Geef profielwerkstuk sterrenstatus

Tekst Rowan Beijk-Huijgen, Frans Bezemer en Ellis Wertenbroek
Gepubliceerd op 26-08-2021
Beeld Shutterstock
Rowan Beijk-Huijgen, e.a. - Feedback geven of onderzoeksvragen formuleren: het zijn vaardigheden die leerlingen in het voortgezet onderwijs meestal niet zo relevant vinden. Terugblikkend zien eerstejaars studenten deze vaardigheden juist wel als waardevolle voorbereiding op het hoger onderwijs. Het profielwerkstuk kan deze kloof overbruggen en daarmee ook de hoge uitval in het eerste studiejaar verminderen.


Scholieren die aan hun profielwerkstuk beginnen, hebben vaak niet in de gaten dat de vaardigheden die daarvoor nodig zijn, ook van groot belang zijn voor hun vervolgstudie.

Dat blijkt uit onderzoek van het samenwerkingsverband vo-ho Rotterdam onder 57 aangesloten onderwijsinstellingen. Het is een gemiste kans. Want wie nooit geleerd heeft om onderzoeksvragen te formuleren, komt in het hoger onderwijs voor pittige opdrachten te staan. Datzelfde geldt voor andere vaardigheden, zoals de kunst om feedback te geven op elkaars bijdragen. Studenten zien vaak pas achteraf de link tussen de opgedane vaardigheden en de eisen die in de studie aan hen gesteld worden. In het onderzoek gaven zij aan dat zij graag eerder dat verband gezien hadden, zodat zij bewuster hun keuzes hadden kunnen maken. Dat had ze ook de kans gegeven om via hun profielwerkstuk te toetsen of een studiekeuze echt bij hen past.

De achterblijvende aandacht voor deze vaardigheden in het voortgezet onderwijs kan misschien de hoge uitval van studenten in het eerste studiejaar verklaren. Ruim een derde van hen valt uit in het hoger onderwijs of switcht van opleiding. Hierdoor gaat talent verloren en wordt het potentieel van de jongeren niet volledig benut.

 

Examen voor vaardigheden

Het (verplichte) profielwerkstuk is een belangrijk schakelstuk tussen het voortgezet en het hoger onderwijs, de werkelijke superstar van de havo en het vwo. Het verdient daarom een prominentere plek in het curriculum van het voortgezet onderwijs. Leerlingen hebben betere begeleiding nodig, docenten veel meer uren. Geef daarom in het voortgezet onderwijs het profielwerkstuk de sterrenstatus die het verdient. En maak de vaardigheden die daarvoor nodig zijn, expliciet voor leerlingen, zodat ze sneller zien waar hun activiteiten eigenlijk aan bijdragen. Hoe beter ze de langere lijn zien, hoe makkelijker het is om hun eigen leerontwikkeling vorm te geven.

De echte sterren zijn dan uiteindelijk de studenten, die dankzij de opgedane ervaringen in het voortgezet onderwijs aanzienlijk meer succes zullen boeken bij hun vervolgstudie op het hbo of de universiteit, en daarna in hun loopbaan als professional.


Een uitgebreider artikel over dit onderzoek lees je hier.

‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ is het samenwerkingsverband van de Rotterdamse hoger onderwijsinstellingen en een groot aantal vo-scholen uit de regio Rijnmond-Drechtsteden.

Rowan Beijk-Huijgen is werkgroepcoördinator Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ en projectleider Aansluiting & Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Frans Bezemer is PWS-coördinator Wartburg College Rotterdam/Dordrecht. Ellis Wertenbroek is programmaleider Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ en adviseur Aansluiting vo/mbo-Hogeschool Rotterdam.

 

Meer Didactief-artikelen lezen? Trakteer jezelf op een online abonnement voor slechts €24,50: maar liefst tien edities per jaar en toegang tot ons archief vanaf 2003.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent