BLONZ

BLoggers over OnderwijsoNderZoek: onderwijswetenschappers vertellen over hun onderzoek en over de link met de praktijk. 

Paul Kirschner

Paul A. Kirschner is emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en gasthoogleraar aan de Thomas More Hogeschool (België).

Inge de Wolf

Inge de Wolf is bijzonder hoogleraar Onderwijssystemen aan de Universiteit Maastricht, directeur van Education Lab en is werkzaam bij het NRO.

Ferry Haan

Ferry Haan is docent aan de master Leraar economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Tussen 2015 en 2019 was hij geassocieerd lid van de Onderwijsraad. Hij promoveerde in 2018 aan de Universiteit van Amsterdam op excellentiebeleid in het vo.

Jacques Dane

Jacques Dane is historicus en hoofd collectie en onderzoek van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.

Gert Biesta

Prof. dr. Gert Biesta is hoogleraar aan de Maynooth University in Ierland, alsmede bezoekend Professor aan de NLA University College & University van Agder, Noorwegen. Hij bezet de NIVOZ leerstoel voor de pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek.

Arnold Jonk

Arnold Jonk is bestuurder in het Amsterdamse basisonderwijs bij STAIJ. Eerder werkte hij bij de onderwijsinspectie en het ministerie van OCW.

Louise Elffers

Louise Elffers is lector Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad (HvA), onderzoeker bij Onderwijswetenschappen (UvA) en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Ze schreef De bijlesgeneratie.

Jan van de Ven

Jan van de Ven is programmamanager bij ResearchED Nederland en leraar po. Hij was medeoprichter van PO in Actie en het Lerarencollectief.

Amber Walraven

Amber Walraven is universitair docent Radboud Docenten Academie, Nijmegen.

Jo Kloprogge

Jo Kloprogge is zelfstandig onderwijsadviseur.

Sietske Waslander

Prof. dr. Sietske Waslander is als hoogleraar Sociologie verbonden aan TIAS School for Business and  Society. Binnen het GovernanceLAB verricht zij onderzoek naar sturing en governance in het onderwijs,  en participeert ze in de longitudinale landelijke evaluatie van Passend onderwijs. Ze geeft onderwijs in  verschillende TIAS opleidingen. Waslander is kroonlid van de Onderwijsraad.

Caroline Wisse

Caroline Wisse is docente Nederlands op het Globe College, een vmbo brede school in Utrecht voor basis, kader en tl en klas 1 en 2 havo kans. Ze is lid van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, een initiatief van de PO-raad, VO-raad en het NRO en zit in de klankbordgroep van leraren van het NRO. Haar specialisaties zijn leesbevordering en woordenschat.

René Kneyber

René Kneyber is docent wiskunde en auteur van Orde houden in het voortgezet onderwijs en De Orde generator. Hij is initiatiefnemer en redacteur van Het Alternatief en is lid van de Onderwijsraad.

Frank Jongbloed

Frank Jongbloed is leerkracht en schoolleider in het primair onderwijs.

Juf Eline

 Eline is leraar in groep 1/2 op een basisschool in de Randstad. Ze heeft de academische pabo afgerond en een master onderwijskunde op zak.

Karin Westerbeek

Karin Westerbeek is adviseur van de Onderwijsraad en leraar Nederlands in het vo.

Laura van Breen

Laura van Breen werkt als leraar groep 7 op een basisschool in de binnenstad van Den Haag.

Click here to revoke the Cookie consent