… maar OCW moet nu een stap terug doen

Tekst Jelmer Evers
Gepubliceerd op 03-10-2017
Onderwijsbeleid moet ervoor zorgen dat er beter wordt lesgegeven. Een lerarenregister kan helpen, maar is niet het voornaamste instrument

Voor kwalitatief goed Jelmer Eversonderwijs zijn nu betere randvoorwaarden nodig: lagere werkdruk, meer tijd en meer salaris. Dat heeft iedereen, inclusief lerarenorganisaties, laten liggen.
Een register kan zinnig zijn: het kan een leerlijn bieden, een soort curriculum, net zoals dat voor leerlingen bestaat. Een professionele standaard met ethische code biedt een handvat, zoals vrijwel iedere goed georganiseerde beroepsgroep heeft. Daarmee hadden we moeten starten en dit had op vrijwillige basis de standaard in scholen moeten worden. Maar in Nederland zijn we helaas aan de verkeerde kant begonnen: met het controlemiddel. En wij als leraren zijn daarin meegegaan. Het lerarenregister is bovendien een inputregister, gericht op uren tellen. In een klas of team word je pas echt beter door gerichter te oefenen. Uren maken of een lezing bijwonen is niet genoeg. Een evaluatieregister met portfolio had dit, en de kritiek op een commercieel puntencircus, kunnen ondervangen.
De OESO en UNESCO formuleren inmiddels internationale standaarden voor goed leraarsgedrag. De druk om dit wereldwijd, ook in Nederland, in te voeren, zal toenemen. Ik blijf erbij dat we dat zelf moeten doen. Misschien lukt het via de deelnemersvergadering van het lerarenregister, maar die moet dan wel onafhankelijk zijn en draagvlak hebben. OCW zal een stap terug moeten doen; de deelnemersvergadering heeft handelingsvrijheid nodig, ook als ze bijvoorbeeld vraagt om een complete reset van de ICT (nu nog gefaciliteerd door OCW). Als dat lukt, hebben leraren met die deelnemersvergadering – hoe gemankeerd de stemming ook was – een middel in handen om de beroepskwaliteit te verbeteren en het beroep te verdedigen tegen druk van buitenaf. Ik zou de deelnemersvergadering adviseren: stel alles ter discussie, betrek daarbij de hele beroepsgroep, stel een professionele standaard op en ontwerp als sluitstuk een evaluatiemodel met een beter ICT-systeem, dat ook informeel leren makkelijk verwerkt. En aan de politiek: stel verplichting uit totdat we zeker weten dat het kans van slagen heeft.

Jelmer Evers, docent geschiedenis aan UNiC in Utrecht en betrokken bij LOF.

Dit artikel verscheen in de rubriek 'Rondom het Binnenhof'' in Didactief, oktober 2017.

Lees ook de reactie van Liesbeth Verheggen.

Verder lezen

1 Lerarenregister: eerste stap is gezet…

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent