‘Onderwijs2032 is geen pleidooi voor minder kennis’

Tekst Geert ten Dam
Gepubliceerd op 02-11-2015
Geert ten Dam - De hoofdlijnen van het Onderwijs2032-advies over de toekomst van het onderwijs liggen er. Als we de nieuwe generatie in staat willen stellen om straks het stokje van ons over te nemen, dan moet het onderwijs uitdagender en vooral betekenisvoller worden.

Dat is bepaald geen pleidooi voor minder kennis in het onderwijs, zoals sommigen al snel concludeerden. Kennis is onverkort van belang. Maar ze mag wel een slag diepgaander en relevanter worden aangeboden. Want als er iets is wat we ons aan moeten trekken, dan is het de klacht van leerlingen dat de school zo weinig in verbinding staat met de wereld daarbuiten.

De grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd laten zich niet meer opsluiten in aparte vakken. Vraagstukken over thema's als duurzaamheid, migratie en gezondheid vergen een interdisciplinaire aanpak. Juist de school kan leerlingen de kennis en vaardigheden daarvoor bieden. Om de wereld te begrijpen én er een bijdrage aan te leveren, hebben leerlingen een stevige kennisbasis nodig. Een verplichte landelijke kern is het fundament waarop scholen kunnen bouwen; vanuit een eigen visie op goed onderwijs, de professionaliteit van leraren en aansluitend bij de capaciteiten en interesses van leerlingen.

Ik hoop van harte dat we die ruimte kunnen creëren en bewaken. Betekenisvol onderwijs helpt leerlingen om te ontdekken wie ze zijn en waar hun capaciteiten liggen. Ook verbreedt het hun horizon. Het accent dat Platform Onderwijs2032 legt op persoonsvorming, leverde echter verrassende reacties op. 'Een apart vak?' 'We gaan toch niet alleen doen wat leerlingen leuk vinden?' Laat ik deze zorgen meteen wegnemen: persoonsvorming en maatschappelijke vorming zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ze zijn het resultaat van betekenisvol onderwijs. Het conceptadvies toetsen we nu bij alle betrokkenen. Zie www.onsonderwijs2032.nl. In december overhandigt het platform zijn definitieve advies aan het kabinet.

Geert ten Dam, lid Platform Onderwijs2032 en onderwijshoogleraar.

Dit artikel is verschenen in de rubriek Rondom het Binnenhof van Didactief (november 2015). Lees ook de bijdrage van Alderik Visser over dit onderwerp.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent