Nationale Schoolleiders Top

Tekst Arend Smit
Gepubliceerd op 17-11-2015
Arend Smit - Op 7 november 2015 werd de eerste Nationale Schoolleiders Top gehouden en in mijn visie kan van een succes worden gesproken. Er waren zo'n 600 schoolleiders uit het hele land aanwezig in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

Wat ik bijzonder positief vond aan de bijeenkomst was dat zowel de minister-president als de staatssecretaris bij dit evenement aanwezig waren. Sander Dekker was zelfs mede-presentator. Uit hun aanwezigheid spreekt de erkenning voor het werk dat schoolleiders verrichten.

Het onderwijs is constant in beweging. Er komt veel op onze beroepsgroep af en wij moeten dit allemaal in goede banen leiden en de medewerkers op de scholen faciliteren om hun werk goed te kunnen doen. Opvallend vond ik ook de de aanwezigheid van topsporters en mensen uit het bedrijfsleven van het nieuw opgerichte netwerk NL 2025. Hiermee wordt de verbinding met de buitenwereld gelegd die met het oog op toekomstgericht onderwijs op weg naar de kennismaatschappij steeds belangrijker wordt.

Het is goed om te zien dat onderwijs, bedrijfsleven en overheid in toenemende mate de handen ineen slaan. De Top was een mooie gelegenheid om, in verschillende gespreksgroepen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Deze gesprekken werden in drie rondes gevoerd.

De eerste ronde had als onderwerp: drijfveren en dromen. Ik zat aan tafel bij Esther Vergeer. Zij had haar gouden plak bij zich, die ze gewonnen had bij de Paralympische Spelen in Londen. Ondanks haar handicap (Vergeer zit in een rolstoel) heeft ze van jongs af aan er voor gevochten om te laten zien dat ze in staat was om een topprestatie neer te zetten. In aanvulling hierop vertelde een schoolleider hoe ze haar droom om ouders meer betrokken te laten zijn bij de school had gerealiseerd. Ze had dit gedaan door gesprekken in te voeren tussen ouders, docenten en leerlingen, waarbij de leerlingen deze gesprekken leidden aan de hand van door de leerling opgestelde doelstellingen ondersteund door een portfolio. En zo kwam iedere deelnemer aan deze gespreksronde aan de beurt om te vertellen over zijn of haar dromen en drijfveren.

De tweede ronde had als onderwerp: "doorbraken". Een van de deelnemers vertelde trots dat het gelukt was om een wetenschappelijke leerlijn binnen de school te realiseren met ondersteuning van de WON-academie.

Ten slotte was er een ronde met als onderwerp doen: "doen". De deelnemers waren unaniem van mening dat het opdoen van ervaringen op andere scholen, door bijvoorbeeld mee te lopen, meerwaarde heeft. Een voorbeeld dat werd genoemd was het inzetten van chromebooks. Als collega's zien wat ze er in de praktijk mee kunnen, vergroot dat de motivatie om er in de praktijk ook mee te gaan werken.

Voor mij was deze dag een bevestiging dat netwerkbijeenkomsten een mooie vorm zijn van informeel leren. Door het delen van ervaringen doe je nieuwe inspiratie en motivatie op om ook op de eigen school weer met nieuwe energie aan de slag te gaan.

Uiteraard ben ik er ook trots op dat ik op deze dag het nieuwe Netwerk van Schoolleiders mocht presenteren. Een netwerk dat in het leven is geroepen om onze beroepsgroep te versterken en om regie te kunnen voeren bij alle ontwikkelingen die er spelen. Afdelings- en teamleiders, conrectoren, directeuren en rectoren mogen samen met de teams van docenten en andere medewerkers het onderwijs vormgeven. De schoolleider bepaalt daarbij mede de richting (visie) en biedt ruimte en ruggensteun aan zijn of haar medewerkers. In een tijd dat iedereen een mening heeft over het onderwijs, is het nodig dat de schoolleiders de koers bepalen en richting geven aan de ontwikkeling van het onderwijs voor onze leerlingen. Want om die leerlingen draait het uiteindelijk allemaal. Ik hoop dat we vaker zulke positieve en inspirerende bijeenkomsten mogen hebben. Voor meer informatie over het netwerk van schoolleiders verwijs ik naar: www.netwerkvanschoolleiders.nl

Arend Smit, rector Corlaer College Nijkerk

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent