'Waarom afscheid nemen van het vmbo?'

Tekst Roeland Baaten
Gepubliceerd op 04-09-2015
Roeland Baaten - Ruim de helft van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt het vmbo. Een opleiding dus waar je niet snel afscheid van neemt. Waarom zou je ook?

Het vmbo bedient een uiterst gevarieerde en soms ingewikkelde doelgroep. Scholen, of ze nu college heten of niet, werken hard aan het op maat aanbieden van onderwijs. Dat varieert van leren door doen tot doen door leren. Een opdracht van formaat voor de scholen. Het vmbo scoort qua tevredenheid dan ook hoog bij ouders en leerlingen. Negatieve beeldvorming bestaat doorgaans vanwege onvoldoende bekendheid of het wordt ingegeven door sentimenten, vaak stemmen uit het verleden.

Laten we stoppen met het willen oplossen van een cosmetisch imagoprobleem. Inhoudelijk staan immers de eisen centraal die onze kennismaatschappij aan de beroepsuitoefening stelt. Die bepalen uiteindelijk het loopbaanperspectief van de leerling. Daarom pleit de Onderwijsraad bewust voor een 'herkenbaar vmbo met vakmanschap', lees: 'toekomst gericht vakmanschap'. Vanuit dit perspectief heeft het vmbo juist als eerste in de beroepskolom de belangrijke opdracht jongeren te begeleiden naar een succesvolle loopbaan. Met werk dat allengs op een hoger abstractieniveau komt te liggen. De Duurzaamheidsfabriek is daar een treffend voorbeeld van. Het staat niet alleen symbool voor innovatieve techniek, maar ook voor intersectorale disciplines die steeds hogere eisen stellen aan het niveau van de beroepsuitoefenaar.

Het vmbo is niet kwalificerend, daar hebben we het mbo voor. Het mbo dat overigens voor dezelfde complexe vernieuwingsopdracht staat als het vmbo, vanwege de zorg voor aansluiting op de arbeidsmarkt voor leerlingen in alle niveaus van het beroepsonderwijs.

In 2016 is het grote aantal, soms minder relevante, afdelingsprogramma's in het vmbo teruggebracht tot een overzichtelijk aantal profielen. Met ruimte voor maatwerk. Daarmee zet het vmbo een fikse stap voorwaarts in ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid.

Roeland Baaten is directeur van het Platform Intersectoraal Vmbo.

Dit artikel is verschenen als onderdeel van de rubriek Rondom Binnenhof van Didactief (september 2015). Lees ook de bijdrage van Bert van de Burgt.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent