Ingezonden brief: leerwinst

Tekst J.P. Kwestro
Gepubliceerd op 30-10-2012
J.P. Kwestro - Leerwinst voor de hele klas. In dit artikel (Didactief 6, 2012) licht Theo van Batenburg de resultaten toe van zijn onderzoek naar de beste vormen van instructie.

Dit onderzoek is verricht op verzoek van de Daltonvereniging in de regio Groningen. Het blijkt dat de klassikale aanpak gunstig is. De vraag is wel hoe vaak dit nog onderzocht moet worden. In Didactief hebben in de loop der jaren al diverse artikelen en brieven gestaan die de positieve kanten ervan belichtten. Ervaren leerkrachten weten dat het rekening houden met verschillen zijn grenzen heeft. Ze kiezen vaak voor de klassikale benadering en proberen zoveel mogelijk rekening te houden met verschillen. Dit laatste wordt helaas moeilijker omdat scholen meer en meer opgezadeld worden met probleemleerlingen, terwijl er steeds meer op kennisgebied gevraagd wordt. Het zijn vooral onderwijskundigen(?) die met verwijten komen dat er te weinig rekening gehouden wordt met verschillen.

J.P. Kwestro, ex-leraar basisonderwijs

Deze ingezonden brief verscheen in Didactief, oktober 2012.

Verder lezen

1 Leerwinst voor de hele klas

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent