Koeien van fouten

Tekst Charlotte Goulmy
Gepubliceerd op 21-12-2020
Beeld Shutterstock; Remco Schoppert
Charlotte Goulmy verbaast zich over de vierjaarlijkse evaluatie van het CvTE door Oberon. Alles is pico bello? Nou, toch niet helemaal.    

Het eerste wat ik vrijdag las:
 

"Dat is de treurigheid die blijkt uit het onderzoek: iedereen schuift alles naar elkaar door. Totdat het niet meer uit elkaar te halen valt. Het zoekmaken van verantwoordelijkheden is een groot probleem in Nederland" zegt hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga (Rijks Universiteit Groningen)."


Het was te lezen op de site van NOS en ging over de kinderopvangtoeslag, over het rapport Ongekend Onrecht: de slachtoffers zijn onterecht gekneveld, gesloopt, vernietigd, gekleineerd - en door wie? Door onze rechtsstaat. Dat is niet niks, maar als je al eerder tussen de kaken van onze overheid hebt gezeten, ben je niet verbaasd. Zo werkt het in Nederland, totdat een Leijten of een Omtzigt in de ring springt.

Het kan iedere pilaar van onze maatschappij treffen, vooral de kwetsbaarste pilaren als zorg, recht en onderwijs. Dat onderwijs momenteel een keizer zonder kleren is, heeft Merel van Vroonhoven onlangs in ons parlement heerlijk onparlementair uitgelegd. Ze had op ieder punt en op ieder moment van haar te korte spreektijd gelijk. Ik blijf het verschrikkelijk pijnlijk vinden dat Arie Slob wél naar haar debutantenmening luistert en niet naar die van ervaren oude rotten, maar ik complimenteer hem met zijn keus. Hoe onervaren ze ook is, ze ziet messcherp wat ‘wij’ tot vervelens toe al jaren stellen en hij zal allicht geen diepe la kunnen vinden waar ze in past. Merel is winst.

Gaan haar bevindingen concreet iets uitmaken? Nee. Want over een tijdje laat de opvolger van Arie Slob een onafhankelijk onderzoeksbureau een verslag schrijven waarin staat dat het Nederlandse onderwijs er pico bello voor staat. Hoe weet ik dit zo zeker? Dat komt door iets wat ik op Didactiefonline.nl las. Onderzoeksbureau Oberon deed zijn verplichte vierjaarlijkse evaluatie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), zodat de Tweede Kamer zich een oordeel kan vellen over dit zelfstandig bestuursorgaan. Oberon kwam tot een pico bello conclusie, zo valt te lezen in het Didactief-artikel:

"Het aantal klachten in de afgelopen jaren over de centrale eindtoetsen en examens is sowieso erg beperkt, schrijft Oberon: het aantal beroepszaken is nihil."


Didactief citeert Oberon.eu en, inderdaad, op pagina 22 van hun rapport lees ik:  
 

"In tabel 3.6 geven we een overzicht van het aantal klachten in de afgelopen jaren over de centrale eindtoetsen en examens. Dat aantal is erg beperkt, het fluctueert enigszins en er is geen duidelijke trend in herkenbaar. Zeker wanneer we het aantal examenkandidaten in ogenschouw nemen, gaat het hier om een zeer klein aantal. Het aantal beroepszaken is nihil."


Het staat er echt. Het aantal beroepszaken is nihil. Dus dat onterecht gezakte meisje wiens procedure via de rechtbanken van Utrecht en Arnhem via Den Haag nu weer voorligt in Arnhem, telt niet mee als een beroepszaak? Weet u wie de advocaat was van het CvTE? De landsadvocaat. Weet u wie de advocaat is, die procedeert tegen die ouders van de kinderopvangtoeslag? De landsadvocaat.

Zo kan ik ook zeggen dat er geen beroepszaken zijn. Deze zaak is inmiddels al bij de Hoge Raad geweest. Als dit niet meetelt als een beroepszaak, dan snap ik wel dat het aantal beroepszaken nihil is.

Hoe kan dit gebeuren? Valt het buiten de onderzoeksperiode? Nee. Dit speelde in mei 2017 en het onderzoek van Oberon loopt tot 2018. Dat is het dus niet. Nou, dan is het een misverstand. Kan gebeuren, toch? Zou je denken. Dus ik schreef een van de auteurs van het rapport, in de veronderstelling dat Oberon zich in de luren had laten leggen door het CvTE. Hij schreef mij terug:
 

“Ons rapport baseert zich op de jaarverslagen van CvTE als het gaat over beroepszaken. In een specifieke periode, namelijk: 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Rechterlijke uitspraken uit 2019 komen mogelijk nog in het CvTE jaarverslag van 2019 terecht. Maar dat valt dus buiten onze evaluatieperiode.”

Het klinkt bijna als een redelijk antwoord, ware het niet dat het gedupeerde kind al procedeerde sinds mei 2017. Er zijn ook meerdere uitspraken geweest, maar iedere keer verwezen ze naar een andere rechtbank... ik dacht nog steeds dat hij on-ingelezen was en stuurde hem een wereld aan links naar relevante gerechtelijke uitspraken: NOS-journaals over de persisterende fouten in de eindexamens Frans, een link naar het rapport van de Onderwijsraad over de fouten in de examens, en een foto van de stapel examens, klachten en verslagen die ik in de loop van de jaren had bewaard. Aan de hand van die feiten zou hij het begrijpen en rectificeren. Toch?

Het mocht niet baten. Zeer goed op de hoogte van harde feiten persisteerde de betrokken onderzoeker. En dat is bijzonder als je pretendeert te werken voor een onafhankelijk bureau. Voor mij en mijn leerlingen is het van essentieel belang dat dit gerectificeerd wordt, nét op het moment dat iedereen zich realiseert dat de eindexamens Frans regelmatig wemelen van de fouten, nét als er belangrijke onderzoeken zijn die die problemen aantonen (zie: Bronvermelding, onder)  

Nét als de Kamer die onderzoeken tot zich heeft genomen, komt een onderzoeksbureau dat al sinds 2003 voor OCW werkt (een hofleverancier van het ministerie als het ware) met deze onvoorstelbaar foute en pijnlijke uitspraak aangesneld! Het maakt zo alle erkenning en vooruitgang op dit ellendige dossier stuk. Het maakt zich bovendien belachelijk, door aantoonbaar onwaarheden te poneren. Dit moet gerectificeerd worden. Of is Oberon misschien toch niet zo een onafhankelijk bureau? Voor de goede orde, 2017 was het jaar van de Koe van een fout. Hoe het kan dat een onafhankelijk bureau met kennis van zaken dit soort onzinteksten publiceert? De ervaringen met het WODC en, om maar eens iets te noemen, het OMT in de huidige coronacrisis, zouden ons allemaal alert moeten maken. Ook onafhankelijke onderzoeksbureaus hebben subsidie nu eenmaal nodig. Hoe onafhankelijk kunnen zij eigenlijk zijn? 

Voor wie twijfelt, kijk dan even op pagina 49 welke slagers dit malse stukje vlees hebben gekeurd voor het gepubliceerd werd: het ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Stichting Cito, PO-raad, VO-raad, MBO-raad en het LAKS. Hadden ze maar docenten (vakmensen) gevraagd, dan zouden ze hele andere biefstuk hebben gekregen. Edith Hooge zei al in 2017 in debatcentrum De Balie dat er veel te veel geld voor onderwijs naar een aangroei van instanties ging. Luister naar de huidige voorzitter van de Onderwijsraad.

Nederland is hard op weg om kapot te worden gemaakt door adviezen, gegeven door ‘onafhankelijke’ instanties die direct of indirect betaald worden door het ministerie waar ze concreet van afhankelijk zijn. Premier Rutte, zei gisteren bij het verschijnen van het rapport over de Kinderopvangtoeslag dat de rechtsstaat er is om ons te beschermen.

Stap 1 is dan ervoor te zorgen dat alle belangenverstrengeling stopt.

Stap 2 is in dit geval te rectificeren dat het aantal beroepszaken rond de eindexamens NIHIL is.

 

Charlotte Goulmy geeft Frans in het volwassenenonderwijs, richtte de Commissie Boerenverstand op en werd eerder al door de Tweede Kamer uitgenodigd voor haar mening over Curriculum.nu.

 

Bronvermelding

1 Adviezen Onderwijsraad
2 CvTE erkent rechtsongelijkheid examenkandidaten Frans in het VWO
3 Kamerstukken - Aanbevelingen en Rapportage over Toetsing en Examinering in het onderwijs

Verder lezen

1 Een leraar Frans over Curriculum.nu
2 Regeerakkoord 2022-2026, bijlage Onderwijs
3 Ministerie maakt zich afhankelijk van onbevoegden
4 Zo kan het niet eerlijk

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent