Een zorgvuldig proces

Tekst Kees Loef
Gepubliceerd op 06-11-2012
Kees Loef - Interessant, het artikel ‘Keihard werken en een beetje geluk’, in Didactief van september 2012, waarin twee Amsterdamse scholen verhalen over de weg die een school gaat om van een zeer zwak naar basisoordeel van de Onderwijsinspectie te komen.

Herkenbaar? Zeker. Het is geen gemakkelijke weg die scholen inslaan met de Verbeteraanpak. Het realiseren van werkelijke veranderingen is vaak taaier dan aanvankelijk gedacht.

briefHelaas heeft de directeur van basisschool Ru Paré nog niet helemaal begrepen waaraan hij de afgelopen jaren heeft deelgenomen. Zijn uitspraken in het artikel wekken de indruk dat de Verbeteraanpak het zoveelste kwaliteitstraject is dat de afgelopen periode over de school is uitgestort. De Verbeteraanpak is echter fundamenteel en principieel anders. Gelukkig kan ik hier uitleggen waarom.

Het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam werkt in opdracht van wethouder Asscher, samen met scholen en schoolbesturen aan de verbetering van kwaliteit van het basisonderwijs in de hoofdstad.  Het programma is met verschillende onderdelen breed opgezet om opbrengstgericht werken in de praktijk handen en voeten te geven. Van de 209 basisscholen in Amsterdam doen 173 mee aan één of meerdere onderdelen van het programma. 79 scholen werken met de Verbeteraanpak, een intensief, meerjarig onderwijskundig veranderproces dat onder andere met de inzet van onafhankelijke onderwijsexperts, successen boekt in de verbetering van de onderwijskwaliteit: het aantal (zeer) zwakke scholen is in Amsterdam sinds 2008 van 44 gedaald naar 13 in 2012.

Anders dan de uitspraken van Wim Ponsen van basisschool Ru Paré doen vermoeden, gaat een zorgvuldig proces vooraf aan deelname aan de Verbeteraanpak. School en schoolbestuur committeren zich voor een langere termijn financieel en onderwijskundig. Een gedeelde visie op wat kwaliteit van onderwijs moet zijn, hoe je daar komt en wat je daar voor over hebt, is immers voorwaarde om te slagen. Basisschool Ru Paré is van ver gekomen, alle lof voor de inspanningen die tot een basisoordeel hebben geleid. Het zou de school sieren het aandeel van een ieder hierin te onderkennen.

 

Kees Loef, procesdirecteur programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam.

Deze ingezonden brief verscheen in Didactief, november 2012.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent