Pers eindtoetsen niet in keurslijf…

Tekst Roelof Bisschop
Gepubliceerd op 23-01-2018
Roelof Bisschop - De eindtoets heeft groot gewicht voor scholen en leerlingen. Scholen worden op de resultaten ervan afgerekend.

Het onderwijs wordt ook in hoge mate afgestemd op de inhoud ervan. En het resultaat van de einRoelof Bisschopdtoets heeft een belangrijke functie bij de totstandkoming van een definitief schooladvies voor een leerling. Om recht te doen aan de ontwikkeling en capaciteiten van scholen en leerlingen moet de eindtoets dus evenwichtig samengesteld zijn.

De praktijk laat volgens de SGP te wensen over. Het verplichte deel van de eindtoets toetst bijvoorbeeld slechts een beperkt gedeelte van het taalonderwijs, met name leesvaardigheid. En het toetsen gebeurt met gesloten opgaven. Zulke keuzes leiden tot een verschraling van het onderwijs. Gelukkig heeft de Tweede Kamer het verzoek van de SGP gesteund om te werken aan een veelzijdiger manier van toetsen. Een belangrijk correctiemechanisme tegen eenzijdige toetsing is de mogelijkheid voor scholen om alternatieve eindtoetsen te kiezen. Dat was een belangrijke voorwaarde voor invoering van de verplichte eindtoets.
Inmiddels blijkt dat er via de achterdeur wordt gemorreld aan het onderscheidende karakter van alternatieve eindtoetsen. Vanaf dit jaar worden alle eindtoetsen genormeerd op basis van een vaste set Cito-opgaven die erin verwerkt wordt.

Daarmee dreigen de alternatieve eindtoetsen toch weer veredelde Cito-toetsen te worden. De SGP vindt het belangrijk dat eindtoetsen vergelijkbaar zijn, maar dat kan ook anders dan door dit keurslijf. Om te voorkomen dat eindtoetsen te veel uit elkaar lopen, moeten duidelijker kaders gesteld worden aan de kennis en vaardigheden die in alle eindtoetsen aan bod moeten komen. Daar is nog het nodige te verbeteren.
Als de inhoudelijke kaders op orde zijn, kunnen we het maken van opgaven aan de experts overlaten: de toetsaanbieders. Dan behouden we de kracht van alternatieve eindtoetsen en daarmee de meerwaarde voor scholen en leerlingen!

Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid SGP.

Lees hier ook de reactie van Cees Glas.

Dit artikel verscheen in de rubriek 'Rondom het binnenhof' in Didactief, januari/februari 2018.

 

Verder lezen

1 Cito: de lange tentakels van een toetsfabriek
2 … maar maak ze wel beter vergelijkbaar

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent