onderwijs met een beperking. Hoe maken we het hoger onderwijs inclusiever en daarmee toegankelijk voor mensen met een beperking? Daarnaast worden ook actuele onderwerpen zoals het welzijn van studenten, stress en prestatiedruk besproken. De voertaal van het congres is Engels.

Datum: van 19 november 10.00 uur tot 20 november 13.00 uur.
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Aanbieder: Handicap + studie expertisecentrum
Kosten: €150,- voor één dag, €215,- voor twee dagen. Voor studenten €40 voor één dag, €55 voor twee dagen.

 

Congres Verschillen tussen jongens en meisjes

Wat zijn de verschillen tussen jongens en meisjes wanneer het gaat om stoornissen? Lange tijd werd aangenomen dat jongens veel vaker last hebben van autisme, ADHD en gedragsproblemen. Tegenwoordig weten we dat deze stoornissen ook bij meisjes vaker voorkomen dan gedacht, ze worden alleen vaak niet als dusdanig herkend. Meestal ligt dit aan een verschil in uiting van de symptomen. Welke verschillen zijn er? En hoe komt het eigenlijk dat het zo verschilt? En wat kunnen we doen om hierop in te spelen?

Datum: 20 november 2018, 9.45 - 16.15
Locatie: Hotel Veenendaal, Veenendaal
Aanbieder: 11 Congressen
Kosten: €229,- bij boeken t/m 30 september, daarna €259,-. Inschrijven kan hier

 

Congres nare jeugdervaringen

Nare jeugdervaring of Adverse Childhood Experiences (ACEs) zijn in toenemende mate een begrip aan het worden in de hulpverlening. Het werken met mensen die een opeenstapeling van nare jeugdervaringen (hebben) ervaren, vormt dan ook het centrale thema van dit congres. Hoe stel je vast dat een kind zich in een dergelijke situatie bevindt? Wat zijn de effecten van een opeenstapeling van nare jeugdervaringen voor de verdere ontwikkeling van een persoon? Hoe stel je een (chronisch) psychotrauma of een posttraumatische stressstoornis vast? Hoe doorbreek je intergenerationele overdracht van deze problemen? Hoe ga je om met de stemmings- en persoonlijkheidsproblemen van mensen die een nare jeugd hadden? Hoe pak je dat aan bij migranten? Wat kun je als hulpverlener of professional in het onderwijs met de hechtingsstijl van deze mensen als kind en op latere leeftijd?

Datum: 22 november van 10.00 tot 17.00
Locatie: Mercure - Zwolle
Aanbieder: Euregionaal Congresburo 
Kosten: € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 14 september 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW), €200,- ex. 21% BTW voor ZZP'ers, €100, ex. 21% BTW voor studenten. Aanmelden kan middels dit formulier.

 

Symposium "Als het misgaat thuis. Grootbrengen en hulpverlenen met vallen en opstaan"

Op dit symposium gaat het om de verhalen van ouders én professionals, over wat ze gemeen hebben en wat ze van elkaar kunnen leren. Aanleiding voor het symposium is het verschijnen van het boek Als het misgaat thuis. Verhalen van ouders van Paulien Bom & Herman Baartman. Met een keynote lezing van prof. dr. Peter Adriaenssens (vertrouwensarts en kinder- en jeugdpsychiater, KU Leuven), auteur van o.a. Opvoeden is een groeiproces en Verbolgen verbonden.

Datum: 29 november vanaf 13:00 uur
Locatie: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
Aanbieder: het Lorentzhuis
Kosten: € 100,- inclusief het boek Als het misgaat thuis. Aanmelden kan hier.

 

Congres externaliserend gedrag

Het congres over externaliserend gedrag staat dit keer in het teken van het helpen reguleren van emoties en gedrag. Op dit congres delen vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten en praktische adviezen ten aanzien van het omgaan met de gedragingen én emoties van kinderen en volwassenen met externaliserend gedrag. Daarbij wordt onder meer ook aandacht besteed aan mensen met een LVB, een-migratie achtergrond en / of diverse psychiatrische problematiek. Voor iedereen die contact heeft met kinderen of volwassenen die externaliserend gedrag laten zien.

Datum: 29 november
Locatie: Pullman Cocagne, Eindhoven
Aanbieder: Euregionaal Congresburo
Kosten: € 270,- ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 september 2018 (daarna € 295,- ex. 21% BTW)

 

Kenniscongres Stoornissen

Het Kenniscongres Stoornissen geeft je niet alleen een update over de huidige kennis van verschillende stoornissen, maar gaat ook in op de vraag wat de voor- en nadelen van classificeren en diagnosticeren zijn. Tijdens verschillende lezingen en deelsessies kun je je verdiepen in verschillende stoornissen, van sociaal-emotionele tot leerstoornissen. Interessant voor o.a. intern begeleider, docent, remedial teacher, mentor, zorgcoördinator onderwijs, (school-)maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener en andere professionals. 

Datum: 11 december, 9.00 - 17.00 uur
Locatie: Reehorst, Ede
Aanbieder: Logacom, in samenwerking met SWP Uitgeverij en Sozio
Kosten: €295.00 excl. BTW, meerpersoonskorting van 20% wanneer je met collega's gaat. 

 

Jaarlijks Congres Praten met Pubers

Centraal op het congres staan vragen zoals: Hoe maak je je zorgen bespreekbaar met een jongere? En met hun ouders? Welke rol speelt on- en offline groepsdruk in het ontstaan, voortbestaan en stoppen van hun gedrag? En wat wordt als normaal en abnormaal gedrag gezien in migrantengezinnen? 
Voor uitvoerend werkers en leerkrachten in de jeugd(gezondheids)zorg en het (speciaal) onderwijs.

Datum: 15 januari 2019
Locatie: Pullman Cocagne, Eindhoven
Aanbieder: Euregionaal Congresburo
Kosten: € 270,- ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 1 november 2018 (daarna € 295,- ex. 21% BTW)

 

Workshop Emotieregulatie bij autisme

Omdat de aangekondigde workshop op 19 november al zo populair was dat deze volgeboekt was, geeft Caroline Schuurman op 15 januari nóg een workshop Emotieregulatie bij autisme. In deze workshop leer je alles over emoties bij mensen met autisme, hoe de regulatie ervan werkt, maar vooral ook welke technieken je kunt gebruiken om mensen met autisme te helpen bij het reguleren van hun emoties. 

Datum: 15 januari 2019 van 13.30 tot 16:45
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Aanbieder: 11 Congressen
Kosten: €129,-. Schrijf u hier in.

 

Congres Mindset

Het congres over mindset staat dit jaar in het teken van de mindset van mensen die anders zijn dan anderen. De sprekers zullen het hebben over het brein, de invloed van emoties op mindset, en het cognitief vermogen. Ook zijn er deelsessies bij te wonen, over talentontwikkeling, mindset interventies en mindset bij hoogbegaafden. 

Datum: 16 januari 2019 van 10:00-17:00 uur
Locatie: Pullman Cocagne, Eindhoven
Aanbieder: Euregionaal Congresburo
Kosten: € 270,- ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 1 oktober 2018 (daarna € 295,- ex. 21% BTW). Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.

 

Leerproblemen

 

Congres TOS bij kinderen en jongeren

Taalontwikkelingsstoornissen zijn er in alle soorten en maten. De symptomen lopen nogal uiteen en daardoor worden taalontwikkelingsstoornissen vaak gemist in de klas. De impact op kinderen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak, is echter groot. Tijdens dit congres wordt ingegaan op vele vragen: Wat weten we over TOS? Hoe is TOS te herkennen? Hoe hangt TOS samen met andere stoornissen? Welke rol spelen executieve functies? Wat betekent TOS voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren? En wat kun je voor iemand met een TOS doen, in de klas of daarbuiten? 

Datum: 6 november 2018, van 9.45 tot 16:15
Locatie: Hotel Veenendaal, Veenendaal
Aanbieder: 11 Congressen
Kosten: €229,- bij boeking t/m 23 september, €259,- bij boeking daarna. Kaarten zijn hier te koop.

 

Kenniscongres Stoornissen

Het Kenniscongres Stoornissen geeft je niet alleen een update over de huidige kennis van verschillende stoornissen, maar gaat ook in op de vraag wat de voor- en nadelen van classificeren en diagnosticeren zijn. Tijdens verschillende lezingen en deelsessies kun je je verdiepen in verschillende stoornissen, van sociaal-emotionele tot leerstoornissen. Interessant voor o.a. intern begeleider, docent, remedial teacher, mentor, zorgcoördinator onderwijs, (school-)maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener en andere professionals. 

Datum: 11 december, 9.00 - 17.00 uur
Locatie: Reehorst, Ede
Aanbieder: Logacom, in samenwerking met SWP Uitgeverij en Sozio
Kosten: €295.00 excl. BTW, meerpersoonskorting van 20% wanneer je met collega's gaat. 

 

Didactiek en vakinhoud

 

Conferentie 'Onderwijs meets Onderzoek'

NVvW, het Freudenthal Instituut, SLO en de Hogeschool Utrecht organiseren samen de derde editie van 'Onderwijs meets Onderzoek', een conferentie die ingaat op wat wiskundeonderwijs en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen. De derde editie wordt geopend met een openbare les van Paul Drijvers over praktijkgericht onderzoek naar wiskundig denken in ict-rijk reken-wiskundeonderwijs. 

Datum: 11 oktober 2018, van 15:00 – 20:00, inloop 14:30
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101
Aanbieder: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren e.a.
Kosten: € 75,- (voor NVvW-leden € 65,-)

 

Leer- en werkdagen 'Samen slimmer leren'

De PO-raad, Kennisnet en Sivon organiseren een aantal leerdagen over veranderkunde en ICT. Hierin worden onderwerpen zoals leermiddelen/leeromgevingen, ict-infrastructuur en informatiebeveiliging en privacy behandeld, zodat je als ICT-coördinator of schooldirecteur ICT-beleid kan implementeren of je onderwijsvisie kan vertalen naar concrete uitvoering binnen je school. Speciaal voor bestuurders, schoolleiders, stafmedewerkers, ICT-coördinatoren en leraren met extra (ICT-)taken. Er zijn meerdere leerdagen en werkdagen, het is aan te raden zowel een leer- als een werkdag te volgen. 

Data en locaties: 
Leerdagen (9.00 - 21.00 uur - inclusief hapje en drankje)
25 oktober - Dierenpark Amersfoort
8 november - Safaripark Beekse Bergen
Werkdagen (9.00 - 21.00 uur - inclusief hapje en drankje)
Dinsdag 20 november in het noorden van het land
Donderdag 22 november in het midden van het land
Maandag 26 november in het zuiden van het land
Aanbieder: PO-raad in samenwerking met Kennisnet en Sivon
Kosten: geen

 

TEDx AmsterdamED: Dutch DNA, Future Proof?

Op 31 oktober is het weer tijd voor het jaarlijkse TEDx-evenement over onderwijs. Dit jaar staat education design centraal, met op het programma sprekers en de uitreiking van de TED-award. Onder de sprekers van dit jaar zijn Jan Rotmans, professor in transition studies and sustainable development, Sjef Drummen, directeur van de Agoraschool in Roermond, en Marcia Goddard, neurowetenschapper op het gebied van kindontwikkeling.

Datum: 31 oktober
Locatie: Theater Amsterdam, 09-17:30
Organisator: TEDxAmsterdamED
Kosten:  € 95,99 voor een regulier ticket,  € 65,99 voor studenten

 

Conferentie Effectief leren

Welke leerstrategieën werken wel en welke niet? 
Leraren en leerlingen gebruiken nog steeds leerstrategieën waarvan inmiddels is aangetoond dat ze niet effectief zijn. Deze conferentie wil aan beide groepen duidelijk advies geven over wat wel en niet werkt, door het onderzoek naar effectief leren samen te brengen met de onderwijspraktijk. Naast de plenaire sprekers zijn er drie deelsessies te volgen, over onder andere formatieve toetsing, zelf-regulerend leren en de rol van de docent.

Datum: 7 november 2018, van 09:30-16:00
Locatie: The Student Hotel in Eindhoven
Organisatie: het Welten-Instituut van de Open Universiteit, i.s.m. AVANS Hogeschool en de Universiteit Maastricht
Kosten: € 100,-, speciale tarieven voor Open Universiteitstudenten en AVANS-medewerkers. Aanmelden kan hier.

 

Jaarlijkse conferentie voor Vertrouwenspersonen voortgezet onderwijs 

De dag staat in het teken van "psychologie in het vertrouwenswerk." In de ochtend is er een plenaire lezing van psycholoog dr. Andreas Wismeijer over de psychologische aspecten van geheimhouding. In de middag zijn er workshops, onder andere over dynamisch reflecteren, angstcultuur, sexting en klagende ouders. Open hier het hele programma. De inschrijving sluit op 21 oktober 2018.

Datum:  8 november 2018 van 9.30-16.00
Locatie: Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort
Organisatie: Stichting School & Veiligheid
Kosten:  € 249. Aanmelden kan hier.

 

Internationale Techniekconferentie

Tijdens de derde internationale techniekconferentie staat het thema 'De Energietransitie en de impact op (v)mbo Techniekonderwijs en arbeidsmarkt van morgen' centraal. Door middel van inspirerende masterclasses en Future TEDtalks biedt deze conferentie nieuwe energie voor de toekomst van (v)mbo techniek.

Datum en tijd: 9 november 2018, van 9.00 - 16.00 
Locatie: Philips Stadion, Eindhoven
Aanbieder: Pijnenburg Techniek Scouting en Ambaum BrandMakers
Kosten: €221,21. Aanmelden kan hier.

 

DRONGO talenfestival

Feestelijk en inhoudelijk, dat is het kenmerk van het jaarlijkse DRONGO talenfestival. Bedoeld voor leraren, taalprofessionals, geïnteresseerden in taal die willen leren en zich laten inspireren door universiteiten, taalscholen, tolk- en vertaalbureaus en opleidingen, uitgeverijen, taal- en cultuurcentra. Er zijn wetenschappelijke labs, informatieve sessies en hands-on-workshops.

Datum: 9 en 10 november 2018
Locatie: Radboud Universiteit, Nijmegen
Aanbieder: DRONGO talenfestival, Maaike Verrips
Kosten: €17,50. Bestel hier je ticket. 

 

De Dag van de Educatieve Auteur

Deze conferentie is gericht op iedereen die lesmateriaal maakt, zowel docenten die vaak zelf hun lessen ontwerpen als de beroepsmatige educatieve auteurs. Schrijver en filosoof Bas Haring is hoofdspreker op de Dag van de Educatieve Auteur. Naast de key note speech van Haring zijn er op de Dag van de Educatieve Auteur workshops, optredens en is er de uitreiking van de Educatieve Parel, een prijs voor het beste lesmateriaal. Het thema van de Educatieve Parel in 2018 is “Burgerschap past in elke les.”

Datum: 10 november van 09:30-16:00
Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort
Organisator: de Auteursbond
Kosten: Voor leden van de Auteursbond  € 35,- en voor niet leden  € 85. Aanmelden kan hier.

 

Nationale Studiedag ‘Jongens in het Primair Onderwijs’

Hoe gaat het met jongens in het primair onderwijs? Saxion Pabo Lerarenopleiding organiseert in samenwerking met Lauk Woltring (Werken met Jongens) op 14 november een studiedag. De dag is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs, leerlingbegeleiders, professionals in en om het PO, directeuren, bestuursleden, inspectie, beleidsmakers en overige professionals in en om het primair onderwijs. Na enkele topsprekers in de ochtend volgen er ‘s middags 23 interactieve workshops over zeer uiteenlopende thema’s rond dit onderwerp, zoals motorische ontwikkeling, seksuele educatie, en jongens, games en smartphones.

Datum: 14 november van 09:30 tot 17:00
Locatie: Handelskade Deventer
Organisator: Saxion Pabo Lerarenopleiding i.s.m. Lauk Woltring (Werken met Jongens).
Kosten: Bij aanmelding voor 15 september € 245,- en bij aanmelding na 15 september € 275,-

 

Docentencongres Leerling 2020

Tijdens het jaarlijkse Docentencongres kan je zelf aan de slag met thema’s als roostering, leerdoelen, differentiëren, digitale didactiek, formatief evalueren en eigenaarschap. Naast rondetafelgesprekken en inspiratiesessies worden er dit jaar voor het eerst ook traningen gegeven. Keynotesprekers zijn Luuk en Erik Ex, die reizen van Singapore naar Finland tijdens hun 'Edysee'.

Datum: 19 november 2018, van 10.00 - 15.30
Locatie: Spoorwegmuseum, Utrecht
Aanbieder: Schoolinfo
Kosten: geen. Meld je hier aan.

 

OGO Conferentie 2019 ‘Net echt!’ Sociaal culturele praktijken verbinden

Sociaal-culturele praktijken zijn praktijken die ook in de 'echte wereld' te vinden zijn, zoals een bakkerij of de voetbalclub. Deze praktijken bieden mogelijkheden voor het verbinden van verschillende vakinhouden, goede verbindingen tussen de leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, en goede verbindingen met de omgeving rond de school. Er zijn lezingen waarin sociaal-culturele praktijken vanuit de onderwijspraktijk, lerarenopleiding en wetenschap worden besproken. Ook zijn er workshops, waarin het bijvoorbeeld gaat over het werken in units, op een positieve manier gebruik maken van de etnische diversiteit in de klas en het bevorderen van redeneren bij Wetenschap en Technologie.

Datum: 20 maart 2019
Locatie: Congrescentrum de Reehorst, Ede
Organisator: OGO academie
Kosten: verschillende, zie hier voor meer informatie en opgeven.

 

Bootconferentie 'Buurtaal voor allemaal'

Op 26 maart organiseert het Kenniscentrum op de Dag van de Duitse taal de Bootconferentie ‘Buurtaal voor allemaal’ met het thema Praktisch Deutsch/NL? Ja, gerne! Vindt plaats op 26 maart 2019. De conferentie vindt plaats op een boot, die van Tolkamer (ten zuidoosten van Arnhem) naar Emmerich vaart en weer terug. Meer informatie volgt binnenkort op www.nuffic.nl.

 

Onderzoek en ontwikkeling

Conferentie 'Onderwijs meets Onderzoek'

NVvW, het Freudenthal Instituut, SLO en de Hogeschool Utrecht organiseren samen de derde editie van 'Onderwijs meets Onderzoek', een conferentie die ingaat op wat wiskundeonderwijs en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen. De derde editie wordt geopend met een openbare les van Paul Drijvers over praktijkgericht onderzoek naar wiskundig denken in ict-rijk reken-wiskundeonderwijs. 

Datum: 11 oktober 2018, van 15:00 – 20:00, inloop 14:30
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101
Aanbieder: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren e.a.
Kosten: € 75,- (voor NVvW-leden € 65,-)

 

NRO-congres ‘Samen op Koers’

Het thema van dit vierde NRO-congres is 'met onderzoek onderwijs vernieuwen’. Hoe kan onderzoek bijdragen aan onderwijsvernieuwing? Tijdens het congres zullen zo'n 30 workshops over verschillende onderwerpen te volgen zijn. Programma volgt. 
Datum: 31 oktober 2018, van 9.30 tot 17.00
Locatie: Media Plaza, jaarbeurs Utrecht
Kosten: €75,- Tickets bestel je hier. 

 

Surf Onderwijsdagen

Surf is de ICT-samenwerkingsorganisatie van onderwijs en onderzoek. Het jaarlijkse congres is bedoeld voor mbo, hbo en wo. Thema is dit jaar Onderwijs in beweging.  Nader programma volgt.

Datum: 6 en 7 november 2018
Locatie: Congrescentrum 1931, Den Bosch
Aanbieder: SURF
Kosten: €250,- 

 

Making Shift Happen at School

Save the date! Dit jaar staat in het thema van AtSchool - The Building Blocks. Naast toonaangevende internationale sprekers, zullen we dit jaar verder inzoomen op de bouwstenen die nodig zijn om in uw eigen schoolorganisatie een 'Shift' te veroorzaken. 

Datum en tijd: 28 november 2018
Locatie: Amsterdam, Beurs van Berlage
Aanbieder: Academia Business College
Kosten: €300,- voor leraren, €400,- voor overige bezoekers

 

Dag van de Zorgcoördinator

Het passend onderwijs wordt in de media over het algemeen niet te positief beschreven. Er wordt echter vaak vergeten dat zo'n grote verandering tijd en ontwikkelruimte nodig heeft. Aan de hand van het thema 'De ontwikkelkracht van passend onderwijs' worden tijdens dit congres de knelpunten van het passend onderwijs vanuit een opbouwende invalshoek bekeken. Aan de hand van succesvolle praktijkvoorbeelden en workshops worden juist ook de positieve ontwikkelingen binnen het passend onderwijs besproken.

Datum: 29 november 2018, van 10.00 - 16.00
Locatie: Stay Okay Soest
Aanbieder: NVS-NVL
Kosten: € 219,- voor leden van de NVS-NVL, €259,- voor niet-leden. Schrijf je hier in.

 

Congres Positief Leiderschap

Hoe geef je positief leiderschap vorm? Positief leiderschap richt zich op werkgerelateerd welbevinden, sterke kanten van mensen, veerkracht en ontwikkeling. Tijdens het Congres Positieve Psychologie zal de Amerikaanse grondlegger Kim Cameron delen hoe aandacht, medeleven, begrip en werken met de positieve krachten in de dagdagelijkse praktijk van organisaties tot positieve resultaten leiden.

Datum: 30 november 2018, van 8.45 - 17.30 uur. 
Locatie: De Reehorst, Ede
Aanbieder: Tijdschrift Positieve Psychologie
Kosten: € 245,- ex. BTW (€ 215,00 ex. BTW met kortingstarief). Aanmelden kan hier.

 

Congres Professionele Nabijheid

Tijdens deze tweede editie van het congres Professionele Nabijheid staat het thema 'zorgzaam communiceren' centraal. Hoe kun je echt betrokken zijn bij mensen, zonder daarbij over je eigen grenzen heen te gaan? Hoe win je het vertrouwen van iemand die om hulp vraagt? En hoe zorg je voor goed contact? 

Datum: 6 december 2018, van 10:00 - 17.00 uur. 
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Aanbieder: Euregiaal Congresbureau​
Kosten: € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 12 oktober 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW). Inschrijven kan hier. 

 

ResearchED 2019

De line up is weer fantastisch en breidt zich nog uit: Kees Vernooy (lezen), Marcel Schmeier (rekenen), René Kneyber, Aryan van der Leij (dyslexie), Hans van Luit (dyscalculie), Tom Bennett en David Didau, om er maar een paar te noemen. Een hele dag luisteren naar onderwijsonderzoek, met veel aandacht vertaald voor de praktijk. Studenten betalen slechts € 23,50.

Datum: 12 januari 2019, van 10.00 - 16.00 uur
Locatie: Oosterlicht College, Nieuwegein
Aanbieder: ResearchED NL
Kosten: € 92,50 (incl. T-shirt), € 67,50 en € 23,50. Schrijf je hier in. 

 

Overig

Practoraatmiddag Gepersonaliseerd Leren

Practoraten zijn in het leven geroepen om, net als lectoraten in het hbo, de kennis en expertise in het mbo te delen. Tijdens deze practoraatmiddag wordt de eerste fase van het practoraat Gepersonaliseerd Leren afgesloten en de tweede fase gepend. De betrokken onderwijskundig leiders zullen hun onderzoeken presenteren en nodigen je uit om de dialoog hierover aan te gaan en kennis te maken met de practor. 

Datum: 25 oktober 2018, van 15:00 - 17:30 uur
Locatie:  ROC Leeuwenborg, Maastricht
Aanbieder: Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ 
Kosten: geen, mail voor 20-9-2018 naar Frank Beulen (f.beulen@leeuwenborgh.nl) voor een uitnodiging. 

 

Landelijke vmbo-mbo conferentie 2018 'Wendbaar en weerbaar'

Tijdens deze landelijke conferentie staan vmbo en mbo, én hoe je deze krachtig aan elkaar verbindt centraal. De samenleving dendert door en veranderingen in technologie, arbeidsmarkt en globalisering volgen elkaar rap op. Kun je vmbo-leerlingen goed voorbereiden op een onzekere toekomst? En zo ja, hoe doe je dat dan? Kunnen we iets leren van het buitenland? Met topsprekers als Doekle Terpstra en China-specialist Ruben Terlou biedt deze conferentiedag inspiratie, praktijkvoorbeelden en inzicht. 
Datum: 29 november, van 9.00 - 17.00
Locatie: Conferentiecentrum Hart van Holland, Nijkerk
Aanbieder: Sardes en Actis ​
Kosten: Inschrijven kan hier, een factuur wordt gemaild.

 

 

Disclaimer: De redactie van Didactief is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de (inhoud van) de activiteiten die in de agenda genoemd worden. Aan deze agenda kunnen geen rechten ontleend worden. Om in aanmerking te komen voor opname in de agenda, stuur uw data naar redactie@didactiefonline.nl.

Click here to revoke the Cookie consent