Spreidingswet: gevolgen voor scholen?

Tekst Filip Bloem
Gepubliceerd op 04-04-2024
Dankzij de recent aangenomen spreidingswet krijgen meer gemeenten te maken met schoolgaande asielzoekers. Wat gaat dat betekenen voor het onderwijs?

 

Marieke Postma, voorzitter van de netwerkorganisatie voor onderwijs aan nieuwkomers Lowan:

‘De spreidingswet maakt hopelijk een eind aan de situatie waarin minderjarige asielzoekers vaak naar een andere locatie moeten verhuizen en regelmatig helemaal geen onderwijs krijgen. In 2016, toen er veel Syrische vluchtelingen naar Nederland kwamen, is er veel ervaring opgedaan met nieuwkomersonderwijs. Dat gaat om kinderen die heel wat hebben meegemaakt en doorgaans geen woord Nederlands spreken. Daar komt best wat bij kijken en ik hoop dat de toen opgebouwde expertise goed gedeeld wordt. Bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden kunnen daar een rol in spelen. Kijk wat voor kennis er in de regio al aanwezig is en ondersteun gemeentes voor wie dit nieuw is. Er is al zoveel kennis aanwezig, laten we niet opnieuw het wiel gaan uitvinden.’

 

Matthijs den Haan, rector Develstein College (Zwijndrecht):

‘We kunnen nog niet zeggen of wij als school iets gaan merken van de spreidingswet, maar ik verwacht geen problemen. De gemeente Zwijndrecht vangt al Oekraïense vluchtelingen op. Die kinderen worden voor het po-lokaal opgevangen, de vo-kinderen gaan naar het naastgelegen Dordrecht. Daar zit een Internationale Schakelklas (ISK) met veel expertise. Nu er een nieuwe opvanglocatie komt, gaan de kinderen voor vo naar verwachting weer naar Dordrecht. Mocht daar vanwege capaciteitsbeperkingen niet genoeg plek zijn, dan bekijken we met de drie vo-scholen hier in Zwijndrecht wat we kunnen doen. Met extra taalondersteuning kunnen minderjarige asielzoekers ook op reguliere scholen meedraaien. Hopelijk zorgt de gemeente dan wel voor extra lesruimtes, wij werken nu al met tien noodlokalen.’

 

Folkert van der Werff, beleidsadviseur sociaal domein (gemeente Tilburg):

‘Het is natuurlijk lastig plannen als de precieze aantallen niet bekend zijn. In Tilburg komen ruim 1000 opvangplekken, naar schatting 25 procent daarvan betreft minderjarige asielzoekers. Maar we weten niet precies hoe oud die zijn. Aan de andere kant komen die 250 kinderen niet in één keer. We kunnen anticiperen en letten goed op of de vraag naar onderwijsplekken gaat stijgen. Ik zit daarom met alle lokale schoolbesturen – po en vo – regelmatig om de tafel. Er loopt nu ook een pilot van de ISK om leerlingen versneld door te laten stromen naar het reguliere onderwijs. Zo houdt de ISK ruimte. De asielinstroom fluctueert, de kunst is om nieuwkomersonderwijs zo te organiseren dat je daarop kunt inspelen.’

 

Bekijk de cartoon van Danibal bij het artikel over de vierdaagse lesweek.

 

Dit artikel verscheen in Didactief, april 2024.

Verder lezen

1 Wennen
2 In de biotoop van José Kenter-Spijk
3 Regulier onderwijs aan nieuwkomers
4 NT2-leerlingen
5 Team in beeld: het Taalcentrum Almere
6 Kort en goed: alternatief eindexamen voor Nederlands?
7 D to go november 2023
8 S10, borstelrobots en de Motivatie-motor

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent