TALENTontwikkeling 6

Tekst Carla van den Bosch
Gepubliceerd op 04-07-2016
Carla van den Bosch - In deze maandelijkse column geven onderzoekers en leerkrachten je 'een kijkje in de keuken' van het NRO-project TALENTontwikkeling. In dit project wordt gedurende drie jaar praktijkgericht onderzoek gedaan op basisschool Het Talent. Deze columns geven je een beeld van de opzet, uitvoering en resultaten van praktijkgericht onderzoek. We houden je maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen, de beslissingen, de mooie en lastige momenten en natuurlijk de inzichten die we opdoen! Alle columns achter elkaar geven een mooi beeld van hoe praktijkgericht onderzoek vorm kan krijgen en welke hoogte- en dieptepunten daar bij horen.

Een half jaar onderzoek op Het Talent
Werken op Het Talent is een uitdaging. We zijn wel wat gewend, maar het verrichten van praktijkgericht onderzoek door veertig mensen vergde dit jaar wel veel van onze flexibiliteit. Toch hadden we het niet willen missen. Bijna alle medewerkers van Het Talent hebben onder begeleiding van twee onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente deelgenomen aan praktijkgericht onderzoek.
Het Talent is geen doorsnee-school. We zoomen in op de verschillen tussen kinderen en stemmen daar ons onderwijs op af. We werken aan de brede ontwikkeling van kinderen in units met mentoren met expertises op verschillende gebieden. We maken daarbij gebruik van bestaande bronnen, methodieken en aanpakken, maar we hebben nog veel wensen en vragen. Samenwerking met onderzoekers is daarom zeer welkom.

Echter, veel onderzoeksresultaten staan ver van de praktijk af of er moet nog onderzocht worden hoe ze ingezet kunnen worden in de praktijk. Inmiddels heb ik wel geleerd dat leerkrachten, intern begeleiders en directeuren meestal geen goede onderzoekers zijn en de meeste onderzoekers geen goede praktijkmensen. We hebben dus onderzoekers en leerkrachten (directeuren en zorgcoördinatoren) nodig die elkaars taal spreken zonder elkaars vak over te nemen. Daar hebben we het afgelopen jaar een begin mee gemaakt. Je moet elkaars manier van werken kennen om te weten hoe je elkaars expertise goed kan benutten. Voor de onderzoekers is het een grote ervaring om te zien hoe je nu onderzoek verricht in de praktijk zoals op Het Talent.

Onderzoeker medeverantwoordelijk
Het meest logische zou zijn als onderzoekers medeverantwoordelijk worden voor de kwaliteit van het onderwijs. Als zij hun krachten bundelen met leraren en beiden meer complementair gaan werken, zal dit leiden tot een groter gebruik van beproefde aanpakken/methodieken en de daarbij behorende evaluaties. Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking zal de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk verbeteren.

Veel keuze
Wat hebben we tot nu toe samen gedaan en wat voor materialen heeft dat opgeleverd? Een onderzoek ging over het keuzeproces bij kinderen. Als kinderen mogen kiezen, dan helpt het als je ze diverse mogelijkheden geeft. Ze kiezen dan vaker activiteiten die buiten hun comfortzone liggen.

Inrichting
Tevens blijkt dat de units aangepast en heringericht moeten worden om meer tegemoet te komen aan het geven van verantwoordelijkheid aan het kind. Het helpt om een plekje te hebben waar je als leerling kunt ontdekken en onderzoeken . Komend schooljaar komen we met een voorstel voor aanpassing van een unit; de eerste gesprekken met een architect zijn gevoerd.

Weektaak
In het onderzoek naar motivatie voor de weektaak blijkt heel voorzichtig dat het belang van een taak telt. Immers als je als kind weet waar je iets voor nodig hebt, blijk je gemotiveerder te zijn. Kinderen worden bijvoorbeeld gemotiveerder als ze aan den lijve ondervinden wat de noodzaak is van geldsommen. Inrichting van ateliers en levensechte situaties (bezoek aan de supermarkt en je gekochte spullen betalen) dragen hier enorm aan bij. Het bewijs uit ons onderzoek is nog geen 100%, maar het klinkt aannemelijk. De reden, dat het onvoldoende naar voren kwam, is waarschijnlijk de korte duur van het onderzoek.

Een weergave van de onderzoeken die zijn verricht en de begeleiding die de leerkrachten daarbij hebben gehad, is te zien in de videotestimonial. Ze geven goede hoop voor de toekomst. Onderzoek en onderwijs willen samen met ouders, opvang en zorg kinderen helpen om uit te groeien tot mensen die weten hoe ze hun plekje in het leven kunnen vormgeven. Samen gaat dat ons lukken.

Carla van den Bosch is directeur en ontwikkelaar basisschool Het Talent.

Dit is het zesde deel in een serie columns over TALENTontwikkeling.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent