‘Kleine scholen: wees samen sterk’

Tekst Henk Bakker
Gepubliceerd op 29-09-2015
Henk Bakker - Zuidhorn is met zevenduizend inwoners een groot dorp op het Groninger platteland. In september vond er de opening plaats van een prachtige Brede School.

Openbaar en christelijk onderwijs werken hierin samen met kinderopvang, sportverenigingen en De Zijlen, een zorginstelling voor mensen met een beperking. Ook is er een ruimte voor (kinder)fysiotherapie. In twee omliggende dorpen, Aduard en Noordhorn, zijn samenwerkingsscholen (voor openbaar én protestants-christelijk onderwijs) gevormd. De derde staat gepland in het dorp Oldehove voor 2016. De gedachte is dat er beter één school van bijvoorbeeld honderd leerlingen kan zijn, dan twee scholen van elk vijftig.

De dorpen vallen onder het Westerkwartier (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn), waar de schoolbesturen regionaal zijn georganiseerd: gemeenten en scholen werken nauw samen om afnemende leerlingaantallen het hoofd te kunnen bieden. De aanpak van het Westerkwartier laat zien dat zolang er draagvlak is in een dorp en bij de ouders, tegenstellingen tussen openbaar en christelijk onderwijs overwonnen kunnen worden. Juist door aandacht en respect te hebben voor verschillen. Zo zagen we dat bij de start van een samenwerkingsschool vanuit twee invalshoeken dagen weekopeningen werden aangeboden. Binnen een half jaar was iedereen het erover dat deze invalshoeken heel goed samen gaan in één programma voor alle leerlingen. De kinderen hebben hier de minste moeite mee.

Met dank aan het succes van de samenwerkingsscholen in het Westerkwartier werken de schoolbesturen Penta Primair (christelijk) en Westerwijs (openbaar) nu aan een bestuurlijke fusie. Het is bijzonder te zien hoe de schoolbesturen boven hun eigen identiteit willen uitstijgen en streven naar scholen waarin zowel openbaar als christelijk onderwijs wordt aangeboden. Dit is een unicum in Nederland. Het zal nog veel discussie vergen – op lokaal, regionaal en nationaal niveau – om meer fusies te realiseren. Maar mijn verwachtingen zijn hooggespannen.

Henk Bakker, wethouder Onderwijs in de gemeente Zuidhorn.

Dit artikel is verschenen in de rubriek Rondom het Binnenhof van Didactief (oktober 2015). Lees ook de bijdrage van Sonja Hofstee over dit onderwerp.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent