Gedreven

Tekst Christianne Matthijssen
Gepubliceerd op 20-04-2015
Christianne Mattijssen - Januari vind ik op een ministerie altijd een fijne tijd. Dankzij de feestdagen zijn we weer op adem gekomen na de drukke decembermaand.

Het was hard werken om de brieven en plannen die voor het einde van het jaar aan de Kamer waren toegezegd, af te ronden. Maar ook om de deadlines te halen voor de regelgeving die per 1 januari in werking moest treden. Ook over de plannen van partijen die subsidie krijgen, zijn de onderhandelingen tijdig afgerond.

Met de kerstdagen konden we terugblikken op een goed onderwijsjaar. Voor mij persoonlijk was het extra mooi door mijn benoeming tot directeur voortgezet onderwijs bij OCW. Het is een eer en een grote verantwoordelijkheid om beleid mee te mogen maken dat zo belangrijk is voor onze kinderen. En het is ontzettend leuk om te werken voor een sector waarin je zo veel passie ziet. Bijvoorbeeld bij de leraren van het makersonderwijs bij het Christelijk College De Populier in Den Haag. Bij Ria Rodenburg van het Griendencollege die oudere mensen uit de omgeving bij haar vmbo betrekt. Bij de schoolleiders die zich inzetten om Chinees als eindexamenvak in te voeren. Of bijvoorbeeld bij 'de negen' van Samen leren
die zich inspannen voor beleidsontwikkeling. Het is ook een voorrecht om op een beleidsterrein te werken waar het kabinet niet bezuinigt, maar zelfs extra geld beschikbaar stelt. Dat geeft de mogelijkheid voor vernieuwing en verdere verbetering. In het sectorakkoord hebben we hier samen met de VO-raad een goed plan voor neergelegd.

De gedrevenheid voor goed onderwijs zie ik terug bij mijn medewerkers. Bij de leraren die halftijds in mijn directie werken en de rest van de week voor de klas staan. Bij de leerling die in het kader van een toptalentenprogramma bij ons stage loopt. Maar ook bij de andere ambtenaren die overleggen met docenten, schoolleiders en bestuurders om ideeën te toetsen en knelpunten in kaart te brengen.

En nu ligt 2015 voor ons. Ik ben benieuwd hoe scholen de ruimte gaan benutten die de Wet onderwijstijd straks biedt voor hun leerlingen. Hoeveel krijgen er dit jaar 'cum laude' op hun diploma? Welke mogelijkheden gaan regio's creëren voor hun leerlingen in de samenwerking tussen bedrijfsleven en vmbo's in het kader van de beroepsgerichte examenprofielen? Waar gaan scholen het extra geld voor inzetten: meer tot master opgeleide docenten voor de klas, versterken van de verbetercultuur, samen lessen voorbereiden, innovatieve methodes?

Wat u ook doet, het zal met grote gedrevenheid voor de leerlingen zijn. Dat weet ik zeker.

Christianne Mattijssen is directeur VO bij het ministerie van OCW.

Dit artikel is verschenen in de rubriek 'Rondom het Binnenhof' van Didactief, januari 2015.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent