Ministerie maakt zich afhankelijk van onbevoegden

Tekst Charlotte Goulmy
Gepubliceerd op 06-07-2020
Charlotte Goulmy - Vrijdag stuurden de ministers van Onderwijs de bevindingen van Merel van Vroonhoven over het lerarentekort naar de Tweede Kamer. Toen zij in juli 2019 werd gevraagd tot Aanjager Bestrijding Lerarentekort, was zij nog niet aangenomen op de pabo.

 

Merel van Vroonhoven was dus bij haar benoeming maximaal onbevoegd. Ik vond dit een genadeloze schoffering van het onderwijsveld. Ik zat, en zit, in de Leraren community van OCW en vond dat eigenlijk best een belangrijk platform:

 

Wat is het doel van de Leraren Community OCW?

De community is een initiatief van het ministerie van OCW om op een andere manier in gesprek te gaan met leraren. Het doel van de community is om een stem te geven aan de leraar en op deze manier zicht te krijgen op wat er écht leeft onder leraren en hier het gesprek over te faciliteren. Samen willen wij tot betere oplossingen komen!


Je zou zeggen dat er onder deze experts waardevolle inzichten te vinden moeten zijn die iets zouden kunnen zeggen over de problemen binnen het onderwijs, maar nee.

Je zou zeggen dat de Leraren community OCW korte lijntjes heeft met de grote beleidsstukken van OCW, maar nee.

Je zou zeggen dat OCW deze jaarlijks ververste bak topdocenten koestert, maar nee. Schijn bedriegt. Zeker mogen wij meepraten, maar vooral over klein bier terwijl er zo onvoorstelbaar veel bier wegstroomt.  

 

Bevoegd vs onbevoegd

Nu is het inmiddels pijnlijk duidelijk dat OCW gered wenst te worden door onbevoegden. Gelukkig bestaat de commissie OCW uit harde werkers die soms doorpakken en zeggen: ‘Tot hier en niet verder’ Waar de minister dacht slim te zijn met zijn beleid om onbevoegden voor de klas te zetten in de G5 was de commissie slimmer. Lisa Westerveld deed met Peter Kwint, Kirsten van den Hul en Paul van Meenen vorige week een Omtzigtje:

Haar motie dat lestijd door onbevoegden niet meegeteld kan worden als onderwijstijd haalde midden in de nacht en ongetwijfeld op een onbewaakt moment, een Kamerbrede meerderheid. Hiermee kan de minister terug naar de tekentafel. Hij heeft 22 uur kinderopvang geregeld voor de G5. Duur geintje. Het nadeel van Kamerbreed aangenomen moties is dat je ze lastiger naast je neer kunt leggen.

Onbevoegden voor de klas zijn geen oplossing voor het lerarentekort en zoals Lobke Vlaming, directeur van Ouders en Onderwijs, terecht vroeg, is het maar zeer de vraag of er voor die uren leerplicht geldt.

 

De aanbevelingen

Gelukkig is van Vroonhoven intelligent en staan in haar verslag een hoop waarheden die iedereen onderschrijft. Logisch, alles wat zij zegt, zeggen vakmensen al jaren. Zo overdreven intelligent had ze dus niet hoeven te zijn, hier heb je inderdaad geen bevoegdheid voor nodig. Tot zover het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat er geen letter in haar aanbevelingen staat die niet geschreven had kunnen worden door een willekeurige passant langs een willekeurig schoolplein. Het is frustrerend dat de minister besluit te luisteren naar iemand van buiten die niet anders zegt dan wat het veld al jaren aangeeft.

Onze minister negeert zijn experts en luistert liever naar een onbevoegde, adding insult to injury.

 

Lumpsum

Het verbaast me bovendien dat iemand die een topstuk was bij de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, het codewoord Lumpsum weet te vermijden in haar analyse van het lerarentekort. Dat is vreemd. Alle problemen binnen het onderwijs beginnen en eindigen met de lumpsum. Dit is een pijnlijke omissie. Als de Leraren Community van OCW bijvoorbeeld was gevraagd hoe we in de toekomst om moeten gaan met de lumpsum, dan had OCW een kans gehad om de door haar zelf gebouwde Community serieus te nemen.

Verder is het een zeer boerenverstandig stuk dat van Vroonhoven naar de Kamer heeft gestuurd. Er staat weinig geks in. Behalve dan de feminisering, volgens mij is dat niet echt een recente ontwikkeling. Het onderwijs is niet plotseling aan het feminiseren geslagen voor zover ik weet.

De aanbeveling Taskforce Lerarentekort neemt de minister over. Kirsten van der Hul van de PvdA had daar al een motie over ingediend. In 2018.

Het is inmiddels zomerreces 2020. Wat een tijd is er verspild. De eerstvolgende vergadering is in september. Volgens Twitter zei Pieter Winsemius ooit: ‘Als je 6 maanden niets wilt doen benoem je een commissie, 2 jaar een stuurgroep, en wil je 4 jaar niets doen: een taskforce.’ Leuk dat iedereen dit citaat koppelt aan Winsemius, ik denk dat hij het heeft uit de tv-serie Yes Minister, maar waar is het wel, van wie dit citaat ook is. We raken nu jaren kwijt terwijl iedereen weet wat er moet gebeuren. Dit is geen hogere wiskunde. Met een minimale dosis boerenverstand kom je er wel.

Ik wil eindigen met complimenten aan Merel van Vroonhoven, haar stuk zit prachtig in elkaar en is glashelder:

 

‘De analyses, aanbevelingen en alle initiatieven konden niet van de grond komen zonder de vele openhartige gesprekken met bevlogen onderwijsmensen en mijn compacte, maar o zo daadkrachtige ondersteuningsteam, die ik veel dank ben verschuldigd. Zonder hen had ik deze, maar ook mijn andere grote klus, mijn opleiding aan de pabo, niet kunnen bolwerken.’
Eindconconclusies Merel van Vroonhoven, p.6

 

Het is geen kleinigheid, een gezin draaien, stage lopen op een pittige school, je pabo-opleiding doen, het Lerarentekort Aanjagen en ook nog eens columns schrijven voor de Volkskrant. Hoeveel uren zitten er eigenlijk in haar dagen? Hoeveel dagen in haar week?

Over een tijdje, als ze echt helemaal onafhankelijk kan terugkijken op deze periode, hoop ik dat ze eens met haar AFM-oog reflecteert op die allesverzengende lumpsum. Van Vroonhoven kan ook gewoon nu even een paar mensen bellen met verstand van zaken en in de zomer een addendum schrijven. Dat zou ons namelijk wél helpen. Ik heb wel een paar nummers voor haar…

 

Charlotte Goulmy is docent Frans in het volwassenenonderwijs en oprichter van de Commissie Boerenverstand.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent