Nieuws

Agenda

Tekst Wouter Havinga
Gepubliceerd op 25-10-2017 Gewijzigd op 02-02-2023
Wat kun je de komende tijd aan evenementen en masterclasses verwachten? Lees erover in de agenda, waarin we je tippen over workshops, lezingen, congressen, of speciale dagen en weken die jou als professional mogelijk wel interesseren. Op een rijtje geselecteerd door Didactief.  

Onze agenda is chronologisch opgebouwd: hoe verder je naar beneden scrolt, hoe later het wordt. Let wel: vanwege de coronamaatregelen is het soms onzeker of onderstaande evenementen wel doorgaan. We houden je zo goed mogelijk op de hoogte!

 

Somber

Congres, vo
In de Driehoek, Utrecht
3 februari, 9:15 – 16:30 uur
€ 445,- ex. btw.

Bijna 1 op de 5 jongeren zou af en toe depressief zijn. De kans dat jij ze in je klas hebt is dus aanzienlijk, zeker na corona. Hoe herken je ze en wat kun je doen? Op dit congres leer je wat depressie doet met de schoolprestaties, hoe sociale media hun zelfbeeld beïnvloeden en hoe je zelfbeschadigend of suïcidaal gedrag herkent.

 

Week van Inclusief Onderwijs

Sessies, po-wo
Online
6 tot 10 februari, wisselende tijden
Gratis

In vier sessies van anderhalf uur sta je in deze Week stil bij inclusief onderwijs in Nederland. Je kunt je vrijblijvend aanmelden voor een of meer sessies. Inclusief onderwijs biedt leerlingen met een auditieve, visuele, lichamelijke of mentale beperking of chronische aandoening de nodige ondersteuning om onderwijs te volgen.

Op maandag hoor je van directeur Dolf van Veen van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg hoe het ervoor staat met inclusief onderwijs in Nederland. De volgende dag leer je van onder andere Annet de Klerk, directeur Onderwijs Doof/Slechthorend bij Koninklijke Kentalis, wat werkt en wat moeilijk is bij onderwijs aan auditief of visueel beperkte leerlingen. Woensdag vertellen kinderen en jongeren wat zij zelf belangrijk vinden in een tafelgesprek met onder meer directeur Henk-Willem Laan van Stichting het Gehandicapte Kind. Ten slotte maak je donderdag kennis met de bevindingen en successen van gemeenten en samenwerkingsverbanden.

 

Acute opvang na trauma

Masterclass, po-wo
Online
28 februari 2023, 19:00 – 21:00 uur
€ 89,- ex. btw

Deze praktische masterclass is geschikt voor hulpverleners, leerkrachten en anderen die in hun werk betrokken zijn bij traumatische gebeurtenissen. Klinisch psycholoog Erik De Soir helpt je door middel van theorie en casussen om de impact van gebeurtenissen te begrijpen en de behoeften van slachtoffers in te schatten en te duiden. Na een lezing van een uur is er uitgebreid ruimte om vragen te stellen. De masterclass is niet later terug te zien.

 

ADHD

Congres, po/vo
Pullman Cocagne, Eindhoven
2 maart 2023, 10:00 – 16:30 uur
€ 299 ex. btw

Aandachtstekort, middelenmisbruik, angst of depressie bij ADHD: op dit congres van het Euregionaal Congresburo leer je hoe je mensen met ADHD helpt die hiermee kampen. Daarnaast is er specifiek aandacht voor ADHD bij vrouwen, meisjes en hoogbegaafden.

 

Animaties

Marathon, mbo-wo
MBO College Amsterdam Noord
8 maart 2023, 09:00 – 16:00 uur
Gratis

In het kader van de wereldwijde Open Education Week organiseert de Werkgroep Open Leermaterialen deze AnimatieMaakMarathon. Deelnemers maken kennis met alle aspecten van het ontwikkelen en ontwerpen van animaties. Na een presentatie van onderwijsadviseur Barend Last van de Universiteit Maastricht over het nut van animaties in blended onderwijs kun je kiezen uit meerdere workshops of gewoon zelf aan de slag gaan met het maken van animaties.

 

Velon congres 2023

Congres, lerarenopleiders
Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
13 en 14 maart, 08:00 – 17:20 uur
€ 355,- voor leden, anders € 455,-. Studenten € 105,-.

De genoemde kosten zijn voor alleen dinsdag 14 maart, omdat de inschrijving voor 13 maart inmiddels vol is. Het congres gaat dit jaar over netwerken en geeft antwoord op vragen als: Hoe werken netwerken? Wat leer je in netwerken? Hoe organiseer je een (regionaal) netwerk? Hoe bereid je je voor op de toekomst? Na een plenaire bijeenkomst zijn er drie sessies. De inhoud hiervan wordt in week 5 bekendgemaakt op de website.

 

Taaldiversiteit: meertaligheid

Bijeenkomst, po
OBA Oosterdok, Amsterdam
15 maart, 15:30 – 17:30 uur
€ 25,-

63% van de kinderen onder de 15 in Amsterdam zou een meertalige achtergrond hebben. Hoe leer je kinderen die thuis geen Nederlands spreken toch de Nederlandse taal? En hoe ga je om met verschillende thuistalen in de klas? Unsworth spreekt rond dit onderwerp over de wetenschappelijke inzichten, Anna de Graaf over het algemeen schoolbeleid, en Lidy Peters geeft naast voorbeelden ook praktische tips. Koop hier vast een kaartje.

 

AVS Schoolleiderscongres

Congres, schoolleiders
DeFabrique, Utrecht
17 maart
Tot 8 februari €305,- voor leden, anders €490,-.
Vanaf 8 februari €490,- voor leden en €600,- voor niet-leden.

Coach Richard de Hoop spreekt over omgaan met verandering en het ontwikkelen van veerkracht: samenwerken is daarvoor essentieel. Neuropsycholoog en hoofdspreker Margriet Sitskoorn helpt je omgaan met werkdruk door tijd, rust en ruimte voor jezelf te pakken. Daarnaast zijn er sessies om uit te kiezen, zoals die van Eva Naaijkens over evidence informed werken. Tot slot is er een goed gevulde informatiemarkt. Kijk hier voor meer informatie.

 

Brede vorming in het (v)mbo

Conferentie, (v)mbo
Metaal Kathedraal, Utrecht
24 maart, 10:00 – 17:00 uur
€ 75,-

In de ochtend spreekt Wouter Sanderse, universitair docent Educatie, met enkele docenten uit het (v)mbo die ervaring hebben met het werken met brede vorming. Daarna praat je met andere deelnemers over wat je raakt, en wat dit je vertelt over je eigen vorming. Na de lunch zijn er drie workshoprondes over onder andere bildung, persoonsvorming en autonomie. Deze worden verzorgd door leraren en onderzoekers uit vmbo en mbo, zoals Daan van Riet van de Hogeschool Utrecht en Margot Joris van de Universiteit voor Humanistiek. Je kiest op de dag zelf aan welke workshops je wilt deelnemen. Maxe de Rijk, docent en schrijfster, vertelt eind van de middag hoe zei het vak 'Persoonsvorming en Socialisatie' beleeft op het Mundus College.

 

Toetsen en examineren in het hoger onderwijs

Congres, hoger onderwijs
Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht
28 en 29 maart 2023
€ 1599 voor beide dagen, € 899 voor een dag, tot 1 februari € 100-200 vroegboekkorting

Sylvia Heeneman, professor competentiegericht toetsen en opleiden op Maastricht University, spreekt op dit congres over programmatisch toetsen. Dat is een vorm van toetsen waarbij de toets onderdeel is van het leerproces, niet (alleen maar) eindpunt. Recente promovendi als Christel Wolterinck en Jitske de Vries praten je bij over hun wetenschappelijk onderzoek naar het professionaliseren van docenten in het formatief toetsen. En Jeltsen Peeters, auteur, onderzoeker en gastdocent aan Ghent University, zet op dag twee zelfregulerend leren in de spotlights, nadat op dag een Suzan van Ierland en Niels Bohnen van HAS Hogescholen het verband hebben gelegd tussen zelfregulatievaardigheden en programmatisch toetsen. Verder bespreekt Kristel Vanhoyweghen haalbare vormen van differentiatie en concrete didactische werkwijzen. Meer informatie over het programma en de vele andere sprekers vind je hier.

 

Werken met migranten en vluchtelingen

Congres, leraren
Jaarbeurs, Utrecht
11 mei, 10:00 – 16:30 uur
€ 299,- ex. btw

Op dit congres leer je omgaan met migranten en vluchtelingen. Wat maakt hen kwetsbaar en wat kun je daarmee? Je leert hun veerkracht vergroten, cultuursensitief te handelen en wat je wel en niet moet zeggen – ook tegen de ouders wat betreft hoe zij hun kind, jouw leerling, opvoeden. Ook leer je om te gaan met psychotraumatische klachten. Met bijdragen van onder andere Kaveh Bouteh van Pharos en Marjolein Distelbrink van het Verwey-Jonker Instituut.

 

Wijze lessen

Congres, vo
Campus Sint-Andries Thomas More te Antwerpen
13 mei 2023
Prijs en programma nog niet bekend

In 2019 verscheen het boek Wijze Lessen met daarin bijdragen van onder andere Dominique Sluijsmans, Paul Kirschner en Tim Surma. De auteurs geven in het boek uitleg en wetenschappelijke onderbouwing bij twaalf instructieprincipes. Op het nu geplande Wijze Lessen-congres ontmoeten auteurs en gebruikers elkaar om kennis met elkaar te delen en elkaar zo te inspireren. Tot 15 februari kan ook jij als leraar een inhoudelijke bijdrage leveren aan dit congres. Net als in het boek ondersteunen op het congres praktijkvoorbeelden de Wijze Lessen.

 

Meester in didactiek

Conferentie, po/vo
Campus Sint-Andries Thomas More te Antwerpen
26 mei 2023
Prijs en programma nog niet bekend

De jaarlijkse Velov-conferentie, georganiseerd door de Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen en de Lerarenopleidingen het Expertisecentrum voor Effectief Leren van Thomas More, draait dit jaar om de kwaliteit van de leraar. Want dat is dé gemene deler als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs: een leraar die de juiste didactische en pedagogische vaardigheden onder de knie heeft, behaalt veel betere resultaten. Een goede opleiding en professionele ontwikkeling zijn dus bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Hoe je die didactische vaardigheden ontwikkelt, staat centraal op deze conferentie.

 

Jonge Kind

Conferentie, po onderbouw
Van der Valk hotel, Apeldoorn
27 september 2023, 09:30 – 16:00 uur
€ 279,-

Op deze conferentie georganiseerd door Expertis Onderwijsadviseurs delen prof. dr. Hans van Luit en dr. Cathy van Tuyl hun wetenschappelijke kennis over de invloeden van de omgeving op de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij kijken naar rekenonderwijs in groep 1-2 en hoe je de ontwikkeling van kinderen kunt volgen. In de aansluitende workshops leer je onder andere instructie te combineren met spelend onderwijs. Ook de overgang naar groep 3 komt aan de orde.

 

Kindcentrum

Congres, vve en po
Spant! in Bussum

8 november 2023
€ 295,- ex btw,

Bij een Integraal Kind Centrum (IKC) zijn kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang (bso) en andere voorzieningen opgenomen in één organisatie. Omdat het IKC een relatief nieuw fenomeen is, hebben professionals die er werken veel vragen. Op dit congres leer je over de mogelijkheden op meerdere gebieden: cultuur, sport, talentontwikkeling, kansengelijkheid, inclusief onderwijs. Er zal een infomarkt zijn en twee workshoprondes. Kijk op de website voor het programma en om je aan te melden.

 

-----

Disclaimer: De redactie van Didactief is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de (inhoud van) de activiteiten die in de agenda genoemd worden. Aan deze agenda kunnen geen rechten ontleend worden. Om in aanmerking te komen voor opname in de agenda, stuur uw data naar [email protected].

Click here to revoke the Cookie consent