Dubbele petten

Tekst Jeroen Goes
Gepubliceerd op 01-12-2014
Jeroen Goes - Per 1 januari is er een nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad. 'De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van onderwijs.' Wat bevreemdt mij, en vele andere twitteraars in dit weekend na de bekendmaking van de samenstelling van deze belangrijke raad?

De nieuwe voorzitter van deze raad, mevrouw dr Henriëtte Maassen van den Brink, is in één van haar andere betrekkingen ook voorzitter van de raad van toezicht van Cito. 
Een van de raadsleden van de onderwijsraad, de heer prof. dr. mr. S. ten Have is in één van zijn (vele) andere betrekkingen vice voorzitter van de raad van toezicht van Cito.

Als belangrijke leverancier van toetsen namens, of voor (..) de overheid kan hier nauwelijks sprake zijn van enige objectiviteit.

In het een en ander werd ik extra getriggerd door de brief (pagina 1,2,3) die op onze schooldeurmat viel namens het College voor Toetsen en Examens. In redelijk dwingende bewoordingen werd ik als schooldirecteur geloodst naar een aanmeldingsformulier voor de verplichte eindtoets. Dé verplichte eindtoets van het CITO. Slechts in heel kleine lettertjes kon ik onder aan de brief nog lezen dat ik twee alternatieven had. Het telefoonnummer in die brief verwees mij nota bene rechtstreeks naar een CITO medewerker.

Het een staat los van het ander.

Wel ben ik van mening dat CITO medewerkers, met welke kennis van zaken dan ook, die toezicht houden op CITO (en dus belang hebben bij dit instituut) zich verre zouden moeten houden van de werkzaamheden van een onafhankelijke adviesraad aan de regering en de Ttweede Kamer.

De Camiel Eurlingsen, als minister van verkeer die een weg baande naar directeur van de KLM, moeten we niet in het onderwijs willen hebben. Belangenverstrengeling en vriendjespolitiek, zelfs als het niet waar is, wek dan niet de schijn op.

En, tot slot, waarom vermeldt men in de uitgebreide profielbeschrijving bij de onderwijsraad juist net niet deze CITO functies?

Dubbele petten, ik heb er niets mee, behalve dan dat het me ongerust maakt.

(Naschrift: mij is inmiddels bekend geworden dat mw Maassen per 1/1/2015 haar functie van RVT van het Cito zal neerleggen. Of dat iets aan mijn opinie verandert? Nee, daarvoor is het wat te schimmig wat mij betreft. Van de heer Ten Have is verder nog niets bekend over het eventueel neerleggen van zijn functie bij het Cito).

Profielschets op de site van de Onderwijsraad:

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Voorzitter
Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter (nieuw)
Maassen van den Brink treedt op 1 januari 2015 aan als voorzitter van de Onderwijsraad. Daarnaast is zij als hoogleraar onderwijs- en arbeidseconomie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2008 is zij wetenschappelijk coördinator van het TIER (Top Institute of Evidence Based Education Research). Haar deskundigheid en onderzoek liggen op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Maassen van den Brink was eerder al als Kroonlid verbonden aan de Onderwijsraad (2001-2008).

Raadslid
De heer prof. dr. mr. S. ten Have (nieuw)
Ondernemer, partner en organisatieadviseur bij Ten Have Change Management, hoogleraar Strategie en verandering aan de Vrije Universiteit en als lector verbonden aan Nyenrode. Daarnaast is hij o.a. bestuurslid van Instituut Nederlandse Kwaliteit en lid van de Raad van Commissarissen van ABN Amro. Hiervoor was hij vicevoorzitter van de Berenschot Groep B.V. Specifieke inbreng: relatie onderwijs-bedrijfsleven en implementatie van innovaties in het onderwijs.

Profielschets van RVT Cito:

RvT Cito

Jeroen Goes is directeur van basisschool De Werkplaats in Bilthoven. Deze tekst is eerder verschenen op zijn blog 26000dagen.nl. Michel Rog (CDA) heeft op 3 december vragen gesteld in de Tweede Kamer over de brief van het CvTE: lees meer.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent