Nieuws

Agenda

Tekst Wouter Havinga
Gepubliceerd op 25-10-2017 Gewijzigd op 06-06-2023
Wat kun je de komende tijd aan evenementen en masterclasses verwachten? Lees erover in de agenda, waarin we je tippen over workshops, lezingen, congressen, of speciale dagen en weken die jou als professional mogelijk wel interesseren. Op een rijtje geselecteerd door Didactief.  

Onze agenda is chronologisch opgebouwd: hoe verder je naar beneden scrolt, hoe later het wordt. Let wel: vanwege de coronamaatregelen is het soms onzeker of onderstaande evenementen wel doorgaan. We houden je zo goed mogelijk op de hoogte!

 

Het OJ-congres

Congres, po/vo
Domstad, Utrecht

6 juni, 09:00 – 16:00 uur
vanaf €275 ex. btw.

Op dit congres bekijk je oplossingsgericht de problemen van jongeren en kinderen in de brede context van onderwijs, jeugdhulp, prestatiedruk, werkdruk, de decentralisatie van jeugdzorg en het dalende aantal gesloten inrichtingen. Je leert dus niet alleen wat het onderwijs kan doen, maar juist ook wat je gezamenlijk kan doen. Met sprekers als Karim Amghar over kansengelijkheid en Sharon Stellaard over boemerangbeleid in de jeugdzorg.

 

Naar inclusiever onderwijs

Conferentie, po/vo
Spant! te Bussum
14 juni, 10:00 tot 17:00 uur
€ 195,-

Op dit congres van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs ligt de nadruk op de praktijk in de les en school. Daarnaast is er aandacht voor het ondersteunen van de ontwikkeling van leraren. Ook de beleidsmatige routekaart/werkagenda naar inclusief onderwijs komt uitgebreid aan bod. Na een panelgesprek over wat werkt en waar je tegenaan loopt op school, zijn er drie rondes keuzesessies. Daarin is uitgebreid aandacht voor praktijkvoorbeelden en nieuwe originele werkwijzen. Met onder andere Jacobine Geel, voorzitter College voor de Rechten van de Mens en Illya Soffer, directeur van Ieder(in), een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

 

OnderwijsInzicht

Congres, directie en ict’ers po/vo
Spant, Bussum
15 september
€ 150,-

OnderwijsInzicht draait om het maken van goede keuzes rond de digitale infrastructuur van de school. Dat loopt uiteen van de rol van AI en keuzes voor leermiddelen tot het voorkomen van hacks en het verbeteren van digitale geletterdheid. Naast ideeën en visies hierover maakt u kennis met voorbeelden uit de praktijk. Ook het delen van ervaringen helpt bij de besluitvorming.

 

Meten is weten?

Conferentie, leraren vso/pro/(v)mbo
Hart van Holland, Nijkerk
20 september, 09:00 – 17:30 uur
€ 349,- ex. btw.

Meten is vergelijken. Maar bij diverse groepen is dat best lastig, zoals bij leerlingen en studenten in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de entreeopleidingen in het mbo. Wat leveren deze metingen op, en wat kun je er als leraar mee in je les? Dat leer je op deze conferentie met sprekers als Berend van der Kolk, auteur van het boek De Meetmaatschappij, en Cor Sluijter, die zich bij Cito meer dan drie decennia met examens en leerlingvolgsystemen bezighield.

 

Jonge Kind

Conferentie, po onderbouw
Van der Valk hotel, Apeldoorn
27 september, 09:30 – 16:00 uur
€ 279,-

Op deze conferentie georganiseerd door Expertis Onderwijsadviseurs delen prof. dr. Hans van Luit en dr. Cathy van Tuyl hun wetenschappelijke kennis over de invloeden van de omgeving op de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij kijken naar rekenonderwijs in groep 1-2 en hoe je de ontwikkeling van kinderen kunt volgen. In de aansluitende workshops leer je onder andere instructie te combineren met spelend onderwijs. Ook de overgang naar groep 3 komt aan de orde.

 

Jubileum PO-congres

Congres, po/vo
Jaarbeurs, Utrecht
10 oktober, 10:00 – 17:00 uur
vanaf € 395,-

De meest gewaardeerde sprekers van de afgelopen tien PO-congressen kijken op dit congres in 45 minuten terug op hun eerdere lezing en vooruit naar de toekomst van het onderwijs. Met Pedro De Bruyckere over psychologie en Sjef Drummen over het stellen van eisen aan kinderen.

 

Kindcentrum

Congres, vve en po
Spant! in Bussum

8 november
€ 295,- ex btw,

Bij een Integraal Kind Centrum (IKC) zijn kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang (bso) en andere voorzieningen opgenomen in één organisatie. Omdat het IKC een relatief nieuw fenomeen is, hebben professionals die er werken veel vragen. Op dit congres leer je over de mogelijkheden op meerdere gebieden: cultuur, sport, talentontwikkeling, kansengelijkheid, inclusief onderwijs. Er zal een infomarkt zijn en twee workshoprondes. Kijk op de website voor het programma en om je aan te melden.

 

People Management

Conferentie, bestuurders
Het Oude Tolhuys, Utrecht
16 november, 09:00 – 17:30 uur
€ 95,-

Wat kun je doen aan lerarentekorten? Hoe voorkom je uitval en hou je leraren vast? Welke invloed hebben deze problemen op het onderwijs en je collega’s? Op het PME Conference delen onderzoekers hun bevindingen rond deze vragen. Met Piety Runhaar over het ondersteunen van leraren en Melissa Tuytens over wervingsbeleid.

 

-----

Disclaimer: De redactie van Didactief is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de (inhoud van) de activiteiten die in de agenda genoemd worden. Aan deze agenda kunnen geen rechten ontleend worden. Om in aanmerking te komen voor opname in de agenda, stuur uw data naar [email protected].

Click here to revoke the Cookie consent