Naar volwassenheid

Tekst Jo Kloprogge & Karin Westerbeek
Gepubliceerd op 20-04-2012
Jo Kloprogge & Karin Westerbeek - De aandacht voor zorg en educatie van jonge kinderen is de laatste decennia enorm toegenomen. We zien dit in heel veel landen en ook in Nederland.

Karin WesterbeekAan deze toegenomen interesse ligt een grote hoeveelheid onderzoeken ten grondslag. Steeds weer blijkt dat er vanaf zeer jonge leeftijd aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Educatieve programma’s blijken effectief, mits het werk met jonge kinderen van hoog niveau is. Kwaliteit is doorslaggevend. De geboden kwaliteit wordt vooral bepaald door de professionaliteit van de mensen die op de werkvloer met de kinderen werken. Maar er is meer nodig voor een volwassen voor- en vroegschoolse educatie (vve). Zoals een kwalitatief hoogwaardig management dat de educatieve processen ook inhoudelijk kan aansturen. Besturen die zorgen dat het mJo Kloproggeanagement en de medewerkers hun werk goed kunnen doen.
Gemeenten die verschillende partijen met elkaar verbinden en op cruciale punten ondersteunen en stimuleren. Maar ook een landelijke overheid, die de voor- en vroegschoolse educatie hoog op de agenda houdt en aanzet tot verdere kwaliteitsverbetering.

Wie de ontwikkeling van vve in de afgelopen 25 jaar overziet, kan alleen maar constateren dat er veel vooruitgang is geboekt. In de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is een forse kwaliteitsslag gemaakt. En in de meeste basisscholen heeft de vroegschoolse educatie, gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten (Paul Leseman, 2010: Breaking the cycle of disadvantage: High quality early childhood care and education can make a difference), stevig wortel geschoten. We zijn er nog niet. In de komende jaren moeten we de geboekte winst vasthouden en de kwaliteit nog meer verbeteren. Verdere professionalisering van de sector is daarvoor nodig. Rest de vraag: hoe kan die professionalisering het beste worden aangepakt? Hoe moet training of scholing er uit zien? Hoe kun je het beste aansluiten bij de behoeften en het niveau van de deelnemers? Is het zinvol om gebruik te maken van nieuwe technologie en sociale media? Hoe intensief moet de training zijn en hoe vaak moet ze plaatsvinden?

Om dit soort vragen te beantwoorden, hebben we de afgelopen jaren onderzoek gedaan en duizenden leerkrachten en leidsters geschoold. De onderzoeksresultaten kunnen een ieder ondersteunen die de komende tijd werkt aan scholing en training. Twee ontwikkelingen dienen zich aan. De introductie van het opbrengstgericht werken in de scholen en voorschoolse instellingen die veel vraagt van leerkrachten, leidsters en management. En in de voorschoolse instellingen die met vve werken, geldt de nieuwe wettelijke eis dat alle leidsters die met vve werken straks taalniveau 3f moeten hebben. Alleen al op deze punten is veel scholing, training en coaching nodig. Laat die dan ook zo kwalitatief mogelijk zijn. De onderzoeken naar professionalisering van vve zijn binnenkort beschikbaar. Deze special laat een aantal
mensen aan het woord dat met hart en ziel werkt aan een volwassen voor- en vroegschoolse educatie.  

Dit artikel verscheen in de special Jong geleerd... Deze special is gemaakt in opdracht van en met een financiële bijdrage van Sardes. De special verscheen in Didactief, april 2012.

Verder lezen

1 Jong geleerd...

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent