‘Cultuureducatie: te vrijblijvend’

Tekst Jacques Monasch
Gepubliceerd op 06-12-2016
Jacques Monasch - Cultuureducatie wordt te vrijblijvend georganiseerd. De kerndoelen zijn niet concreet en bindend genoeg.

Het culturele aanbod op een school hangt nu af van wat de schooldirecteur aanspreekt.

In juli 2015 dienden Michiel van Veen, Tweede Kamerlid voor de VVD, en ik, destijds namens de PvdA, een motie in voor een sterkere borging van cultuureducatie. Wij willen landelijke kaders en leerdoelen, zodat duidelijk wordt wat leerlingen moet worden aangeboden.

Jacques Monasch over cultuureducatieDe waarde van cultuureducatie is enorm. Om jongeren goed voor te bereiden op de toekomst zijn naast klassiek onderwijs ook creativiteit, anders kunnen denken en een kritische houding nodig. De WRR schreef onlangs in haar advies Cultuur herwaarderen dat er meer creatieve mensen nodig zijn om onze economie te onderscheiden van andere.

Het moet dan wel concreet en helder zijn wat cultuureducatie behelst. Wat geven we onze kinderen mee? Als een kind thuis komt, moet het kunnen zeggen: ‘Papa, mama, dit hebben we vandaag op school gedaan.’

Ik zie bijvoorbeeld voor me dat jongeren in het vo zich de eerste drie á vier jaar een gemeenschappelijke culturele en kunstzinnige basis eigen maken en zich vervolgens individueel verdiepen in een kunstvorm. Met deze lijn zou al op de basisschool begonnen moeten worden.

Cultuureducatie kan bijvoorbeeld vorm krijgen door samenwerkingen met lokale culturele instellingen en in naschoolse activiteiten. Scholen moeten er tijd voor vrij maken. Er moeten afspraken komen, ook in het kader van Onderwijs2032.

Extra geld is niet nodig. Van de tien miljoen die geïnvesteerd wordt in het onderwijs, gaat er ongeveer drie miljoen naar cultuureducatie.

 

Jacques Monasch, Tweede Kamerlid Nieuwe Wegen, voormalig lid voor de PvdA.

Lees hier de reactie van Liesbeth Kleuver, vakdocent aan de Hilversumse school.

Deze colum verscheen in de rubriek 'Rondom het binnenhof' in Didactief, december 2016.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent