Investeren in mentaal welzijn?

Tekst Filip Bloem
Gepubliceerd op 06-10-2022
Veel leerlingen hebben tijdens de coronacrisis een mentale tik gehad. België trekt nu tientallen miljoenen uit voor schoolpsychologen. Ook iets voor Nederland?

Jeannette Lageveen, ondersteuningscoördinator op Christelijke Scholengemeenschap Liudger in Burgum:
‘Extra investeringen in mentaal welzijn zijn zeker gewenst. De lockdowns en het thuisonderwijs hebben voor veel stress gezorgd onder leerlingen. Wij hebben daarom vorig jaar een sociaalpsychologisch medewerker aangetrokken. Gefinancierd met NPO-geld, maar we houden haar graag vast in dienst. Leerlingen kunnen snel bij haar terecht als hen iets dwars zit, dat bevalt goed. Als ze externe hulp zoeken, krijgen ze juist vaak te maken met lange wachttijden. Leerlingen zijn door de coronacrisis twee jaar sociaal ondervoed geweest, maar er speelt meer. Denk bijvoorbeeld aan sociale media en prestatiedruk. De behoefte aan mentale zorg gaat niet zomaar verdwijnen. Investeer daarom structureel in extra ondersteuning; dit probleem los je niet op met incidenteel geld.’

Laura Stroo, lid Werkgroep Schoolpsychologen (Nederlands Instituut van Psychologen) en lid Coalitie Welbevinden:
‘Meer aandacht voor welbevinden in scholen is hoognodig. Investeren in welbevinden is vooral effectief als het duurzaam én op maat gebeurt. In een wijk met veel armoede hebben leerlingen andere problemen dan in een rijke buurt. De centrale vraag die je altijd moet stellen is: Wat heeft deze school, met dit team en deze leerlingen in deze wijk, nodig? Schoolpsychologen kunnen ondersteunen bij het duurzaam werken aan welbevinden van leerlingen én leraren. Niet in een apart kamertje individueel, maar juist ook in de klas en de hele school. Om dat goed te organiseren, is het raadzaam in elk schoolbestuur minimaal één lid met een psychologische achtergrond te hebben.’

Lucy Foulkes, Britse psycholoog gespecialiseerd in mentale gezondheid van jongeren:
‘Aandacht voor mentaal welzijn in het onderwijs is goedbedoeld, maar kan contraproductief uitpakken. In het Verenigd Koninkrijk krijgen veel middelbare scholieren les in vaardigheden als mindfulness of cognitieve gedragstherapie. De positieve effecten blijken beperkt en sommige leerlingen ontwikkelen juist meer depressieve klachten. Niet verwonderlijk: leerlingen worden gestimuleerd zich op hun negatieve gevoelens te richten en worden vervolgens geacht die met zelfhulptechnieken onder controle te krijgen. Dat is niet realistisch en doet geen recht aan de uiteenlopende mentale problemen waar jongeren mee kampen. Investeer daarom meer in één-op-één begeleiding. Of pak zaken als armoede en pesten aan, die bij veel jongeren de oorzaak van hun klachten vormen. Iedereen hetzelfde pakket aan mentale ondersteuning geven is niet de oplossing.’


 

Credits: Danibal

Dit artikel verscheen in Didactiefoktober 2022.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent