Zo kan het niet eerlijk (2)

Tekst Charlotte Goulmy
Gepubliceerd op 30-04-2020
Vandaag heb ik, vol verwachting, gekeken naar het Onderwijs debat over Corona. Ondanks het reces was de volledige Kamercommissie Onderwijs aan het werk en dat vind ik geweldig. Het debat duurde een hele dag en kende slechts een korte pauze. Kortom, de commissie wil wel.

Voor mij was één vraag belangrijker dan alle andere vragen. Gaat de weeffout over de Talen uit de gevonden oplossing voor het wegvallen van het eindexamen? Michel Rog en Paul van Meenen vroegen de minister er expliciet naar. (Er gaat nu wat jargon volgen dus alleen verder lezen als je weet wat een PTA is en wat het te maken heeft met een RV-Toets!)

Lang verhaal kort: Leesvaardigheid, wat tot nu toe alle aandacht kreeg omdat het 50% van het eindcijfer zou bepalen, was vervallen ten faveure van de deelvaardigheden. Dat kan bij alle vakken behalve bij de talen. Er is hier door anderen en door mij over geschreven en nooit eerder kreeg ik meer bijval, inderdaad, de beste oplossing is om leesvaardigheid gewoon 50% te laten bepalen bij de Resultaatverbeteringtoets omdat iedereen daar voor is opgeleid. Dat kan heel makkelijk door docenten oude examens te laten knippen en plakken, dan kunnen ze die afnemen wanneer ze maar willen. Nieuwe examens kunnen ook natuurlijk. Als het maar leesvaardigheid is want DAAR hebben we de kinderen voor klaargestoomd.

De Kamercommissie vroeg, in reactie op het stuk, een brief aan de minister op 10 april. Op die brief kwam geen antwoord. Dit is dus niet een brief van een burger die OCW negeert maar een brief van de Vaste Kamercommissie Onderwijs. Blijkbaar kan dat.

Na 5 uur en 37 minuten debatteren kwam dan eindelijk het antwoord van de minister:

"Dan de examens. De vraag over het Centraal examen. Dat is een vraag die enkele weken geleden wel op tafel heeft gelegen en daar zijn toen andere keuzes in gemaakt, en om die op dit moment nog ter beschikking te stellen voor één vak dat is niet echt meer aan de orde omdat nagenoeg, op de meeste plekken is men klaar met de schoolexamens en zou het een beetje vreemd zijn om in deze fase in twee drie weken nog op dit onderdeel opeens de keuzes die we gemaakt hebben aan te gaan passen dus ik voel eerlijk gezegd zelf geen enkele drang om dat te doen en ik denk ook dat het niet verstandig is om dat op dit moment allemaal weer in deze hele late fase nog zo te gaan doen, dan ga je ook verschillen krijgen ook weer in een vak met andere vakken maar ook wel met de wijze waarop we nu de afspraken hadden gemaakt rond de schoolexamens en dat die ook op de basis van het PTA zouden moeten gaan plaats vinden en de elementen die in het PTA zaten zoals dat ook afgesproken is dus daar zou ik niet in willen meegaan."

Ik dronk thee toen de minister sprak en de vlekken op mijn trui zijn getuige. Ik zal de tekst even in kleine blokjes hakken en er vervolgens een gedegen tekstanalyse op loslaten.

"Dan de examens. De vraag over het Centraal examen. Dat is een vraag die enkele weken geleden wel op tafel heeft gelegen en daar zijn toen andere keuzes in gemaakt, en om die op dit moment nog ter beschikking te stellen voor 1 vak dat is niet echt meer aan de orde

- Grieks, Duits, Engels, Turks, Frans, Russisch en Arabisch. Ik kom dan op 7 vakken.

omdat nagenoeg, op de meeste plekken is men klaar met de schoolexamens en zou het een beetje vreemd zijn om in deze fase in twee drie weken nog op dit onderdeel opeens de keuzes die we gemaakt hebben aan te gaan passen dus ik voel eerlijk gezegd zelf geen enkele drang om dat te doen en ik denk ook dat het niet verstandig is om dat op dit moment allemaal weer in deze hele late fase nog zo te gaan doen,

- Ook dit is onjuist. De Resultaatverbetertoets mag pas worden afgenomen na 4 juni. Als er scholen zijn waar dit al achter de rug is dan is dat een groot probleem. Verder is het geen twee of drie weken maar ruim 5 weken tussen nu en 4 juni dus alle tijd. Het is dus geen hele late fase maar briljant mooi op tijd. Zeker als je bedenkt dat de Kamer al op 10 april om een reactie had gevraagd.

dan ga je ook verschillen krijgen ook weer in een vak met andere vakken maar ook wel met de wijze waarop we nu de afspraken hadden gemaakt rond de schoolexamens en dat die ook op de basis van het PTA zouden moeten gaan plaats vinden en de elementen die in het PTA zaten zoals dat ook afgesproken is dus daar zou ik niet in willen meegaan."

Dit stukje is niet inhoudelijk onjuist maar geeft wel de crux aan van het probleem. Bij de MVT gaan de elementen uit het PTA niet over de examenstof. Vandaar het verzoek om alsnog de examenstof te toetsen waar de kinderen al jaren voor aan het trainen zijn.

Paul van Meenen van D66 heeft echt zijn best gedaan om met zijn kostbare interruptie de minister uit te leggen waar het nu eigenlijk over ging maar het was tevergeefs.

Het is hemeltergend dat een minister een brief van de commissie negeert, maar wat de kwalificatie is voor een minister die vervolgens twee aperte fouten maakt in zijn antwoord EN daar mee wegkomt, weet ik niet. Het is in ieder geval niet waardig. Het was een debat waar mensen in hun reces voor naar Den Haag zijn gekomen, het was een debat dat vele docenten in hun zuurverdiende vakantie volgden. Ik denk dat we dan toch minimaal mogen verwachten dat de besluiten worden gebaseerd op waarheden. Laat dat niet teveel zijn gevraagd.

En dan ben ik weer bij de titel van mijn stuk. Zo kan het niet eerlijk.

Charlotte Goulmy is docent Frans in het volwassenenonderwijs.

Lees ook Zo kan het niet eerlijk (1).

Verder lezen

1 Zo kan het niet eerlijk
2 Zo moet het eerlijk

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent