Jacques Vriens - Verhouding

Tekst Jacques Vriens
Gepubliceerd op 04-03-2021
Beeld Annet Schaap
Jacques Vriens schreef eind jaren '90 een feuilleton voor Didactief, genaamd 'Het Kamertje'. Deze aflevering stamt uit juni 1999 en gaat over een Verhouding: de leraren roddelen over elkaar in de koffiekamer.

 

 

Jacques Vriens schreef eind jaren '90 een reeks verhaaltjes voor Didactief. In het feuilleton 'Het Kamertje' neemt hij je mee naar de koffiekamer van een vaste groep basisschoolleraren, en beschrijft hij de typische bots- en contactmomentjes die daar tussen hen plaatshebben. Voor een schrijver die zelf negentien jaar lang schooldirecteur was, waren deze momentjes vermoedelijk uit het leven gegrepen.

 

13. Verhouding
 

Tussen de middag zitten Anneke, Tine en Johan in het kamertje.
Johan leest zijn krant, Tine kijkt na en Anneke pelt haar mandarijntje.
Dan komt Vera binnen. Ze ziet er nogal opgewonden uit en ploft neer op een stoel.
Wanhopig kijkt ze de anderen aan.
'Wat is er Vera?' vraagt Tine.
'Nee, ik kan het niet zeggen', stamelt Vera. 'Je bent helemaal in de war.'
'Já, ik bedoel néé, ik bedoel... het is afschuwelijk.'
Vera neemt een slok, zet met een klap het glas neer en barst los:
'Wouter en Charlotte zitten aan mekaar. Ik heb het zelf gezien. Gisteren en nu weer. Charlotte ligt met d'r hoofd op Wouters schouder en hij heeft zijn arm om d'r heen. Ik kwam gisteren langs het lokaal van Charlotte en toen zag ik het en ik dacht: "Ik heb het vast verkeerd gezien". Vandaag kwam ik er weer langs en ik zei nog tegen mezelf: "Niet kijken". Maar ik keek toch en toen ... ze hebben een verhouding. Net als in die serie op televisie. Daar heeft de directeur ook iets met een collega.'
Johan laat zijn krant zakken. 'Als ik het niet dacht. Wouter met zijn softe praatjes over de goede sfeer in het team en zijn macrobiologische verjaardagstaarten, maar ondertussen zit hij zijn personeel op te geilen.'
'Johan!', roept Vera geschokt. 'Let niet op hem', zegt Tine.
'Niet te geloven', gaat Johan verder met een vals lachje, 'Charlotte met Wouter! Wat ziet ze in zo'n droogkloot?' 'Johan, alsjeblieft', zegt Tine.
'Dit zijn wél ongewenste intimiteiten', stelt Anneke vast.
'Ongewenst?' vraagt Johan verbaasd. 'Zo te horen tot beider genoegen. ‘Moeten we niet even gaan kijken. Dadelijk liggen ze te vozen in het magazijn.’
‘Nou moet je ophouden!’ snauwt Tine.
Johan kijkt haar even minachtend aan, vouwt zijn krant dicht en loopt het  kamertje uit.
‘Zou hij echt gaan kijken?’, vraagt Vera bezorgd.
Tine haalt haar schouders op. ‘Hij is er toe in staat’.
‘Maar waarom doet hij altijd zo grof als het over die dingen gaat?’
‘Welke dingen?’ 'Van vozen en geilen en zo.' Vera krijgt er een kleur van. 'Het is gewoon een gefrustreerd mannetje. Maar wat wil je ook, met een vrouw die altijd ziek is. Hij zal wel nooit meer... nou ja je weet wel.'
'Wat bedoel je?', vraagt Vera. Tine schudt haar hoofd. 'Vera, wat ben je toch een lieve naïeve schat.'
De deur gaat open en Wouter en Charlotte komen binnen.
Charlotte heeft rode ogen van het huilen.
'Vera heeft vast nog wel een kopje koffie voor je', zegt Wouter opgewekt.
Vera springt al op, maar als Tine plompverloren vraagt "Zeg, hebben jullie een verhouding?", valt ze weer neer op haar stoel.
'Een verhouding?', zegt Wouter. 'Hoe kom je daarbij?' 'Jullie zijn gesignaleerd.'
'Met wat?'
Het blijft even stil, maar dan zegt Vera met overslaande stem:
'Ik keek per ongeluk naar binnen en ik zag eh... ongewenste... ik bedoel eh...' 'Gewénste intimiteiten', vult Tine droog aan.
Charlotte begint te huilen en stamelt: 'O nee, ook dat nog.' De anderen staren naar Wouter.
Die kijkt verbaasd naar zijn collega's en zegt: 'Ik heb Charlotte getroost. Haar verloving met Arend-Frits is uit .' 'Arend-Jan', snikt Charlotte.
'Ja, die dus. En daar heeft ze het moeilijk mee. Dachten jullie nou echt..' Wouter begint te lachen.
'Hij is als een vader voor mij', snikt Charlotte.
Vera is helemaal opgelucht. 'Hè gelukkig, dan gauw een kopje koffie inschenken, want dat houdt ons in het onderwijs op de been.' Tine kijkt Wouter onderzoekend aan en mompelt in zich¬ zelf: 'Als een vader..’Deze aflevering maakte onderdeel uit van de serie 'Het Kamertje', die verscheen tussen 1998 en 1999. 

Verder lezen

1 Jacques Vriens - Vakantie
2 Jacques Vriens - IST
3 Jacques Vriens - Staken
4 Dossier: het kamertje van Jacques Vriens

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent