'Scheid vastgoed en onderwijs'

Tekst Tjitske Siderius
Gepubliceerd op 22-01-2016
Tjitske Siderius - Het plan van minister Bussemaker voor de menselijke maat in het mbo verdient beslist nader onderzoek. De schaalvergroting in het onderwijs heeft immers tot veel onvrede geleid.

De fusiegolf vanaf de jaren negentig leidde tot kolossale ROC's met tienduizenden leerlingen. Amarantis en ROC-Leiden zijn zelfs een regelrechte ramp geworden: scholen die aan de  grootheidswaan van schoolbestuurders ten onder gingen. Ze moesten met miljoenen aan overheidssteun gered worden. Dat moet dus anders. Groot probleem is de financiering van scholen. Bestuurders krijgen het geld voor leerlingen en gebouwen als één budget overgemaakt. Wat de SP betreft worden vastgoed en onderwijs van elkaar gescheiden. Te vaak zien we dat miljoenen aan vastgoed worden besteed, terwijl het onderwijs achteruit gaat. Het vastgoed kan beter worden ondergebracht bij een derde partij, zoals de Rijksvastgoeddienst. Dan is er de financiering van de docenten. Ook dit budget is vrij besteedbaar voor de bestuurders. Docenten maken echter een groot deel uit van het totale budget van de scholen. Het is dus een aantrekkelijke post om op te bezuinigen. Te vaak zien we dat bestuurders hier gebruik van maken. Dan staan er goedkopere, onbevoegde leerkrachten voor de klas. Of de groepen worden groter gemaakt, want ook dat spaart geld uit.

Wij stellen voor om docenten centraal te betalen via een landelijke cao. Als ROC-bestuurders niet langer over gebouwen en salarissen gaan, kunnen zij hun tijd volledig besteden aan goed onderwijs. Wat ons betreft gebeurt dat in kleinschalige scholen met een dienstbare directie. Natuurlijk moet hier draagvlak voor zijn. Minister Bussemaker heeft haar plan te veel top-down opgelegd. Veel mensen in het mbo voelen zich daardoor gepasseerd. Bovendien maakt zij geen eind aan het probleem van bestuurders, die geen feeling hebben met onderwijs. Grote besturen blijven immers bestaan, boven de kleinere mbo-colleges. Dus ja, de SP is voorstander van onderwijs dat kleinschalig is georganiseerd, maar niet zoals Bussemaker heeft voorgesteld.

Tjitske Siderius is Tweede Kamerlid voor de SP

Dit artikel is verschenen in de rubriek Rondom het Binnenhof van Didactief (januari 2016). Lees ook de bijdrage van John van der Vegt over dit onderwerp.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent