Loslaten in betrokkenheid

Tekst Ton Schroor
Gepubliceerd op 27-10-2014
Ton Schroor - Groningen mag zich het schooljaar 2014-2015 de Onderwijsstad van Nederland noemen. Een grote eer en wat mij betreft, ook een terechte keuze. In Groningen genieten ruim honderdduizend jongeren onderwijs, van voor- en vroegschoolse educatie tot universiteit en alles wat daar tussen zit. Dat is een veel groter aantal dan in vergelijkbare steden in Nederland.

De stad kan zich dan ook beroepen op een rijke onderwijstraditie. Zo viert de Rijksuniversiteit Groningen dit jaar zijn vierhonderdjarig bestaan. Meer recent hebben onderwijsconcepten als de middenschool en het technasium hun wortels in Groningen.

Groningen is een City of Talent. En daar hoort investeren in (top)talent bij. Maar het ontwikkelen van talent begint aan de basis. De eerste jaren van een kind zijn voor een belangrijk deel bepalend voor later succes. Niet voor niets stonden we als gemeente Groningen twintig jaar geleden aan de wieg van de vensterschool. Een concept dat model heeft gestaan voor de ontwikkeling van de brede school, die inmiddels in vele gemeenten in Nederland zijn intrede heeft gedaan.

Als overheid hadden we bij de vensterschool een initiërende en trekkende rol. Dat werkte goed in de beginjaren, maar na verloop van tijd bleek de vensterschool onvoldoende van het onderwijs zelf. Dat heeft ons als gemeente doen beseffen dat we moeten loslaten in betrokkenheid. Nu werken we met onderwijs en opvang hard aan een nieuwe impuls, en leggen we de regie (terug) bij het onderwijs. Dat is niet vrijblijvend. We beoordelen de plannen en volgen de voortgang van de vensterscholen in een gezamenlijke stuurgroep van gemeente, onderwijsbesturen en opvanginstellingen.

Een vensterschool moet altijd vier elementen bevatten: een gezamenlijk pedagogisch fundament, ouderbetrokkenheid, doorlopende leerlijnen en zorg. De aanpak zorgt voor nieuw elan en maakt veel energie los bij de betrokken partijen. De vensterschool is weer van het onderwijs (en de opvang) zelf.

Als gemeente Groningen nemen we steeds vaker de rol van facilitator van nieuwe initiatieven op ons. De intermediair die partijen binnen het onderwijsveld, maar ook daarbuiten – denk bijvoorbeeld aan het bedrijfsleven – bij elkaar brengt. Zo hebben we het afgelopen jaar met het onderwijsveld het College van Onderwijs ingericht. Daarmee hebben we een platform gecreëerd waarin onderwijsbesturen, voorschoolse instellingen, kennisinstituten en andere betrokkenen elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en nieuwe initiatieven nemen. Samenwerken, maar de verantwoordelijkheid daar laten waar die hoort, bij de professionals. Loslaten in betrokkenheid.

De toekenning van de titel Onderwijsstad van Nederland 2014-2015 is wat mij betreft een erkenning dat we in Groningen op de goede weg zijn en dat dit ook in de rest van Nederland gezien wordt.

Ton Schroor, Onderwijswethouder in Groningen

Dit artikel is verschenen in de rubriek 'Rondom het Binnenhof' van Didactief, mei 2014.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent