'Er moet meer geld bij'

Tekst Liesbeth Kleuver
Gepubliceerd op 06-12-2016
Liesbeth Kleuver - Fijn dat Jaques Monasch en anderen cultuureducatie willen borgen in het po. Moet hij wel weten waar te beginnen. De voor de meeste scholen bekende TULE-doelen zijn volstrekt duidelijk en concreet genoeg geformuleerd door kunstvakdocenten.

Jammer alleen dat het aantal uren op de pabo om die vakken te doceren, zo beperkt is. Groepsleerkrachten hebben lang niet altijd de doelen helder voor ogen en missen vaak de vaardigheden om de lessen te geven.

Weet een oude rot in het vak nog wel hoe kunstvakken gegeven moeten worden, dan ontbreekt –

in tegenstelling tot vroeger – de  fysieke ruimte om vakken als muziek, dans, drama en beeldend te geven. Geef in een klas met ruim dertig leerlingen en één kraan maar eens een verf- of kleiles. Ook is dat ene speellokaal gedeeld met kleutergroepen echt niet toereikend.

Onderwijstijd voor cultuur vrij maken kan, maar alleen als die compleet doorgeslagen toetscultuur verdwijnt en er niet steeds meer vakken bijkomen: Engels vanaf de kleuterklas heeft op heel wat scholen kunsturen gekost.

Kwaliteit van lessen hangt niet af van toetsen,  maar van een goede voorbereiding en dat geldt zeker voor kunstvakken. Die voorbereidingstijd hebben onderwijzers niet meer. De middagpauze is verdwenen in het continurooster. Na schooltijd zijn zij bezig met toetsadministratie, het schrijven van handelingsplannen of het voeren van overleg over zorgleerlingen aan wie passend onderwijs beloofd is, maar voor wie ondersteuning op regulieren scholen zeer beperkt geregeld is.

Monasch wil de kwaliteit van het vo ook in het po. Prachtig, maar dan ook de bijbehorende middelen  om dit te realiseren. Gelden in de vorm van steeds wisselende subsidieregelingen (CMK en Muziekimpuls) zorgen ervoor dat directies geen langetermijnplannen (kunnen) maken, maar een zigzagbeleid voeren om budgetten binnen te halen. Effecten van subsidieregelingen worden slecht gemonitord. Minister Bussemaker noemt een subsidieregeling al een succes als er meer op wordt ingeschreven dan er gelden beschikbaar zijn! Het is dweilen met de kraan open.

Kunstleraren horen niet incidenteel bij gesubsidieerde projecten een school te ondersteunen. Ze horen in elke school structureel een plek (ook letterlijk) te krijgen, net als in het vo. Ze zijn cruciaal om leraren voortdurend te inspireren, om lessen te verzorgen en om de verbinding met de buitenschoolse kunst- en cultuur tot stand te brengen. Zij kunnen bijdragen aan werkdrukverlichting, een hogere onderwijskwaliteit.

Liesbeth Kleuver, vakdocent aan de Hilversumse Schoolvereniging

Lees hier de reactie van Jacques Monasch.

Deze column verscheen in de rubriek 'Rondom het binnenhof' in Didactief, december 2016.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent