Jacques Vriens - IST

Tekst Jacques Vriens
Gepubliceerd op 04-03-2021
Beeld Annet Schaap
Jacques Vriens schreef eind jaren '90 een feuilleton voor Didactief, genaamd 'Het Kamertje' Deze aflevering stamt uit januari 1999 en gaat over Integraal School Toezicht: de inspecteur komt langs op school.

 

 
Jacques Vriens schreef eind jaren '90 een reeks verhaaltjes voor Didactief. In het feuilleton 'Het Kamertje' neemt hij je mee naar de koffiekamer van een vaste groep basisschoolleraren, en beschrijft hij de typische bots- en contactmomentjes die daar tussen hen plaatshebben. Voor een schrijver die zelf negentien jaar lang schooldirecteur was, waren die momentjes vermoedelijk uit het leven gegrepen.

 

9. IST


Charlotte komt opgewonden het kamertje binnen. 'Hij was erg enthousiast,' jubelt ze.
'Wie?' vraagt Johan. 'Nou, de inspecteur.'
'De spion zal je bedoelen. Die man sluipt hier al de hele dag rond met zijn notitieboekje. Ik krijg wat van dat IST­ gedoe.'
Vera schenkt de kopjes vol en vraagt: 'Wat betekenen die letters toch? Al die afkortingen ook altijd.'
'Integraal School Toezicht,' zegt Wouter. 'Dat heb ik toch vorige week uitvoerig toegelicht in de vergadering.'
'O, was het dát,' zegt Vera. 'Nou bij mij was meneer Buisman ook enthousiast. Hij had maar één klein kritiekje: ik ben in de kring nog iets te veel zelf aan het woord.'
Charlotte knikt. 'Bij mij had hij wat commentaar op de aanvankelijke lesmethode. Maar ik heb gezegd dat we volgend jaar een nieuwe krijgen.’
'Wanneer komt hij bij jou, Johan?' vraagt Vera.
Met een zucht kijkt Johan op uit zijn krant. 'Vanmiddag. Ik draai een geschiedenislesje voor meneer Sluipman.' Vera giechelt. 'Gekke Johan, hij heet Buisman en niet Sluipman. En dat lesje van jou zal vast een succes worden, want je kunt heel goed vertellen.'
Er wordt zachtjes op de deur geklopt. 'Daar heb je hem,' sist Charlotte.
Johan vouwt snel zijn krant dicht en Vera opent de deur. 'Komt u binnen, meneer de inspecteur.'
Er stapt een grote man het kamertje binnen. 'Zegt u maar gewoon Buisman, hoor. "Meneer de inspecteur" klinkt zo deftig. Net of de koningin op bezoek komt.'
'Daar lijkt het wel op,' zegt Johan.
De inspecteur lacht. 'Zo erg is het toch niet. Wij zijn tegenwoordig geen boemannen meer, meneer. Wij zijn er om sámen met het team de kwaliteit van  het onderwijs te verbeteren.’
'Is die niet goed dan?' vraagt Johan.
'Natuurlijk wel, maar er zijn altijd wel puntjes die wat extra aandacht verdienen.'
'Daar zal ik bij de evaluatie uitvoerig op ingaan.'  'Bij de wat?' vraagt Vera.
'Bij de nabespreking.'
'Als ze ons wat beter betalen,' zegt Johan, 'dan verbetert de kwaliteit vanzelf.'
Vera zet gauw een kop koffie neer voor de inspecteur. 'Hier een lekker kopje koffie, dat houdt ons in het onderwijs op de been.
En let u maar niet op onze Johan. Die kan altijd zo lekker mopperen, meneer Boeman ... eeh pardon... ik bedoel... Buisman. Oooh ik ben ook zo zenuwachtig.' Vera wordt helemaal rood , maar de inspecteur schiet in de lach. ' Dat hoeft echt niet mevrouw van Genderen, ik heb genoten van mijn bezoek­je aan uw kleutergroep.'
'O, dank u wel meneer de inspecteur.'
Wouter gaat naast de inspecteur zitten. 'Vanmiddag om vier uur komt de ouderraad voor het gesprekje met u.' 'Fijn,' antwoord Buisman, 'dan is dat ook geregeld.' Hij schrijft iets in zijn schriftje.
Dan valt er een pijnlijke stilte.
Johan trommelt met zijn vingers op tafel, Charlotte roert in haar koffie, Wouter staart aandachtig in het mapje met papieren dat voor hem ligt en Vera kijkt zenuwach­tig van de een naar de ander.
Alleen het krassen van de pen van meneer Buisman en het getrommel van Johan zijn nu te horen. Vera gebaart naar Johan dat hij moet stoppen, maar die doet er nog een schepje bovenop.
‘Lekker weer vandaag’, zegt Vera.
Charlotte klinkt instemmend. ‘Ja, heerlijk voor de tijd van het jaar.’
Weer blijft het stil.
Dan gaat de bel. Onmiddellijk staat iedereen op behalve de inspecteur.
'We moeten weer eens aan de slag,' roept Vera. 'We kun­nen de kinderen niet laten wachten.'
Binnen een mum van tijd is het kamertje leeg op meneer Buisman na.
Die krabbelt nog wat in zijn schriftje en mompelt: 'Meneer Boeman .. .'
Dan staat hij op en verlaat hoofdschuddend het kamertje.


Deze aflevering maakt onderdeel uit van de serie 'Het Kamertje', die verscheen tussen 1998 en 1999. 

Verder lezen

1 Jacques Vriens - Vakantie
2 Jacques Vriens - Verhouding
3 Jacques Vriens - Staken
4 Dossier: het kamertje van Jacques Vriens

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent