#MeToo in de lerarenkamer

Tekst Filip Bloem
Gepubliceerd op 07-12-2023
De afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor ongewenste intimiteiten tussen leraren en leerlingen. Maar hoe zit het met seksueel grensoverschrijdend gedrag onder personeel?

Elly Loman, oud-rector Vathorst College (Amersfoort) en Hyperion Lyceum (Amsterdam):
‘Als rector heb ik dit soort gedrag onder het personeel niet gezien – wat niet betekent dat het niet is voorgekomen. Voor de omgang met kinderen bestaat het zogeheten Vlaggensysteem, dat heel concreet uitlegt hoe je seksueel overschrijdend gedrag kunt signaleren en hoe je daarop moet handelen. Zo’n systeem voor volwassenen zou niet gek zijn. Dat kan helpen om deze gevoelige problematiek bespreekbaar te maken. Sinds #MeToo wordt er anders gedacht over wat wel en niet door de beugel kan en dat is een goede zaak. Ik heb wel eens als enige vrouw aan tafel gezeten bij een directeurenoverleg waar grappen werden gemaakt waarvan ik nu denk: “Had ik daar wat van moeten zeggen?”.’

 

Mirjam Decoz, arbeidsrechtadvocaat en adviseur seksuele intimidatie:

‘We hebben maar weinig betrouwbare cijfers over seksuele intimidatie op de werkvloer. Er zijn wel enkele risicofactoren bekend. In een sector met veel flexibele arbeidsovereenkomsten en zzp’ers is eerder sprake van afhankelijkheidsrelaties. Dat maakt vrouwelijke werknemers kwetsbaarder. In zo’n situatie is de werkcultuur van belang. Kun je laten blijken dat je van bepaald gedrag niet gediend bent? Of heeft dat gevolgen voor je contractverlenging? Een andere belangrijke factor is de man-vrouw verdeling. Stel dat in techniekonderwijs vooral mannen werken, dan hebben de daar werkzame vrouwen meer kans om lastig te worden gevallen. Scholen doen er goed aan zich bewust te zijn van deze risico's. Zo kun je de kans op seksueel overschrijdend gedrag verkleinen.’

 

Martje Heerkens, beleidsadviseur sociale veiligheid/seksuele integriteit (Stichting School & Veiligheid):

‘Opdringerig gedrag, seksuele intimidatie – het kwam altijd voor, maar krijgt nu meer aandacht. Dat merken we bij ons Adviespunt en in trainingen. Soms komen scholen pas in actie bij (een vermoeden van) een incident. Wij stimuleren ze om proactief te werken aan een seksueel integer schoolklimaat. Hoe ga je respectvol om met elkaars seksualiteit? Dat geldt voor leerlingen onderling, voor de relatie volwassenen-leerlingen, maar zeker ook voor het schoolteam. Volwassenen hebben immers een voorbeeldfunctie. Met onze preventietool kunnen scholen vanuit verschillende invalshoeken nagaan in hoeverre hun personeel seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaart. Maak deze problematiek bespreekbaar. Zo verlaag je de drempel om aan de bel te trekken als er echt iets aan de hand is.’

Credits: Danibal

 

Dit artikel verscheen in Didactief, december 2023.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent