BLONZ

BLoggers over OnderwijsoNderZoek: onderwijswetenschappers vertellen over hun onderzoek en over de link met de praktijk. 

Zelfregulerend leren moet je actief aanleren

29-03-2024 - Patrick Sins – Zelfregulerend leren kunnen leerlingen niet vanzelf, je moet hen dat expliciet aanleren.

Drommels, drommels en nog eens drommels!

15-02-2024 - Peter Langerak – Er zijn in Nederland zoveel rekendoelen geformuleerd door allerlei partijen dat leraren door de bomen het bos niet meer zien.

Demasqué VVE-modelprogramma’s

31-01-2024 - Het effect van vve blijft in Nederland moeilijk aantoonbaar.

Naar een professionele cultuur voor het beroep van leraar

17-01-2024 - Theo Witte maakt zich ernstig zorgen over de huidige onderwijscrisis.

PISA: venijn zit in de staart

15-01-2024 - Leerlingen die al laag scoorden op lezen, zijn bij PISA2022 veel harder achteruitgegaan dan leeftijdsgenoten met hogere scores, ontdekte Marion van Brederode bij het analyseren van de resultaten.

‘Ik ben geen doorzetter, zegt de test!’

10-01-2024 - De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt steeds vaker getoetst op school.

De pedagogische waarde van een dubieus boek

03-01-2024 -  Bregmans ‘De meeste mensen deugen’: een bron van thema’s in het onderwijs.

PISA: om stil van te worden

07-12-2023 - Anneke Smits en Erna van Koeven - Vandaag werden de nieuwe PISA-resultaten bekend.

De sluipende crisis

06-12-2023 - Het is onwaarschijnlijk teleurstellend dat in Nederland de rechten en belangen van schoolbesturen, schoolleiders, leraren, sectorraden, politici en ministers allemaal zwaarder wegen dan het recht van ieder kind op een hoge kwaliteit onderwijs, schrijft René Kneyber.

Een cultureel Waterloo

05-12-2023 - Martin Bootsma - De leraar moet de aanraakbaarheid van onze prachtige, waardevolle maar o zo weerloze culture erfenis tot stand brengen.

Kracht van kennismuren

04-12-2023 - Een kennismuur kan leerlingen helpen om inzicht te krijgen in de opbouw van een thema.

Acht miljard

22-11-2023 - Freddy Weima - ‘Acht miljard, meneer Jetten! Acht miljard ligt er op de plank te verstoffen!

Verplicht op de menukaart, pleidooi voor directe instructie

20-10-2023 - Tim Surma en Kristel Vanhoyweghen – Directe instructie kende de afgelopen jaren een revival, maar heeft vooralsnog geen prominente plaats in de lerarenopleidingen.

In de pen klimmen (2)

11-10-2023 - Het bevorderen van taalvaardigheid is belangrijk in het onderwijs.

Los de onderwijscrisis op!

27-09-2023 - De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en de onderwijscrisis duurt onverminderd voort.

In de pen klimmen (1)

21-09-2023 - Kees de Glopper - Het bevorderen van taalvaardigheid is belangrijk in het onderwijs.

Hapklaar onderzoek: een digitaal zesgangenmenu (2)

04-07-2023 - In deze blogserie legt Wouter Buelens uit hoe je onderzoek naar het gebruik van digitale toepassingen in het onderwijs kunt inzetten in je klas.

Curriculumontwikkeling: help ze leren (5)

29-06-2023 - In aflevering 4 van deze blogserie over curriculumontwikkeling ging Dominique Sluijsmans in op toetsing.

Hapklaar onderzoek: een digitaal zesgangenmenu (1)

21-06-2023 - In deze blogserie legt Wouter Buelens uit hoe je onderzoek naar het gebruik van digitale toepassingen in het onderwijs kunt inzetten in je klas.

Rechtvaardig toetsen (4)

16-06-2023 - Een curriculum ontwikkelen is mooi, maar er is in het hbo maar een beperkt aantal uren beschikbaar om studenten te onderwijzen en tot leren te brengen.

Prestatiedruk en dalende leerprestaties zijn geen paradox

05-06-2023 - Dalende leerprestaties en toenemende prestatiedruk onder leerlingen en studenten lijken tegengestelde ontwikkelingen, maar zijn beide terug te voeren op de opwaartse druk door ouders.

Investeer in vakmanschap van leraren

10-05-2023 - Hannah Bijlsma - Vandaag verschijnt de nieuwste Staat van het Onderwijs.

Cijfers niet via app

26-04-2023 - ’s Avonds om 23.00 uur een berichtje in Magister dat leerlingen een toets niet gehaald hebben?

Zet leraar centraal in lerarenbeleid

20-04-2023 - Leraren zijn onvoldoende betrokken bij het landelijke lerarenbeleid, schrijven Marc van der Meer en Ruud van der Aa in een nieuw boek dat we onder onze lezers verloten.

Een methodische aanpak: backward design (3)

05-04-2023 - Een curriculum ontwikkelen is mooi, maar er is maar een beperkt aantal uren beschikbaar om studenten te onderwijzen in het hbo.

Samenhang en een goede bril (2)

31-03-2023 - Dominique Sluijsmans denkt na over het belang van samenhang in een (hbo-)curriculum.

Toeschouwerswetenschap

22-03-2023 - Het lerarentekort dwingt om vakmanschap centraal te stellen, schrijft Jacquelien Bulterman in een nieuw boek.

Een permeabel curriculum (1)

21-03-2023 - Dominique Sluijsmans - Hoe toekomstbestendig moet een curriculum in het hbo zijn en hoeveel ruimte moet het bieden aan individuele studenten?

Mogelijkheid tot solliciteren, met een kans op demotivatie

14-03-2023 - Thijmen van Alphen - Solliciteren naar een hogere loonschaal in het onderwijs verloopt niet zonder problemen.

Leer te leren in het hbo

10-03-2023 - Patrick Sins - Om effectief te leren hoe je moet leren is expliciete instructie verdraaid handig.

Onderwijs is een waarde op zich

10-03-2023 - De Belgische hoogleraar Wim van den Broeck filosofeerde afgelopen najaar in de Tweede Kamer over de intrinsieke waarde van onderwijs, en de misvattingen die daarover de ronde doen.

Teacher Tapp: leiderschap

10-03-2023 - Amber Walraven - Teacher Tapp is een gratis app die dagelijks vragen stelt aan leraren, een peiling onder de beroepsgroep die nog niet representatief is (circa 1000 deelnemers) maar vaak wel informatief.

5 uitdagingen voor het geschiedenisonderwijs

10-03-2023 - Tim Huijgen - Een groep vooraanstaande historici pleit voor meer lesuren geschiedenis.

Tekstbegrip: Inzetten op kennis en woordenschat

07-03-2023 - Anna Bosman en Sezgin Cihangir - Het tekstbegrip van Nederlandse leerlingen laat dusdanig te wensen over dat het gevaar bestaat dat een kwart van de leerlingen het onderwijs als functioneel ongeletterde verlaat (PISA, 2018).

Teacher Tapp: accountants in de klas

14-02-2023 - Teacher Tapp is een gratis app die dagelijks vragen stelt aan leraren; nog geen representatieve groep (circa 1300 deelnemers), maar de resultaten zijn vaak wel informatief.

AI: wat moet je weten over ChatGPT?

25-01-2023 - Artificiële (kunstmatige) intelligentie (AI) was de voorbije weken en maanden niet uit het nieuws weg te slaan.

Teacher Tapp: Should I stay or should I go?

17-01-2023 - Al eerder deelden we de Teacher Tapp resultaten met betrekking tot het lerarentekort en lerarenlek.

Op zoek naar de ziel (8)

16-01-2023 - In een serie blogs vertelden leraren en lerarenopleiders van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel de afgelopen weken verhalen over wat ze meemaken in de praktijk.

Op zoek naar de ziel (7)

16-01-2023 - Hester IJsseling gaat met collega’s van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel (Thomas More Hogeschool) op zoek naar de pedagogische dimensie van de onderwijspraktijk – ook wel, de ‘ziel’ van het onderwijs.

Op zoek naar de ziel (6)

22-12-2022 - Hester IJsseling gaat met collega’s van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel (Thomas More Hogeschool) op zoek naar de pedagogische dimensie van de onderwijspraktijk – ook wel, de ‘ziel’ van het onderwijs.

Teacher Tapp: lerarentekort

13-12-2022 - Teacher Tapp is een gratis app die dagelijks vragen stelt aan leraren, een peiling onder de beroepsgroep die nog niet representatief is (circa 1000 deelnemers) maar vaak wel informatief.

Teach as you preach

13-12-2022 - Lerarenopleider Erik Meij ondervroeg acht collega’s over onderwijsonderzoek.

Op zoek naar de ziel (5)

10-12-2022 - Hester IJsseling gaat met collega’s van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel (Thomas More Hogeschool) op zoek naar de pedagogische dimensie van de onderwijspraktijk – ook wel, de ‘ziel’ van het onderwijs.

Op zoek naar de ziel (4)

07-12-2022 - Hester IJsseling gaat met collega’s van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel (Thomas More Hogeschool) op zoek naar de pedagogische dimensie van de onderwijspraktijk – ook wel, de ‘ziel’ van het onderwijs.

In de ban van TikTok, TikTok in de ban?

02-12-2022 - Remco Pijpers - Juffen en meesters waren al actief op YouTube, Facebook en Instagram, maar ze produceren nu ook TikTok-video’s.

This is a skills world 4

24-11-2022 - Rolf van der Velden - Bij het verwerven van kernvaardigheden spelen zowel het gezin als de school een rol.

Op zoek naar de ziel (3)

22-11-2022 - Hester IJsseling gaat met collega’s van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel (Thomas More Hogeschool) op zoek naar de pedagogische dimensie van de onderwijspraktijk – ook wel, de ‘ziel’ van het onderwijs.

Het enigma van schaalgrootte

16-11-2022 - Sietske Waslander - Veel basisscholen zijn te klein om hun personeel goede scholing en professionalisering aan te bieden.

Op zoek naar de ziel (2)

15-11-2022 - Hester IJsseling gaat met collega’s van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel (Thomas More Hogeschool) op zoek naar de pedagogische dimensie van de onderwijspraktijk – ook wel, de ‘ziel’ van het onderwijs.

De urennorm naar beneden? En leerlingen dan?

14-11-2022 - Marco Snoek - Vermindering van lestijd is mogelijk, mits de vrijgekomen tijd gebruikt wordt om heel gericht na te denken over de kwaliteit van lessen en hoe daarbij inzichten over effectieve leerstrategieën ingezet kunnen worden.

De verbetering van de lerarenopleiding

14-11-2022 - De Onderwijsraad adviseert centrale examinering van startende leraren, als een van de sleutels om de basiskwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Sovjetpsychologen in Nederland - 50 jaar later

10-11-2022 - Bert van Oers gaat in deze longread in op Lev Vygotskij, die leren zag als een sociaal-cultureel proces.

Meer kansrijke routes

08-11-2022 - Luc Sluijsmans - Het onderwijs kan soms een doolhof zijn.

Op zoek naar de ziel van het onderwijs

07-11-2022 - Hester IJsseling gaat met collega’s van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel (Thomas More Hogeschool) op zoek naar de pedagogische dimensie van de onderwijspraktijk – ook wel, de ‘ziel’ van het onderwijs.

Teacher Tapp: perfectionisme

07-11-2022 - Teacher Tapp is een gratis app die dagelijks vragen stelt aan leraren, een peiling onder de beroepsgroep die nog niet representatief is (circa 1000 deelnemers) maar vaak wel informatief.

Specificatie gevraagd

01-11-2022 - Jaap Scheerens zet kanttekeningen bij het vierde tussenadvies van de Wetenschappelijke Curriculumcommissie.

Hollands Next Radical Reformer!

31-10-2022 - Sinds het begin van de 20e eeuw verschijnen van tijd tot tijd ‘radicale’ onderwijsvernieuwers ten tonele, die zich steeds weer van dezelfde kindgerichte ontscholingsretoriek bedienen.

This is a skills world 3

31-10-2022 - Rolf van der Velden - Het belang van kernvaardigheden voor de toekomst van leerlingen is aangetoond.

Computer says no!

14-10-2022 - Carla Haelermans reflecteert tijdens haar oratie op technologie en ongelijkheid in het onderwijs.

Teacher Tapp: werkdruk

10-10-2022 - Teacher Tapp is een gratis app die dagelijks vragen stelt aan leraren, een peiling onder de beroepsgroep die nog niet representatief is (circa 1000 deelnemers) maar vaak wel informatief.

De burgerschapsvorming-paradox

10-10-2022 - Fred Janssen - De burgerschapsopdracht aan scholen is wettelijk aangescherpt.

Kritiek op evidencebased education terecht?

06-10-2022 - Izaak Dekker & Martijn Meeter - Evidencebased of evidence-informed onderwijs, de termen roepen soms flinke weerstand op.

This is a skills world 2

03-10-2022 - Rolf van der Velden - Aangetoond is dat kernvaardigheden als rekenen en taal een positief effect hebben op het toekomstige werk en inkomen van leerlingen.

Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (3): wetenschappelijke ondersteuning

20-09-2022 - In deze driedelige blogserie poogt Tim Surma de toekomst van ons onderwijs te voorspellen aan de hand van ambitieuze en duurzame onderwijsinnovaties.

Teacher Tapp: lumpsum

09-09-2022 - Teacher Tapp is een gratis app die dagelijks vragen stelt aan leraren, een peiling onder de beroepsgroep die nog niet representatief is (circa 1000 deelnemers) maar vaak wel informatief.

Gevarieerde datapunten, maar liever wat minder

08-09-2022 - Programmatisch toetsen is populair, maar het staat mogelijk op gespannen voet met gelijke kansen, vanwege de ‘bias’ die ermee gepaard kan gaan.

This is a skills world

06-09-2022 - Rolf van der Velden - Rekenen en taal gelden als de belangrijkste kernvaardigheden in het onderwijs.

Een halve eeuw onderzoek naar onderwijsachterstanden

30-06-2022 - Geert Driessen doet al 40 jaar onderzoek naar onderwijsachterstanden.

Playing football for the coach

28-06-2022 - Minister Wiersma wil hulptroepen de school insturen om achterstanden weg te werken.

Bewezen effectief is niet altijd de oplossing

28-06-2022 - Een aanpak is bewezen effectief, dus geschikt? Onderzoeker Sanne van Wetten laat zien dat het niet zo simpel ligt.

Drie keer is scheepsrecht als het om leren gaat

28-06-2022 - Patrick Sins laat aan de hand van het onderzoek van Graham Nuthall zien waarom voorkennis en nieuwe ervaringen essentieel zijn om tot leren te komen.

Jan versus Jan (22)

21-06-2022 - Elke maand wisselen Jan Bransen en Jan Tishauser op deze plek brieven met elkaar uit.

Ruimte, liefde, vuur

14-06-2022 - Filosoof en lector Hester IJsseling reageert op de Staat van het Onderwijs 2022, vanuit haar lectoraat Professionaliseren met hart en ziel.

Doe iets!

09-06-2022 - De kansenongelijkheid is toegenomen na Covid en inconsistent beleid van OCW helpt niet.

Creativiteit in het taalcurriculum

25-05-2022 - Hoe kun je werken aan creatief denken en handelen bij het vak Nederlands?

De kracht van kennis

20-05-2022 - Menno van der Schoot en Bjorn de Koning beargumenteren in deze longread waarom kennisoverdracht moet worden teruggeplaatst in het centrum van het onderwijs.

Waar we mee moeten stoppen

17-05-2022 - Erna van Koeven en Anneke Smits brengen in kaart wat we níet meer moeten doen als we hogere opbrengsten willen voor taal en lezen.

(On)zin van burgerschapsonderwijs

17-05-2022 - Marcel Mooijman - Over burgerschap wordt veel gebakkeleid in onderwijsland.

​De mythe van de afrekencultuur

13-05-2022 - Onderwijs is een complex gebeuren. Maar het moet wel aangestuurd worden.

Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (2): curriculum

05-05-2022 - In deze driedelige blogserie poogt Tim Surma de toekomst van ons onderwijs te voorspellen aan de hand van ambitieuze en duurzame onderwijsinnovaties.

Eyeopeners

28-04-2022 - Team Education Lab NL nam eind maart een kijkje bij de Britse Education Endownment Foundation en een van zijn researchschools.

Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (1): technologie

26-04-2022 - In een driedelige blogserie poogt Tim Surma de toekomst van ons onderwijs te voorspellen aan de hand van ambitieuze en duurzame onderwijsinnovaties.

Leren doe je óók in de wereld

19-04-2022 - Yolande Emmelot - Dat was weer flink schrikken, toen de onderwijsinspectie liet weten meer aandacht te willen besteden aan de ‘basisvaardigheden’, omdat deze teruglopen.

Indoctrinatie of stigmatisering?

14-04-2022 - Michael Merry en Marcel Maussen beschrijven waarom ouders voor een islamitische school kiezen, ondanks het risico op indoctrinatie.

Multicultureel onderwijs via literatuur

14-04-2022 - Studenten van de KU Leuven laten zien hoe je met behulp van literatuur kunt zorgen voor kansrijk multicultureel onderwijs.

Stop de inflatie van ons onderwijs

12-04-2022 - Je kan niet én lullig onderwijsbeleid invoeren, én janken om een laag studiesucces, schrijft Ellen Klatter, lector aan Hogeschool Rotterdam.

Jan versus Jan (21)

06-04-2022 - Elke maand wisselen Jan Bransen en Jan Tishauser op deze plek brieven met elkaar uit.

Nationale curriculumherziening gaat ondanks fundamentele kritiek stug door

05-04-2022 - Erik Meester en Jaap Scheerens - Deze week komt de Kamercommissie onderwijs weer bij elkaar om de volgende stap te zetten in politieke besluitvorming omtrent de nationale curriculumherziening voor het funderend onderwijs (een traject dat eerder bekend stond als Onderwijs2032 en Curriculum.

‘Teaching is an art’

21-03-2022 - Patrick Sins zet kanttekeningen bij het gebruik van evidence based onderzoek in het onderwijs.

Spot de kinderlokker

17-03-2022 - Remco Pijpers - Vertrouwen is een ingewikkeld ding bij digitale technologie.

Jan versus Jan (20)

08-03-2022 - Elke maand wisselen Jan Bransen en Jan Tishauser op deze plek brieven met elkaar uit.

Ga je mee bij papa kijken?

01-03-2022 - Hester IJsseling - Voor zijn onderzoek spreekt Jos van den Brand met leraren, leerlingen en ouders over hun ervaringen met de dood.

Daarom is wetenschap traag

23-02-2022 - Pedro De Bruyckere legt uit waarom wetenschap tijd kost aan de hand van zijn eigen onderzoek naar de invloed van tutoren.

Koorrepetitie

10-02-2022 - Hester IJsseling - In groep 5 zitten twee meisjes, Fatma en Milou, die moeite hebben met lezen.

Burgerschapslessen onderzocht

10-02-2022 - Patrick Sins e.a. - Burgerschap in de klas is actueel, maar hoe laat je leerlingen ermee oefenen?

Onderwijsmanifest: Breng de basis op orde

08-02-2022 - Stel de leraar, het leren en het lesgeven centraal. Onder het motto ‘Het graf gaapt, we moeten voortmaken!

Jan versus Jan (19)

01-02-2022 - Elke maand wisselen Jan Bransen en Jan Tishauser op deze plek brieven met elkaar uit.

Kanttekening bij coalitieakkoord

28-01-2022 - Het nieuwe kabinet is net van start.

Kansengelijkheid in het onderwijs is niet echt mijn ding

13-01-2022 - Erik van Schooten is de nieuwe wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut.

Waarom rekenen-wiskunde niet in het gangbare onderwijsmodel past

13-01-2022 - Koeno Gravemeijer vindt dat het reken-wiskundeonderwijs in Nederland niet aan de leiband moet (blijven) lopen van wat generaliserend onderwijsonderzoek ons leert.

Kansenbeleid vergt ongelijk investeren

15-12-2021 - Tijdens een rondetafelgesprek met wetenschappers over achterstanden, kansenongelijkheid en segregatie dat de Tweede kamer onlangs organiseerde, sprak ook socioloog Thijs Bol.

Wel of geen prik?!

13-12-2021 - Leerkracht en masterstudent Tessa van den Brink en twee hoofddocenten van de Universiteit Utrecht onderzochten of en hoe docenten omgaan met het corona-vaccinatiedebat in de klas.

La carrière ouverte aux talents

01-12-2021 - Jan Drentje wijst er op dat kansenongelijkheid eigenlijk niet toeneemt.

Een gloeiend kooltje

30-11-2021 - Hester IJsseling - Laatst beluisterde ik een podcast waarin twee universitaire filosofiedocenten met elkaar in gesprek zijn.

Hoe een probleem een kans werd

29-11-2021 - Een onderzoek van de EUR in opdracht van het Nieuwe Instituut (het nationale instituut voor architectuur, design, en digitale cultuur) om een nieuwe leeromgeving voor het VO te ontwerpen blijkt aardige lessen op te leveren voor schooloverstijgende samenwerking.

Bijlesindustrie dreigt publiek onderwijs uit te hollen

22-11-2021 - Pieter Hasekamp - De middelbare school van mijn zoon stuurt regelmatig een bericht aan ouders waarin bijles, huiswerkbegeleiding, toetsweekopvang, examentraining of tutoring wordt aangeboden – tegen betaling, uiteraard.

Programmatische instructie en vormende onderbreking

11-11-2021 - Piet van der Ploeg reageert op de column van Hester IJsseling over stilstaan bij onverwachte gebeurtenissen in het onderwijs.

Een alternatief voor de autonome school

02-11-2021 - Eind september daagde columniste Aleid Truijens in de Volkskrant iedereen uit een alternatief te bedenken voor de autonome school.

Maan roos vis vuur

01-11-2021 - Filosoof en lector Hester IJsseling over stilstaan bij onverwachte gebeurtenissen in het onderwijs.

Motivatietheorie

27-10-2021 - Hanke Korpershoek laat in gedachten motivatietheorieën de revue passeren, om te begrijpen waarom studenten aan haar bureau staan en haar bepaalde vragen stellen.

Uitzoomen en inzoomen

26-10-2021 - Ken je dat? Dat je ingezoomd blijft op het probleem of de uitdaging die direct voor je ligt en het grotere plaatje uit het oog verliest?

Een derde stem?

25-10-2021 - Guusje Tavecchio heeft een pedagogische aanpak ontwikkeld waarin inclusiviteit centraal staat.

Jan versus Jan (17)

21-10-2021 - Elke maand wisselen Jan Bransen en Jan Tishauser op deze plek brieven met elkaar uit.

Het dichtgetimmerde curriculum

06-10-2021 - In deze longread pleiten Menno van der Schoot en Dominique Sluijsmans voor meer accent op vakinhoud in het hoger onderwijs.

Geef vakdeskundigheid niet op (….als eis voor leraren)

05-07-2021 - Marcel Mooijman is lerarenopleider in Rotterdam.

Zelfstandig werken? Hoe dan?

02-07-2021 - Twee docenten geven een kijkje in de keuken.

Je kan het leraren ook gewoon vragen

30-06-2021 - Patrick Sins overdenkt een aantal heikele kwesties in onderwijs en concludeert: betrek leraren meer bij onderwijsbeleid, en maak ze er ook eigenaar van.

Driessen duikt in NPO

30-06-2021 - Half mei verdiepte onderzoeker Geert Driessen zich al eens in de NPO-menukaart.

De persoonsvorming van Baudet

14-06-2021 - Martijn Meeter in discussie met Gert Biesta over persoonsvorming.

Zwijgende meertalige kinderen: het risico van labelen

09-06-2021 - Yolande Emmelot - Het label selectief mutisme wordt tegenwoordig snel geplakt.

Opnieuw een Middenschool Experiment?

04-06-2021 - Het advies Later selecteren, beter differentiëren van de Onderwijsraad is onvoldoende onderbouwd, vindt Jaap Scheerens.

Context telt, ook bij NPO

03-06-2021 - Fred Janssen - Onlangs is de NPO-menukaart met 24 interventies gepubliceerd.

Jan versus Jan (16)

26-05-2021 - Elke maand wisselen Jan Bransen en Jan Tishauser op deze plek brieven met elkaar uit.

Vakkennis én creativiteit: een leerbaar duo

25-05-2021 - Het stimuleren van creatief denken in de klas blijft een uitdaging.

Leerpowerrrrr!

19-05-2021 - Toetsen roept soms weerstand op, ontdekt Patrick Sins.

Vaardigheid is het gevolg, niet de oorzaak van wat kinderen leren

17-05-2021 - Houd leerlingen zo lang mogelijk bij elkaar, bepleit de Onderwijsraad in zijn nieuwste advies.

Het NPO-menu: gehakt

12-05-2021 - Het ministerie heeft onlangs een menukaart met bewezen effectieve interventies gepubliceerd.

Grotere kansenongelijkheid door de CITO-toets?

12-05-2021 - De Cito-toets heeft nadelen, zeker. Maar Paul Jungbluth vindt de voordelen nog steeds groter als het om kansengelijkheid gaat.

Half werk over halve bevoegdheden

30-04-2021 - Volgens het rapport Hoge lat, lagere drempels van de commissie Zevenbergen zijn er voldoende aanknopingspunten om het debat over de onderwijsbevoegdheden verder te voeren.

Biesta en Kirschner

28-04-2021 - De geesteswetenschappen en de onderwijskunde  -  Biesta en Kirschner spraken allebei op het jubileumcongres van Didactief.

Leer mbo-student omgaan met onzekerheid

21-04-2021 - Mbo-studenten moeten kunnen omgaan met onzekerheid en leren doorzetten.

Biesta's metaforen

21-04-2021 - Jaap Scheerens - ​Van het onvolprezen Didactief jubileumcongres op 24 maart volgde ik twee lezingen.

NPO: Q&A's

19-04-2021 - OCW publiceerde vlak voor de verkiezingen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), een bijzonder ambitieus reparatieprogramma met navenant budget (8,5 miljard euro), bedoeld om de door corona opgelopen onderwijsachterstanden weg te werken.

Maak onderwijsonderzoek relevanter voor het onderwijs

19-04-2021 - Onderwijsonderzoek is te vaak niet bruikbaar genoeg voor leraren.

De ruimte in met inclusief bètaonderwijs

14-04-2021 - Een nieuwe lessenserie ‘Reis naar een zwart gat’ die de Universiteit Leiden heeft ontwikkeld, heeft effect op de perceptie van basisschoolkinderen.

Jan versus Jan (15)

07-04-2021 - De maandelijkse briefwisseling tussen Jan Tishauser en Jan Bransen neemt een bizarre wending.

We moeten op naar een Normaal Academisch Peil

06-04-2021 - Het academisch onderwijs en onderzoek staat onder druk.

Gaming the system

01-04-2021 - Michael Merry - Louise Elffers publiceerde onlangs een scherpe analyse over onderwijssegregatie.

Waarde van onderwijs is meer dan alleen economische groei

31-03-2021 - Het mag niet zo zijn dat arbeidsproductiviteit van afgestudeerden het primaire doel vormt van onderwijs, schrijven onder anderen Yra van Dijk, Ewout van der Knaap en Erik Meester.

Beperk het kerncurriculum

29-03-2021 - Het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ beoogt herstel én ontwikkeling van het onderwijs.

Ruim baan voor slimmere netwerkprofessionaliteit

29-03-2021 - Een aantal praktijkmensen stapte uit de commissie Onderwijsbevoegdheden.

Blijf niet aan de zijlijn staan

26-03-2021 - Patrick Sins - ​Het debat over de gevolgen van de schoolsluiting voor leerlingen is momenteel weinig constructief.

Jan versus Jan (14)

03-03-2021 - Jan Bransen en Jan Tishauser - Elke maand wisselen Jan Bransen en Jan Tishauser op deze plek brieven met elkaar uit.

Arme schoolleiders, arme leraren

02-03-2021 - Geert Driessen - OCW trekt 8,5 miljard uit voor het bestrijden van corona-achterstanden.

Deltaplan Kansengelijkheid

24-02-2021 - Izaak Dekker en Duco Adema - Het nationaal programma van minister Slob is indrukwekkend.

Zet tutoring in, na corona

17-02-2021 - Hoe helpen we leerlingen straks het beste de bres te dichten die corona in hun schoolloopbaan heeft geslagen?

Waarom bijles op school een groot verschil maakt

17-02-2021 - Tim Surma, Paul Kirschner en Daniel Muijs breken een lans voor het toepassen van tutoring.

Doorbreek de vicieuze cirkel

09-02-2021 - Karel Stokking - De landelijke overheid geeft richtlijnen voor het onderwijsaanbod en te realiseren leeropbrengsten.

Tweeluik over het nut van kennis over hersenen en cognitie

04-02-2021 - Dietsje Jolles en Janiek Huijser - De hersenen zijn essentieel om te kunnen leren.

Jan versus Jan (13)

04-02-2021 - Jan Bransen en Jan Tishauser - Elke maand wisselen Jan Bransen en Jan Tishauser op deze plek brieven met elkaar uit.

Is dit hoe we scholen pandemiebestendig maken?

02-02-2021 - COVID-19 heeft verwoestende gevolgen gehad voor het onderwijs.

Er is niks pedagogisch aan het bagatelliseren van leerachterstanden

02-02-2021 - Op sociale media bagatelliseren allerlei ‘pedagogen’ de zorgen over leerachterstanden die door de coronacrisis immer toenemen.

Goedkoper dan Netflix

29-01-2021 - Zet in op oudereducatie en geef zo veel mogelijk gratis boeken weg.

De tienerschool en maatwerkdiploma’s zijn niet de oplossing

28-01-2021 - Onderwijsorganisaties willen het definitieve schooladvies verlaten naar het derde jaar van de middelbare school.

Is de Inspectie een tandeloze tijger?

12-01-2021 - Geert Driessen - De Inspectie van het Onderwijs houdt al decennialang toezicht op de scholen en op het onderwijsstelsel.

Red het onderwijs: maak het leraarschap aantrekkelijk, en snel een beetje!

11-01-2021 - Theo Witte - In dit artikel wordt een tamelijk negatief en enigszins zwart-wit beeld geschetst van het huidige onderwijs.

Jan versus Jan (12)

23-12-2020 - Jan Bransen en Jan Tishauser - Elke maand wisselen Jan Bransen en Jan Tishauser brieven met elkaar uit.

Leren van verschillen

23-12-2020 - Wat doet segregatie met de leerprestaties van kansarme kinderen?

Hoe weet je of de resultaten van een meta-analyse waarschijnlijk valide zijn?

09-12-2020 - Robert Slavin is directeur van het Center for Research and Reform in Education van de Johns Hopkins-universiteit (Baltimore, Verenigde Staten).

De ideale school

08-12-2020 - Guuske Ledoux deed jarenlang onderzoek naar onderwijsachterstanden, passend onderwijs en burgerschap.

Hoera voor onze scholen

01-12-2020 - Het laatste PISA-rapport over kansengelijkheid was behoorlijk negatief.

Meertaligheid van kinderen vraagt om anders denken

19-11-2020 - Yolande Emmelot, onderzoeker aan het Kohnstamm Instituut, over de stigmatisering rondom meertaligheid.

Draagvlak voor passend onderwijs

19-11-2020 - Met 25 maatregelen wil Minister Slob passend onderwijs verbeteren en stapsgewijs toewerken naar inclusiever onderwijs.

Jan versus Jan (11)

17-11-2020 - Jan Bransen en Jan Tishauser - Elke maand wisselen Jan Bransen en Jan Tishauser brieven met elkaar uit.

Kennis telt bij burgerschap

10-11-2020 - Hessel Nieuwelink - Maandag 9 november was er een debat over de nieuwe wet op burgerschapsonderwijs.

Leer te leren op de middelbare school

28-10-2020 - Patrick Sins - Een hele tijd geleden zat ik op de middelbare school in Maastricht.

Geletterdheid en schoolsucces

26-10-2020 - Anneke Smits en Erna van Koeven - Kennisbasis Nederlands voor de pabo staat leesoffensief in de weg.

Jan versus Jan (10)

08-10-2020 - Jan Bransen en Jan Tishauser - Elke maand wisselen Jan Bransen en Jan Tishauser op deze plek brieven met elkaar uit.

De wereld als experiment

24-09-2020 - Marinda Spithoff / NRO - Op 23 september organiseerde de AERA (American Educational Research Association) samen met de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) een webinar over onderwijsonderzoek in coronatijden.

De vloek van kennis

22-09-2020 - Patrick Sins - ‘Wie heeft wel eens gehoord van deze motivatietheorie?

Jan versus Jan (9)

27-08-2020 - Goed nieuws: Jan Bransen en Jan Tishauser gaan door met hun briefwisseling.

Samenhang? Ja graag. Maar hoe dan?

24-08-2020 - Fred Janssen - Over de inrichting van een curriculum is vaak veel verschil van mening.

Leraren expliciet opleiden rondom racisme werkt

30-07-2020 - Inti Soeterik, Fadie Hanna en Miguel Heilbron - Vanuit de maatschappij groeit de vraag rondom het aanpakken van racisme, ook in het onderwijs.

Corona en het achterstandsdenken

23-06-2020 - Yolande Emmelot - De sluiting van scholen vanwege het COVID-19 virus gaf een nieuwe impuls aan het achterstandsdenken, ook wel het deficiëntiedenken genoemd.

Jan versus Jan (8)

18-06-2020 - Jan Tishauser en Jan Bransen - Acht maanden geleden wisselden Jan Tishauser en Jan Bransen op deze plek voor het eerst brieven met elkaar uit.

De gevaarlijke mythe van de brede vaardigheden

10-06-2020 - Fred Janssen - In bijna ieder curriculumdocument wordt onderstreept dat leerlingen moeten leren probleem oplossen, onderzoeken, reflecteren, zelfreguleren, informatie verwerven, creatief en kritisch denken.

10 tips voor afstandsonderwijs

26-05-2020 - Wilfried Admiraal - Wat kunnen we leren van twintig jaar onderzoek naar technologie in het onderwijs?

Bezinnen op het ideale eindexamen Nederlands

26-05-2020 - Gerdineke van Silfhout - Het ideale examen bestaat niet.

Jan versus Jan (7)

18-05-2020 - Jan Tishauser en Jan Bransen - Zeven maanden geleden wisselden Jan Tishauser en Jan Bransen op deze plek voor het eerst brieven met elkaar uit.

Maak starter onderdeel van expertisenetwerk

14-05-2020 - Natasja Maas - Uitwisseling van kennis en expertise tussen starters en andere collega’s draagt bij aan vertrouwen in eigen kunnen.

Lantaarnpalen

13-05-2020 - Arnold Jonk over het CPB-onderzoek naar de gevolgen van het sociaal leenstelsel.

De leesvader van Nederland

12-05-2020 - Sjak Rutten - Tien miljoen kinderen in Nederland en Vlaanderen hebben sinds 1960 leren lezen met Veilig leren lezen; tienduizenden leerkrachten hebben ermee gewerkt.

(On)geduld in coronatijden

06-05-2020 - Joop Berding - De coronacrisis geeft alle aanleiding om de verhouding tussen opvoeding, onderwijs en technologie en de spanning tussen geduld en ongeduld opnieuw te doordenken.

Observatie en reflectie in tijden van corona

05-05-2020 - Marco Snoek - In de coronacrisis zet iedereen zijn beste beentje voor.

Toenemende segregatie: een noodplan voor de Nederlandse onderwijsdelta?

24-04-2020 - Melanie Ehren - Op 22 april publiceerde de onderwijsinspectie ‘de Staat van het onderwijs 2020’ en constateert zij een gelijkblijvende hoge segregatie in de G4 en zelfs een groeiende segregatie naar inkomen in het Westland, Zaanstad en Zoetermeer.

Diep leren op afstand

22-04-2020 - Fred Janssen - Alle docenten zijn nu noodgedwongen overgeschakeld op afstandsonderwijs.

Jan versus Jan (6)

15-04-2020 - Jan Tishauser en Jan Bransen - Zes maanden geleden wisselden Jan Tishauser en Jan Bransen op deze plek voor het eerst brieven met elkaar uit.

Gelukkig het land ...

10-04-2020 - Paul Jungbluth - Het zou er natuurlijk een keer van komen, dat was voorspeld: een heel  natuurlijke virus-uitbraak die ons onderwijsbestel aan de ultieme stresstest zou onderwerpen.

Mind the gap

03-04-2020 - Patrick Sins over ouders die hun kinderen thuis moeten lesgeven.

Biesta’s wenkend en wijkend wonderland

26-03-2020 - Fred Janssen probeert grip te krijgen op Biesta’s concept ‘persoonsvorming’.

Weekje onderwijs op afstand: e-Learning is geen alternatief

26-03-2020 - Martin Ringenaldus - Na de nodige boeken over cognitieve psychologie gelezen te hebben, denk ik redelijk een idee te hebben van hoe het brein leert.

Jan versus Jan (5)

11-03-2020 - Jan Tishauser en Jan Bransen - Vijf maanden geleden wisselden Jan Tishauser en Jan Bransen op deze plek voor het eerst brieven met elkaar uit.

PISA 2021 Mathematics Framework

09-03-2020 - Koeno Gravemeijer - Als je gaat nadenken over de actualisering van een curriculum, zou je eerst moeten kijken naar wat de maatschappij en het vervolgonderwijs vragen.

Biesta’s drieslag: denkaanzetter?

04-03-2020 - Gert Biesta reageert op de blog van Fred Janssen inzake de curriculumherziening en de drieslag kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Biesta’s drieslag als denkstopper

04-03-2020 - Fred Janssen - De drie doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming mogen zich in toenemende populariteit verheugen sinds Biesta ze onder de aandacht heeft gebracht.

Vergeet de leraar niet

27-02-2020 - Patrick Sins - Zeven jaar lang heeft de weldoener Bill Gates miljoenen dollars geïnvesteerd om onderwijs effectiever te maken en hiermee de prestaties van leerlingen te bevorderen.

Jos van Kemenade en de inspiratie

27-02-2020 - Jos van Kemenade, geestelijk vader van de middenschool, overleed op 19 februari.

De noodzaak van vakdidactische kennis

24-02-2020 - Carla van Boxtel - In het eerste ronde-tafeldebat over Curriculum.

Mastery learning, dat was toch passé?

24-02-2020 - Koeno Gravemeijer - Onlangs bracht NRO/Kennisrotonde een publicatie uit met de titel Differentiatie in de klas: wat werkt?

Kerndoelen herzien? Ja graag. Maar hoe dan?

20-02-2020 - Fred Janssen - Vooruitlopend op de herziening waarmee Curriculum.

Vragen leren stellen voor het leven

12-02-2020 - Fred Janssen pleit voor een curriculum waarin leerlingen ook vragen leren stellen.

Wie kun je geloven?

04-02-2020 - Daniel Willingham - Je komt het soms tegen: in een discussie op twitter word je erop gewezen dat je als leraar, consultant of journalist niet in de positie bent om het beter te weten dan een persoon met een serie indrukwekkende titels, publicaties en posities.

Jan versus Jan (4)

28-01-2020 - Jan Tishauser en Jan Bransen - Drie maanden geleden wisselden Jan Tishauser en Jan Bransen op deze plek voor het eerst brieven met elkaar uit.

Over de dingen die niet voorbijgaan

23-01-2020 - Gert Rijlaarsdam - We hebben een moedige minister van Onderwijs.

Kanttekeningen bij curriculumvernieuwing

22-01-2020 - Jaap Scheerens, emeritus hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Twente, reflecteert op verzoek van Didactief, op Curriculum.

Wat zijn uw ideeën?

21-01-2020 - Amber Walraven - ’Op twitter bent u actief rondom het thema curriculum en gaf u aan dat er betere oplossingen zijn voor de problemen in het onderwijs dan een nieuw curriculum.

Gert Biesta over de voorstellen van 'curriculum.nu'

14-01-2020 - Morgen is het debat over Curriculum.nu in de Tweede Kamer.

De kracht van het traditioneel vernieuwingsonderwijs

07-01-2020 - Patrick Sins - 'Dat is toch ouderwets, wat is daar nou vernieuwend aan!

Wat moet er met PISA 2018 gebeuren?

24-12-2019 - Kees Vernooy reageert op de laatste PISA-resultaten.

God en school: afscheid nemen en opnieuw beginnen

20-12-2019 - Erik Renkema, Marietje Beemsterboer, Tamar Kopmels, André Mulder - Te vaak is religie een obstakel voor mooi onderwijs.

Hoe verbind je onderwijsonderzoek en -praktijk?

18-12-2019 - Voor de vernieuwing van het onderwijs is de bijdrage van wetenschap onmisbaar.

Jan versus Jan (3)

18-12-2019 - Jan Tishauser en Jan Bransen - Twee maanden geleden wisselden Jan Tishauser en Jan Bransen op deze plek voor het eerst brieven met elkaar uit.

Vakken en vakoverstijgend, laat je niet gek maken

17-12-2019 - Natuurkundeleraar en leerplanontwikkelaar Maarten Pieters kijkt terug op zijn eigen opleiding in de jaren tachtig.

Onderwijsonderzoek wint aan invloed, maar er is geld nodig

16-12-2019 - In 1970 startte de toenmalige Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) het maandblad Didaktief.

Motiveren, gedifferentieerd uitdagen én formatief evalueren

06-12-2019 - Het zou toch mooi zijn als alle leerlingen inhoudelijk worden uitgedaagd op hun eigen niveau met motiverende taken, liefst met regelmatige informatieve feedback over hoe ze zich kunnen verbeteren.

OGO: meer dan evidence-based

05-12-2019 - Vernieuwingsonderwijs ligt onder vuur, sinds het meest recente rapport van de Onderwijsinspectie.

Innoveren kan je leren

21-11-2019 - Werk jij in het mbo onderwijs en wil je innoveren, maar lukt het niet of weet je niet goed waar je op moet letten?

Jan versus Jan (2)

15-11-2019 - Jan Tishauser en Jan Bransen - Afgelopen maand wisselden Jan Tishauser en Jan Bransen op deze plek voor het eerst brieven met elkaar uit.

Brugklassers verschillen al in steun voor democratie

31-10-2019 - Brugklasleerlingen steunen over het algemeen de kernwaarden van de democratische rechtsstaat.

Van Luit behoeft nuancering

23-10-2019 - Op 6 september 2019 nam Hans van Luit afscheid als hoogleraar orthopedagogiek, met dyscalculie als specifieke aandachtsgebied.

Wacht niet tot een kleuter rijp is

17-10-2019 - Wachten met lezen en schrijven tot een kind ‘rijp’ is, is een slecht idee, schrijft Bert van Oers, bijzonder hoogleraar emeritus aan de VU.

Wat willen we onze kinderen leren?

15-10-2019 - Fred Janssen - Dit is de vraag waar 150 leraren en schoolleiders zich anderhalf jaar over hebben gebogen in het kader van Curriculum.

Vrijheid, gelijkheid en kwaliteit in het onderwijs

15-10-2019 - Pedagogische vrijheid leidt tot betere leeropbrengsten, schrijven Orhan Agirdag en Michael S.

Lessen van een duif in de koopgoot

10-10-2019 - Kunstonderwijs als ruimteschepper voor persoonsvorming.

Jan versus Jan (1)

10-10-2019 - Jan Tishauser en Jan Bransen - De komende maanden zullen Jan Tishauser en Jan Bransen op deze plek brieven met elkaar uitwisselen.

Wetenschappelijk denken voor kleuters in actie (3)

01-10-2019 - Sanne Feryn en Johan De Wilde schreven een drieluik over wetenschappelijk denken voor kleuters.

Wat zien we? Wetenschappelijk denken voor kleuters in actie (2)

01-10-2019 - Sanne Feryn en Johan De Wilde schreven een drieluik over wetenschappelijk denken voor kleuters.

Wat als? Wetenschappelijk denken voor kleuters in actie (1)

01-10-2019 - Sanne Feryn en Johan De Wilde schreven een drieluik over wetenschappelijk denken voor kleuters.

Onderwijsvrijheid in woelig water

11-09-2019 - Het zijn turbulente tijden voor de onderwijsvrijheid, schrijft Johan Lievens, docent Staatsrecht aan de VU.

Vrijheid van onderwijs steeds minder vanzelfsprekend

09-09-2019 - In Vlaanderen trekt de overheid het onderwijs steeds meer naar zich toe.

Innovatie, een riskante aangelegenheid

06-08-2019 - Jo Kloprogge - Innoveren blijkt buitengewoon riskant.

Persoonsvorming in het curriculum?

14-07-2019 - Hester IJsseling - Werkgroepen van curriculum.

Aan de vanzelfsprekendheid voorbij

11-07-2019 - Emeritus hoogleraar Dolf van den Berg Onderwijskunde (Radboud Universiteit) pleit al jaren voor het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem.

Eerste examens op Agora, Roermond

05-07-2019 - Voor het eerst deden dit jaar leerlingen eindexamen op Agora, Roermond.

Draad kwijt over de Eindtoets? Lees dit

25-06-2019 - Wat je na acht jaar basisschool ervan hebt opgepikt, dat voorspelt heel aardig hoe het je verderop zal vergaan: ongeveer net zo.

Spanning en humor maken lezen leuk

13-06-2019 - Lezen is belangrijk voor een soepele schoolcarrière, het is iets dat onderzoekers keer op keer benadrukken.

“Ik kijk, ik zie, … ik leer.” Ervaringen met Lesson Study in het basisonderwijs

16-05-2019 - Marianne Espeldoorn-Finke - Het is half 11 en alle leerlingen komen binnen van het buitenspelen.

Ons onderwijs: van differentiatie tot kastenstelsel?

23-04-2019 - Rob Martens - Kinderen worden in het Nederlandse onderwijs (te) snel in een hokje gestopt om daar vervolgens in te blijven.

Veel innovatieve scholen zijn succesvol en bewust bezig

17-04-2019 - Guuske Ledoux en Monique Volman vinden het jammer dat de Inspectie en sommige wetenschappers in het nieuwste Onderwijsverslag suggereren dat innovatieve scholen onverantwoord bezig zijn.

Onderwijs om (te) vormen

16-04-2019 - Ellen Klatter en Rob Martens hebben een manifest geschreven met een oproep voor ander onderwijsonderzoek.

Eigenaarschap, zelfverantwoordelijkheid en onderwijs: wat bedoelen we er eigenlijk mee?

11-04-2019 - Lisette Bastiaansen - Een kind dat in zijn ‘persoonlijke ontwikkeltijd’ besloten heeft om nergens aan te werken, maar er voor kiest om (lekker) een uur lang voor zich uit te staren, heeft dat kind ‘zelfverantwoordelijkheid’ of juist niet?

Schaf leerstofjaarklas af

08-04-2019 - Ton Mooij - Van jongs af aan verschillen leerlingen in ontwikkelingsniveau, schoolmotivatie en prestatie.

Beter rekenen dankzij schaakles

04-04-2019 - Yvonne Groen e.a. - Worden kinderen slimmer van schaken? Paul A.

Versterking van de kennisinfrastructuur voor het onderwijs: een ontwikkelagenda

02-04-2019 - Op 1 april 2019 overhandigden de vijf sectorraden (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU) aan minister Van Engelshoven een ontwikkelagenda voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs.

Meer ambitie nodig voor slagingspercentages

27-03-2019 - Henk Blok - Jaar op jaar doen de vmbo-ers het op het examen heel erg goed, de havisten een stuk slechter.

Onderwijsraad en vernieuwing: Spanningen in de jaren 70

20-03-2019 - De Onderwijsraad bestaat 100 jaar.

Wie wil wel?

11-03-2019 - Een reactie op Jan Tishausers recensie van Gevormd of vervormd?

Onderwijsonderzoek: nuttig of waardevol?

04-03-2019 - Onderzoek naar een levende maatschappelijke praktijk als het onderwijs wordt, eerder dan andere domeinen, geconfronteerd met de vraag wat de opbrengst ervan is voor die praktijk.

Hoe erg is het opheffen van de opleiding Nederlands op de VU?

27-02-2019 - Marc van Oostendorp - Dat de opleiding Nederlands op de VU wordt opgeheven, is onvoorstelbaar erg.

De miskende werking van het leerlingbeeld

21-02-2019 - Wat meent een leerkracht zoal te weten over een leerling?

Naar school in Slovenië

21-02-2019 - Een kijkje op een school in het buitenland, wie wil dat niet?

Geschiedenis is van iedereen

18-02-2019 - Arie Wilschut - ‘Op de basisschool ook leren over Atatürk’, kopte de Telegraaf op 18 februari 2019.

Examinering in het VO: hoe zorgen we dat leerkrachten hun verantwoordelijkheid nemen?

31-01-2019 - De casus rondom de VMBO-examens in Maastricht afgelopen zomer heeft veel vragen opgeroepen over de rol van de onderwijsinspectie en of we het toezicht wel goed geregeld hebben.

Een school is geen Tesla

16-01-2019 - Renée van Schoonhoven -  Fuseer vooral niet omdat anderen dat ook doen.

De zorgleerling en het deinende waterbed

10-01-2019 - Paul Jungbluth - Het aantal apart geplaatste zorgleerlingen stijgt weer: waar het beleid druk zet, daar ontstaat verderop een bobbel, zoveel leert het verleden wel.

​De kracht van wat je verwacht

07-01-2019 - Het lectoraat Waarderen van Diversiteit is gestart in oktober 2017.

Sociale ongelijkheid in het onderwijs is hardnekkig

07-01-2019 - Het verschil in onderwijskansen is groot en is de laatste decennia constant gebleven.

Waarom geen experiment?

04-01-2019 - Geert Driessen - Arie Slob investeert extra in voor- en vroegschoolse educatie.

Geschiedenis die werkt

14-12-2018 - Dick van Straaten en Arie Wilschut - De honderdjarige herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog liet het zien: het verleden is voor veel mensen heel belangrijk.

Lesson Study po: We zijn begonnen!

07-12-2018 - Na maanden voorbereiding was het begin november eindelijk zo ver.

Maryland 2.0: Evidence-based onderzoek en de Maryland-schaal

06-12-2018 - Evidence-based evaluation, overal kom je de laatste jaren deze term tegen.

Jubilerend Cito gastheer internationaal congres

03-12-2018 - ‘Building bridges to future assessment’ -  Van 8 tot en met 10 november 2018 was Cito gastheer van de 19e conferentie van de Association for Educational Assessment (AEA) Europe.

Talenten scouten

30-11-2018 - Ieder kind heeft talent.

Kindertekeningen en hoogbegaafdheid

27-11-2018 - ​Kindertekeningen worden al zo’n 100 jaar gebruikt om iets te zeggen over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, maar wetenschappers zijn niet onverdeeld positief over de kindertekening als instrument.

Gepersonaliseerd leren in de VO-praktijk

27-11-2018 - De leerlinge kijkt gepijnigd. Ze zit nu een minuut of tien met haar coach bij hun wekelijkse meeting om haar voortgang te bespreken.

Ruim baan voor de loopbaan van leraren

27-11-2018 - Kanttekeningen bij het advies van de Onderwijsraad Het advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad heeft afgelopen weken veel aandacht gekregen.

Hoofd in de wolken, voeten op de vloer

19-11-2018 - ​ Vorig jaar stelde de Hogeschool Utrecht een lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen in.

Over de grenzen van onderwijsonderzoek

15-11-2018 - Ditte Lockhorst e.a.

Wat ik heb geleerd van systeemdenken

05-11-2018 - Alma Kuijpers - Over het oplossen van het lerarentekort.

Jongeren en democratie: naar een tirannie van de meerderheid?

24-10-2018 - Hessel Nieuwelink - De democratische gezindheid van jongeren lijkt wel permanent onderwerp van discussie te zijn.

Docentonderzoekers aan de tand gevoeld

09-10-2018 - Docentonderzoekers helpen met hun onderzoek vraagstukken die spelen op school te verhelderen.

Nederlands is geen bijzaak

04-10-2018 - De laatste dagen verschijnen alarmerende berichten over de terugloop van het aantal studenten Nederlands aan de universiteiten.

Het schoolvak Nederlands moet op de schop

04-10-2018 - Naar aanleiding van het Manifest Nederlands op school deed de lerarenopleiding van de RUG onderzoek naar de ervaringen van havo- en vwo-leerlingen met het vak Nederlands in de bovenbouw.

Perspectievenweb geeft zicht op geschiedenis

02-10-2018 - Een vakdidactisch hulpmiddel voor docenten (en leerlingen).

Graag meer inzicht in besteding lumpsum…

02-10-2018 - De lumpsumbekostiging lijkt nog steeds de beste optie te zijn voor het Nederlandse onderwijsstelsen, maar verbeteringen zijn gewenst.

Startende leraren en het belang van de leerling

28-09-2018 - Het lerarentekort geeft alle aanleiding om aandacht te besteden aan de begeleiding van startende leraren.

Denken vergt kennis

28-09-2018 - Twee kinderen gaan halverwege het jaar voor het eerst naar een nieuwe school op dezelfde dag.

Curriculum.nu: waarom het proces een goede inhoud voorkomt.

25-09-2018 - Ik schreef al eerder over Onderwijs2032. Al best een tijd geleden zie ik nu.

Een fijnere school

20-09-2018 - Wangedrag van leerlingen is een groot probleem in Engeland.

Onderwijs met ict moet anders. Het roer moet om!

11-09-2018 - Docenten geven les met tablets en smartphones zoals zij altijd al deden.

Tijd voor taal!

06-09-2018 - Minder dan 10% van de leerlingen op het vwo kiest momenteel voor het profiel waar talen de belangrijkste rol spelen, Cultuur & Maatschappij.

De academische opleiding in het gedrang?

05-09-2018 - De OESO publiceerde onlangs gegevens die stof tot nadenken bieden.

Rekenen en wiskunde: pas op voor cosmetische herziening

28-08-2018 - ​De laatste consultatiefase van Curriculum.nu sloot half augustus.

Weinig fiducie in vernieuwde gewichtenregeling

16-08-2018 - ​De nieuwe gewichtenregeling van het CBS hanteert drie dubieuze indicatoren, volgens Geert Driessen.

Leren en onderzoeken bij MIT, Boston

14-08-2018 - Arnoud Evers - Sinds vorig jaar april werk ik samen met onderzoekers en ontwikkelaars van het Teaching Systems Lab (TSL), onderdeel van de Amerikaanse Universiteit MIT (Cambridge, Massachusetts).

Bewust doeltaalgebruik

18-07-2018 - Binnen een PLG werden het afgelopen halfjaar stappen gezet naar meer en bewuster inzet van moderne vreemde talen in de les.

Formatief evalueren: een update vanuit het netwerk

05-07-2018 - Alweer een jaar zijn schoolleiders en kartrekkers van acht vo-scholen in een leernetwerk aan de slag om van formatief evalueren op hun school een succes te maken.

Katholiek gesjoemel onder gereformeerd bewind?

02-07-2018 - Paul Jungbluth - Honderden Maastrichtse leerlingen zijn in nood gebracht: ten onrechte toegelaten tot de landelijke eindexamens.

Toezicht moet leerkracht centraal stellen

26-06-2018 - Toezicht zou uitkomsten van peer reviews of intercollegiale consultatie moeten valideren, vindt Melanie Ehren.

Professionaliseren niet, praktijkgericht onderzoek wel subsidiëren

20-06-2018 - ‘Stop met financieren van praktijkgericht onderzoek’ is de titel van de column van Ferry Haan in Onderwijsinnovatie juni 2018 waarin hij het NRO oproept dit soort onderzoek niet meer te financieren.

Professionaliseren: wat een naar woord!

08-06-2018 - Wouter van Joolingen - Professionaliseren. Ik heb een bloedhekel aan dat woord.

Schoolkeuze en segregatie: doorbreken we de kloof met burgerschapsvorming?

07-06-2018 - Het samenwerken in een diverse groep, met mensen met verschillende achtergronden, is één van de belangrijkste vaardigheden voor het succesvol functioneren in de huidige samenleving.

Leervoorkeuren niet negeren

29-05-2018 - Jan Kaldeway - Het is terecht dat er stevige kanttekeningen geplaatst worden bij het leerstijlconcept.

Nederlands onderwijs is ijverig genoeg

20-04-2018 - Het gaat beter met het Nederlandse onderwijs dan de inspectie doet voorkomen, stelt Piet de Rooij.

De leraar Nederlands weet niet wie Multatuli is

18-04-2018 - Marc van Oostendorp - Nu heb ik er genoeg van. Al vijf jaar beschouw ik met verbazing het onderwijs Nederlands.

De sombere bril van de Onderwijsinspectie

11-04-2018 - Jaap Scheerens las het Onderwijsverslag en maakt behoorlijke kanttekeningen.

Het Wilhelmus voorbij

05-04-2018 - ‘De polarisatie tussen bevolkingsgroepen neemt toe, de politieke machteloosheid is groot, en het vertrouwen in politieke partijen is relatief laag.

De toekomst van de interne begeleider

30-03-2018 - Wim Meijer - Ik roep intern begeleiders op om de mogelijkheid om leerkrachten te begeleiden bij het inrichten van optimale onderwijsleersituaties, niet uit handen te geven.

BAB bepleit 'erkende ongelijkheid'

27-03-2018 - Op 28 maart wordt het tienjarig jubileum gevierd van de Academische Pabo’s Nederland.

Sneak preview De Bijlesgeneratie

23-03-2018 - Voorpublicatie - AUP publiceert op 30 maart De bijlesgeneratie van Louise Elffers.

Tijd om bij te laden

21-03-2018 - Een reflectie op het zesde Global Education & Skills Forum (GESF) in Dubai door Jo Ritzen.

De armoede en de onderwijskansen

13-03-2018 - Goed onderwijs is een schaars goed aan het worden en de kans daarop neemt af bij een laag inkomen, schrijft expert onderwijsachterstanden Paul Jungbluth.

Debat onderwijsachterstandenbeleid: the show must go on

11-03-2018 - Minister Slob van Onderwijs heeft een brief geschreven over het onderwijsachterstandenbeleid (oab).

Het beste uit twee werelden

29-01-2018 - Ton Klein - Niet veel eerder zag ik in mijn loopbaan als onderwijsonderzoeker de verschillen in typen onderwijsonderzoek zo duidelijk als tijdens twee internationale conferenties die ik onlangs bezocht.

Nu merk ik weer hoe lastig mijn vak eigenlijk is (PLG 4)

19-01-2018 - Geerte Savenije & Carla van Boxtel - Leerlingen moeten veel schrijven bij de mens- en maatschappijvakken.

Een duwtje in de rug (PLG 3)

18-01-2018 - Ed van den Berg & Hanna Westbroek - Gemiddeld achttien docenten per jaar werkten de afgelopen jaren samen in een professionele leergemeenschap natuur- en scheikunde, begeleid door de VU.

Zo doorgaan met het onderwijsachterstandenbeleid?

04-01-2018 - Geert Driessen - Een reactie op Jo Kloprogges ‘Kat in het bakkie’.

Een kijkje in het Finse basisonderwijs​

13-12-2017 - Anouke Bakx, Henderijn Heldens, Linda van den Bergh, Maartje van den Brand, Belinda Cuijpers &  Marjan de Groot-Reuvekamp - Voorafgaand aan het bezoek aan de EAPRIL-conferentie 2017 in Finland bezochten we twee basisscholen in Hämeenlinna, een kleine school met zo’n 120 leerlingen en een grote basisschool (700 leerlingen).

Vergroot je repertoire met PLG 2

12-12-2017 - Honderden docenten werkten de afgelopen jaren samen in ruim twintig bovenschoolse professionele leergemeenschappen.

Vergroot je repertoire met PLG 1

06-12-2017 - Honderden docenten werkten de afgelopen jaren samen in ruim twintig bovenschoolse professionele leergemeenschappen.

Doorgaan met de gewichtenregeling?

05-12-2017 - Henk Blok en Geert Driessen - Goed onderwijs (…) voorkomt en verkleint achterstanden’, zo meldt het regeerakkoord van Rutte III.

TALENTontwikkeling 8

01-12-2017 - In deze columns geven onderzoekers en leerkrachten u 'een kijkje in de keuken' van het NRO-project TALENTontwikkeling.

Wat heb je aan onderzoek over wat werkt?

29-11-2017 - Koeno Gravemeijer - Wanneer er in dit tijdschrift geschreven wordt over iets dat ‘werkt’, gaat het meestal om een resultaat van kwantitatief onderzoek dat is gemodelleerd naar medisch onderzoek.

De school raakt stuurloos door aangroei van instanties

23-11-2017 - De overheid stuurt middels een groeiend netwerk van onderwijsorganisaties.

De schoolleider als leraar

22-11-2017 - Lerende leraren bevorderen het leren van kinderen.

MBO als poortwachter

21-11-2017 - Marc Vermeulen - Het MBO verliest zijn traditionele legitimatie in de samenleving.

Ingezonden brief: eigenwijze kleuters?

20-11-2017 - Anja Tertoolen is blij met de aandacht voor haar proefschrift in Didactief, maar heeft op enkele punten nuanceringen.

De grote opdracht voor het mbo

17-11-2017 - Ron Bormans en Izaak Dekker - De grote opdracht voor het beroepsonderwijs: jongeren leren samen leven in de moderne samenleving.

Onderwijs in feiten en meningen; feit of fictie?

09-11-2017 - Amos van Gelderen - Tegenwoordig is er veel opschudding over zogenaamde nepfeiten, zaken die als waar worden voorgesteld maar het niet zijn.

Quick and dirty?

11-10-2017 - Margriet Heim - Waarom is de berichtgeving in de media over passend onderwijs zo negatief?

Gericht ontwikkelen van leerkrachtkwaliteiten

20-09-2017 - Adrie Visscher - Tussen de meest effectieve en de minst effectieve leraar zit een jaar leerwinstverschil voor een leerling.

Leernetwerken Formatief evalueren 1

07-09-2017 - Gerdineke van Silfhout - Leraren, schoolleiders en experts zetten in op samen leren.

Wat weten we echt over vve?

22-08-2017 - Daniel Willingham - Binnenkort verschijnt er nieuw onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie in Nederland.

Leve de tegendraadse leraar

15-08-2017 - Orhan Agirdag - Ik wens alle leraren een rebels schooljaar.

Help leraren ICT goed in te zetten

13-07-2017 - Noortje Janssen - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ICT op een goede manier in de klas wordt ingezet?

Got my mindset on you

30-06-2017 - Casper Hulshof - In elke lerarenkamer hoor je wel eens: ‘Als ze haar best zou doen zou ze het best kunnen, maar ze heeft de verkeerde instelling.

Leerstijlen, het kind en het badwater

26-06-2017 - Jan Kaldeway - De wetenschap zegt A, maar ik zeg toch lekker B.

TALENTontwikkeling 7: het meten van kritisch denken

08-06-2017 - Amber Walraven - Het is een tijdje geleden, maar hierbij weer een update van het praktijkgerichtonderzoek TALENTontwikkeling naar 21e eeuwse vaardigheden op basisschool Het Talent.

Nederlands onderwijs future proof

30-05-2017 - Anka Mulder - Digitale geletterdheid moet een verplicht onderdeel worden van het Nederlandse basis- en middelbaar onderwijs.

Erken leren in school ook in Lerarenregister

22-05-2017 - Wilfried Admiraal - Het veelbesproken Lerarenregister wordt per 1 september 2018 ingevoerd.

De dubbele klus van minderheidspartijen

09-05-2017 - Paul Jungbluth - Wil emancipatie en integratie hier lukken, dan vergt dat een zorgvuldig beleidsplan.

Ingezonden brief: reactie op kritiek vve

30-03-2017 - Annemiek Veen & Paul Leseman - Op onderzoek naar de effectiviteit van vve is nogal wat aan te merken, stelde Geert Driessen vorige maand.

Geschiedenisleraren op zoek naar essentie van het vak

28-03-2017 - Bij de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) zijn ruim 2000 geschiedenisdocenten aangesloten.

EAPRIL is Nederlands feestje

24-03-2017 - Anje Ros - Nederland is een van de gouden leden van de EAPRIL, het jaarlijkse Europese congres voor praktijkgerichte onderzoekers en onderzoeksgerichte mensen uit de praktijk.

Stop met de termen 'zwarte' en 'witte' school

20-03-2017 - Monique Volman e.a. - Het probleem met de labels zwart en wit voor scholen is dat het niet 'zomaar woorden' zijn.

Humans can’t multitask

13-03-2017 - One of the highlights of my day at researchED Amsterdam was hearing Paul Kirschner speak about edu-myths.

Armoe troef in het kansenbeleid

07-03-2017 - Paul Jungbluth - Ingewijden verwachten dat er na de komende verkiezingen meer kansenbudget los komt.

Onderwijsbehoeften of onderwijsvragen?

01-03-2017 - Jan Kaldeway - De term onderwijsbehoeften is breed geaccepteerd in het onderwijsveld.

Een ‘zelfverbeterend’ onderwijssysteem?

14-02-2017 - Melanie Ehren - Een ‘zelfverbeterend’ onderwijssysteem: het nieuwste panacee of de zoveelste hype?

Bericht van Down Under

07-02-2017 - Jan van Driel - Vorig jaar vertrokken uit Leiden, bericht hij nu over wat hem opvalt aan de universiteit van Melbourne.

Advies na 2 jaar VO: Stap in de goede richting

26-01-2017 - Hanke Korpershoek - Het pleidooi van de VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer voor een nieuw niveau-advies na twee jaar voortgezet onderwijs is een stap in de goede richting.

Controle in het onderwijs: moeten we wel toezicht houden op schoolbesturen?

19-01-2017 - Melanie Ehren - Schoolbesturen hebben de afgelopen jaren steeds meer ruimte gekregen.

PISA 2015: wat voorzichtige gedachten over succesvol lesgeven

17-01-2017 - David Didau - Hoe onderwijs je de natuurwetenschappen het beste?

Het onschadelijk maken van een eindexamenprogramma

21-12-2016 - Arie Wilschut - Verlichting van het havo-eindexamenprogramma geschiedenis wordt versneld ingevoerd.

De Centrale Eindtoets en het schooladvies

15-12-2016 - Ferdinand Mertens - Over de advisering door de basisschool voor het vervolg in het voortgezet onderwijs bestaat al vele jaren een verschil van opvatting.

Eindtermen voor Nederland

07-11-2016 - Pedro de Bruyckere - Ik was blij met de initiatieven Onderwijs 2032 en het Vlaamse VanLERENsbelang.

Met andere ogen naar onderwijs kijken

21-10-2016 - Dolf van den Berg - Hoe kunnen we de identiteit van elke leerling helpen ontwikkelen?

De strijd om data

17-10-2016 - Claudia van Kruistum - Het is verleidelijk om in het kader van opbrengsten, efficiëntie en effectiviteit op grote schaal gegevens te verzamelen en te koppelen.

Met koele blik kijken naar onderwijs waar je warm van wordt

17-10-2016 - Jelle Kaldewaij - Met koele blik kijken naar onderwijs waar je warm van wordt: die combinatie van distantie én betrokkenheid treedt op wanneer we de onderwijsgevenden bij het onderzoek betrekken.

Zo duivels is het dilemma van praktijkgericht onderzoek niet

21-09-2016 - Rob Martens - Onderzoekers moeten terug met hun voeten in de modder, in duurzame samenwerking met de onderwijspraktijk.

Taalniveaus GO!

12-09-2016 - Amos van Gelderen - Heeft u ooit een taalniveau gezien? Nee? Nou, een kind met een taalniveau dan?

Het NRO reageert

08-07-2016 - Jelle Kaldewaij - Sommige conclusies in het CPB-rapport Kansrijk Onderwijsbeleid hebben tot flinke discussies geleid.

Afschaffen dan maar, al dat onderwijsonderzoek?

05-07-2016 - Geert Driessen - Onlangs heeft het CPB de studie 'Kansrijk onderwijsbeleid' gepubliceerd.

TALENTontwikkeling 6

04-07-2016 - Carla van den Bosch - In deze maandelijkse column geven onderzoekers en leerkrachten je 'een kijkje in de keuken' van het NRO-project TALENTontwikkeling.

Effect taalles nog steeds onduidelijk

20-06-2016 - Geert Driessen - In de NRC van 7 juni 2016 stond een interview met hoogleraar Paul Leseman.

Nadenken over pedagogiek

17-06-2016 - Wouter Pols - Hoe we kinderen opvoeden en onderwijzen is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger, een pedagogische common sense ontbreekt.

Meritocratie

14-06-2016 - Paul de Beer - Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving?

'Te smalle kijk op kwaliteit domineert'

07-06-2016 - Henriette Maassen van den Brink - De Onderwijsraad adviseert om onderwijskwaliteit breder op te vatten.

'Het kind met het badwater…'

07-06-2016 - Wim Meijnen - In het advies van de Onderwijsraad getiteld De volle breedte van onderwijskwaliteit wordt voorgesteld scholen niet alleen verantwoording te laten afleggen over de prestaties in de kernvakken, maar het begrip kwaliteit breder te trekken.

Gewichtenleerling verdient goed onderwijs

31-05-2016 - Henk Blok - Beslist niet alle kinderen krijgen thuis van hun ouders de ondersteuning die nodig is om op school goed te kunnen presteren.

TALENTontwikkeling 5

18-05-2016 - Ard Lazonder - In deze maandelijkse column geven onderzoekers en leerkrachten u een kijkje in de keuken van het NRO-project TALENTontwikkeling.

De meerwaarde van groepsobservatie

13-05-2016 - Saskia Stollmann-  Ervaren en equity: leraren opleiden in BerkeleyIn de herfst van 2015 heb ik in het kader van mijn promotietraject een bezoek aan de Graduate School of Education (GSE) van de universiteit van Berkeley, Californië (UC Berkeley) afgelegd.

Existentialisme en onderwijs na WO2

12-05-2016 - Vincent Stolk - Het moet een herkenbare gedachte zijn voor veel onderwijzers: leerlingen aansporen om zichzelf te vormen.

Is er iets mis met het schooladvies?

02-05-2016 - Edith van Eck - Het afgelopen jaar is er veel onrust geweest over de advisering bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, de rol van de Centrale Eindtoets daarbij en de toenemende ongelijkheid in het onderwijs.

Kleuters zijn geen schoolkinderen

18-04-2016 - Sieneke Goorhuis-Brouwer - Recent besprak de Tweede Kamer een motie die stelt dat kleuters geen schoolkinderen zijn en voorwaarden scheppend onderwijs bepleit.

Eerste Wereldoorlog en vredesonderwijs

29-03-2016 - Vincent Stolk - Sommigen spreken na de aanslagen in Brussel van oorlog in Europa.

TALENTontwikkeling 4

22-03-2016 - Amber Walraven en Noortje Janssen - In deze maandelijkse column geven onderzoekers en leerkrachten u 'een kijkje in de keuken' van het NRO-project TALENTontwikkeling.

Optimale leertijd

22-03-2016 - Theo Wubbels - Bijdragen aan evidence-informed onderwijs is een van de belangrijkste opdrachten van de onderwijswetenschappen.

Een democratisch curriculum voor iedereen

18-03-2016 - Arie Wilschut - Londense scholen wilden Somalische geschiedenis aan de orde stellen.

'Uitproberen' bestaat niet

14-03-2016 - Mart Ottenheim - Als stagebegeleider aan de pabo zit ik veelal achterin de klas, op een veel te kleine stoel, veilig achter mijn laptopje, de klas en de pabo-student te observeren.

Delen van het verleden

08-03-2016 - Hester Dibbits - Lessen over oude en nieuwe rituelen, tradities en feesten, beroemde schilderijen en kunstenaars of over oude monumenten in de buurt van de school: in het onderwijs is veel aandacht voor erfgoed.

Moderne onderwijsdoelen uit 1860

22-02-2016 - Vincent Stolk - Het kind vormen in overeenstemming met zijn natuurlijke gaven en talenten.

TALENTontwikkeling 3

09-02-2016 - Ard Lazonder - In deze maandelijkse column geven onderzoekers en leerkrachten u 'een kijkje in de keuken' van het NRO-project TALENTontwikkeling.

Omwille van de mannelijkheid: gemengd of gescheiden onderwijs?

05-02-2016 - Angela Crott - Het pleidooi voor gescheiden onderwijs dat sinds het begin van de eenentwintigste eeuw steeds vaker te horen is, had zijn tegenhanger in een pleidooi voor gemengd onderwijs in de twintigste eeuw.

Als liefde zoveel jaar kan duren

03-02-2016 - Marc Vermeulen - Op 12 november 2015 werd in het Deltion College in Zwolle de allereerste Mbo Onderzoeksdag ooit gehouden.

Het moet anders

25-01-2016 - Peter-Arno Coppen over doel en achtergronden van het Manifest Nederlands op School.

Reken- en Wiskundeonderwijs voor #2032

19-01-2016 - Koeno Gravemeijer - Een groep experts op het gebied van het reken- en wiskundeonderwijs, die zich heeft verzameld in de werkgroep Wiskunde voor Morgen, heeft het Platform Onderwijs 2032 geadviseerd over het reken- en wiskundeonderwijs voor de toekomst.

Limburg wil Duits behouden

19-01-2016 - Lex Borghans, Roxanne Korthals, Raoul Haenbeukers, Anne Schepers en Trudie Schils - Komende zaterdag komt de commissie-Schnabel met het definitieve advies Onderwijs 2032.

TALENTontwikkeling 2

08-01-2016 - Amber Walraven - In deze maandelijkse column geven onderzoekers en leerkrachten u 'een kijkje in de keuken' van het NRO-project TALENTontwikkeling.

Ruimte nemen is bewust kiezen

17-12-2015 - Hester IJsseling - Meer aandacht voor socialisering en persoonsvorming – hoe ziet dat er uit?

Over Olifanten, Blinde Mannetjes en Onderwijs2032

04-12-2015 - Fred Janssen - Wat is er nu werkelijk de moeite waard om te leren op school?

TALENTontwikkeling

06-11-2015 - Amber Walraven - In deze maandelijkse column geven onderzoekers en leerkrachten u 'een kijkje in de keuken' van het NRO project TALENTontwikkeling.

Puber Leaks

21-10-2015 - Angela Crott - In januari 2015 verscheen in Duitsland het boek Teenie Leaks van de vijftienjarige gymnasiumscholier Paul Bühre, waarin hij pubergeheimen lekt.

Hoeveel vakkennis heeft een leraar nodig?

22-09-2015 - Theo Wubbels - Regelmatig kunnen we een roep om meer vakkennis voor leraren horen, terwijl anderen menen dat het primaat van de inhoud in de lerarenopleiding moet liggen bij de kunst of het ambacht van het lesgeven.

Onze nieuwe Amsterdamse School

11-09-2015 - Monique Volman - Toen ik in het voorjaar het verzoek kreeg om zitting te nemen in de jury voor de challenge 'Onze Nieuwe School' moest ik daar eerst eens goed over nadenken.

Dilemma's rond de rekentoets

04-09-2015 - Kees Hoogland - De rekentoets is al jaren onderwerp van discussie.

Hersenen en rekenen

31-08-2015 - Jan van de Craats- Leren rekenen in de 21ste eeuw.

De school als kinderopvang

17-08-2015 - Theo Wubbels - 'Het is goed voor de economie, die flexibele tijden van school.

'Zwijgen kan niet meer'

10-07-2015 - Sietske Waslander - Met slimme technieken – én standaarden – is maatwerk mogelijk.

Learning analytics

25-06-2015 - Jolien Mouw - Learning Analytics.

Bildung volgens Bussemaker

02-06-2015 - Wiel Veugelers - Minister Bussemaker beloofde op 24 mei in het televisieprogramma Buitenhof niet alleen honderden nieuwe docenten, maar gaf ook haar ideeën over de inhoudelijke oriëntatie van het universitair onderwijs.

Neurowetenschap

30-04-2015 - Pedro de Bruyckere - Op 29 april 2015 werd op de studiedag Neurowetenschap en onderwijs een nieuwe literatuurstudie gepresenteerd, gemaakt in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

Realistische verwachtingen

23-04-2015 - Sandra van Aalderen - Theo Wubbels, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht, schrijft op 13 april 2015 in zijn blog heel terecht dat veel claims over 'nieuwe doorbraken en inzichten in onze kennis over leren vanuit het hersenonderzoek' onzin zijn.

De overschatting van het hersenonderzoek

13-04-2015 - Theo Wubbels - Ik heb niets tegen hersenonderzoek, laat ik dat voorop stellen.

Basisschooladvies: wantrouwen VO

06-03-2015 - Jos van Kuijk, Ed Smeets en Geert Driessen - Basisschooladvies: wantrouwen VO, onzekerheid of eigenbelang?

Generaliseren

06-03-2015 - Merlijn Karssen - Laten we eens kijken naar de onderwijsuitkomsten van kinderen met één autochtone ouder en één allochtone ouder: deze kinderen doen het gemiddeld net zo goed, cognitief en sociaal, als autochtone kinderen met twee autochtone ouders en cognitief beter dan allochtone kinderen met twee allochtone ouders.

Klikken en scrollen: het nieuwe lezen?

24-02-2015 - Marianne Driessen - Heeft u vanochtend de krant gelezen?

NRO vergroot kloof onderwijs en onderzoek

19-02-2015 - Rob Martens - Het NRO is bedoeld om de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te dichten.

Van controle naar vertrouwen

06-02-2015 - Marja van Erp - Goed onderwijs voor álle kinderen vraagt heel veel van leerkrachten.

Waarom wiskunde?

26-01-2015 - Wouter van Joolingen - Tijdens het 2e fasecongres wiskunde van Noordhof heb ik voor ongeveer 500 leraren wiskunde gepleit voor de afschaffing van de grafische rekenmachine bij de nieuwe examens wiskunde.

Bermuda-driehoek van onderwijsleiderschap

19-01-2015 - Sietske Waslander - Ik wil graag stilstaan bij het hart van het onderwijs, en de vraag hoe onderwijsleiders zich daartoe verhouden.

Een misvatting

05-01-2015 - Theo Wubbels - De lerarenopleiding als motor voor onderwijsvernieuwing: een misvatting.

Nieuwsgierig naar de wereld

30-12-2014 - Hanno van Keulen - Wat wij willen in Flevoland is studenten opleiden die zich hebben gekwalificeerd als manager, maar die de regie kunnen voeren over hun eigen werk, die verantwoordelijkheid kunnen nemen en dragen voor de resultaten, en die open staan voor de ontwikkelingen in hun omgeving en daarop zelfstandig en kritisch kunnen reageren.

Overheid moet zich met onderwijs bemoeien

12-12-2014 - Geert ten Dam - Geert ten Dam nam op 10 december afscheid als voorzitter van de Onderwijsraad.

Tijd voor ander rekenonderwijs

11-11-2014 - Koeno Gravemeijer - Vrijwel alle rekenbewerkingen die kinderen nu leren, worden in de wereld buiten de school door computers uitgevoerd.

Open de weg naar Open Access!

31-10-2014 - Frank Cornelissen - Ja het kan!

John Hattie ontmaskerd?

14-10-2014 - Theo Wubbels - 'John Hattie admits that half of the statistics in Visible Learning are wrong', stond er op 25 augustus op de website van Ollieorange2.

Goed toetsen

26-09-2014 - Orhan Agirdag - Wat? Beter geen toets dan een slechte toets.

Open Access

07-09-2014 - Frank Cornelissen - Wat mij (en velen met mij) opvalt is dat in beleidsplannen van het Ministerie van OC&W onderzoek en het gebruik van onderzoekskennis worden benadrukt, maar dat (toekomstige) leraren in de praktijk geen vrije toegang hebben tot onderzoek.

Geef leraren meer dan ‘peanuts’!

01-07-2014 - Frank Cörvers - Een marktconforme salariëring stelt werkgevers in de onderwijssector in staat om kwantitatieve tekorten aan leraren te voorkomen, maar zorgt er ook voor dat we kunnen rekenen op de kwaliteiten van de leraren die onze kinderen voorbereiden op de toekomst.

Zet 'taalachterstand' bij het vuilnis

26-06-2014 - Yolande Emmelot - Yoeri, een Russisch jongetje van 6 jaar, zit in groep 2 van een basisschool in Amsterdam.

Kansen voor alternatieve toetsen?

24-06-2014 - Hilde Hacquebord - Scholen mogen vanaf 2015 zelf bepalen welke eindtoets PO ze gaan gebruiken.

Een Geflipte (Onderwijs)Wetenschap

23-06-2014 - Frank Cornelissen - Er wordt de laatste tijd heel wat afgeflipt in Onderwijsland en dan heb ik het niet over verontwaardigde reacties op de afschaffing van de basisbeurs of andere controversiële ontwikkelingen.

De kunst en kunde van het balanceren

23-05-2014 - Jan van den Akker - Afgelopen week verscheen het advies Een eigentijds curriculum van de Onderwijsraad.

Objectieve beoordeling

12-05-2014 - Jelle Kaldewaij - In april 2014 werd bekend welke projecten een subsidie krijgen van het NRO voor de eerste ronde 'Kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek'.

Stilte graag!

24-04-2014 - Kitty Beem - Daar stond ik dan, mijn eerste stagedag in groep 6.

Daar komt Big Data

26-03-2014 - Frank Cornelissen - Overal waar ik me probeer te verstoppen, komt het reuzachtige allesverslindende monster "Big Data" me achterna.

Nieuwe toon Kamercommissie

24-03-2014 - Rob Martens - Bijna twee weken geleden mocht ik mijn opwachting maken in de Tweede Kamer.

Keuzeproblematiek vraagt ander onderwijs

14-03-2014 - Yolande Emmelot - Veel jongeren worstelen met de keuze van een vervolgopleiding.

Kritische vrienden in een cynische cultuur

29-01-2014 - Marco Snoek - Bij het schrijven van de Lerarenagenda 2013-2020 heeft het ministerie van OCW geprobeerd om de wurggreep van wantrouwen en cynisme te doorbreken die de laatste jaren in de Nederlandse onderwijspolder is ontstaan.

Op de thee bij Cito

29-01-2014 - Hartger Wassink - Een charme-offensief, zou je het kunnen noemen.

Meten met elastiek

21-01-2014 - Henk Blok - Op 11, 12 en 13 februari van 2014 wordt voor de laatste keer de Eindtoets Basisonderwijs (EB) van Cito afgenomen.

10 Mythes over taalonderwijs

13-01-2014 - Amos van Gelderen - Taalonderwijs is – net als al het andere onderwijs – de afgelopen (pakweg) 40 jaar het onderwerp geweest van een wip-wap-beleid van politici en wip-wap-wijsheden van onderwijsgoeroes.

Beste tablet-pioniers

24-12-2013 - Wim Westera - U heeft het zwaar te verduren met uw tablet-scholen.

Jongens en onderwijs: een moeizame relatie?

19-12-2013 - Irma Heemskerk - Zin om nog eens wat in te halen op Uitzending Gemist?

Achterstandenbestrijding

17-12-2013 - Guuske Ledoux - Onderwijsachterstandenbestrijding bestaat al ruim 25 jaar, maar hoe we extra middelen inzetten en waarom lijkt niet meer zo duidelijk.

Metacognitie bepaalt leerresultaat

03-12-2013 - Marcel V. J. Veenman Metacognitie, wat is dat eigenlijk?

De Cito-toets is een zegen voor het land

28-11-2013 - Pieter Appelhof - Er zullen zeker wat kinderen zijn die benadeeld worden door de Cito-eindtoets, maar veel meer leerlingen worden benadeeld door ons onderwijssyteem en daar hoor ik, behalve Maurice Crul, niemand over.

Kanttekeningen bij Dronkers

26-11-2013 - Dick van der Wateren - De Volkskrant heeft de schoolcijferlijst 2013, samengesteld door Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht, gepubliceerd.

Lezen voor de toets

22-11-2013 - Kees Broekhof - Cito-oefenboekjes? Weg ermee! Boeken lezen, dat is de sleutel tot goede toetsresultaten.

Meer dan meten en toetsen

21-11-2013 - René Appelhof - De Onderwijsraad vindt dat het onderwijs verschraalt, omdat het wordt afgerekend op toetsresultaten bij taal en rekenen.

Jij bent het verkeer!

21-11-2013 - Frank Cornelissen - Zit je hier vast in het verkeer in de V.S.

Onderwijs is meer dan alleen meten en toetsen

04-11-2013 - Geert ten Dam - Zeker, de prestaties in de vakken Nederlands en rekenen moesten omhoog.

Ingezonden brief: reuring over Cito-dossier

30-10-2013 - Bea Ros, Anja Vink, Ronald Buitelaar - De publicatie van de drie artikelen over Cito op de website van Didactief bracht meteen al de nodige reacties teweeg.

Een nieuwe start

30-09-2013 - Jelle Kaldewaij - Onder coördinatie van het KPC werd 15 jaar kortlopend onderwijsonderzoek uitgevoerd.

VVE – Weg ermee?

20-09-2013 - Karin Westerbeek - Van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Nederland kan geen effect worden aangetoond.

Kunst en cultuur horen erbij

02-07-2013 - Marjolein Deunk - Twee weken geleden was ik omringd door theater en kunst op Oerol.

Even logisch als radicaal

24-06-2013 - Frank Cornelissen - De High Tech High school in San Diego doet het anders, heel anders.

Kijk dat was LOOK

24-06-2013 - Rob Martens - U bent leraar en u kent LOOK niet.

Behoud verbinding met het verleden

07-06-2013 - Hilde Reiding - 'Onderwijs leidt niet alleen op voor winst, maar ook voor burgerschap.

Doe eens spontaan!

16-05-2013 - Migchiel van Diggelen - 'De cultuur bij veel leraren is nu vaak: dit is mijn les en daar zet ik een hek omheen en ik houd de deur van mijn klaslokaal dicht.

Troonswisseling

22-04-2013 - Peter-Arno Coppen - Ik moet eerlijk zeggen: ik sta er een beetje ambivalent tegenover.

Mesten moet

16-04-2013 - Gerard Westhoff Wil je leerlingen optimaal voorbereiden op het examen leesvaardigheid, laat ze dan leeskilometers maken.

Toekomstverkenners

20-03-2013 - Geert ten Dam - De afterparties zijn vaak het meest inspirerend.

Day-After-the-Teacher-Summit

18-03-2013 - Geert ten Dam - De after parties zijn vaak het meest inspirerend.

Kleine scholen als 'social hub'

25-02-2013 - Pieter Appelhof - De verzuiling heeft er in Nederland toe geleid dat in dorpen kleine scholen zijn blijven bestaan, terwijl in de grote steden fusies en uitruil plaatsvonden.

Ik heb een droom

21-02-2013 - Ton Mooij - Het is begin februari 2013, tijdens een cursus voor de onderbouw van de basisschool.

Van Vversterk naar Vverzwak?

19-02-2013 - Sylvia Peters - Dit jaar opent New York City een nieuw type preschool voor kinderen vanaf 6 weken uit achterstandswijken: Educare, van de wieg tot school.

Cito-karakterontwikkeling

30-11-2012 - Lennert Bijl - ʽMeester, sta ik nog goed voor mijn rapport?ʼ Deze vraag krijg ik steeds vaker.

Pedagogisch manifest

31-10-2012 - Fred Korthagen - De pedagogiek moet weer centraal in het onderwijs!

Strijd om excellentie is gotspe

08-05-2012 - Theo Wubbels - Minister van Bijsterveldt gaat scholen een keurmerk voor excellentie verstrekken.

Click here to revoke the Cookie consent