'Enkelvoudig advies: kwalijk...'

Tekst Rick Grashoff
Gepubliceerd op 29-03-2016
Rick Grashoff - Het waren spannende tijden voor de leerlingen van groep 8. Afgelopen maand hoorden zij of zij naar het vmbo, havo of vwo konden.

Veel kinderen kregen een enkelvoudig advies, omdat verschillende scholen dit op regionaal niveau met elkaar hadden afgesproken. Dit vind ik kwalijk: zeker voor kinderen die tussen twee niveaus zitten, of later tot bloei komen. Die krijgen nu al een stempel opgedrukt. Het is ook kwalijk voor de basisschooldocent, die in volle vrijheid moet kunnen bepalen welk advies, enkelvoudig of meervoudig, het best past bij het kind.

De discussie rondom de enkelvoudige schooladviezen raakt aan een groter probleem: ons onderwijs verwordt tot een leerfabriek. Eenmaal op jonge leeftijd in een mal gegoten, is er weinig ruimte voor twijfel, fouten of laat tot bloei komen. Het is voor een leerling steeds lastiger om over te stappen naar een ander niveau. In verschillende fases van het onderwijs worden blokkades opgeworpen om overstappen te bemoeilijken. Doodzonde, want die doorgroeioptie is nu juist de charme van het Nederlandse onderwijs.

Minder meervoudige schooladviezen betekent ook minder brede brugklassen. Het niveau is dan al bepaald, terwijl een kind nog volop in ontwikkeling is. Wie kent er niet een kind dat pas later op de middelbare school op gang kwam? Ook laatbloeiers en twijfelgevallen mag je niet hun kansen ontzeggen. Dit is bovendien niet alleen jammer voor het individuele kind, maar ook voor leerlingen in het algemeen. Het is juist goed voor de sociale ontwikkeling, om met kinderen van een ander opleidingsniveau of komaf in de klas te zitten.

Kortom, het aantal blokkades in het onderwijs neemt toe. Het enkelvoudig schooladvies en het verdwijnen van de brede brugklas dragen daar flink aan bij. Ik wil deze trendstoppen. Niet met grote stelselwijzigingen, maar door weer ruimte te maken daar waar het onderwijs zo smal dreigt te worden. Met meervoudige schooladviezen krijgt elke leerling alle kansen om (laat) te bloeien.

Rick Grashoff is lid van de Tweede Kamerlid voor Groen Links en woordvoerder onderwijs.

Dit artikel is verschenen in de rubriek Rondom het Binnenhof van Didactief (april 2016). Lees ook de bijdrage van Leon de Wit over dit onderwerp.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent