Nieuws

Agenda

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 25-10-2017 Gewijzigd op 05-12-2019
Wat staat er allemaal te gebeuren dit schooljaar? Wij zetten het voor je op een rij! Workshops, lezingen, congressen, maar ook speciale dagen en weken. Handig gesorteerd per onderwerp. We werken de agenda wekelijks bij.

De agenda is opgedeeld in verschillende categorieën. Klik hieronder op een van de thema's om direct de evenementen in de betreffende categorie te bekijken. 

Sociaal-emotioneel

Didactiek en vakinhoud

Onderzoek en ontwikkeling

Tentoonstellingen en evenementen

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociaal-emotioneel

Bezield en bezielend onderwijs. Pedagogiek van onderbreking en verbinding

Lectorale rede Hester IJsseling, lector Professionaliseren met hart en ziel aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. In discussies over onderwijs duiken de termen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming geregeld op, sinds Gert Biesta in 2012 zijn drieslag in het Nederlandse onderwijsdebat introduceerde. Maar wat we met persoonsvorming moeten beginnen, daarover is nog veel onduidelijkheid. IJsseling doet onderzoek op dit terrein.

Datum: 27 januari 2020
Locatie: Thomas More Hogeschool
Organisator: Thomas More Hogeschool
Kosten: gratis (wel aanmelden) 

 

Naar inclusiever onderwijs

Startconferentie voor scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die stappen willen zetten of hebben gezet naar inclusiever onderwijs.

Er zijn meer dan 30 workshops met praktijkvoorbeelden uit alle onderwijssectoren, met bijzondere aandacht voor de uitvoeringspraktijk, leidinggeven aan processen van verandering, de zorgstructuur, steun voor en professionalisering van medewerkers, samenwerking met ouders, verbinding en samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs, en de relatie met gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere partnerinstellingen zoals zorg/jeugdhulp, welzijn en opvang.
De conferentie is bedoeld voor professionals, leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs, gemeenten en organisaties in zorg/jeugdhulp, welzijn en opvang. Voor meer informatie over het programma en aanmelding

Datum: 12 februari 2020
Locatie: SPANT! Congrescentrum, Bussum
Organisator: VOS/ABB, Verus/LVGS, NCOJ en samenwerkingspartners
Kosten: € 195,-

 

Didactiek en vakinhoud


TOA Congres: Hands-on voor Bèta’s

Save the date! Het programma wordt na de zomervakantie bekend gemaakt, maar verwacht practica en andere bijscholingsactiviteiten. Heb je zelf een practicum die je wilt delen met andere toa’s en wil je een workshop geven, stuur dan een bericht naar de NVON via het contact formulier: nvon.nl/contact.

Datum: woensdag 8 januari 2020
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Organisator: NVON
Kosten: onbekend, aanmelding nog niet geopend

 

Conferentie: De ib’er in de schijnwerpers

Er zijn drie overkoepelende thema’s op het congres. Over elk van deze thema’s is een plenaire lezing van TED-talk sprekers en zijn er interactieve sessies. Over professionalisering spreekt Eva Naaijkens, Linda van den Bergh over positionering, en Dolf van Veen (Passend onderwijs) over partnerschap. In de deelsessies wordt onder meer aandacht besteed aan IKC’s, referentieniveaus en samenwerking met jeugdzorg. De conferentie vindt driemaal plaats, op locatie van de partners van LBBO

Datum: 16 januari 2020 in Tilburg en 6 maart 2020 in Utrecht
Locatie: Windesheim Zwolle, Fontys Tilburg en Universiteit Utrecht
Aanbieder: LBBO, i.s.m. Windesheim Zwolle, Universiteit Utrecht en Fontys Tilburg
Kosten: Leden: € 160,-. Niet leden € 195,-.

 

Toetsfestival PO

Maak kennis met het nieuwe onderwijsresultatenmodel, laat je bijpraten over vaardigheden voor het leven, mindfullness en yoga in de klas en nog veel meer. Met als speciale festivalafsluiting Peter Heerschop!

Datum: 22 januari 2020
Locatie: Prodentfabriek, Amersfoort
Organisator: ICE 
Kosten: € 199,-

 

Handschriftonderwijs

Dit symposium vindt plaats aan he eind van de Week van het handschrift. Luister naar de motiverende boodschap van prof. dr. Erik Scherder, pak samen met Gerdineke van Silfhout van SLO waardevolle schrijfkansen, laat je inspirerend meenemen in het model van handschrifteducatie door Else Kooijman en ontdek een vernieuwende schrijftest met Margo van Hartingsveldt.Ga dieper in op de basis van het leren schrijven en schrijfstoornissen inclusief preventie daarvan.

Datum: 24 januari 2020
Locatie: Congrescentrum Hogeschool Driestar, Gouda
Organisator: ConcepThink - Social Development i.s.m. Platform Handschriftontwikkeling
Kosten: € 150,-.

 

Winterschool 2020 – Breng wetenschap in de klas!

Tijdens deze professionaliseringsdag op de Radboud Universiteit in Nijmegen vinden leraren basisonderwijs handvatten en inspiratie om wetenschap de klas in te brengen.

Datum: 29 januari 2020
Locatie: Radboud Universiteit, Nijmegen
Organisator: Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit
Kosten: € 110,- incluis het nieuwste boek uit de reeks 'Wetenschappelijke doorbraken de klas in' (Sport, slimme computers en automatisch gedrag, januari 2020)

 

Workshop Historische Context Het Britse Rijk op 7 februari. 

Jaap Verheul, Amerikadeskundige en hoofddocent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, gaat in op de Historische Context van het Britse Rijk. Dat wordt afgewisseld met diverse werkvormen die passen bij de Historische Context onder leiding van Hanneke Tuithof, in samenwerking met docenten Bob Molenberg en Anne Marijn Damstra. 

Datum: vrijdagmiddag 7 februari 2020 van 13.00 tot 17.00
Locatie: Universiteit Utrecht.
Organisator: Universiteit Utrecht
Kosten: 200 euro inclusief werkmateriaal en bewijs van deelname. Inschrijving & informatie bij Hanneke Tuithof h.tuithhof@uu.nl.

 

 

Onderzoek en ontwikkeling

 

ResearchED 2020

Op deze vijfde editie komen weer nationale en internationale onderwijskundigen, onderzoekers en leraren hun dagelijkse praktijk delen. Er zijn workshops (onder andere van het brein achter Didactief) en lezingen voor het hele onderwijs, met verschillende thema’s zoals taal, lezen, rekenen, wiskunde, algemene didactiek en pedagogiek. 

Datum: zaterdag 11 januari 2020
Locatie: Het Corlaer College, Nijkerk
Organisator: ResearchED Nederland
Kosten: € 24,- voor studenten, vanaf € 65,- normaal ticket. Zie: researched.eu/event/researched-nederland-2020/

 

Symposium 'Schoolleiders van de toekomst'

De ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ staat centraal tijdens dit symposium. Het doel van de dag is om inspiratie en taal aan te reiken voor de school van de toekomst en daarmee de Toekomstagenda schoolleiders en de politieke agenda te vullen. Er zijn plenaire lezingen over o.a. positief onderwijs, een tool die helpt om in het sociale domein de verbinding te zoeken tussen de diverse kinddiensten. In de middag zijn er rondetafelgesprekken met schoolleiders en professionals uit het sociale domein over de ontwikkeling van onderwijs, het leren van kinderen en de toekomst van schoolleiders.

Datum: donderdag 16 januari 2020
Locatie: De Brabanthallen, Den Bosch
Organisator: Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
Kosten: De deelnemersbijdrage aan het symposium is € 225. AVS-leden betalen € 200. Zie: avs.nl/symposium.

 

OnderwijsInzicht: Anders organiseren met ICT

Ict doordacht inzetten kan het onderwijs veel opleveren, maar er zijn ook veel valkuilen. Op deze conferentie komen de innovatiemogelijkheden en de implementatie in de dagelijkse lespraktijk aan bod. Op het programma staat een keynote van Denker de Vaderlands Daan Roovers en deelsessies over bijvoorbeeld smartwatches, AI en onderwijslogistiek.

Datum: vrijdag 17 januari 2020
Locatie: Supernova, Jaarbeurs Utrecht
Organisator: Kennisnet, VO-raad en PO-raad, in samenwerking met SIVON, OnderwijsInzicht
Kosten: € 125,- voor een enkel ticket, € 83,33 voor een groepsticket (drie personen). Zie:onderwijsinzicht.nl/aanmelden/

Onderzoek PO

Op woensdag 5 februari 2020 is de eerste editie van de PO conferentie Provincie Utrecht. De conferentie is een ontmoetingsplek voor leerkrachten in het basisonderwijs, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers. Leerkrachten presenteren innovatieve ‘good practices’ en praktijkgericht onderzoek. Onderzoekers presenteren hun werk over vraagstukken die direct relevant zijn voor de onderwijspraktijk.

Datum: 5 februari 2020
Locatie: Hogeschool Domstad, Utrecht
Organisator: Hogeschool Utrecht, Marnix Academie, Universiteit Utrecht en de schoolbesturen van het PO Partnerschap Provincie Utrecht
Kosten: € 39,-. Studenten betalen een verlaagd tarief van € 20,-, en leerkracht-stagiairs kunnen kosteloos deelnemen. ​De onderstaande schoolbesturen uit het PO Partnerschap dragen de kosten voor hun personeel

 

IPON 2020

Op dit tienjarige jubileum zijn er weer vele nieuwe en innovatieve initiatieven op het gebied van onderwijsinnovatie & professionalisering. Voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is en bij de les wil blijven op gebied van onderwijsinnovatie en ICT-toepassingen en -diensten. Het doel van IPON is om het gebruik van de nieuwste toepassingen binnen het onderwijs  te presenteren. Dit geldt voor educatieve methodes, (adaptieve) leermiddelen maar ook voor hardware en software. Op het programma workshops, presentaties en keynotes met onderwerpen als learning analytics, social media in de klas, kunstmatige intelligentie, digitale identiteit, mediawijsheid, gamification, etc. 

Datum: woensdag 5 en donderdag 6 februari 2020
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Organisator: Stichting IPON
Kosten: geen, aanmelden kan via dit formulier 

 

Save the date: Toetsfestival PO

Op 22 januari 2020 organiseert Bureau ICE het tweede Toetscongres PO, voor het hele basisonderwijs. Meer informatie volgt, maar verwacht sprekers en workshops op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen rond toetsing op de basisschool.

Datum: 22 januari 2020
Locatie: volgt
Organisator: Bureau ICE
Kosten: nog onbekend

 

Tentoonstellingen en evenementen

Internationaal Film Festival Rotterdam

Op het jaarlijkse IFFR is een grote rol weggelegd voor educatie: hoe zet je als docent film in als leshulpmiddel, hoe maak je kinderen enthousiast voor film en wat is de impact van film op je culturele ontwikkeling? Er zijn educatieprogramma’s voor primair, voortgezet en hoger onderwijs, waaronder workshops en schoolbezoek naar IFFR in 2020, maar ook het gemaakte lesmateriaal van het IFFR 2019 is op de site te vinden.

Datum: 22 januari t/m 2 februari 2020
Locatie: verschillende locaties in Rotterdam
Organisator: IFFR
Kosten: variërend, zie iffr.com/nl/educatie voor het programma en lesmateriaal

 

Velon Congres 2020

Het thema van het jaarlijkse congres van lerarenopleiders is dit jaar Grensverleggend leraren opleiden. Vernieuwing van het onderwijs en het stelsel staat centraal.

Datum: 16 en 17 maart 2020
Locatie: De Harmonie en de Neushoorn in Leeuwarden
Organisator: Velon
Kosten: Velon-leden min. € 255,- tot max € 385,- bij inschrijving voor 13 januari, daarna €  285,- tot €  445,-; studenten € 100/195,-

 

Nieuwe kernwaarden openbaar onderwijs

De nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn opgesteld samen met de leden van Vos/ABB en VOO en worden feestelijk gelanceerd op het congres Wat is jouw verhaal?!  Het congres met het motto Wat is jouw verhaal?! is midden in de School!Week, de jaarlijkse campagneweek waarin het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zich op de kaart zet.

Datum: 18 maart 2020
Locatie: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
Organisator: Vos/ABB en VOO
Kosten: gratis

Nationale studiedag alumnirelaties

De Nationale Studiedag Alumnirelaties zich op het mbo en hbo: hoe kunnen alumni bijdragen aan het curriculum, wat zijn de voordelen van het onderhouden van goed contact? Tijdens de studiedag zal de nadruk liggen op het opzetten van duurzaam alumnibeleid. Het programma opent met een keynote over de belangrijkste aspecten van alumnibeleid. Daarna kun je onder leiding van een “alumni-officier” een opzet voor een beleidsplan maken.

Datum: 19 maart 2020
Locatie: Metaal Kathedraal, Utrecht
Organisator: Like2Share
Kosten: € 345,- excl. btw, aanmelden kan hier

 

 

Disclaimer: De redactie van Didactief is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de (inhoud van) de activiteiten die in de agenda genoemd worden. Aan deze agenda kunnen geen rechten ontleend worden. Om in aanmerking te komen voor opname in de agenda, stuur uw data naar redactie@didactiefonline.nl.

Click here to revoke the Cookie consent