… maar in de krant staat gewoon ‘doubleerders’.

Tekst Ed Boekhorst
Gepubliceerd op 30-03-2017
Ed Boekhorst - De Jan Ligthartschool is 59 jaar geleden opgericht door onderwijzers van acht basisscholen uit Oosterbeek, om leerlingen die nog niet aan vervolgonderwijs toe waren een jaar extra te kunnen begeleiden. In het verleden waren we zelfstandig, maar eind jaren negentig mocht dat niet meer.

Volgens de nieuwe wet op het vo voldeden we niet aan twee criteria: we bieden geen eindexamens aan, en leerlingen doubleren collectief. We zijn daarna een tijdlang gedoogd, en inmiddels zijn we onderdeel van een scholengemeenschap, het Olympus College, die wel voldoet aan de wettelijke criteria. Maar als onze leerlingen naar het Olympus College doorstromen, levert dit een negatieve score op: officieel worden zij dan gezien als doubleerders. De inspectie ziet het door de vingers, maar in de krant staat toch dat het Olympus College zo veel doubleerders heeft. We zouden dat graag anders zien.
Ik ben ervan overtuigd dat sommige kinderen die van de basisschool komen, nog niet toe zijn aan de volgende stap. Om hun kansen te verbeteren, helpen wij ze bij onder andere rekenproblemen, wanneer bijvoorbeeld de leerstof op de basisschool niet goed is verwerkt. We helpen ze cognitieve achterstanden in te lopen en aan sociaal-emotionele problemen te werken, zoals faalangst. Zo zijn er ook leerlingen die door een ziekte als jeugdkanker hiaten hebben in hun leerpatroon. Wij kijken bij elk kind waar het probleem zit en proberen vervolgens de beste hulp te bieden. Daar worden we overigens niet voor gefinancierd. Ouders betalen 450 euro schoolgeld en de rest wordt bekostigd vanuit de normale lumpsumfinanciering.
Gelukkig snapt onze rector heel goed dat kinderen in hun ontwikkeling kunnen verschillen. Ik vergelijk het altijd met mijn drie kleinkinderen, allemaal uit 2014. De een praat al bijna als een volwassene, rent, dans en springt, de ander praat minder duidelijk en loopt echt nog niet hard. De een is niet dommer of slimmer dan de ander, maar de ontwikkeling verloopt gewoon anders. Daar moeten kansen voor zijn, ook op school.

 

Ed Boekhorst, afdelingsleider van brugjaar Jan Ligthart, een aparte afdeling binnen het Olympus College in Arnhem.

Lees hier ook de reactie van Renske Helmer-Englebert.

Dit artikel verscheen in de rubriek 'Rondom het Binnenhof' in Didactief, april 2017.

Verder lezen

1 Zo’n extra brugjaar doet het heel goed…

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent