Check ook uw schoolgebouw!

Tekst Jet Burgert
Gepubliceerd op 07-10-2014
Jet Burgert - Een teamkamer die in gebruik is genomen als groepslokaal. Lokalen zonder zonwering maar wel met beamer - die zo vrijwel onzichtbaar is op zonnige dagen. Een wc gebombardeerd tot opslag. Voldoen de schoolgebouwen en klaslokalen in primair en voortgezet onderwijs aan de onderwijskundige eisen van deze tijd?

Is er bijvoorbeeld ruimte voor verschillende werkvormen, laat het gebouw de integratie van ict in het onderwijs toe, is het gebouw klaar voor passend onderwijs?

Rekenkamer 1De Algemene Rekenkamer is benieuwd naar de besteding van onderwijsgelden in Nederland. Maar als onderzoeksinstituut dat met zijn tijd mee wil gaan, willen we de beantwoording van bovenstaande vragen niet aan ambtenaren overlaten of zelf oordelen. Beter is het antwoorden over te laten aan degenen die dat het beste kunnen: leraren en leerlingen. Daarvoor kunnen ze tot en met 26 oktober 2014 terecht op www.checkjeschoolgebouw.nl. Een experiment.

Zet uw hartenkreet om in beeldmateriaal
Sinds 22 september ontvingen we al 5500 ingevulde vragenlijsten en bijna 600 foto's over meer dan 2000 schoolgebouwen. Dat valt niet tegen! Door foto's te uploaden kunnen inzenders ook hun eigen verhaal bij hun gebouw verbeelden. Of zaken aan de orde stellen waar we in de enquête niet naar vragen. Op de fotopagina van onze site zie je vooral gevels van schoolgebouwen en een paar uitvergrote details, zoals spinrag, lekkageplekken of een brandblusser die op de grond staat.

In onze mailbox bevinden zich hartenkreten van leraren over de functionaliteit van hun gebouw. Die variëren van concrete wensen, zoals time-outplekken in het klaslokaal, tot bespiegelingen over de vernieuwde kijk op onderwijs die niet past in het verouderde gebouw. Maar hoe leggen wij onderzoekers dat aan beleidsmakers uit? Daarom willen we u oproepen uw wensen of positieve ervaringen in beeld te brengen. Maak een foto(reportage) over uw schoolgebouw of klaslokaal, die laat zien waarom het wel of niet past bij het onderwijs dat u wilt geven. De enige spelregel is dat u omwille van de privacy geen personen herkenbaar in beeld brengt. Dat is natuurlijk een uitdaging als je een onderwijssituatie wilt weergeven. Maar met bijschriften bij een foto valt een hoop te verduidelijken.

De dataverzameling via www.checkjeschoolgebouw.nl is onderdeel van een breder onderzoek naar onderwijshuisvesting. Zie voor meer informatie over het onderzoek www.rekenkamer.nl

Jet Burgert is projectleider Kwaliteit van huisvesting in het primair onderwijs bij de Algemene Rekenkamer.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent