Leunen op kennis

Tekst Hans Clevers
Gepubliceerd op 03-03-2014
Hans Clevers - Onze welvaart en ons welzijn danken we aan wetenschap en technologie. Ons land leunde altijd al zwaar op kennis en dat zal de komende jaren zeker niet minder worden. Is het dan niet logisch om in het onderwijs systematisch aandacht te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie?

Het zou een eitje moeten zijn, omdat kinderen zich van nature al als wetenschappers gedragen: niets wordt voor waar aangenomen, alles dient onderzocht.

Wie leerlingen wil winnen voor wetenschap en technologie, moet ze vertrouwd maken met de aard ervan – hoe werkt het? - en ze laten zien wat de vruchten van wetenschap en technologie zijn. Denk alleen al aan de hightechapparaten waarmee jong en oud zich wapenen; apparaten die we danken aan ingenieurs èn aan taal- en gedragswetenschappers. Een goede interface – gebruiksgemak – is ondenkbaar zonder kennis van de menselijke geest en zijn vele vruchten, zoals taal.

Toch schiet ons onderwijs hier nog tekort. Daarom hebben wij, met het Platform Bèta Techniek, substantieel geïnvesteerd in de Wetenschapsknooppunten, waar scholen met universiteiten en anderen werken aan boeiende lesprojecten. En om dezelfde reden heeft vorig jaar de Verkenningscommissie Wetenschap en Technologie in het Primair Onderwijs geadviseerd over deze kwestie: Ontwikkel een curriculum, leerlijnen en lesmateriaal.

Vraag scholen wetenschap en technologie op te nemen in hun meerjarenplan – de financiële middelen daartoe zijn beschikbaar ('School aan zet').

Besteed aandacht aan de lerarenopleidingen.

Haal ouders die thuis zijn in de wereld van wetenschap en technologie de school in.

En structureer de samenwerking van scholen met bedrijven en anderen, zoals de Wetenschapsknooppunten, maar ook science centers.

Voor de 'nationale canon van het onderwijs' denk ik vooral aan een rode draad die al die thema's verbindt. We willen kinderen vertrouwd maken met de ware aard, de verlokkingen en de vruchten van onderzoek en innovatie en dat kan uitstekend binnen de bestaande kaders van vakken als wereldoriëntatie, taal en rekenen.'

Hans Clevers is president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent