Teacher Tapp: accountants in de klas

Tekst Amber Walraven
Gepubliceerd op 14-02-2023
Teacher Tapp is een gratis app die dagelijks vragen stelt aan leraren; nog geen representatieve groep (circa 1300 deelnemers), maar de resultaten zijn vaak wel informatief. De app is onderdeel van het Expeditieteam Lerarenagenda en wordt georganiseerd door Amber Walraven van de Radboud Docenten Academie. Elke maand doet zij verslag van de resultaten van deze peilingen. Dit keer: externe professionals in de klas.

Leraar met een kartonnen doos op z'n hoofd.

Leraren in het Amsterdamse primair onderwijs krijgen binnenkort een coördinerende rol. Tenminste als het aan bestuurders in de hoofdstad ligt. Volgens hen is het, vanwege het lerarentekort, tijd dat we afscheid nemen van het klassieke onderwijsbeeld van een leerkracht voor een groep. Onbevoegden zoals ‘kunstenaars, accountants en musici’ zullen vaker voor de klas gaan.

In november 2022 vroegen we al eens of dergelijke professionals van buiten het onderwijs een verrijking zijn voor het onderwijs. Deze maand (februari 2023) maakten we de vraag specifieker: is het structureel inzetten van professionals van buiten het onderwijs een noodzakelijke tijdelijke oplossing?

We laten in deze blog niet alleen de antwoorden per sector zien, maar ook de samenhang tussen deze twee vragen en het lerarentekort in de scholen van de respondenten.

Een meerderheid van de deelnemers in het primair en voortgezet onderwijs (66% en 56%) is het (helemaal) oneens met de stelling dat ‘professionals van buiten het onderwijs’ een verrijking zijn voor het onderwijs, als er geen bevoegde leraar bij aanwezig is in de klas. In de andere sectoren hebben we minder deelnemers, maar het beeld is vergelijkbaar (figuur 1). Minder dan de helft (circa 40%) van de deelnemers per sector ziet het structureel inzetten van accountants of musici niet als een noodzakelijke tijdelijke oplossing (figuur 2). 15% vindt het nog te vroeg voor een dergelijke noodgreep. Ongeveer een kwart van deelnemers ziet het wel als een oplossing die te prefereren is boven een andere. Een klein deel van de deelnemers ziet het als de nieuwe koers voor onderwijs.
 

Figuur 1

 

Figuur 2
 

Als we deze twee vragen met elkaar kruisen (figuur 3) zien we een beeld dat niet verrast. Leraren die externe professionals niet als verrijking voor het onderwijs zien, geven vaker aan dat hun inzet dus ook geen noodzakelijke tijdelijke oplossing kan zijn. En de groep is klein, maar bij de leraren die het eens zijn met de stelling dat externe professionals het onderwijs kunnen verrijken, zien we meer respondenten die dit zien als de nieuwe koers voor onderwijs, of als een te prefereren tijdelijke oplossing. De groep deelnemers die het oneens is met de stelling is verdeeld. 47% vindt structurele inzet geen oplossing. 21% prefereert deze oplossing boven een andere, en voor 18% is het nog te vroeg voor dit soort oplossingen. De meningen waren op de sociale media ook nogal verdeeld. Van ‘slecht les is erger dan geen les’ tot ‘nood breekt wet: liever les van ‘onbevoegde professionals’ dan geen les’.
 

Figuur 3
 

We vroegen ons af of werkdruk in verband met een lerarentekort op de eigen school van invloed is op de antwoorden die respondenten gaven. We kruisten daarom de antwoorden op deze vragen met de antwoorden die we in januari kregen bij onze maandelijkse meting van het lerarentekort. Figuur 4 laat zien dat er weinig verschil zit tussen de groepen en de situatie op de eigen school. Met anderen woorden: of onze respondenten het structureel inzetten van externen zien als oplossing lijkt niet samen te hangen met het lerarentekort op hun school. Hetzelfde zien we bij de kruising met persoonlijke gevolgen voor het lerarentekort (figuur 5).
 

Figuur 4
 

Figuur 5
 

Zou het dan toch beroepstrots zijn dat bepaalt hoe leraren kijken naar het inschakelen van professionals van buiten het onderwijs? We zagen geen verschil op basis van aantal externe professionals dat al voor de klas staat op de school, SES van de school, moreel, ervaring… We horen graag wat jullie denken!
 

Verder lezen

1 Teacher Tapp: lumpsum
2 Teacher Tapp: werkdruk
3 Teacher Tapp: perfectionisme
4 Teacher Tapp: lerarentekort
5 Teacher Tapp: Should I stay or should I go?

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent