'VVD zet vraagtekens bij effectiviteit vve'

Tekst Karin Straus
Gepubliceerd op 07-12-2015
Karin Straus - De voor- en vroegschoolse opvang (vve) in Nederland heeft géén toegevoegde waarde voor het jonge kind. Dit stelden lectoren Ruben Fukkink en Ron Oostdam van de Hogeschool van Amsterdam begin november na een groot onderzoek dat zij uitvoerden in opdracht van BOINK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen).

 'Er is nul resultaat voor rekenen, nul resultaat voor taal, nul voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is nul', aldus Fukkink. De fractie van de VVD is in het debat in de Tweede Kamer kritisch op vve. Niet omdat we denken dat het onzinnig is om vroeg in te zetten op het voorkomen van taalachterstand bij peuters. In tegendeel. Maar we hebben grote vraagtekens bij de effectiviteit van de manier waarop we in Nederland dit vve vormgeven.

De vve-programma's richten zich vaak exclusief op deelname van doelgroepkinderen aan voorschoolse opvang- en educatievoorzieningen, in plaats van het zoeken en bevorderen van interactie met kinderen zonder taalachterstand. Ook de betrokkenheid van ouders bij de programma's, voor continuïteit van de vve-tijd in een thuissituatie, laat vaak te wensen over. Ook wordt lang niet overal met effectieve methodes gewerkt. En het prioriteit geven aan het beter (en hoger) opleiden van professionals die vve verzorgen, is helaas pas iets van de laatste tijd.

De VVD is dan ook blij met het pre-COOL onderzoek in Nederland (zie Didactief, juni 2015), bedoeld om de factoren die de effectiviteit van vve bepalen nader te achterhalen. Wij kijken uit naar het eindresultaat dat in het voorjaar 2016 naar de Tweede Kamer zal komen. Ongetwijfeld zal dit een impuls geven aan de verdere discussie rondom vve en de manier waarop de effectiviteit van de programma's verbeterd kan worden.

Karin Straus, woordvoerder onderwijs Tweede Kamerfractie VVD.

Dit artikel is verschenen in de rubriek Rondom het Binnenhof van Didactief (december 2015). Lees ook de bijdrage van Paul Leseman over dit onderwerp.

Verder lezen

1 Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent