Op zoek naar de O-factor

Tekst Harold Koolen
Gepubliceerd op 25-09-2014
Harold Koolen - Leraar zijn vraagt nogal wat. Niet alleen moet iemand vakinhoudelijk sterk zijn, maar bovenal moet een docent pedagogisch-didactisch uit de voeten kunnen. Het beroep van leraar is zeer zeker niet voor iedereen weggelegd. In de zoektocht naar de O-factor, de onderwijsfactor, heeft Lerarenopleiding Sittard nu via proefstuderen een weg gevonden om én talent te scouten op scholen én om de uitval te verminderen.

Scouten van talent

"Uw uitstroom is onze instroom en onze uitstroom is uw instroom", zo stelt de flyer proefstuderen die onder middelbare scholen in Limburg wordt verspreid. Lerarenopleiding Sittard roept docenten op om te speuren naar onderwijstalent onder haar leerlingen. Dat is in wederzijds belang, ook voor de scholen zelf, die willen immers straks de best denkbare leraren in de dienst nemen. Docenten en decanen in het voortgezet onderwijs tippen leerlingen om deel te nemen aan het proefstuderen. Zij blijken goede voorspellers van wie de o-factor heeft, de onderwijsfactor, de kennis en kunde om in het onderwijs te werken.

 

Trainer van het proefstuderen Arjan Endeman: "Het is eigenlijk heel vanzelfsprekend, docenten werken de hele dag met jonge mensen, zij kennen de leerling door en door en kunnen heel goed bepalen of een leerling geschikt is om zelf voor de klas te staan. En ze lijken het bij het juiste eind te hebben. Van de 21 deelnemers zijn er 16 succesvol gestart bij onze lerarenopleiding, ze zien het goed dus."


Selectie

Proefstuderen is een onderwijsmodule van acht bijeenkomsten, afgesloten met een tentamen. Geïnteresseerde jonge mensen kunnen zo via ervaringsleren ondervinden of het beroep van leraar bij ze past en of ze geschikt zijn voor een studie op hbo-niveau. "Een grote plus is dat leerlingen meedraaien voor dat ze inschrijven bij een opleiding. De druk om een goede studiekeuze te maken wordt met de invoering van het nieuwe leenstelsel steeds groter, proefstuderen helpt bij het maken van die juiste keuze", aldus Arjan Endeman.

DSC06154 40 procentOver het succes van de eerste lichting proefstudeerders zegt hij: "Het traject biedt een realistische kijk op de opleiding en dat selecteert zichzelf uit. Het programma is samengesteld een combinatie van verschillende wetenschapstheorieën, bijvoorbeeld uit de sociale psychologie en uit leertheorieën die gekoppeld worden aan onderwerpen uit de beroepspraktijk zoals groepsgedrag, klassenmanagement, en de individuele leerling. Deelnemers ervaren zo zelf of de opleiding wel of niet matcht met wat ze willen en kunnen." Ze krijgen het bovendien niet cadeau: "Ze moeten echt aan de bak, wij en zij moeten weten of deze potentials het hbo-niveau aankunnen, of de keuze voor een lerarenopleiding een goede keus is en of het beroep van leraar aantrekkelijk voor ze is. Het wel of niet behalen van het afsluitende tentamen is veelzeggend. Je helpt ook de leerling die het tentamen niet haalt of kiest voor een andere opleiding."


Binding met eigen school

De leerlingen die deelnemen aan het proefstuderen krijgen de opdracht om tijdens het programma terug te gaan naar de eigen middelbare school en een docent te observeren. Dat leert hen met andere ogen te kijken naar het onderwijs, de les en de rol van de docent. Leerling worden op weg geholpen naar een eerste vorm van reflectie. Endeman: "We stellen vragen als; wat valt je op, past deze manier van lesgeven bij jou, of zou je het zelf anders doen, wat voor type docent wil je zijn? Deze vragen helpen de leerling om een beeld te krijgen bij zichzelf als docent." De opdrachten dragen tevens bij aan de binding met scholen in de regio.

De aankomende studenten zien het nut van het proefstuderen wel in. Jana is een van de proefstudeerders van de eerste lichting: "Zo'n module volgen heeft grote voordelen. Je krijgt een zoveel beter beeld dan bij een gewone meeloop dag, en dat voorkomt verkeerde keuzes."

Lees meer over de lerarenopleidingen in het oktobernummer van Didactief. Voor meer informatie over proefstuderen kunt u terecht bij Fontys Lerarenopleiding Sittard, Harold Koolen, [email protected].

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent