Leren? Ja!

Tekst Mary-Ann Schreurs
Gepubliceerd op 27-10-2014
Mary-Ann Schreurs - In Eindhoven ontwerpen we scholen in co-creatie. Samen met alle betrokkenen wordt bedacht hoe je de perfecte schooldag kunt hebben in een nieuw te bouwen of te transformeren school. Alle betrokkenen zijn werkelijk alle betrokkenen. De leraren, de leerlingen, de conciërge, de schoonmakers.

De eerste school waarbij we dat deden was een vmbo-school. Het is de toepassing van design binnen maatschappelijke opgaven. In dit geval onderwijs. De verwachtingen waren bij de betrokken directie niet hooggespannen. Men dacht dat de leerlingen snel af zouden haken. Het tegendeel bleek waar. Vol energie deden ze mee. Want het is wel de omgeving waar ze veel van hun (!) tijd doorbrengen.

Er kwamen prachtige resultaten uit. Dat ze helemaal geen hekel hadden aan hun lesuren. Maar wel een hekel aan de tussenuren. Want die tijd zien ze als hun eigen tijd. En ze mogen niets! Vandaar dat er nu plekken zijn gemaakt voor de tussentijd. Waar ze dingen kunnen doen en leren die ze zelf leuk vinden. Zoals filmpjes editen of koken voor de school.

Het uitgangspunt van co-creatie is dat uitvinden wat iets moet zijn, een volstrekt egalitair proces is. De rijkdom van de bijdrage van de ander zit in zijn andere blik en zijn andere kennis. Je probeert op grond daarvan met elkaar de oplossing te vinden waarin al die verschillende facetten geborgd zijn, waarin tegenstellingen overstegen worden.

Een tweede voorbeeld van co-creatie. Na 1997, het jaar van de overdracht van de schoolgebouwen door het Rijk aan de gemeente Eindhoven, is huisvesting als totaalopgave eerst blijven liggen. Samen met alle schoolbesturen is inmiddels een concreet, samenhangend uitvoeringsprogramma voor alle leerlingen en scholen gemaakt.
Ten slotte, in co-creatie is onze road map educatie Leren in Eindhoven in 2030 ontwikkeld. Het boek en een kort filmpje zijn te vinden op deze website.

Het gaat daarin om levenslang leren op een manier die bij jou en je talenten past. Op verschillende plekken en in allerlei situaties: op school, in de vrije tijd, bij bedrijven of instellingen. Om leren wat ertoe doet. Het leren gaat dus over de maatschappelijke opgaven en geeft een goede uitgangspositie om het geleerde te kunnen toepassen. En hoewel dit leren overal in de wereld leren wordt, is het ook specifiek en lokaal. Verbonden met de lokale kennis en kansen. Onze road map past dan ook naadloos bij het WRR-rapport Naar een lerende economie.

Dat we dit stap voor stap kunnen en zullen realiseren bouwt voort op het co-creatie-proces. We hebben gezamenlijk het licht ontdekt. Daardoor is een community ontstaan die het al samen doet en zich nergens meer door laat tegenhouden.

Mary-Ann Schreurs, wethouder Innovatie en design, Cultuur en Duurzaamheid in Eindhoven.

Dit artikel is verschenen in de rubriek 'Rondom het Binnenhof' van Didactief, juni 2014.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent