Het verdriet van Ibn Ghaldoun 2

Tekst Boudewijn van Velzen
Gepubliceerd op 20-09-2013
Boudewijn van Velzen - De bekostiging van de Ibn Ghaldoun school in Rotterdam wordt per 1 november 2013 beëindigd. Dat lijkt een logisch vervolg..

op een intensief onderzoek door de inspectie. Ik denk niet dat er veel is af te dingen op de feitelijke inhoud van dat rapport, hoewel de ISBO (de koepel van besturen van scholen op islamitische grondslag) in een persbericht aangeeft dat dat nog te bezien valt. Gezien het gegeven dat het bestuur van de school actief meewerkt aan de sluiting en zich vooral richt op een eventuele doorstart met een andere bestuurssamenstelling, denk ik niet dat het wijzigen van wat punten en komma's relevant is voor de leerlingen.

Pauw en Witteman arrangeren een ontmoeting van een paar ouders met een VVD-Kamerlid, waarbij niet wordt vermeld dat de woordvoerder van de ouders lang in het bestuur van de school heeft gezeten. In de Tweede Kamer volgt de uitwisseling van de bekende retoriek. 'Waarom heeft de inspectie niet eerder ingegrepen?', vraagt een PvdA-volksvertegenwoordiger. Waarschijnlijk omdat de inspectie niet kan ingrijpen binnen de kaders van de huidige regelgeving die is vastgesteld door dezelfde volksvertegenwoordiging.

Het stopzetten van de bekostiging heeft niet zoveel te maken met de examenfraude. En hoewel het onderwijs blijkens de inspectierapportage nu bedroevend is, moeten we niet vergeten dat in 2010 het onderwijs op alle niveaus in orde was volgens dezelfde inspectie. In januari 2012 presenteerde Elsevier een lijst met de beste vwo scholen en daar scoorde de Ibn Ghaldoun top. Het kan verkeren, razendsnel.

De directe aanleiding tot het stoppen van de bekostiging heeft alles te maken met falend bestuur in diverse samenstellingen dat meer dan een decennium kon doormodderen. Leerlingen die inbreken, en zeker de islamitische achtergrond van de school hebben er niets mee te maken.

Het gaat om bestuurders die keer op keer op hun vingers werden getikt, maar toch elke keer weer groen licht kregen om verder te gaan. Onbevoegde docenten worden immers aangesteld door een bestuur, financiële huishoudingen die jarenlang een puinhoop zijn, behoren tot de verantwoordelijkheid van een bestuur, slechte gebouwen zijn de verantwoordelijkheid van een bestuur in samenwerking met de lokale overheid en ook het niet serieus nemen van intern gesignaleerde ongerechtigheden is het bestuur aan te rekenen. Net als in de rest van de wereld gaat een schoolorganisatie die te lang wordt geleid door minder bekwame bestuurders uiteindelijk ten onder.

Er zijn tientallen besturen van basisscholen op islamitische grondslag die elk dag weer laten zien dat ze bekwaam zijn. Dat is ook zichtbaar in de resultaten. De RTL Nieuws ranglijst van basisscholen gebaseerd op Cito-scores laat zien dat die scholen het over de hele linie goed doen. Jaap Dronkers, gerenommeerd onderwijssocioloog, meldt in de NRC van 16 september dat die uitkomst aantoont dat basisscholen op islamitische grondslag er in slagen het beste te halen uit leerlingen die soms met flinke achterstanden op school komen.

En dan is het zuur om te zien dat zo'n kwaliteit niet voorhanden is als het gaat om voortgezet onderwijs. Ik hoop dat de heer Tonca, voorzitter van het Ibn Ghaldoun bestuur, er in slaagt een bestuur samen te stellen met mensen die zowel van onbesproken gedrag als bestuurlijk competent zijn zodat de doorstart een succes kan worden. De leerlingen verdienen niet minder. En de ouders die op bezoek waren bij Pauw en Witteman hoeven dan hun dochters niet naar Turkije te sturen voor hun vmbo-, havo- of vwo-diploma.

Boudewijn A.M. van Velzen is onderwijsadviseur en trainer.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent