Nieuws

Agenda

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 25-10-2017 Gewijzigd op 17-09-2019
Wat staat er allemaal te gebeuren dit schooljaar? Wij zetten het voor je op een rij! Workshops, lezingen, congressen, maar ook speciale dagen en weken. Handig gesorteerd per onderwerp. We werken de agenda wekelijks bij.

De agenda is opgedeeld in verschillende categorieën. Klik hieronder op een van de thema's om direct de evenementen in de betreffende categorie te bekijken. 

Sociaal-emotioneel

Didactiek en vakinhoud

Onderzoek en ontwikkeling

Tentoonstellingen en evenementen

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociaal-emotioneel

 

Congres Downsyndroom

Tijdens dit congres, dat gericht is op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners, zullen experts uit wetenschap en praktijk de focus leggen op het omgaan met gedrag en sociaal functioneren van mensen met Downsyndroom. De laatste wetenschappelijke inzichten worden gedeeld, gevolgd door praktijkgerichte handreikingen.

Datum: donderdag 19 september 2019 van 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Mercure, Zwolle
Organisator: Euregionaal Congresburo
Kosten: € 295,- excl. btw, € 150,- voor studenten. Aanmelden kan hier

 

Lezing: Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Tijdens de lezing komen soorten trauma’s, verschillende oorzaken, symptomen, de werking van de hersenen en de basis van traumasensitief lesgeven aan de orde. De begeleider en leraar krijgen praktische tips om zelfregulatie bij het kind te bevorderen, zowel individueel als klassikaal.

Datum: dinsdag 24 september 2019 van 19:15 tot 21:30
Locatie: KBS Noorderpoort, Dongen
Organisator: LBBO
Kosten: € 17,50 voor leden en € 35,- voor niet leden, aanmelden kan hier

 

Studieochtend Turbulente leerlingen: probleemgedrag op school positief aanpakken

Hoe ga je best om met turbulente leerlingen en grensoverschrijdend gedrag? Hoe ga je best om met thema's zoals storend gedrag in de les, met radicalisering, of agressie?

Op deze studiedag worden recente onderzoeksresultaten besproken en worden praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Naast de thema's die op de studievoormiddag aan bod komen, gaat het boek Turbulente Leerlingen verder ook in op de thema's pesten, spijbelen, en het voorkomen van drugsgebruik.

Datum: Dinsdag 1 oktober 2019
Locatie: De Factorij – Zaal Mimosa, Schaarbeek
Organisator: Welwijs i.s.m. NICC en LINC
Kosten: € 20, of € 35 voor inschrijving studiedag + het boek Turbulente leerlingen van Dieter Burssens, Eef Goedseels, Stefaan Pleysier & Nicole Vettenburg (red.). Inschrijven kan hier, uiterlijk tot 27 september.

 

Lezing: Klein probleemgedrag, voorkomen en aanpakken!

Gedragsproblemen in klassen behoren tot de grootste uitdaging binnen het vak van leraar. In deze lezing zal Kees van Overveld, pedagoog en auteur van o.a. Groepsplan gedrag vooral ingaan op ‘low level behaviour’, klein probleemgedrag dat voor stress en frustratie bij de leerkracht kunnen zorgen.

Datum: maandag 7 oktober 2019 van 19:15 tot 21:30
Locatie: OBS De Piramide, Vught
Organisator: LBBO
Kosten: € 17,50 voor leden en € 35,- voor niet leden, aanmelden kan hier

 

7e editie jaarlijks congres Autisme: communicatie en relaties

Dit jaar komt onder meer aan bod hoe taalverwerving plaatsvindt bij kinderen met autisme en wat de valkuilen en handvatten zijn in de communicatie tussen de kinderen onderling en met jou als leerkracht, jeugdzorgleider of maatschappelijk werker. Op het programma drie plenaire lezingen en vier deelsessies.

Datum: 7 november 2019 van 10:00-17:00
Locatie: Jaarbeurs (Hallencomplex), Utrecht
Aanbieder: Euregionaal Congresburo
Kosten: € 270,00 ex. 21% BTW, aanmelden kan hier

 

3e editie Congres Externaliserend gedrag

Het congres over externaliserend gedrag staat dit keer in het teken van het professioneel omgaan met gedragsproblemen. Daarbij wordt onder meer ook aandacht besteed aan mensen met een LVB, autisme. Het hanteren van externaliserend gedrag in het gezin en op school worden eveneens behandeld. Op het programma keynote sprekers over agressieproblematiek en adolescentie, en deelsessies over externaliserend gedrag in verschillende situaties.

Datum: donderdag 21 november 2019 van 10:00-17:00
Locatie: Pullman Cocagne, Eindhoven
Aanbieder: Euregionaal Congresburo
Kosten: € 295,- excl. 21% BTW, € 150,- voor studenten. Aanmelden kan hier

 

 

Didactiek en vakinhoud

 

Landelijke netwerkdag taal in het basisonderwijs

Op het programma staan plenaire lezingen over leesmotivatie en kinderboeken, en workshops over o.a. technisch lezen, begrijpend lezen en beginnende geletterdheid bij kleuters.

Datum: donderdag 26 september 2019
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Aanbieder: SLO
Kosten: 75, aanmelden kan hier

 

Congres Meertaligheid

Het congres over meertaligheid brengt professionals op het gebied van taalontwikkeling en -onderwijs bij elkaar rondom actuele thema's: ‘social media-taal’, dialecten, taalontwikkelingsstoornissen en communicatieve beperkingen. Op het programma staan meerdere plenaire sprekers en deelsessies.

Datum: donderdag 3 oktober 2019 van 10:00-17:00
Locatie: Pullman Cocagne, Eindhoven
Organisator: Euregionaal Congresburo
Kosten: € 295,- excl. 21% BTW, € 200,- voor zzp’ers. Aanmelden kan hier

 

Inspiratiebijeenkomst Voorkomen van onnodig zittenblijven

Op deze bijeenkomst voor leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders staat onnodig zittenblijven centraal. Er is een presentatie over de succesfactoren van scholen met weinig zittenblijvers, en een over het effect van rapportvergaderingen.

Datum: 9 oktober van 09.00 tot 13.00
Locatie: omgeving Utrecht, definitieve locatie volgt nog
Organisator: Schoolinfo
Kosten: geen, aanmelden kan hier t/m 3 oktober

 

Conferentie Begrijpend lezen 2019: het verhaal bij begrijpend lezen

Deze conferentie is voor leerkrachten, docenten, taalcoördinatoren en intern begeleiders uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar de rol en de mogelijkheden van verhalen bij het onderwijs in begrijpend lezen. Op het programma lezingen over strategisch gebruik van verhalen en workshops over o.a. interactief voorlezen (po), Wetenschappelijke kennis toepassen in de onderwijspraktijk (po/vo) en leesboeken en de zaakvakken (vo).

Datum: 9 oktober 2019 van 10:00-16:00
Locatie: Igluu Eindhoven
Aanbieder: CED-groep
Kosten: € 295,-. Bij inschrijving voor 1 juli € 25,- vroegboekkorting. Zie: cedgroep.nl/applications/conferentie-begrijpend-lezen

 

Conferentie: De ib’er in de schijnwerpers

Er zijn drie overkoepelende thema’s op het congres. Over elk van deze thema’s is een plenaire lezing van TED-talk sprekers en zijn er interactieve sessies. Over professionalisering spreekt Eva Naaijkens, Linda van den Bergh over positionering, en Dolf van Veen (Passend onderwijs) over partnerschap. In de deelsessies wordt onder meer aandacht besteed aan IKC’s, referentieniveaus en samenwerking met jeugdzorg. De conferentie vindt driemaal plaats, op locatie van de partners van LBBO

Datum: 10 oktober 2019 in Zwolle, 16 januari 2020 in Tilburg en 6 maart 2020 in Utrecht
Locatie: Windesheim Zwolle, Fontys Tilburg en Universiteit Utrecht
Aanbieder: LBBO, i.s.m. Windesheim Zwolle, Universiteit Utrecht en Fontys Tilburg
Kosten: Leden: € 160,-. Niet leden € 195,-.

 

8e editie Drongo Talenfestival: de impact van taal

Het definitieve programma is nog niet bekend, maar verwacht sprekers, workshops, en een beursvloer met experts uit de taalsector. Er is een grote naam bekend: Abdelkader Benali speelt tijdens het festival een vertelvoorstelling over Duizend-en-een-nacht.

Datum: vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2019
Locatie: Radboud Universiteit, Nijmegen
Aanbieder: De taalstudio
Kosten: onbekend, inschrijving nog niet geopend

 

Conferentie voor vertrouwenspersonen voortgezet onderwijs: wegkijken of ingrijpen? 

De jaarlijkse studiedag voor vertrouwenspersonen is dit keer georganiseerd rond het thema ‘wegkijken of ingrijpen?’ Op deze dag krijg je een beeld van het omstanderseffect: waarom grijpen mensen niet in als zij onveiligheid of ongewenst gedrag ervaren of zien? Vervolgens gaat het erom hoe je wél kunt ingrijpen. Op het programma staan plenaire lezingen en workshops over onder andere seksuele diversiteit, pesten, interventie met ouders en ingrijpen in een onveilig team.

Datum: donderdag 7 november 2019
Locatie: Eenhoorn, Amersfoort
Organisator: Stichting School & Veiligheid
Kosten: € 249,- inclusief lunch en deelnemersmateriaal. Inschrijven kan hier, tot 30 oktober.

 

Het Docentencongres VO

Op het jaarlijkse Docentecongres volg je workshops, trainingen en inspiratiesessies op het gebied van eigentijds en toekomstbestendig onderwijs, zoals formatief evalueren, leerdoelen, leren leren, coaching in de school en eigenaarschap. Het definitieve programma wordt eind augustus bekendgemaakt, aanmelden kan daarvoor al.

Datum: maandag 25 november 2019 van 10.00 tot 16.00
Locatie: Muziekcentrum van de Omroep, Hilversum
Organisator: Schoolinfo
Kosten: tot 2 september € 45,-, tussen 2 september en 1 oktober € 55,- en vanaf 1 oktober € 70,-. Meld je hier aan

 

Cultuurdag VO: save the date!

Werk jij in het voortgezet onderwijs en wil je meer met kunst en cultuur op school? Op de Cultuurdag word je geïnformeerd over verschillende thema's en onderwerpen zoals cultuuronderwijs nu en in de nabije toekomst, kansen voor de combinatie kunstvakken en techniek, vakoverstijgend onderwijs, talentontwikkeling, identiteitsvorming van leerlingen, Curriculum.nu en artistiek-creatief vermogen. Het volledige programma komt in september online, dan start ook de inschrijving.

Datum: dinsdag 26 november 2019
Locatie: Theater Gooiland, Hilversum
Organisator: LKCA, i.s.m. Vereniging CultuurProfielScholen
Kosten: € 95,-

 

TOA Congres: Hands-on voor Bèta’s

Save the date! Het programma wordt na de zomervakantie bekend gemaakt, maar verwacht practica en andere bijscholingsactiviteiten. Heb je zelf een practicum die je wilt delen met andere toa’s en wil je een workshop geven, stuur dan een bericht naar de NVON via het contact formulier: nvon.nl/contact.

Datum: woensdag 8 januari 2020
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Organisator: NVON
Kosten: onbekend, aanmelding nog niet geopend

 

 

Onderzoek en ontwikkeling

 

Symposium Leeromgeving van de Toekomst 

Tijdens dit symposium staan vragen centraal als: 'Hoe kunnen we de onderwijsomgeving laten meebewegen met de tijd?', 'Hoe maken we ruimte voor interactie tussen opleidingen, beroepspraktijk en maatschappij?' Maar ook, 'Hoe kan het beroepsonderwijs een veilige thuisbasis bieden voor student en docent?'. 
Door middel van workshops, presentaties en lezingen wordt dieper ingegaan op het veranderen van de arbeidsmarkt en op welke manier de onderwijsomgeving daarop moet worden aangepast. 

Datum: 19 september 2019, van 09.30 - 18.30 uur
Locatie: Tolhuistuin, Amsterdam
Organisator: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Kosten: Geen. Aanmelden is verplicht en kan hier

 

7e Landelijke IKC-dag 2019: IKC in de praktijk

Hoe gaat het met de integrale kindcentra in Nederland? Op welke problemen is men gestuit, en wat blijkt juist heel goed te gaan? Op de landelijke IKC-dag krijg je als onderwijsprofessional antwoord op deze vragen en meer. Het programma is nog niet definitief, verwacht plenaire lezingen en deelsessies.

Datum: 20 september 2019
Locatie: volgt
Aanbieder: BMK, PO-Raad, BK, EtuConsult, Sociaal Werk Nederland en de VNG|
Kosten: nog onbekend

 

Inspiratiedag: innovatie in de klas

Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert docentennetwerk T3 Nederland voor de zevende keer een bijeenkomst voor bètaleraren. in workshops, pitches en speeddates de laatste ontwikkelingen op het vlak van het bètaonderwijs centraal. Daarbij komen onder andere onderzoekend leren, innovatie en technologie, inspiratie delen, STEM en curriculumontwikkelingen aan bod.

Datum: woensdag 9 oktober 2019, van 14:00 tot 20:00 uur, inclusief diner
Locatie: Ontmoetingscentrum Impulse, campus Wageningen University & Research (WUR)
Organisator: Teachers Teaching with Technology Nederland
Kosten: € 150 euro, inclusief btw. Wiskundeleraren kunnen zonder extra kosten een introducee meebrengen. Zie de site voor meer informatie en aanmelden.

 

Nuffic Congres

Deze editie staan kwaliteit, inclusie en durzaamheid centraal. Er is een keynote van Socioloog Iliass El Hadioui over de uitwerking van een diverse stedelijke leefwereld op de schoolcultuur. Ook zijn er veertig workshops, verdeeld over drie rondes, voor po, vo, mbo en ho. Onderwerpen zijn onder andere internationalisering op de werkvloer en van het curriculum, interculturele competenties en wereldburgerschap.

Datum: donderdag 10 oktober 2019
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam
Organisator: Nuffic
Kosten: € 150, aanmelden kan hier.

 

Het 4e Nationale Toetscongres VO: Anders kijken, meer zien

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van toetsing en wat betekent dit voor de praktijk? In lezingen en workshops geven wetenschappers antwoord op deze en meer vragen, en vertellen docenten over hun praktijkervaringen. Op het programma staan vooralsnog onze eigen Paul A. Kirschner, René Kneyber, en David Didau. Ook aanwezig: Casper Hulshof en Dominique Sluijsmans.

Datum: 10 oktober 2019
Locatie: Amsterdome, Amsterdam
Aanbieder: Bureau ICE
Kosten: € 275,00 exclusief BTW. Meld je aan voor 1 juli (op aanmelden-toetscongresvo.nl) en ontvang 10% vroegboekkorting.

 

8e Jaarcongres ‘Leve het Jonge Kind!’

Het thema dit jaar is ‘Verwonderen, verkennen en experimenteren: spelenderwijs de toekomst in!’

Centraal staat de vraag wat het afschaffen van de kleuterschool heeft betekent voor het onderwijs aan kinderen van 4 tot 6 jaar. Op het programma een lezing van Sineke Goorhuis-Brouwer, plenaire sprekers en workshops over onder meer taalontwikkeling bij jonge kinderen, eetopvoeding, pestpeuters en creatief knutselen.

Datum: dinsdag 5 november 2019
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Organisator: Logacom, i.s.m. Pedagogie in Praktijk, Kiddo en Kindcentrum BBMP.
Kosten: € 280,- inclusief halfjaarsabonnement op PIP of Kiddo.

 

Congres ‘Teaching Deaf Learners’

Teaching Deaf Learners is een internationaal congres op het gebied van onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Meer dan 30 nationale en internationale sprekers praten je bij over de ontwikkelingen binnen het onderwijs aan deze leerlingen. Ook wordt er stil gestaan bij recente onderzoeks- en praktijkverhalen. Bijzonder thema dit jaar is het ‘perspectief vanuit de niet-Westerse landen’. Zo zijn er alleen al in Nederland steeds meer slechthorende en dove vluchtelingen- en migrantenkinderen aan wie les wordt gegeven. Hun ouders (en soms zijzelf ook) komen uit niet-Westerse landen. Het is in die gevallen goed om te weten hoe in landen van herkomst aangekeken wordt tegen doofheid, tegen opvoeding en tegen onderwijs.

Datum: 6 t/m 8 november 2019
Locatie: Philharmonie, Haarlem
Organisator: Kentalis, in samenwerking met het National Technical Institute for the Deaf en Oxford University Press
Kosten: variërend, zie kentalis.com/tdl-2019/registration-tdl-2019. Vroegboekkorting tot 30 juni.

 

Congres Leren zichtbaar maken: leren zichtbaar maken in de klas

Dit tweedaagse congres draait om de vragen: hoe betrek je leerlingen, wat is goede feedback en wat is een zichtbaar lerende leraar? Op donderdag 7 november zijn er verdiepingstrainingen over de grondslag van visible learning, feedback, zichtbaar lerende leerlingen en SOLO: Structure of the Observed Learning Outcome. Op vrijdag 8 november een plenair programma en aansluitend twee rondes deelsessies. Afsluitend op beide dagen is er een lezing van John Hattie. Het is ook mogelijk het congres een enkele dag te bezoeken.

Datum: 7 en 8 november 2019
Locatie: Spant!, Bussum
Aanbieder: Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies
Kosten: variërend naar invulling. Zie: aanmelder.nl/lerenzichtbaarmaken2019/subscribe.

 

Conference Equality and Inclusion

Op deze conferentie staan beleid en interventies centraal die de onderwijskansen, sociale mobiliteit en integratie van groepen met een risico op marginalisering te vergroten. De nadruk ligt op immigrantengemeenschappen, etnische minderheden en lage inkomensgroepen in Europa. De leidende vraag is hoe de onderwijspraktijk kan worden verbeterd om alle kinderen een goede start te geven.

Datum: donderdag 28 en vrijdag 29 november 2019
Locatie: Tivoli Vredenburg, Utrecht
Organisator: Universiteit Utrecht & Mediscon
Kosten: tot 1 september € 95, daarna € 145. Zie: form.congrespagina.nl/equality

 

Save the date: Toetsfestival PO

Op 22 januari 2020 organiseert Bureau ICE het tweede Toetscongres PO, voor het hele basisonderwijs. Meer informatie volgt, maar verwacht sprekers en workshops op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen rond toetsing op de basisschool.

Datum: 22 januari 2020
Aanbieder: Bureau ICE

 

Tentoonstellingen en evenementen

 

Week tegen pesten 2019: Wees een held, met elkaar

De nationale week tegen pesten draait dit jaar om samenwerking: leraar én leerling kunnen bijdragen aan een veiligere school en een goede sfeer. Op de website weektegenpesten.com staan vanaf het nieuwe schooljaar allerlei tips en tools om je school en klas sociaal veilig te maken. Er is gratis lesmateriaal voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Ook staat er een leraartest op de site. Aan de hand van tien situaties kom je erachter wat voor leraar jij bent, en hoe je binnen jouw manier van lesgeven pesten kan tegengaan.

Datum: 23 t/m 27 september 2019
Locatie: op de eigen school
Aanbieder: Stichting School & Veiligheid, NPO Zapp en EO
Kosten: Geen

 

Internationaal Film Festival Rotterdam

Op het jaarlijkse IFFR is een grote rol weggelegd voor educatie: hoe zet je als docent film in als leshulpmiddel, hoe maak je kinderen enthousiast voor film en wat is de impact van film op je culturele ontwikkeling? Er zijn educatieprogramma’s voor primair, voortgezet en hoger onderwijs, waaronder workshops en schoolbezoek naar IFFR in 2020, maar ook het gemaakte lesmateriaal van het IFFR 2019 is op de site te vinden.

Datum: 22 januari t/m 2 februari 2020
Locatie: verschillende locaties in Rotterdam
Organisator: IFFR
Kosten: variërend, zie iffr.com/nl/educatie voor het programma en lesmateriaal

 

Nationale studiedag alumnirelaties

De Nationale Studiedag Alumnirelaties zich op het mbo en hbo: hoe kunnen alumni bijdragen aan het curriculum, wat zijn de voordelen van het onderhouden van goed contact? Tijdens de studiedag zal de nadruk liggen op het opzetten van duurzaam alumnibeleid. Het programma opent met een keynote over de belangrijkste aspecten van alumnibeleid. Daarna kun je onder leiding van een “alumni-officier” een opzet voor een beleidsplan maken.

Datum: 19 maart 2020
Locatie: Metaal Kathedraal, Utrecht
Organisator: Like2Share
Kosten: € 345,- excl. btw, aanmelden kan hier

 

Disclaimer: De redactie van Didactief is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de (inhoud van) de activiteiten die in de agenda genoemd worden. Aan deze agenda kunnen geen rechten ontleend worden. Om in aanmerking te komen voor opname in de agenda, stuur uw data naar redactie@didactiefonline.nl.

Click here to revoke the Cookie consent