Doorbreken

Tekst Remco van Lunteren
Gepubliceerd op 20-04-2015
Remco van Lunteren - Elk kind is anders. In een snel veranderende wereld waarin mensen het verschil maken, moeten we zorgen dat we uitgaan van deze verschillen en ze als positief beschouwen.

Onderwijs is cruciaal. Het vormt, geeft betekenis en daagt uit. Het legt zo de basis voor een succesvol leven en werken in de 21ste eeuw. Dit onderwijs gebruikt moderne leermiddelen. Ict biedt meer inzicht, meer leren op het eigen niveau, meer uitdaging en minder papieren rompslomp. Als aanjager van het Doorbraakproject onderwijs & ict werk ik namens de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van OCW en EZ aan een doorbraak. Gezamenlijk zorgen we dat scholen die dat willen, sneller van de meerwaarde van adaptieve digitale leermiddelen kunnen profiteren.

In de afgelopen maanden heb ik met veel betrokkenen gesproken. Leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders en leveranciers: iedereen heeft het over de enorme kansen die er liggen om ict te gebruiken bij het persoonlijker maken van leren. Gek genoeg benutten scholen niet alle kansen en ook aanbieders lijken te wachten op een geschikt moment. Er gebeurt genoeg, maar vaak te kleinschalig of slechts gericht op delen van het onderwijs. Er blijft hierdoor veel potentieel onbenut en dit is niet langer acceptabel. Het is zaak om te doorbreken, zodat we echt stappen zetten.

Via het Doorbraakproject gaan we ervoor zorgen dat elke school straks op basis van haar eigen visie de juiste keuzes kan maken. Dit gaat om vraagstukken als: wanneer zet ik ict in en wanneer juist niet? Kies ik voor een adaptief leerplatform dat mij ontzorgt? Of ga ik zelf combineren om zo tot nieuwe mogelijkheden te komen? Vervolgens zorgen we ervoor dat scholen deze keuzes ook hebben op de markt. Het gaat hier om het zijn van een slimme inkoper die weet wanneer samenwerking loont en om het creëren van de juiste marktcondities.

Het allerbelangrijkste is echter dat scholen de verkregen middelen kunnen implementeren en gebruiken. Om echt meerwaarde te hebben, moet ict probleemloos en gebruikersvriendelijk werken en aansluiten bij de praktijk in de school. Hiervoor moeten we ook oog hebben voor een aantal overkoepelende zaken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de privacy van leerlingen is geborgd.

In de komende periode gaan we samen met scholen, aanbieders, experts en publieke organisaties aan de slag. We zoeken deze verbinding bewust op. Er is namelijk nog genoeg dat we niet weten en alleen samen kunnen ontdekken. We stemmen onze initiatieven op elkaar af, zodat elk initiatief aan kracht wint. Bijvoorbeeld door de ingezette vraagarticulatie en vraagbundeling van de sectoren te versterken. Of om de aanbodzijde te stimuleren en te komen tot dienstverlening die vanuit een gezond verdienmodel kan worden opgezet en aansluit bij de vraag van scholen. Maar ook door de benodigde ketencondities en voorzieningen te realiseren die vraag en aanbod bij elkaar brengen en door te zorgen voor de benodigde flexibiliteit in wet- en regelgeving.

Kortom: er is genoeg te doen. Nu is het moment om door te pakken. Doet u mee?

Remco van Lunteren is gedeputeerde Mobiliteit, economie en financiën bij de provincie Utrecht namens de VVD.

Dit artikel is verschenen in de rubriek 'Rondom het Binnenhof' van Didactief, november 2014.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent