Nieuws

Agenda

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 25-10-2017 Gewijzigd op 04-11-2019
Wat staat er allemaal te gebeuren dit schooljaar? Wij zetten het voor je op een rij! Workshops, lezingen, congressen, maar ook speciale dagen en weken. Handig gesorteerd per onderwerp. We werken de agenda wekelijks bij.

De agenda is opgedeeld in verschillende categorieën. Klik hieronder op een van de thema's om direct de evenementen in de betreffende categorie te bekijken. 

Sociaal-emotioneel

Didactiek en vakinhoud

Onderzoek en ontwikkeling

Tentoonstellingen en evenementen

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociaal-emotioneel

 

7e editie jaarlijks congres Autisme: communicatie en relaties

Dit jaar komt onder meer aan bod hoe taalverwerving plaatsvindt bij kinderen met autisme en wat de valkuilen en handvatten zijn in de communicatie tussen de kinderen onderling en met jou als leerkracht, jeugdzorgleider of maatschappelijk werker. Op het programma drie plenaire lezingen en vier deelsessies.

Datum: 7 november 2019 van 10:00-17:00
Locatie: Jaarbeurs (Hallencomplex), Utrecht
Aanbieder: Euregionaal Congresburo
Kosten: € 270,00 ex. 21% BTW, aanmelden kan hier

 

3e editie Congres Externaliserend gedrag

Het congres over externaliserend gedrag staat dit keer in het teken van het professioneel omgaan met gedragsproblemen. Daarbij wordt onder meer ook aandacht besteed aan mensen met een LVB, autisme. Het hanteren van externaliserend gedrag in het gezin en op school worden eveneens behandeld. Op het programma keynote sprekers over agressieproblematiek en adolescentie, en deelsessies over externaliserend gedrag in verschillende situaties.

Datum: donderdag 21 november 2019 van 10:00-17:00
Locatie: Pullman Cocagne, Eindhoven
Aanbieder: Euregionaal Congresburo
Kosten: € 295,- excl. 21% BTW, € 150,- voor studenten. Aanmelden kan hier

 

 

Didactiek en vakinhoud

 

8e editie Drongo Talenfestival: de impact van taal

Het definitieve programma is nog niet bekend, maar verwacht sprekers, workshops, en een beursvloer met experts uit de taalsector. Er is een grote naam bekend: Abdelkader Benali speelt tijdens het festival een vertelvoorstelling over Duizend-en-een-nacht.

Datum: vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2019
Locatie: Radboud Universiteit, Nijmegen
Aanbieder: De taalstudio
Kosten: onbekend, inschrijving nog niet geopend

 

Conferentie voor vertrouwenspersonen voortgezet onderwijs: wegkijken of ingrijpen? 

De jaarlijkse studiedag voor vertrouwenspersonen is dit keer georganiseerd rond het thema ‘wegkijken of ingrijpen?’ Op deze dag krijg je een beeld van het omstanderseffect: waarom grijpen mensen niet in als zij onveiligheid of ongewenst gedrag ervaren of zien? Vervolgens gaat het erom hoe je wél kunt ingrijpen. Op het programma staan plenaire lezingen en workshops over onder andere seksuele diversiteit, pesten, interventie met ouders en ingrijpen in een onveilig team.

Datum: donderdag 7 november 2019
Locatie: Eenhoorn, Amersfoort
Organisator: Stichting School & Veiligheid
Kosten: € 249,- inclusief lunch en deelnemersmateriaal. Inschrijven kan hier, tot 30 oktober.

 

Conferentie Formatief toetsen
Vanuit twee grootschalige onderzoeksprojecten (uitgevoerd door verschillende universiteiten en SLO) worden nieuwe inzichten gepresenteerd over de inzet en implementatie van formatief toetsen in het voortgezet onderwijs. Op het programma staat een keynote van auteur Harry Fletcher-Wood, en workshops over o.a. formatief toetsen in de praktijk en snelle feedback.

Datum: woensdag 13 november 2019
Locatie: NBC Congrescentrum, Nieuwegein
Organisator: SLO, i.s.m de Hogeschool Utrecht, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente en de Wageningen Universiteit.
Kosten: € 100,-. Inschrijven kan hier, tot uiterlijk 7 november. 

 

 

Het Docentencongres VO

Op het jaarlijkse Docentecongres volg je workshops, trainingen en inspiratiesessies op het gebied van eigentijds en toekomstbestendig onderwijs, zoals formatief evalueren, leerdoelen, leren leren, coaching in de school en eigenaarschap. Het definitieve programma wordt eind augustus bekendgemaakt, aanmelden kan daarvoor al.

Datum: maandag 25 november 2019 van 10.00 tot 16.00
Locatie: Muziekcentrum van de Omroep, Hilversum
Organisator: Schoolinfo
Kosten: tot 2 september € 45,-, tussen 2 september en 1 oktober € 55,- en vanaf 1 oktober € 70,-. Meld je hier aan

 

Cultuurdag VO: save the date!

Werk jij in het voortgezet onderwijs en wil je meer met kunst en cultuur op school? Op de Cultuurdag word je geïnformeerd over verschillende thema's en onderwerpen zoals cultuuronderwijs nu en in de nabije toekomst, kansen voor de combinatie kunstvakken en techniek, vakoverstijgend onderwijs, talentontwikkeling, identiteitsvorming van leerlingen, Curriculum.nu en artistiek-creatief vermogen. Het volledige programma komt in september online, dan start ook de inschrijving.

Datum: dinsdag 26 november 2019
Locatie: Theater Gooiland, Hilversum
Organisator: LKCA, i.s.m. Vereniging CultuurProfielScholen
Kosten: € 95,-

 

Didactiekconferentie VGN Kleio

De Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) organiseert jaarlijks praktijkgerichte scholingsdagen voor docenten om te blijven vernieuwen in het klaslokaal. Er zijn workhops van o.a. uitgevers en educatieve instellingen over de recente ontwikkelingen van leermiddelen, lezingen en een avondprogramma. Het programma is verdeeld over de verschillende tijdvakken en leerniveaus. Het is ook mogelijk een enkele dag te komen.

Datum: 29 en 30 november 2019
Locatie: Landgoed huize Bergen, Vught
Organisator: VGN
Kosten: variërend, zie vgnkleio.nl/events/didactiekconferentie-vgn-2019/.

 

 

TOA Congres: Hands-on voor Bèta’s

Save the date! Het programma wordt na de zomervakantie bekend gemaakt, maar verwacht practica en andere bijscholingsactiviteiten. Heb je zelf een practicum die je wilt delen met andere toa’s en wil je een workshop geven, stuur dan een bericht naar de NVON via het contact formulier: nvon.nl/contact.

Datum: woensdag 8 januari 2020
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Organisator: NVON
Kosten: onbekend, aanmelding nog niet geopend

 

Conferentie: De ib’er in de schijnwerpers

Er zijn drie overkoepelende thema’s op het congres. Over elk van deze thema’s is een plenaire lezing van TED-talk sprekers en zijn er interactieve sessies. Over professionalisering spreekt Eva Naaijkens, Linda van den Bergh over positionering, en Dolf van Veen (Passend onderwijs) over partnerschap. In de deelsessies wordt onder meer aandacht besteed aan IKC’s, referentieniveaus en samenwerking met jeugdzorg. De conferentie vindt driemaal plaats, op locatie van de partners van LBBO

Datum: 16 januari 2020 in Tilburg en 6 maart 2020 in Utrecht
Locatie: Windesheim Zwolle, Fontys Tilburg en Universiteit Utrecht
Aanbieder: LBBO, i.s.m. Windesheim Zwolle, Universiteit Utrecht en Fontys Tilburg
Kosten: Leden: € 160,-. Niet leden € 195,-.

 

Workshop Historische Context Het Britse Rijk op 7 februari. 

Jaap Verheul, Amerikadeskundige en hoofddocent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, gaat in op de Historische Context van het Britse Rijk. Dat wordt afgewisseld met diverse werkvormen die passen bij de Historische Context onder leiding van Hanneke Tuithof, in samenwerking met docenten Bob Molenberg en Anne Marijn Damstra. 

Datum: vrijdagmiddag 7 februari 2020 van 13.00 tot 17.00
Locatie: Universiteit Utrecht.
Organisator: Universiteit Utrecht
Kosten: 200 euro inclusief werkmateriaal en bewijs van deelname. Inschrijving & informatie bij Hanneke Tuithof h.tuithhof@uu.nl.

 

 

Onderzoek en ontwikkeling

 

8e Jaarcongres ‘Leve het Jonge Kind!’

Het thema dit jaar is ‘Verwonderen, verkennen en experimenteren: spelenderwijs de toekomst in!’

Centraal staat de vraag wat het afschaffen van de kleuterschool heeft betekent voor het onderwijs aan kinderen van 4 tot 6 jaar. Op het programma een lezing van Sineke Goorhuis-Brouwer, plenaire sprekers en workshops over onder meer taalontwikkeling bij jonge kinderen, eetopvoeding, pestpeuters en creatief knutselen.

Datum: dinsdag 5 november 2019
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Organisator: Logacom, i.s.m. Pedagogie in Praktijk, Kiddo en Kindcentrum BBMP.
Kosten: € 280,- inclusief halfjaarsabonnement op PIP of Kiddo.

 

Congres ‘Teaching Deaf Learners’

Teaching Deaf Learners is een internationaal congres op het gebied van onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Meer dan 30 nationale en internationale sprekers praten je bij over de ontwikkelingen binnen het onderwijs aan deze leerlingen. Ook wordt er stil gestaan bij recente onderzoeks- en praktijkverhalen. Bijzonder thema dit jaar is het ‘perspectief vanuit de niet-Westerse landen’. Zo zijn er alleen al in Nederland steeds meer slechthorende en dove vluchtelingen- en migrantenkinderen aan wie les wordt gegeven. Hun ouders (en soms zijzelf ook) komen uit niet-Westerse landen. Het is in die gevallen goed om te weten hoe in landen van herkomst aangekeken wordt tegen doofheid, tegen opvoeding en tegen onderwijs.

Datum: 6 t/m 8 november 2019
Locatie: Philharmonie, Haarlem
Organisator: Kentalis, in samenwerking met het National Technical Institute for the Deaf en Oxford University Press
Kosten: variërend, zie kentalis.com/tdl-2019/registration-tdl-2019

 

Congres Leren zichtbaar maken: leren zichtbaar maken in de klas

Dit tweedaagse congres draait om de vragen: hoe betrek je leerlingen, wat is goede feedback en wat is een zichtbaar lerende leraar? Op donderdag 7 november zijn er verdiepingstrainingen over de grondslag van visible learning, feedback, zichtbaar lerende leerlingen en SOLO: Structure of the Observed Learning Outcome. Op vrijdag 8 november een plenair programma en aansluitend twee rondes deelsessies. Afsluitend op beide dagen is er een lezing van John Hattie. Het is ook mogelijk het congres een enkele dag te bezoeken.

Datum: 7 en 8 november 2019
Locatie: Spant!, Bussum
Aanbieder: Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies
Kosten: variërend naar invulling. Zie: aanmelder.nl/lerenzichtbaarmaken2019/subscribe.

 

Scholenconferentie Verassend Passend: de leraar centraal

Wat betekent het vandaag de dag om leraar te zijn en wat heb je als leraar nodig om daar invulling aan te geven binnen passend onderwijs? Keynote spreker Dolf van den Berg stelt kritische vragen over het huidige onderwijs, ook zijn er deelsessies over o.a. inclusief onderwijs, jeugdhulpverlening, en onderwijs aan nieuwkomers.

Datum: dinsdag 19 november 2019, van 9.30 uur tot 15.30
Locatie: De Lindenberg, Nijmegen
Organisator: Steunpunt Passend Onderwijs, VO-raad
Kosten: € 50,- inclusief btw, inschrijven kan via dit formulier

 

Conference Equality and Inclusion

Hoe kan het onderwijs worden verbeterd om alle kinderen een goede start te geven? Leer op deze conferentie over beleid en interventies die de onderwijskansen, sociale mobiliteit en integratie van groepen met een risico op marginalisering vergroten. Op het programma staan plenaire lezingen, interactieve workshops en symposia, met de nadruk op immigrantengemeenschappen, etnische minderheden en lage inkomensgroepen in Europa.

Datum: donderdag 28 en vrijdag 29 november 2019
Locatie: Tivoli Vredenburg, Utrecht
Organisator: Universiteit Utrecht & Mediscon
Kosten: tot 1 september € 95, daarna € 145. Zie: form.congrespagina.nl/equality

 

Student Research Conference

Op deze tiende editie wordt weer gezocht naar de beste bacheloronderzoeken van Nederland en Vlaanderen. Dit jaar worden de prijscategorieën gekoppeld aan de Sustainable development goals

Datum: 5 december 2019
Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht
Organisator: Universiteit Utrecht, Elsevier, Vereniging Hogescholen, VSNU, ScienceWorks
Kosten: geen, inschrijven kan via: studentresearchconference.nl/guestsregistration.html.

 

ResearchED 2020

Op deze vijfde editie komen weer nationale en internationale onderwijskundigen, onderzoekers en leraren hun dagelijkse praktijk delen. Er zijn workshops (onder andere van het brein achter Didactief) en lezingen voor het hele onderwijs, met verschillende thema’s zoals taal, lezen, rekenen, wiskunde, algemene didactiek en pedagogiek. 

Datum: zaterdag 11 januari 2020
Locatie: Het Corlaer College, Nijkerk
Organisator: ResearchED Nederland
Kosten: € 24,- voor studenten, vanaf € 65,- normaal ticket. Zie: researched.eu/event/researched-nederland-2020/

 

Symposium 'Schoolleiders van de toekomst'

De ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ staat centraal tijdens dit symposium. Het doel van de dag is om inspiratie en taal aan te reiken voor de school van de toekomst en daarmee de Toekomstagenda schoolleiders en de politieke agenda te vullen. Er zijn plenaire lezingen over o.a. positief onderwijs, een tool die helpt om in het sociale domein de verbinding te zoeken tussen de diverse kinddiensten. In de middag zijn er rondetafelgesprekken met schoolleiders en professionals uit het sociale domein over de ontwikkeling van onderwijs, het leren van kinderen en de toekomst van schoolleiders.

Datum: donderdag 16 januari 2020
Locatie: De Brabanthallen, Den Bosch
Organisator: Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
Kosten: De deelnemersbijdrage aan het symposium is € 225. AVS-leden betalen € 200. Zie: avs.nl/symposium.

 

 

OnderwijsInzicht: Anders organiseren met ICT

Ict doordacht inzetten kan het onderwijs veel opleveren, maar er zijn ook veel valkuilen. Op deze conferentie komen de innovatiemogelijkheden en de implementatie in de dagelijkse lespraktijk aan bod. Op het programma staat een keynote van Denker de Vaderlands Daan Roovers en deelsessies over bijvoorbeeld smartwatches, AI en onderwijslogistiek.

Datum: vrijdag 17 januari 2020
Locatie: Supernova, Jaarbeurs Utrecht
Organisator: Kennisnet, VO-raad en PO-raad, in samenwerking met SIVON, OnderwijsInzicht
Kosten: € 125,- voor een enkel ticket, € 83,33 voor een groepsticket (drie personen). Zie:onderwijsinzicht.nl/aanmelden/

 

IPON 2020

Op dit tienjarige jubileum zijn er weer vele nieuwe en innovatieve initiatieven op het gebied van onderwijsinnovatie & professionalisering. Voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is en bij de les wil blijven op gebied van onderwijsinnovatie en ICT-toepassingen en -diensten. Het doel van IPON is om het gebruik van de nieuwste toepassingen binnen het onderwijs  te presenteren. Dit geldt voor educatieve methodes, (adaptieve) leermiddelen maar ook voor hardware en software. Op het programma workshops, presentaties en keynotes met onderwerpen als learning analytics, social media in de klas, kunstmatige intelligentie, digitale identiteit, mediawijsheid, gamification, etc. 

Datum: woensdag 5 en donderdag 6 februari 2020
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Organisator: Stichting IPON
Kosten: geen, aanmelden kan via dit formulier 

 

Save the date: Toetsfestival PO

Op 22 januari 2020 organiseert Bureau ICE het tweede Toetscongres PO, voor het hele basisonderwijs. Meer informatie volgt, maar verwacht sprekers en workshops op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen rond toetsing op de basisschool.

Datum: 22 januari 2020
Locatie: volgt
Organisator: Bureau ICE
Kosten: nog onbekend

 

 

 

Tentoonstellingen en evenementen

Internationaal Film Festival Rotterdam

Op het jaarlijkse IFFR is een grote rol weggelegd voor educatie: hoe zet je als docent film in als leshulpmiddel, hoe maak je kinderen enthousiast voor film en wat is de impact van film op je culturele ontwikkeling? Er zijn educatieprogramma’s voor primair, voortgezet en hoger onderwijs, waaronder workshops en schoolbezoek naar IFFR in 2020, maar ook het gemaakte lesmateriaal van het IFFR 2019 is op de site te vinden.

Datum: 22 januari t/m 2 februari 2020
Locatie: verschillende locaties in Rotterdam
Organisator: IFFR
Kosten: variërend, zie iffr.com/nl/educatie voor het programma en lesmateriaal

 

Nationale studiedag alumnirelaties

De Nationale Studiedag Alumnirelaties zich op het mbo en hbo: hoe kunnen alumni bijdragen aan het curriculum, wat zijn de voordelen van het onderhouden van goed contact? Tijdens de studiedag zal de nadruk liggen op het opzetten van duurzaam alumnibeleid. Het programma opent met een keynote over de belangrijkste aspecten van alumnibeleid. Daarna kun je onder leiding van een “alumni-officier” een opzet voor een beleidsplan maken.

Datum: 19 maart 2020
Locatie: Metaal Kathedraal, Utrecht
Organisator: Like2Share
Kosten: € 345,- excl. btw, aanmelden kan hier

 

Disclaimer: De redactie van Didactief is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de (inhoud van) de activiteiten die in de agenda genoemd worden. Aan deze agenda kunnen geen rechten ontleend worden. Om in aanmerking te komen voor opname in de agenda, stuur uw data naar redactie@didactiefonline.nl.

Click here to revoke the Cookie consent