Geheimhouding examenprogramma’s

Tekst Gerard Koolstra
Gepubliceerd op 24-01-2024
Gerard Koolstra pleit voor een openbare discussie over het wiskundeonderwijs voor de komende jaren. Anders kan het gesprek daarover pas beginnen als de nieuwe examenprogramma’s al in kannen en kruiken zijn.

Het schrijven over de vernieuwing van de examenprogramma’s havo/vwo is een beetje op eieren lopen. De voorstellen worden weliswaar toegestuurd aan de deelnemers aan diverse raadplegingen (zie ook WiskundE-brief 940), maar wel met de opmerking dat ze niet verder verspreid dienen te worden.

Omdat het steeds gaat om voorlopige tussenproducten kan wel enig begrip opgebracht worden voor het standpunt van de ontwerpers. Gevaar daarbij is wel dat een openbare discussie over belangrijke thema’s rond de vraag wat we de komende jaren in het wiskundeonderwijs centraal moeten en kunnen stellen, uitblijft. Het gesprek kan dan pas beginnen als alles al in kannen en kruiken is.

 

Keuzes

Het is daarom goed dat Henk Tijms in WiskundE-brief 942 iets heeft geschreven over zijn bezwaren tegen de keuzes die de ontwerpers hebben gemaakt voor de invulling van het domein “Toeval, onzekerheid en data”. Maar dat is slechts één thema. Omdat we te maken hebben met 8 zeer uiteenlopende programma’s – variërend van een zeer beperkt basisprogramma voor de havo tot een veel uitgebreider programma als voorbereiding op beta-studies – is het lastig om grote lijnen en belangrijke keuzes te benoemen. In Euclides 99-3 staat weliswaar een artikel over de nieuwe programma’s, maar dat is naar mijn idee erg geschreven vanuit de visies en het optimisme van de ontwerpers.

 

Thema's

Vanwege de 'geheimhoudingsclausule' is het voor mij lastig om thema’s aan te geven waarover breder gediscussieerd zou moeten worden. Eén wil ik er noemen, omdat dit ook speelt bij het – wel gepubliceerde – nieuwe onderbouwprogramma (zie WiskundE-brief 938). Er is gekozen voor een beperkte omvang van de leerstof, dat geldt met name voor de Maatschappijprogramma’s. Tegelijk zijn er – naar ik heb begrepen voor alle leerlingen – zeer hooggestemde doelen voor het wiskundig denken, handelen en de houding tegenover wiskunde. De vraag, die ik ook in mijn stukje over het onderbouwprogramma heb gesteld, is hoe die twee zich tot elkaar verhouden.

 

Openheid

Er is aangekondigd dat er dit voorjaar nog een raadplegingsronde komt. Het zou fijn zijn als de ontwerpers, aangestuurd door SLO, voor die tijd de voorstellen openbaar willen maken. Daarbij zijn overzichten waarin de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende programma’s wenselijk, evenals een indicatie van de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. Ook zou het prettig zijn als de verschillende organisaties die als ‘klankbord’ bij het proces zijn betrokken, de input die ze in het verleden hebben gegeven publiceren.

 

Dit artikel is eerder verschenen in de WiskundE-brief 943, op 21 januari 2024.

 

Dit is een ingezonden artikel, waarvoor de redactie niet verantwoordelijk is. Lees hier meer over ons beleid aangaande ingezonden stukken. 

 

Verder lezen

1 Stroevere doorstroming op havo en vwo

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent