Goed onderwijs onder de Dom

Tekst Jeroen Kreijkamp
Gepubliceerd op 23-07-2015
Jeroen Kreijkamp - Goed onderwijs voor ieder kind... het lijkt een open deur en ook zo vanzelfsprekend. Niemand kan hier tegen zijn.

In de afgelopen jaren heb ik gezien en ook mogen ervaren dat er elke dag in een stad als Utrecht duizenden leerkrachten hard werken om elke leerling in de stad goed te begeleiden bij elke stap in zijn of haar schoolloopbaan. Ik ben er dan ook heel trots op dat sinds september 2014 alle basisscholen in Utrecht van voldoende kwaliteit zijn volgens de Onderwijsinspectie. Dat is natuurlijk vooral de verdienste van de leerkrachten voor de klas, de schooldirecteuren en -bestuurders. Ik weet dat een van de sleutels is dat er goed wordt samengewerkt. Samen maak je het verschil.

Dat is mijn ervaring ook van de afgelopen vier jaar. We hebben in Utrecht een bijzondere samenwerking in het onderwijsveld, De Utrechtse Onderwijs Agenda. Al enkele jaren zit het hele onderwijsveld van kinderopvang en voorschoolse educatie tot en met de universiteit en de hogeschool met elkaar om tafel met als doel: hoe kunnen we met elkaar bijdragen aan een betere ontwikkeling en schoolloopbaan van Utrechtse kinderen?

Jeroen Kreijkamp over Utrechts onderwijsMooi voorbeeld hiervan is de samenwerking in de voorschool. Een gezamenlijke stichting die werkt aan de verbetering van de aansluiting tussen de voorschool en het basisonderwijs. Resultaat: een topprestatie, 95% van de doelgroeppeuters zit in de voorschool. Van consultatiebureau tot bibliotheek en universiteit: iedereen werkt samen om de Utrechtse peuters de beste start te geven. Dat vind ik echt een pareltje in de stad.

Ik ben ook blij met scholen die blijven werken aan onderwijsvernieuwing, zoals onze vmbo-school X11. Zij experimenteert met nieuwe technologieën in het onderwijs. In een lessenserie laat de school leerlingen experimenteren met 3D-printen, lasersnijden en het ontwikkelen van games. Kennis en ervaring delen de leerlingen inmiddels met andere scholen in de 'Makerschool': een techniekruimte met 3D-printers en computers waar tegelijkertijd een online community omheen gebouwd wordt. X11 stelt deze ruimte een middag per week beschikbaar aan andere scholen uit de stad. Hier krijg ik energie van.

Utrecht kent geen zwakke scholen meer

Natuurlijk hebben we nog wel problemen en knelpunten, vraagstukken en ambities. Die zijn niet altijd zo makkelijk op te lossen. Soms zou ik best willen dat ik kon bepalen wie wat moest doen. Want ik zie ook steeds meer betrokken burgers die bij mij komen met problemen, zorgen en ideeën. Voor hen is de lokale overheid vaak dichterbij dan het rijk. Ik vind dat een goede ontwikkeling en ik zie dat ik in onze intensieve lokale samenwerking deze issues ook wel aan de orde kan stellen. We zetten ons namelijk allemaal in voor goed onderwijs. Ik pleit ervoor dat wij als lokale overheid meer bevoegdheden krijgen op het gebied van onderwijs. Goed onderwijs: dat wil ik voor elk Utrechts kind!

Jeroen Kreijkamp is namens D66 wethouder Onderwijs van Utrecht.

Dit artikel is verschenen in de rubriek 'Rondom het Binnenhof' van Didactief (juni 2015).

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent