... en maximaal 20 lesuren

Tekst Jelmer Evers
Gepubliceerd op 21-02-2017
Jelmer Evers - Wat is dat toch met politici en lippendienst? We horen al jaren dat de docent centraal staat. Als ik Den Haag mag geloven is er geen belangrijker beroep dan dat van docent.

Dat is natuurlijk een verademing ten opzichte van VVD-kamerlid Ton Elias, die leraren in 2012 nog uitmaakte voor holbewoners die niet zo moesten zeuren. En dat terwijl de seinen al jaren op rood stonden.

Jelmer EversOnderzoeken en beleidsstukken geven aan dat er structurele oplossingen moeten komen voor de werkdruk en het lerarentekort. Het leraarschap behoort tot de beroepen met de hoogste aantallen burn-out, de instroom op de lerarenopleiding neemt af, de uitstroom onder starters is hoog en docenten werken te hard.

Het enige wat politici, ministerie en bestuursraden tot nu toe konden bedenken, waren imago verbeterende campagnes en met een stofkam door regelgeving gaan. Armoe troef. Het stoppen met de 1040-urennorm en meer professionele zeggenschap zetten wel zoden aan de dijk, maar zelfs hiermee is de grens snel bereikt. Want ook een school die dat oppakt en anders met de onderwijstijd omgaat, loopt gauw tegen de grens aan van wat mogelijk is. Leerlingen begeleiden kost nu eenmaal veel tijd, en de leerling-leraarratio en het aantal uren doen er toe.

Het pleidooi van Sofyan Mbarki is best aardig: tijd alleen is niet genoeg. Leraren moeten opereren in netwerken binnen en buiten de school, kennis uitwisselen, informeel leren, noem maar op. Maar de voorwaarde voor deze mooie intenties is toch echt tijd. Zoals professor Kai Ming Cheng in ons boek Flip the System zei: ‘If teachers are surviving, they are not focused on student learning.’

Aan mooie woorden hebben we niet zoveel. Het is afwachten hoe het na de verkiezingen loopt, maar mijn verwachtingen over harde toezeggingen in een nieuw regeerakkoord zijn niet hoog. Mocht onderwijs weer sneuvelen in de polder, dan stel ik voor dat we eindelijk de tijd die we nodig hebben claimen door (slim) te gaan staken.
 

Jelmer Evers is docent geschiedenis aan UNIC in Utrecht en schreef samen met René Kneyber Het Alternatief I en II en Flip the System.

Lees ook de reactie van Sofyan Mbarki, gemeenteraadslid in Amsterdam. 

Deze column verscheen in de rubriek 'Rondom het binnenhof' in Didactief, maart 2017.

Verder lezen

1 Te hoge werkdruk vraagt om leiderschap

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent