Samen gaan we voor the extra mile…

Tekst Paul Dirkse
Gepubliceerd op 04-09-2018
Als ik me als wethouder zou moeten beperken tot de wettelijke bevoegdheden van de gemeente op het gebied van onderwijs, dan zou ik de portefeuille direct weer inleveren.

Hoewel ook huisvesting van scholen, de leerplicht, jeugdbeleid en onderwijskansen de nodige uitdagingen met zich meebrengen, zitten de krenten in de pap vooral in dat wat we als gemeente extra kunnen doen.

Leiden is kennisstad. We hebben alles in huis, van peuterspeelzaal tot universiteit en dertien musea. We investeren in onderwijs en verbinden onderwijspartijen aan elkaar en aan het bedrijfsleven. We willen vooroplopen in onderwijsvernieuwing. Door samen te werken kunnen scholen en andere onderwijsinstellingen elkaar versterken. Daarom zetten we veel in op netwerken. Samen met het onderwijs organiseren we onderwijstafels waar alle sectoren bij elkaar komen; niet alleen bestuurders, maar juist ook docenten. Dat is de Leidse aanpak. Daarnaast hebben we het Verwonderpaspoort en sluiten we aan bij het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, dat net is opgestart.

Als mensen elkaar ontmoeten, ontstaan er mooie, nieuwe ideeën. Dat geldt ook voor onderwijsprofessionals. Daarom stimuleren we samenwerking in het onderwijs met innovatiesubsidies, waarbij als voorwaarde geldt dat een aanvrager samenwerkt met minstens één andere school of kennisinstelling. En we faciliteren inspirerende evenementen over het onderwijs, zoals de Nacht van de Leraar in oktober. Ik ben er ook trots op dat we komend schooljaar twee onderwijsevenementen mogen hosten: de OnderwijsTopTalentPrijs in oktober en de Nationale Onderwijsprijs in maart. Mooie gelegenheden om elkaar te ontmoeten, successen te delen en ervaringen uit te wisselen.

Door de extra stappen die we zetten als gemeente maken we het voor het onderwijs en bedrijfsleven mogelijk om nog veel meer meters te maken. Samen gaan we voor the extra mile. Voor onze kinderen, voor onze jeugd en voor onze toekomst.

Paul Dirkse, wethouder Onderwijs, gemeente Leiden.

Lees hier de reactie van Frans Laarakker, voorzitter college van bestuur GelderVeste, een onderwijsnetwerk van achttien scholen in de Achterhoek.

Dit artikel verscheen in de serie Rondom het Binnenhof in Didactief, september 2018.

Verder lezen

1 … dus integreer Jeugd en Onderwijs

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent