Klaag bij het CvTE…

Tekst Charlotte Goulmy
Gepubliceerd op 12-06-2023
… over de slechte antwoordmodellen. Want ik heb dit jaar weer goede antwoorden fout moeten rekenen, schrijft docent Frans Charlotte Goulmy.

Tot voor kort ratelden de examens Frans van de fouten en dat kreeg aandacht. De Kamer stelde vragen, de Nationale Ombudsman deed onderzoek, de kranten schreven er over, soms was er op radio en tv aandacht voor; het werd pas beter toen de NOS met een filmauto langs ging bij het CvTE om te vragen hoe dit toch kon.

Levende Talen deed onderzoek, het ministerie schrok, het zou goedkomen en inderdaad, dit jaar waren de vmbo- en havo-examens Frans min of meer keurig net als vorig jaar (alleen in het eerste tijdvak, maar toch). Dat was toen zo’n wonder dat ik dit jaar hoopvol dacht dat vwo ook wel in orde zou zijn. Ik zat fout.

 

Wel of geen klachten?


Bij de vierjaarlijkse Examenevaluatie door Oberon lees ik op pagina 22: ‘In tabel 3.6 geven we een overzicht van het aantal klachten in de afgelopen jaren over de centrale eindtoetsen en examens. Dat aantal is erg beperkt, het fluctueert enigszins en er is geen duidelijke trend in herkenbaar. Zeker wanneer we het aantal examenkandidaten in ogenschouw nemen, gaat het hier om een zeer klein aantal. Het aantal beroepszaken is nihil.’

Hoe Oberon tot deze conclusie komt? Een procedure van een onterecht gezakte kandidaat die loopt bij de Raad van State telt niet als een beroepszaak. Duizenden klachten bij het Laks? Is geen beroep. Alle klachten van docenten die we indienen via de vakverenigingen en ook bij de examenlijn? Tellen niet als beroep. Alleen de procedure van het College voor Toetsen en Examens telt.

 

Het eindexamen vwo Frans 2023 had weinig teksten en was op het eerste gezicht goed te doen. Er zaten goeie dingen in die applaus verdienen, maar als je de antwoorden ziet die de examenmakers eisen, dan klopt er als vanouds weinig van.

Hebben je leerlingen bij jouw klas ook goede antwoorden gegeven die je fout hebt moeten rekenen, klim in de pen! Het scheelt je leerling punten die het verschil kunnen betekenen tussen slagen en zakken.

Een examen maken kost 60.000 euro. Voor dat geld moet het beter kunnen. We hebben als docenten Frans dit jaar echt ons best gedaan met een bespreekforum en met Levende Talen die de besprekingen organiseerden, maar werden wederom afgepoeierd met onzinnige reacties. Het is tijd voor actie. Zorg ervoor dat je klacht voortaan meetelt en volg de eigen procedure van het CvTE:

 

Stuur je klachtbrief naar:

College voor Toetsen en Examens

Secretariaat Klachtafhandeling

Postbus 315

3500 AH Utrecht

 

Let erop, het is verplicht in de klachtbrief of het klachtformulier in elk geval te omschrijven:

1. uw naam en adres;

2. de datum van verzending;

3. een omschrijving van de klacht.

Je klachtbrief of klachtformulier wordt alleen in behandeling genomen als deze per post is ingediend!

Het leuke is…. Dit is precies de informatie die je ook moet verstrekken als je een beroep doet op de Wet Open Overheid (voorheen de WOB) Dat heb ik zelf al twee keer ingezet om achter de Toets-Item analyse te komen van het tweede tijdvak. Die is normaal geheim terwijl die bomvol nuttige informatie zit. Dat ze geheim is, is trouwens best gek, want de analyse voor het eerste tijdvak wordt wel gepubliceerd, zij het heel laat. Ze verschijnt pas, discreet, als je er niks meer mee kunt – dus, vraag er nu gewoon om. Examenmaker Cito heeftde TIA’s zodra wij Wolf invoeren. Hieronder vind je de TIA’s 2022:

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal (onder opgaven en antwoorden eerste tijdvak)

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal/havo-2022/havo-2022--tv1

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal/vwo-2022/vwo-2022-tv1

Dus, als je wilt doorpakken, dan doe je meteen, in dezelfde brief met diezelfde postzegel, een beroep op de WOO

Dat doe je als volgt:

 

Stuur je klachtbrief OP PAPIER EN MET EEN POSTZEGEL naar:

College voor Toetsen en Examens

Secretariaat Klachtafhandeling en WOO

Postbus 315

3500 AH Utrecht

 

Let erop, het is verplicht in de klachtbrief in elk geval te omschrijven:

1. uw naam en adres;

2. de datum van verzending;

3. een omschrijving van de klacht en dat je tegelijk een beroep doet op de WOO

4. Je vraagt naar de TIA analyse van het tijdvak van je vak. Je kunt dan heel precies zien of die vraag inderdaad niet is gemaakt zoals je mocht verwachten en je kunt dan ook zien of en zo ja hoe afwijkende fouten zijn gecompenseerd.

Je klachtbrief of klachtformulier wordt alleen in behandeling genomen als deze per post is ingediend!

Als je echt de puntjes op de i wilt zetten stuur je de brief ook aan de leden van de commissie Onderwijs [email protected] (dat kan gewoon per mail) en als je toch bezig bent neem dan [email protected] ook even mee. Er is een kans dat dan bij het volgende onderzoek van Oberon er niet meer staat dat het aantal klachten nihil is.

 

Dit is mijn WOO verzoek tevens klacht aan het CvTE over het eindexamens VWO Frans 2023:

Charlotte Goulmy   (adres)                                                  Deventer, 12 juni 2023

 

Geacht CvTE,

Hieronder de beschrijving van mijn klacht over het eindexamen VWO Frans 2023 en tevens mijn beroep op de WOO:

Ik wil graag de TIA analyse ontvangen van dit examen in eerste tijdvak omdat ik denk dat de volgende vragen niet juist beoordeeld konden worden, de TIA zal dat onderbouwen. Het gaat om onderstaande juist gegeven antwoorden die ik fout heb moeten rekenen:

 

3-1  niet

5     B

14   A

33   B

40   La France

 

Vele leerlingen zijn gedupeerd door het fout rekenen van deze goede antwoorden.

Alvast dank voor uw medewerking,

Hartelijke groet,

 

Charlotte Goulmy en dan mijn telefoonnummer

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent